Menderština

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Menderština
Rozšíření KM Mendersko
Počet mluvčích 2
Klasifikace
Písmo latinka
Postavení
Regulátor Katedra lingvistiky VHF
Úřední jazyk KM Mendersko
Kódy
CSO 3343-1 ml/ms
CSO 3343-2 není

Jazyk menderský (mendersky Menders lingus) je bójoheumský jazyk, který je úředním jazykem Knížectví Mendersko. Vyskytuje se podobností k nissiištině. Pravidla tohoto jazyka se postupně vyvíjí, ale menderský kníže se snaží, aby jazyk byl, co nejjednodušší k učení. Jazyk funguje na NTranslatoru, ovšem je možné, že se slova v jazyce budou měnit.

Gramatika

V Menderštině se rozlišují 3 rody mužský, ženský a dětský (střední), dají se poznat pomocí kxeodu Nun a Nen. Ženský a dětský Nen (zivaNen - žena) a mužský Nun (menNun - muž). Kxeoda však není mezi mluvčími používána.


Pro názvy měst se používají koncovky - cs (Rakovnics) , - ys (Pensorys) , - a (Via).

Číslovky

Číslo Slovně
1 Ino
2 Duo
3 Trio
4 Quarti
5 Pinpe
6 Sek
7 Sesa
8 Octa
9 Nona
10 Inoca
11 Inoca ino
12 Inoca duo
13 Inoca trio
14 Inoca quarti
15 Inoca pinpe
16 Inoca sek
17 Inoca sesa
18 Inoca octa
19 Inoca nona
20 Doboca
21 Doboca ino
100 Inocum
1000 Inebek
5671 Pinpebek secum sesaca ino
0 Nura

Dělení

Menderština se dělí na :

- Jmenná (jména osob, měst a států atd.)

  • Je podobná češtině
  • Písmena podle menderské abecedy

- Obecná (ostatní slova)

  • Je podobná bójoheumským jazykům

Všeobecná deklarace lidských práv

Menderština, strojový překlad Raianay zsonyaimnul nuytu rudyronii i somu in pelloey i dekutreonel. Sa dekerso kaci rciniey i koumuviinucininen i ben mozitiui sa in i banen kitreo brotyrianey.
Česky Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.