Senát Firburku

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Senát Firburského vévodství
Typ
Typ jednokomorový parlament
Vedení
Předseda Senátu Eric Šmidor, LIBEPRA
od 14. dubna 2021 do 13. června 2021
Místopředseda Senátu Joel, Novovlastenecká strana
od 14. dubna 2021 do 13. června 2021
Struktura
Členové 5 členů (složení před zánikem)
Politické subjekty Novovlastenecká strana
2 / 5
LIBEPRA
2 / 5
Vévoda
1 / 5
Zasedací sál
Firburské vévodství
online

Senát Firburského vévodství byl zákonodárný orgán Firburksého vévodství. Měl pět členů, z něhož čtyři byli voleni, pátým členem byl firburský vévoda. Senát se scházel online přes platformu Discord, v čele Senátu stál předseda. Senát zanikl 13. června 2021 po začátku platnosti nové ústavy, jeho funkce převzala Vévodská rada.

První volby

Původně se první volby do Senátu měly konat již 13. a 14. listopadu 2020, ovšem to se ukázalo jako velmi ambiciózní cíl. 4. listopadu se vévoda rozhodl volby odložit a to původně na leden, jelikož se ukázalo, že v zemi není dostatek občanů ani na plné zaplnění Senátu, který měl mít pět křesel, občané ovšem byli jen čtyři. Bylo rozhodnuto, že pokud nebude před 4. prosincem 2020 v zemi více jak šest občanů, budou se konat volby až v lednu, tím by se ovšem mandát senátorů zkrátil na pouhý měsíc. Nakonec však občanství získalo dost lidí na to, aby se volby mohly konat již v prosinci.

Volby nakonec proběhly oficiálně mezi 11. a 12. prosincem 2020, ovšem reálně volby probíhaly až do 14. prosince, jelikož po svolení vévody někteří občané mohli odvolit prezenčně i po konci voleb. Novovlastenecká strana získala jakožto vítěz voleb pozici předsedy Senátu, kterým se stal Joel, jakožto volební lídr strany. LIBEPRA na konci prosince následně získala post místopředsedy Senátu, vytvořeného kvůli údajné neaktivtě Joela, tím se stal Federative mapping.

Politický subjekt Hlasy Mandáty
Počet % ± Počet % ±
Novovlastenecká strana (NVS) 3 60,00 Nová 2 50,00 Nová
Liberální pravice (LIBEPRA) 2 40,00 Nová 2 50,00 Nová
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 5 100 4 [pozn. 1] 100
Registrovaní voliči/účast 7 [pozn. 2] 71,43

Druhé volby

Druhé volby do Senátu proběhly mezi 12. a 13. únorem 2021, tentokrát již bez prezenčního hlasování po konci voleb. Novovlastenecká strana ve volbách obhájila jak vítězství, tak post předsedy Senátu, tím se ovšem stal nový volební lídr Novovlastenců - Daniel Wolfskopf. LIBEPRA znovu získala post místopředsedy Senátu, tím se nově stal Eric Šmidor, volební lídr strany.

Politický subjekt Hlasy Mandáty
Počet % ± Počet % ±
Novovlastenecká strana (NVS) 4 57,10 2,9% 2 50,00 0
Liberální pravice (LIBEPRA) 3 42,90 2,9% 2 50,00 0
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 7 100 4 [pozn. 3] 100
Registrovaní voliči/účast 8 [pozn. 4] 87,5

Třetí volby

Třetí volby do Senátu se měly konat od 14. do 15. května 2021, ovšem 6. května vévoda Stefan Kutnix oznámil, že se volby ruší. Důvodem byla zásadní změna fungování vévodství, na které se dohodl se Senátem. Mělo dojít k přijetí nové ústavy, která by zrušila Senát a občanství ponechala jen lidem z vévodova okolí. Změny byly dle vévody nutné i kvůli snižující se aktivitě země a také kvůli tomu, že členové Novovlastenecké strany oznámili, že neplánují znovu kandidovat.

Senát následně zanikl 13. června 2021, jelikož od následujícího dne začala platit nová ústava, dle které jeho roli přebrala Vévodská rada.

Předsednictvo

Předseda Senátu

V čele Senátu stál předseda. Předsedou Senátu se zpravidla stával lídr či nominant vítězné volební strany, ovšem pokud rezignoval, jeho post převzal aktuální místopředseda parlamentu, který býval z druhé nejsilnější strany. Úkolem předsedy bylo svolávat a řídit schůze Senátu, zahajovat hlasování, vyhlašovat výsledky hlasování, přijaté zákony a jiné dokumenty archivovat. V případě jeho nepřítomnosti jeho úkoly a povinnosti vykonával místopředseda, případně vévoda. Jednalo se o nejvyšší volenou a druhou nejvýznamější pozicí ve vévodství.

Seznam předsedů Senátu

No. Jméno Nastoupil Opustil Dny v úřadě
1. Joel (NVS) 14. prosinec 2020 13. únor 2021 61
2. Daniel Wolfskopf (NVS) 13. únor 2021 14. duben 2021 60
3. Eric Šmidor (LIBEPRA) 14. duben 2021 13. červen 2021 60

Místopředseda Senátu

Hlavní úlohou místopředsedy Senátu bylo zastupovat předsedu v době jeho nepřítomnosti. Místopředsedou se stával lídr nebo nominant strany, která se ve volbách umístila druhá. Pokud rezignoval předseda Senátu, jeho post získával právě místopředseda. Jednalo se o druhou nejvyšší volenou pozici ve vévodství.

Seznam místopředsedů Senátu

No. Jméno Nastoupil Opustil Dny v úřadu
1. Federative Mapping (LIBEPRA) 28. prosinec 2020 14. únor 2021 48
2. Eric Šmidor (LIBEPRA) 14. únor 2021 14. duben 2021 59
3. Joel (NVS) 14. duben 2021 13. červen 2021 60

Odkazy

Poznámky

  1. + mandát pro vévodu
  2. s vévodou 8
  3. + mandát pro vévodu
  4. s vévodou 9