Ústava Firburku

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Druhá ústava Firburského vévodství
Předpis státu
Druh předpisu ústavní zákon
Údaje
Autor Stefan Kutnix I., Joel N.
Schváleno 9. červen 2021
Platnost 14. červen 2021
Oblast úpravy
Ústava

Druhá ústava Firburku je současná ústavní listina Firburku. Byla přijata v červnu 2021 za účelem obnovy aktivity vévodství a náhrady tehdy nedostačující provizorní ústavy. Druhá ústava Firburku byla silně inspirována českou ústavou. Ústava zavedla nový jednokomorový parlament zvaný Vévodská rada, nahrazující dosavadní Senát, posílila pravomoce vévody a zrušila občanství osobám žijící mimo území okresu Kutná Hora.

Historie

Provizorní ústava

Firburk byl vyhlášen 16. října 2020 vydáním listiny nezávislosti. V listině se mj. uvádělo, že nové vévodství bude fungovat podle provizorní ústavy, která vešla v platnost v okamžik vyhlášení nezávislosti. Provizorní ústava však neměla být trvalá a mnohdy nebyla dodržovaná, například nikdy nebyla vytvořena vláda, která měla podle provizorní ústavy mít jedním z orgánů výkonné moci. Dokument také obsahoval mnoho pravopisných chyb či faktických nepřesností.

Během zimy a jara 2021 byla potřeba náhrady provizorní ústavy novým a kvalitnějším dokumentem zřejmá. Firburk navíc v té době začal zaznamenávat úpadek aktivity, což přimělo vévodu Stefana Kutnixe I. a některé tehdejší členy tehdejšího Senátu, aby začali připravovat novou ústavu. Bylo rozhodnuto změnit celkové zřízení Firburku, částečně i kvůli nezájmu některých firburských politických představitelů účastnit se dále firburské politiky, především ze strany členů Novovlastenecké strany

Vznik současné ústavy

Výsledky hlasování o druhé ústavě Firburku
Odpověď Hlasy %
Ano AnoAno 3 75
Ne 0 0
Zdržel se 1 25
Celkem 4 100
Neplatné 0
Senátorů 5 -

V dubnu a květnu 2021 začalo samotné vytváření ústavy, kterého se ujali hlavně Joel N. a Stefan Kutnix I. Preambule byla převzata z Ústavy Státu Gymnázium, hlavním vzorem se však stala Ústava České republiky. Narozdíl od české ústavy však druhá ústava Firburku například zavedla pouze jednokomorový parlament, nazvaný Vévodská rada a nahrazující dosavadní Senát, funkce hlavy státu zůstala vévodovi a soudnictví byla dáno plně do rukou vévody. Ústava také zavedla mimořádný čtrnáctidenní stav, který měl pomoci s urychlením změn zákonů, které již neodpovídaly nové ústavě.

6. května 2021 Stefan Kutnix I. oznámil, že volby do Senátu, které byly plánovány na 14. a 15. května, budou, vzhledem k brzkému přijetí nové ústavy, zrušeny. Občanům také bylo oznámeno, že občanství většiny občanů bude zrušeno, aby jimi zůstali pouze lidé z vévodova okolí, cílem tohoto opatření bylo, aby se občanství zachovalo pouze lidem, se kterými se vévoda osobně znal.

Hlasování o přijetí Druhé ústavy začalo v Senátu 7. června a skončilo 9. června. Účastnili se ho čtyři z pěti senátorů, z čehož tři byli pro a jeden se hlasování zdržel. Ústava vešla v platnost 14. června.

Vévoda Stefan Kutnix I. během mimořádného stavu, daného novou ústavou, podepsal několik dekretů, včetně zrušení občanství osobám žijícím mimo území okresu Kutná Hora. Přestože většina firburských občanů s tímto opatřením souhlasila, ohřevský arcivévoda Peter Simon Malček vyhlásil ještě 14. června diplomatickou misi do Firburku s cílem zkontrolovat stav lidských práv v zemi. Mise však byla kvůli mezinárodnímu tlaku na Ohřevsko ukončena už 15. června. Během následujících několika dní došlo také k drobným úpravám ústavy, například byl upraven článek 23, který řeší mezinárodní smlouvy.