Ústava Státu Gymnázium

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ústava Státu Gymnázium
Gymnasium constitution new.png
Úvodní strana
Předpis státu
Druh předpisu ústavní zákon
Číslo předpisu (SGYM)§1/2019
Údaje
Autor Tomáš Falešník, Joel Novotný
Schváleno 11. února 2019
Platnost 13. února 2019
Související předpisy
Listina základních práv a svobod Státu Gymnázium
Oblast úpravy
Ústavní právo

Ústava Státu Gymnázium je základní zákon Státu Gymnázium. V původním znění byla přijata 12. února 2018 a v platnost a účinnost vešla jako zákon (SGYM)§1/2018 o den později, v únoru 2019 ale byla přijata druhá verze ústavy označená (SGYM)§1/2019 s významnými změnami ve znění některých článků. Ústava byla vypracována na základě provizorní ústavy z ledna 2018 a ústavy České republiky. Ústava je ústavním zákonem a tvoří spolu s Listinou základních práv a svobod ústavní řád Státu Gymnázium. Zatímco Listina určuje lidská a občanská práva, Ústava se zabývá státní suverenitou a územní celistvostí a vymezuje instituce, jimiž se stát řídí.

Ústava se skládá z preambule a 34 článků rozdělených do čtyř hlav, zahrnujících základní ustanovení, zákonodárnou a výkonnou moc, soudní moc a další ustanovení. Ústava byla v říjnu 2018 doplněna, kdy do ní byl přidán jeden nový článek, a později zcela přepracována v únoru 2019.

Historie a vývoj ústavy

O přijetí formální ústavy začala uvažovat Rada Socialistického státu Gymnázium v prosinci 2017, kdy začínalo být zjevné, že pro další fungování státu bude nutné kodifikovat jeho fungování. Joel Novotný proto 10. ledna 2018 vypracoval provizorní ústavu, která položila základy vlády včetně pozic prezidenta a premiéra.

Struktura ústavy

Preambule

Hlava první: Základní ustanovení

Hlava druhá: Zákonodárná a výkonná moc

Hlava třetí: Soudní moc

Hlava čtvrtá: Další ustanovení

Externí odkazy