Státu podobné komunity v historii Státu Gymnázium

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Státu podobné komunity, vzácně také protomikronárody, je termín používaný ve Státě Gymnázium při popisování skupin studentů vzniklé během jeho historie, jejichž struktura připomínala mikronárody. Tyto komunity se většinou nepovažovaly za suverénní a často neměly dlouhého trvání. Přestože tyto komunity často vykazovaly znaky mikronárodů, samy se tak většinou neoznačovaly.

Seznam

Komunistický stát

Nejstarší státu podobná komunita předcházející Stát Gymnázium, jejíž existence byla zaznamenána, byl komunistický stát existující pravděpodobně mezi lety 2015 a 2016. Většina informací o této komunitě se však ztratila, včetně názvu. Komunita měla tři členy, kteří později patřili mezi první občany Socialistického státu Gymnázium. Předpokládá se, že tento komunistický stát měl parodovat režimy východního bloku.

Impérium

Rekonstrukce vlajky Impéria

Impérium byla nejrozvinutější státu podobná komunita v historii Státu Gymnázium. Bylo založeno na podzim 2016 třemi studenty, a brzy získalo čtvrtého člena. Impérium byla tetrarchie, jehož vláda byla rozdělená mezi všechny jeho členy pomocí šlechtických titulů. Jeden z jeho členů se však na jaře 2017 pokusil konsolidovat moc pro sebe, čehož využili ostatní členové jako výmluvy pro odchod a komunita se rozpadla. Dočasně ji nahradilo uskupení TřiTříska, které ale nevykazovalo prvky strukturované vlády.

Socialistický stát Gymnázium

Vlajka Socialistického státu Gymnázium

Socialistický stát Gymnázium (a později krátce Neoficiální stát Gymnázium na začátku druhé republiky) byl přímý předchůdce Státu Gymnázium a první entita v Sušici a okolí, která používala pojem mikronárod. Socialistický stát byl založen 1. září 2017 čtyřmi studenty, do konce roku se jejich počet rozrostl na šest. Přesto bývá Socialistický stát občas označován jen jako další státu podobná komunita, především pro svou neaktivitu. Ke konci roku 2017 se Socialistický stát Gymnázium začal prezentovat on-line a pomalu byl přeměněn v moderní Stát Gymnázium.

Kraninikerská republika

Vlajka Kraninikerska

Kraninikerská republika byla původně další státu podobnou komunitou parodující komunistické režimy, vytvořenou 2. března 2018 trojicí Gymnazistů. Jeho zakladatelé se ale brzy inspirovali meknijskou kulturou a fiktivním českým géniem Járou Cimrmanem, před jméno se připojilo označení Třetí a Kraninikersko mělo být projekt zaměřený na "odkrývání" historie fiktivního kraninikerského národa. Tento koncept však nebyl příliš rozvíjen, po gymnaziální-českomoravské krizi kvůli obecné náladě vůči fiktivním státům opuštěn a 5. října 2018, krátce poté, co Stát Gymnázium podepsal Wrythskou konvenci, formálně rozpuštěn.

Republic of 007

Rekonstrukce vlajky 007

Republika 007 byl mikronárod existující krátce během roku 2018. Založili ho mladší sourozenci některých Gymnazistů na své základní škole. Jeho vláda v čele s prezidentem byla inspirovaná tehdejším způsobem vlády Státu Gymnázium, kdy každý z občanů měl na starosti jedno ministerstvo. Není jisté, kdy došlo k rozpadu 007, republika nebyla aktivní již několik měsíců po svém vzniku. Většina informací o tomto mikronárodě však není známá mimo jeho původní obyvatele.

Rada pokoje 5

Rada pokoje 5 byla vláda vytvořená pro hotelový pokoj v Lipně nad Vltavou. Existovala jen od 27. do 28. června 2019, během školního výletu k lipenské vodní nádrži. Rada byla vytvořena jako parodie sovětského systému vlády. Původně měla šest pozic, které rotovaly mezi osmi obyvateli pokoje. Ke změnám docházelo vždy poté, co byl člen Rady za sebemenší provinění poslán za katr, tj. uzavřen do skříně využívané jako vězení. Později se Rada rozrostla na osm pozic, v jejichž čele stál kapitán. Komunita se rozpadla druhý den, když její členové opustili Lipno.

Fedoristán

Fedoristán byl krátce trvající egostán a parodie na Stát Gymnázium, vyhlášený učitelem biologie na sušickém gymnáziu na podzim 2019. Nárokoval si vždy to území, na kterém učitel stál. Jelikož však šlo jen o vtip ze strany učitele, Fedoristán téměř okamžitě opět zaniknul.

Bezejmenný stát

Vlajka bezejmenného státu podle popisu

19. prosince 2019, se dva starší studenti sušického gymnázia během školního turnaje ve volejbale setkali se skupinou Gymnazistů. Během konverzace vyplynulo, že oba studenti měli zájem o vyhlášení vlastního mikronároda na pozemku na okraji Sušice. Hlavním účelem mikronároda, jehož název nebyl ovšem stále vybraný, byla legalizace [[w:marihuana|marihuany], což reflektovala i plánovaná vlajka. K realizaci toho mikronároda však nejspíš nikdy nedošlo.

Kachní ostrovy

Vlajka Kachních ostrovů

Kachní ostrovy jsou samosprávná entita, vyhlášená kvůli absenci kontaktu s federální vládou Posafu 21. srpna 2021 na českém území Nievenorte původně v rámci Posafu, od 1. ledna 2022 však svou závislost na něm ukončily. V čele Kachních ostrovů stojí provizorní administrátor, který řídí entitu pomocí dekretů. Přestože Kachní ostrovy jsou obecně považovány za mikronárod, provizorní administrativa tento pojem dosud odmítá pro případ, že dojde k obnovení kontaktu s vládou Posafu.