Modernizační projekt 2019

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Logo projektu

Modernizační projekt 2019 byl název pro několik reforem ve Státě Gymnázium Projekt byl připravován od září 2018 a měl skončit před zářím 2019, ale byl prodloužen do prosince téhož roku. Cílem projektu bylo zlepšit a zjednodušit fungování mikronároda a připravit znovuotevření žádostí o občanství, které byly uzavřeny od 1. června 2018.

Podrobnosti

Projekt byl vytvořen za účelem zlepšení vnitřní politiky Státu Gymnázium. Hlavní změny se tudíž týkaly vlády, a to konkrétně výkonné moci. Největší reformou bylo přijetí druhé ústavy, která ustanovila Senát místo dosavadních ministerstev. K této reformě došlo, protože výrazná většina ministerstev nevykonávala žádnou skutečnou funkci, a naopak několik ministerstev ovládalo téměř celý chod státu. Plánované bylo i přijetí Zákona o vládních právech, který měl konečně specifikovat pravomoce prezidenta a premiéra, ale k tomu nedošlo. Druhým vytyčeným cílem bylo znovuotevření žádostí o občanství a zpřístupnění občanství Státu Gymnázium veřejnosti, k čemuž došlo 1. září 2019.

Celá řada menším změn byla také plánovaná, včetně rekonstrukce dosavadních webových stránek a spuštění nového webu sgygov.ml, kodifikace zahraniční politiky, vytvoření Soudní rady, která by pokryla chybějící soudnictví nebo právní specifikace státních symbolů, státních svátků či úředních jazyků. Některé z těchto změn byly v rámci projektu implementovány, výrazná většina z nich však byla odložena a dále nerealizována. Jedním z vedlejších cílů projektu bylo také připojení nových území vhodnějších k využívání pro mikronárod než dosavadní nárokované území sušického gymnázia. Senát zvažoval několik území především na kopcích Okrouhlík a Svatobor, ale nakonec rozhodl proti rozšiřování územních nároků. Projekt byl oficiálně ukončen 31. prosince 2019 a byl v té době označován za úspěch, s odstupem času se však na jeho úspěšnost začalo nahlížet spíše kriticky.