Sušice-Gympl

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Sušice-Gympl
  Hlavní město  
Skyline of Sušice-Gympl

Navrhovaná vlajka
Sušice-Gympl na mapě Státu Gymnázium
Sušice-Gympl na mapě Státu Gymnázium
Stát Stát Gymnázium Stát Gymnázium
Nezávislost 1. září 2017
Rozšíření nároků 1. únor 2018
Vyhlášení 19. září 2019
Rozdělení na zóny 6. červen 2020
Zakladatel Senát Státu Gymnázium
Pojmenováno podle Gymnázium Sušice
Zóny 3: Zóna 1, Zóna 2, Zóna 3
Vláda
 - Správa Senát Státu Gymnázium
Rozloha
 - Celkem 0,000912 km2
 - Vodní plochy km2
Výška 474 m
Populace (2022)
 - Celkem 27 (0 trvalých)
Časové pásmo GSMT (UTC+01:00:01)
 - Letní čas GSST (UTC+02:00:01)
NUJUMSE kód SGY1111

Sušice-Gympl je jediná administrativní jednotka a zároveň hlavní město Státu Gymnázium. Jeho nárokované území pokrývá celou rozlohu státu a zahrnuje školní budovu, zahradu, dvě hřiště a různé další objekty včetně prostoru před hlavním vchodem školy. Současné územní nároky Státu Gymnázium byly ustanoveny 1. února 2018, ale až do 19. září 2019 nebyly zahrnuty do žádných nižších administrativních jednotek.

Etymologie

Název města se skládá ze dvou částí spojených spojovníkem. První část, Sušice, byla převzata z názvu města ve kterém se území teritoria nachází. Název byl odvozený ze slova Suchá (ves), odkazující na sušení písku při rýžování zlata v Otavě, a přípony -ice. Slovo suchá/suchý pak pochází z protoslovanského *suxъ, protobaltoslovanského *saušas a protoindoevropského *sh₂ewsos. Druhá část názvu, Gympl, sdílí svůj původ s názvem mikronároda, odvozená od slova gympl, slangového výrazu pro gymnázium. Původ slova gymnázium sahá až ke starořeckému γυμνάσιον (gumnásion, cvičit, škola) a γυμνός (gumnós, nahý).

Historie

Pre-mikronacionální historie

Území patřilo po většinu historie pod Země koruny české, a bylo spravováno sousedním městem Sušice. Kvůli bažinaté půdě nebylo území až do roku 1909 využíváno, kdy bylo prodáno sušickému gymnáziu jako prostor pro jeho novou budovu. Ta byla dokončena roku 1911 a sloužila jako škola až do 1944, kdy byla uzavřena okupujícími německými nacisty. Škola byla znovu otevřena po osvobození v roce 1945, ale byla roku 1948 přesunuta jinam. Její budova pak byla komunistickým režimem využívaná k různým účelům až do roku 1990, kdy se škola do budovy vrátila.

První nároky

První útvary připomínající státy, které na území působily, byly komunity předcházející Státu Gymnázium, především pak Impérium. Žádná z těchto entit si ale nikdy oficiálně nenárokovala žádné území, a Sušice-Gympl tak zůstalo pod nezpochybněnou českou kontrolou. To se změnilo 1. září 2017, kdy Socialistický stát Gymnázium vyhlásil nezávislost. Formální nároky Socialistického státu Gymnázium se vztahovaly jen na jednu místnost v budově, omezené i zezhora a zespoda stropem a podlahou místnosti. Řada vládních aktivit však probíhala i vně nárokovaného území. S obnovou mikronároda již jako Stát Gymnázium ke konci 2017 byly územní nároky původně zachovány identické.

Nezačleněné teritorium

Brzy po obnově Státu Gymnázium se začal zvyšovat počet vládních aktivit, včetně debat a hlasování, probíhajících v rámci budovy, ale mimo nárokované území. Vláda se kvůli tomu rozhodla rozšířit územní nároky na celou budovu včetně přiléhajících pozemků. To vešlo v platnost 1. února 2018, a stanovilo tak současné hranice Sušice-Gymplu i celého mikronároda. Území bylo považováno za hlavní město Státu Gymnázium, používajíce název sousedního města i přes to, že tvořilo jen jeho zanedbatelnou část. První návrhy o formální začlenění teritoria jako oficiální administrativní jednotky se objevily s návrhy na další územní expanze, ale nikdy nezískaly dostatečnou podporu.

Hlavní město

Myšlenka rozlišit mezi územím Státu Gymnázium a okolním městem se ale stále více popularizovala. Obzvláště posílila po sušickém summitu 28. září 2019, jehož název mohl vést k mylným domněnkám, že k akci došlo přímo na území Státu Gymnázium. To vedlo k vypracování Ústavního zákona o změně hlavního města, který byl přijat 19. října 2019 a ustanovilo Sušici-Gympl jako jedinou administrativní jednotku a hlavní město státu Gymnázium. Vstup na území byl 10. března 2020 omezen když Stát Gymnázium uzavřel své hranice kvůli pandemii COVID-19, a byl opět obnoven 6. června společně s rozdělením teritoria na tři přístupové zóny.

Sesterská města

Sušice-Gympl má v současné době tři sesterská města v rámci odpovídajícího programu Grand Unified Micronational. Mezi sesterská města Sušice-Gymplu patřil také Aden, hlavní město Leonsle[en], až do vyloučení mikronároda ze struktur Státu Gymnázium.