Státní symboly Státu Gymnázium

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Vlajka Státu Gymnázium, nejčastěji používaný státní symbol

Státní symboly Státu Gymnázium jsou symboly připomínající jeho státnost a suverenitu. Některé jsou oficiálně přijaty Zákonem o státních symbolech Státu Gymnázium z 19. dubna 2019. Jiné nemají oficiální status, ale jsou přestou obyvatelstvem považovány za symboly státu.

Oficiální symboly

Státní znak Státu Gymnázium je nejstarším státním symbolem mikronároda, přijatý původně jako znak Socialistického státu Gymnázium. Je popisovaný jako zlaté kružítko a otevřená kniha ve zlatém ozubeném kole, lemované věncem růží, bodláků a jetele. Zákon o státních symbolech připisuje kružítku a knize symbol inteligence, ozubenému kolu pokrok a věnci život. Jak oficiální znak, tak alternativní varianty jsou často používány k reprezentaci Státu Gymnázium.
Státní barvy Státu Gymnázium byly převzaty z vlajky Sušice. Jsou oficiálně popisovány jako bikolóra složená z horního bílého a dolního světle modrého pruhu a jsou často používány v designech souvisejících se Státem Gymnázium.
Státní vlajka Státu Gymnázium byla vytvořena v roce 2018 a skládá se ze státní bikolóry se státním znakem v kantonu. Od svého přijetí se vlajka stala nejuznávanějším státním symbolem Státu Gymnázium, jakož i nejčastěji používaným jak vnitrostátně, tak v zahraničí.
Vlajka prezidenta je oficiální symbol the hlavy státu, prezidenta Státu Gymnázium. Byla vytvořena v roce 2018 a skládá se ze čtvercového praporu obsahujícího státní znak a text "Prezident Státu Gymnázium" v českém a anglickém jazyce, lemovaného pruhy ve státních barvách.
Státní hymna Státu Gymnázium je středověká píseň Gaudeamus igitur. Píseň byla vybrána ke konci roku 2017, protože je obecně považována za studentskou hymnu. Stát Gymnázium používá dvě sloky jako svou oficiální hymnu, a to buď první a devátou nebo první a instrumentální sloku.

Neoficiální symboly

Cesta je náš cíl Státní motto Státu Gymnázium bylo oficiálně přijato rozhodnutím Senátu jako šestý státní symbol, ale bylo vynecháno ze Zákona o státních symbolech, protože ho Senát nepovažoval za významný symbol. Současné motto, Cesta je náš cíl, zdůrazňuje, že konečný cíl státu není tak důležitý, jako to, čeho dosáhne po cestě.
Volební urna používaná při prezidentských volbách se, díky svému častému používání, stala neoficiálním symbolem státnosti Státu Gymnázium a jeho demokratického způsobu vlády.
Přestože nejsou povinné a vlastní je jen část Gymnazistů, občanské průkazy Státu Gymnázium jsou často považovány za symbol státu, jakož i příslušnosti k němu.
Budova sušického gymnázia je spojována se Státem Gymnázium, protože se nachází na mikronárodem nárokovaném území a jde o neoddělitelný prvek historie, kultury i jména mikronároda. Hlavní vchod do budovy sloužil jako inspirace pro logo Senátu.
Pizza, přestože pochází původně z italské kuchyně, byla vybrána jako národní pokrm Státu Gymnázium v neoficiálním referendu z roku 2018. Do dnešního dne patří pizza mezi nejoblíbenější pokrmy.
Kofola byla vybrána jako národní nápoj Státu Gymnázium v neoficiálním referendu z roku 2018. Kofola je stále jedním z nejoblíbenějších nealkoholických nápojů.
Hořící míč byl vybrán jako národní sport Státu Gymnázium v neoficiálním referendu z roku 2018. Jde o variantu softballu, hranou občas při hodinách tělocviku. Jediný rozdíl oproti softbalu spočívá v tom, že míč není do pole odpalován, ale házen.