Reformní strana Gymnázia

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Gymnasium Reform Party
Zkratka: GRP
Datum založení: 17. červenec 2022
Datum rozpuštění: 1. prosinec 2022
Předseda: Branko Stanacev
Sídlo: Atlanta, Spojené státy
Ideologie: radikální centrismus
monarchismus
Politická pozice: big-tent
Počet členů: 2
Slogan: Posouváme zemi vpřed pro
všechny
Zisk mandátů ve volbách
Senát
0 / 25

Reformní strana Gymnázia (anglicky: Gymnasium Reform Party, zkracováno GRP) byla politická strana ve Státě Gymnázium, založená v červenci 2022 Brankem Stanacevem ve snaze mikronárod reformovat a revitalizovat. Jejím cílem bylo delegovat pravomoce prezidenta a premiéra v rámci oddělené výkonné moci, která by nahradila neefektivní byrokracii senátu. Šlo o jedinou politickou stranu registrovanou pod svým anglickým názvem.

Historie

Branko Stanacev byl v září 2021 zvolen prezidentem a doufal, že bude moct využít tuto příležitost k přispění k dalšímu rozvoje mikronároda, nízká politická aktivita způsobená pandemií COVID-19 to ale neumožnilo. To, stejně jako nízká aktivita Discord serveru Státu Gymnázium, Stanacevovy hlavní formy komunikace se zbytkem mikronároda, nakonec vedlo k tomu, že 17. července 2022 ohlásil vznik Reformní strany Gymnázia. Cílem strany bylo stanoveno Stanacevovo znovuzvolení prezidentem nebo alespoň premiérem a další využití této pozice k obnově mikronároda. Mimoto GRP vypracovalo návrh ústavní změny, která by konečně přidělila pravomoce prezidentovi a premiérovi a reformovala volební systém. Podle tohoto návrha by senát zůstal jen jako zákonodárné těleso a výkonná moc by připadla premiérovi a kabinetu ministrů, zatímco prezident by figuroval jako hlavní představitel státu v zahraničí a jmenoval by držitele ostatních pozic. Prezident by byl volen pouze z kandidátů nominovaných jednotlivými stranami a premiér by byl pak jmenován na jeho návrh. Délka a omezení mandátů by zůstaly nezměněné. Později začala strana prosazovat monarchistické zřízení. Strana nezaznamenala žádné volební úspěchy a zanikla v prosinci, kdy oběma jejím členům bylo zrušeno občanství na základě nevyplnění sčítání lidu.