Senát Státu Gymnázium

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Senát Státu Gymnázium
Senát
Coat of arms or logo
Typ
Typ jednokomorový parlament
Vedení
Prezident Radek Vastl, ORS
Premiér Jan Šťastný, GSSD
od 3. červenec 2023
Struktura
Členové 25 členů
Senát SGYM složení.svg
Politické subjekty
 •      ORS (9)
 •      SL (7)
 •      SASSG (1)
 •      GSSD (1)
 •      nezávislí (7)
Zasedací sál
Sušice-Gympl, Stát Gymnázium
online

Senát Státu Gymnázium je jednokomorová zákonodárná a výkonná instituce Státu Gymnázium. Ústava jeho název definuje jen jako Senát. Senát má pravomoce typické v parlamentních systémech: vytváří a přijímá zákony, má právo měnit ústavu a ratifikuje mezinárodní dohody. Kromě toho ale má také zodpovědnost za vykonávání státní moci. Členy Senátu jsou všichni občané Státu Gymnázium starší patnácti let. Za sídlo Senátu je tradičně považována Sušice-Gympl, ale velká část jeho aktivit probíhá online.

Historie

Současný Senát byl vytvořen až 13. února 2019 druhou ústavou, podobná instituce však existovala po celou dobu nezávislosti Státu Gymnázium. Za Socialistického státu Gymnázium používala název Rada, později byla známá jako Vláda.

Rada

Nejstarší zákonodárná instituce Státu Gymnázium byla Rada Socialistického státu Gymnázium, která také držela moc výkonnou, a položila tak základy pro současné sloučení těchto mocí. Rada také vykonávala roli kolektivní hlavy státu. Oficiálně vznikla 1. září 2017, ale poprvé se setkala až 4. září, kdy její čtyři původní členové retroaktivně odsouhlasili její založení. Všichni občané Socialistického státu byli členy Rady se stejnými pravomocemi, čili se Rada postupně rozrostla z původních čtyř členů na jedenáct v době přijetí Provizorní ústavy. Rada se obvykle scházela na chodbách gymnázia, nejčastěji v křeslech poblíž učebny biologie, a tedy mimo nárokovaná území státu. Rada ale byla neaktivní po většinu existence Socialistického státu.

Vláda

Obnovený zájem o mikronárod na konci roku 2017 vedl Radu k diskuzi o novém způsobu vlády, který by vybízel k větší účasti obyvatelstva na vládě. Provizorní ústava, přijatá 10. prosince, udělila reprezntativní funkci a status hlavy státu prezidentovi a transformovala Radu v novou Vládu Státu Gymnázium, která převzala zákonodárnou a výkonnou moc Rady. Vláda byla řízena premiérem a přidělila každému občanu nad třináct let věku ministerstvo dle vlastního výběru, za které pak nesli zodpovědnost. Kompletní seznam ministerstev, existujících v rámci vlády, byl následující:

 • Ministerstvo dopravy
 • Ministerstvo financí
 • Ministerstvo informací (do 1. června 2018 známé jako Ministerstvo zpravodajství)
 • Ministerstvo infrastruktury
 • Ministerstvo (jaderného) průmyslu
 • Ministerstvo kultury
 • Ministerstvo obchodu
 • Ministerstvo obrany
 • Ministerstvo propagace
 • Ministerstvo sociálních věcí
 • Ministerstvo sportu
 • Ministerstvo školství
 • Ministerstvo vnitra
 • Ministerstvo zábavy
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Ministerstvo zemědělství
 • Ministerstvo životního prostředí

Provizorní ústava obsahovala několik článků týkajících se změn portfolií, včetně kontroverzního článku 6, podle kterého se měly všechny ministerské pozice měnit souběžně s volbami prezidenta a premiéra, navzdory usnesení Rady. Tento článek byl později zrušen, ale provizorní ústava stále umožňovala premiérovi přerozdělit vládní pozice dle libosti. Nová ústava z února 2018 nahradila provizorní ústavu a většinu jejího obsahu, ale zachovala Vládu jako zákonodárnou a výkonnou instituci státu. Bylo zrušeno věkové omezení pro členství ve Vládě a odstraněny všechny možnosti pro plošné změny ministerských pozic, zachována byla pouze možnost změny portfolia na žádost daného ministra.

Vláda se nejčastěji scházela během obědových přestávek buď ve školní jídelně nedaleké Lerchovy základní školy nebo ve školním bufetu gymnázia, ale často také i v kmenové třídě většiny občanů. Přestože jednání byla produktivní v ohledu výkonu zákonodárné moci, ministerstva byla často kritizována, protože jen několik ministerstev mělo skutečnou moc, zatímco většina neměla téměř žádnou. Tento stav byl přijímán velkou částí populace, která nechtěla mít příliš mnoho zodpovědnosti, ale část ambicióznějších politiků včetně Joela Novotného volala po reformě. Přestože ministerstva byla definitivně zrušena druhou ústavou, mnoho lidí na ně stále vzpomíná nostalgicky.

Senát

Senát byl vytvořen druhou ústavou v únoru 2019 a nahradil Vládu jako vykonavatel zákonodárné i výkonné moci. Kvůli této změně zůstala pozice premiéra hlavou vlády jen oficiálně a stala se výhradně reprezentativní funkcí po boku prezidenta. Doplněk z října 2019 znovu zavedl věkový limit pro držení křesla v Senátu a logo, inspirované vstupním portálem gymnázia, bylo přijato v červenci 2020. Senát se scházev v kmenové třídě většiny občanů, která se v září 2019 přesunula z původní místnosti, ale kvůli rostoucímu množství občanl ze vzdálenějších oblastí začala hlasování Senátu probíhat online pomocí formulářů rozesílaných emailem nebo na Messengeru, které byly postupně nahrazeny Discordem. To však vedlo k situaci, kdy "zahraniční" občané nemohli hlasovat v prezenčních jednáních, zatímco "místní" občané málokdy hlasovali online, což se projevilo především během w:pandemie COVID-19, která znemožnila většině prezenčních schůzi a vedla k nízké účasti v hlasováních od zahraničních i místních občanů. Návrhy tak často nemohly být přijaty a musely být znovu navrženy, a od druhé poloviny 2021 nebyly předkládány téměř žádné návrhy. Začaly se objevovat i hlasy po další reformě, které volaly buď po zavedení menších výborů přebírajících zodpovědnost za výkon moci v jejich určeném rozsahu, navržených Adamem Pivetzem z Občanské republikánské strany nebo Joelem Novotným, nebo po obnově výkonné vlády, složené z malého množství stranických ministrů pod vedením premiéra, navržené Brankem Stanacevem z Reformní strany Gymnázia.

Složení

Všichni občané Státu Gymnázium, kteří dosáhli patnácti let věku, mají podle ústavy a jejích dodatků křeslo v Senátě. Ukončit členství v Senátu lze jen ukončením občanství. Člen Senátu je obvykle nazýván senátor. V červnu 2023 bylo v Senátu 25 senátorů. Všechny čtyři politické strany registrované ve Státě Gymnázium má alespoň jednoho senátora, ale žádná strana nemá většinu. Kvůli nevyplnění sčítání lidu 2022 však bylo ukončeno občanství několika senátorům včetně obou členů Reformní strany.

Občanská republikánská strana
9 / 25
Sociální liberálové
7 / 25
Svatoateistická strana Státu Gymnázium
1 / 25
Gymnaziální strana sociálně demokratická
1 / 25
nezávislí politici
7 / 25