Znak Státu Gymnázium

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Státní znak Státu Gymnázium
Znak
Znak
Informace
Subjekty oprávněné užívat znak Stát Gymnázium Stát Gymnázium,
Samuel McKittrick
Přijato 4. září 2017
Štít Rozevřená kniha a zlaté kružítko na zlatém ozubeném kole
Štítonoš Věnec Tudorských růží, bodláků a čtyřlístků

Státní znak Státu Gymnázium je jedním ze státních symbolů státu. Stát Gymnázium ho používal již od 4. září 2017, což jej činí nejdéle používaným státním symbolem v historii mikronároda, poprvé však byl zákonně stanoven až Zákonem o státních symbolech 19. dubna 2019. Přestože je všeobecně nazýván znakem, heraldicky se jedná o emblém, protože nesplňuje tradiční heraldická pravidla. Kromě oficiální varianty emblému, používané například v rámci státní vlajky, existují ještě další varianty, které sice jsou občas využívány, ale nemají oficiální status.

Historie

Vlajka Socialistického státu Gymnázium s emblémem v kantonu

Socialistický stát Gymnázium neměl v době vyhlášení nezávislosti navržený žádný státní znak. Při první schůzi rady 4. září 2017 ale byla objevena vlajka navržená v roce 2014 severoirským vexilologem Samuelem McKittrickem pro komunistickou Velkou Británii ve své alternativní historii, která byla přijata jako nová vlajka socialistického státu. Součástí této vlajky byl i současný státní znak, doplněný o srp a kladivo. 6. září se sice uvažovalo o jejich odstranění z vlajky a tudíž i z emblému v rámci navrhované změny vlajky, k tomu ale nikdy nedošlo. Po celou dobu existence socialistického státu však státní znak nikdy nebyl kodifikován.

Při vzniku druhé republiky bylo potřeba určit státní symboly reformovaného mikronároda. V rámci zachování návaznosti na socialistický stát bylo rozhodnuto, že i nový režim bude používat původní emblém, a ten se tak 29. prosince 2017 stal oficiálním znakem reformovaného Státu Gymnázium. 19. dubna 2019 pak jeho status státního znaku potvrdil Zákon o státních symbolech. Ten také připsal autorství emblému Samuelu McKittrickovi, všechny snahy o navázání kontaktu a oboustrannou domluvu ale selhaly. V srpnu 2020 vláda Státu Gymnázium přestala používat původní nekvalitní rastrový emblém a vydala jeho vektorovou verzi, množství starších dokumentů a předmětů ale stále používá původní vzhled emblému.

Popis

Emblém Státu Gymnázium používá prvky socialistické i britské heraldiky, a to navzdory tomu, že Stát Gymnázium není ani socialistický, ani ovlivněný britskou kulturou. Zákon o státních symbolech emblém definuje následovně:

Státní znak Státu Gymnázium tvoří oranžové (zlaté) ozubené kolo obsahující kružítko oranžové (zlaté) barvy rozevřené nad bílou otevřenou knihou. Kolo je lemováno věncem růží, bodláků a jetele, svázaným zespoda zlatou stuhou.

— Zákon o státních symbolech Státu Gymnázium, článek 2, odstavec 1

První příloha zákona obsahuje vzhled emblému včetně grafických nedokonalostí z doby přijetí.

Ústřední design znaku je údajně jedním ze znaků britských komunistů, zatímco věnec se skládá heraldické symboly jednotlivých zemí Spojeného království. Stát Gymnázium se rozhodl nahradit původní symbolismus znaku vlastním. Podle třetího odstavce článku 2 Zákona o státních symbolech reprezentují kružítko a kniha inteligenci, kolo pokrok a věnec život.

Varianty

Přestože zákony Státu Gymnázium určují jen jeden oficiální emblém, dvě neoficiální verze bývají občas také používány. Malá verze emblému, která neobsahuje věnec, byla dříve považována za oficiální malý státní znak, ale nebyl zahrnut do Zákona o státních symbolech. Malý emblém je dodnes používán především ve vojenských symbolech mikronároda. Další verze emblému používá odlišný, římský věnec, složený z větví olivovníku a dubu. Tato verze emblému je používána na občanských průkazech, protože v době výroby prvních občanských průkazů neexistoval oficiální emblém v dostatečném rozlišení a tento věnec byl vybrán jako náhrada. Přestože také není považována za oficiální verzi státního znaku, je tato verze na občanských průkazech stále používaná.