Stát Gymnázium

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Stát Gymnázium
Gymnasium State (angličtina)
Národní hymnaGaudeamus igitur (latina)
česky: "Radujme se přátelé"
umístění Státu Gymnázium
Poloha Státu Gymnázium
mapa Státu Gymnázium
Mapa Státu Gymnázium
Sušice-Gympl
čeština, angličtina
Uznávané jazyky
němčina, švédština, slovenština, francouzština, španělština
Češi, Švédi
bez vyznání, křesťanství
Gymnazisté
Vláda
parlamentní republika
Radek Vastl (ORS)
Jan Šťastný (GSSD)
Legislatura
Senát
• křesel
25
Vznik
• Socialistický stát Gymnázium vyhlásil nezávislost
1. září 2017
• První volby
8. leden 2018
• Přijetí ústavy
13. únor 2018
• Nárokované
0,0078 km²
• Vodní plochy
0 %
• Držitelů občanství k 2022
27
2022
• Celkem
0 USD
• Na osobu
0 USD
Česká koruna (CZK)
Časové pásmo
GSMT (UTC+01:00:01)
• Letní čas
GSST (UTC+02:00:01)
Předvolba MPTA
+0496
GS, SGY
SGYM
.sgy
Předcházející
Socialistický stát Gymnázium

Stát Gymnázium (anglicky: Gymnasium State) je malý samozvaný stát, obvykle nazývaný mikronárodem, ve střední Evropě. Stát Gymnázium vyhlásil nezávislost na České republice 1. září 2017, tehdy ještě jako Socialistický stát Gymnázium. Podle své ústavy je Stát Gymnázium parlamentní, demokratický právní stát s liberálním státním režimem a politickým systémem založeným na svobodné soutěži jedinců. Hlavou státu je prezident, druhou nejvyšší pozicí je premiér. Zákonodárným sborem je Senát Státu Gymnázium, který má i funkci výkonnou.

Stát Gymnázium je vnitrozemský stát, nárokující si území školy v českém městě Sušice. Stát Gymnázium má rozlohu přibližně 0,0078 km² a sousedí po celé hranici (0,36 km) s Českou republikou. Stát Gymnázium má jedinou nižší administrativní jednotku, město Sušice-Gympl, které je zároveň hlavním městem. V roce 2022 bylo 27 držitelů občanství Státu Gymnázium. Většina populace je české národnosti. Stát Gymnázium je členským státem Unie mikronárodů střední Evropy, Mikronacionální olympijské federace a Grand Unified Micronational.

Historie

Před nezávislostí a Socialistický stát

Před vyhlášením nezávislosti patřilo území Státu Gymnázium k Zemím koruny české, Československu a České republice. V roce 1902 území koupilo místní gymnázium pro svou novou budovu, otevřenou roku 1911. V roce 2015 na gymnázium nastoupila třída, která později vytvořila základ Státu Gymnázium. Zanedlouho se v jejím rámci začaly tvořit a zanikat různé menší uskupení, většinou však nevýznamných. V roce 2016 vzniklo Impérium, první uskupení, jehož struktura připomínala státní vládu. Skupina existovala jen do jara 2017 a většina informací o ní byla zapomenuta. Přestože by se Impérium dalo nazvat mikronárodem, samo tento pojem nepoužívalo.

Bez jakéhokoli napojení na Impérium vyhlásil 1. září 2017 Tomáš Falešník nezávislost Socialistického státu Gymnázium. Tomu následovalo setkání jeho prvních čtyř občanů, dnes považovaných za zakladatele mikronároda. Čtveřice se dohodla na systému vlády a ustanovila Radu jako jediný orgán zákonodárné, výkonné i soudní moci. Slovo socialistický zůstalo obsaženo v názvu i přes to, že se Rada nikdy nedržela marxismu ani jiných socialistických ideologií. Socialistický stát fungoval do října a nabíral nové občany, ale brzy se na něj zapomnělo a téměř zanikl.

Reformy

Provizorní ústava z roku 2018

Zájem o mikronárod začak opět narůstat v listopadu 2017, což bylo následované dalším nárůstem počtu občanů, včetně bývalých členů Impéria. Jelikož původní systém vlády se neosvědčil, Rada se rozhodla provést množství reforem a zahájila tak období později nazývané druhou republikou. Název a vlajka byly změněny, aby se předešlo asociacím s komunistickými státy a výkonná moc byla rozdělena mezi jednotlivá ministerstva. 8. ledna 2018 proběhly první volby, ve kterých byl zvolen prezident Adam Pivetz a premiér František Prášek. Provizorní ústava, napsaná Joelem Novotným, byla přijata, aby formalizovala změny ve vnitřním fungování státu, ale okamžitě následovala kontroverze kvůli zahrnutí článků, na kterých se vláda neshodla. Provizorní ústava pak byla 13. února nahrazena. Stát Gymnázium také zahájil kontakty s ostatními mikronárody a v lednu podepsal první mezinárodní smlouvu s Republikou MYCUS, většinou však zůstával u diplomacie s českými mikronárody. V lednu se Stát Gymnázium stal členem Unie mikronárodů střední Evropy a v únoru se byl jedním z aktérů v Gymnaziální-českomoravské krizi. Do zahraniční mikronacionální komunity se Stát Gymnázium začal aktivně zapojovat až poté, co vláda v květnu obdržela pozvánku do Mikronacionální olympijské federace od posafského politika Nicholase Randoulera. 1. června vláda rozhodla o dočasném uzavření žádostí o občanství.

Modernizace

Po prvním roce nezávislosti vypracovala vláda Modernizační projekt 2019, soubor několika plánovaných reforem s cílem "modernizovat" mikronárod, většinou se týkajícíh kodifikace existujících precedentů. Projekt zaznamenal největší úspěchy na poli diplomacie, Stát Gymnázium navázal bilaterální diplomatické vztahy s množstvím mikronárodů, stal se signatářem Wrythské konvence a spoluzakládajícím členem Konmalehthu. Největším diplomatickým úspěchem byl vstup Státu Gymnázium do Grand Unified Micronational v prosinci 2018. Plány na vnitřní změny zaznamenaly menší úspěch, a množství změn zůstalo nerealizováno. 13. února 2019 došlo k přijetí druhé ústavy, která zrušila ministerstva založená provizorní ústavou, a později byla přijata i Listina základních práv a svobod Státu Gymnázium. Reformy, spolu s legalizací politických stran na konci roku 2018, vedly ke zvýšení zájmu o mikronárod ze strany občanů i v zahraničí, což vedlo 1. září 2019 ke znovuotevření žádostí o občanství a následnou malou propagační kampaní na škole. Stát Gymnázium hostoval 28. září Sušický summit. Během 2019 se objevilo několik návrhů na anexi nových území, převážně na okolních kopcích, žádný ale nebyl přijat. První a jediná administrativní jednotka, Sušice-Gympl, byla vytvořena v říjnu, a sloužila od té doby jako hlavní město.

Stagnující éra

Stát Gymnázium na začátku 2020 hostoval a vyhrál MOF eGames, s první vlnou pandemie COVID-19 však aktivita prudce klesla a zůstala od té doby nízká. V létě se představitelé Státu Gymnázium setkali s císařem Pavlova ohledně vzájemné spolupráce. Na konci podzimu se Senát potýkal se sérií návrhů ohledně klasifikace islámu, které odkryly množství problémů v současném způsobu vlády. Během 2021 nevykazoval Stát Gymnázium téměř žádnou aktivitu, projevující se například nízkou účastí v prezidentských volbách. Samotná pandemie Stát Gymnázium zasáhla až v lednu 2022, kdy se velká část populace nemocí nakazila a následně se z ní opět zotavila. V listopadu 2022 proběhlo historicky první sčítání lidu, jehož účelem bylo vyřešení problému neaktivních občanů. Na konci května 2023 většina občanů Státu Gymnázium úspěšně složila maturitu a ukončila tak studium na nárokované škole.

Vláda

Stát Gymnázium je parlamentní republika s prvky přímé demokracie, s prezidentem a premiérem jako hlavami státu. Senát Státu Gymnázium je jednokomorový.

Zákonodárná a výkonná moc

Senát Státu Gymnázium je, podle ústavy, jednokomorový parlament, držící jak zákonodárnou, tak výkonnou moc. Každý občan Státu Gymnázium se stává senátorem s dovršením věku patnácti let. Právo navrhovat nové zákony má podle ústavy každý občan mikronároda, návrh je pak přednesen Senátu k hlasování. Návrh pro přijetí potřebuje nadpoloviční většinu hlasů pro (více než 60 % pro ústavní změny), přičemž hlasy prezidenta a premiéra mají dvojitou váhu. Pokud obě hlavy státu hlasují proti návrhu, ten je zamítnut bez ohledu na ostatní hlasy.

Výkonnou moc dříve reprezentovala Vláda Státu Gymnázium, ve které měl každý občan nad patnáct let na starosti ministerstvo podle svého výběru. Většina ministerstev ale měla velmi malé nebo dokonce neměla téměř žádné pravomoce v rámci jejich oblastí a s nárůstem obyvatelstva Státu Gymnázium do začátku roku 2019 vzniklo mnoho nových ministerstev s ještě menšími oblastmi působnosti. Kvůli tomu byla 13. února druhou ústavou ministerstva zrušena a nahrazena nově vzniklým senátem.

Prezident a premiér

Urna používaná při prezidentských volbách

Prezident a premiér jsou formálními hlavami státu Státu Gymnázium. Rozsah prezidentských a premiérských pravomocí byl předmětem diskuzí už do vzniku obou pozici v lednu 2018 a zákon, na který se ústava odkazuje, dosud nebyl přijat. Jejich pravomoce jsou tedy určeny pouze precedentem, což obě pozice činí spíše reprezentativními s jen malým množstvím pravomocí v legislativním procesu, jako jsou dvojitý hlas a sdílené právo veta. Oba jsou voleni přímo občany každé dva měsíce. Každý občan může být zvolen na každou z pozic jen jednou za rok. Současný prezident je Radek Vastl a současný premiér je Jan Šťastný.

Politické strany

Stát Gymnázium povolil registraci politických stran až v prosinci 2018, do té doby fungoval jako nonpartizánská demokracie. Kvůli tomu nehrají politické strany ve Státě Gymnázium téměř žádnou roli mimo sdružování jedinců s podobnými politickými názory. Také kvůli tomu velká část senátorů zůstala nezávislá. V současné době jsou registrovány čtyři politické strany, které všechny mají přístup do Senátu. Pátá politická strana, Reformní strana Gymnázia, existovala v druhé polovině roku 2022, dokud oběma jejím členům nebylo zrušeno občanství kvůli nevyplnění sčítání lidu toho roku. Přestože strany mají minimální význam v gymnaziální politice, systém Státu Gymnázium je občas popisovaný jako tripartismus, v rámci kterého jsou menší strany zahrnovány s nezávislými politiky jako třetí subjekt.

Strana Křesel Předseda Popis
Občanská republikánská strana ORS
9 / 25
Radek Vastl Nejstarší politická strana v mikronárodě, sloužící jako všeobecná pravicová strana, často popisovaná jako konzervativní a ekonomicky liberální|libertariánská.
Sociální liberálové SL
7 / 25
František Prášek Největší politická strana v mikronárodě sdružující občany s levicovými názory, zahrnující ale i velké centristické a apolitické křídlo.
Svatoateistická strana Státu Gymnázium SASSG
1 / 25
Mikuláš Göth Politická strana reprezentující svatoateistickou menšinu a volající po zavedení trvalého regentství místo současného prezidentského systému.
Gymnaziální strana sociálně demokratická GSSD
1 / 25
Jan Šťastný Krajně levicová politická strana prezentující se jako alternativa k Sociálním liberálům, propagující socialistickou politiku a ultimátní zavedení lidové demokracie.

Právo a soudní moc

Stát Gymnázium je unitární stát se systémem kontinentálního evropského práva založeném na českém právním řádu, právní obyčeje ale stále tvoří většinu gymnaziálního práva. Základem právního řádu je Ústava Státu Gymnázium přijatá v únoru 2018. Pokud něco není specifikováno zákony Státu Gymnázium, aplikují se dříve stanovené precedenty. Většina zákonů České republiky je de facto přijímaná jako zákony Státu Gymnázium. Stát Gymnázium nemá soudy, ale jsou-li potřeba, zastupuje je senát, zaujímající pozici jakési soudní poroty. Současná forma soudnictví ale je často kritizována a v roce 2019 byl formulován návrh na její změnu, který by zavedl Soudní radu Státu Gymnázium skládající se ze tří soudců jmenovaných senátem. Aby byla zachována neutralita soudců, soudci by nesměli být držiteli občanství. Senát by ale z řad občanů volil ještě předsedu ústavního soudu, který by radu doplnil v případech týkajících se ústavního práva. Soudní zákon, který by tuto radu zavedl, ale nebyl nikdy dokončen.

Armáda

Ozbrojené síly Státu Gymnázium, dříve známé také jako Domobrana, jsou neprofesionální a nepříliš vybavené milice zodpovědné za obranu Státu Gymnázium. Skládají se z armády, letectva a námořnictva. Oficiálním vrchním velitelem ozbrojených sil je prezident, jednotlivým složkám velí armádní generál Radek Vastl, maršál Adam Pivetz a admirál Jan Švejd. Všichni občané starší patnácti let jsou považováni za rezervisty, ozbrojené síly tak mohou mobilizovat až 27 vojáků, ačkoliv množství z nich není přiřazených k žádné jednotce. Ozbrojené síly jsou především symbolické, ale jsou udržovány pro případ napadení mikronároda. Stát Gymnázium se ve snaze držet se politiky neutrality obvykle vyhýbá vstupování do jakýchkoliv obranných paktů, zároveň se ale rozhodl nestat se signatářem Unie proti mikronacionální válce[en].

Mezinárodní vztahy

Účastníci Sušického summitu v roce 2019

Od podpisu první mezinárodní smlouvy s Republikou MYCUS[en] navázal Stát Gymnázium diplomatické vztahy s množstvím dalších mikronárodů. Většina mezinárodních smluv je ale spíše symbolická a omezuje se na vzájemné uznání suverenity. Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v roce 2018 s Lurkem a později rozšířená i na Mercii je nestarší stále platná mezinárodní smlouva, kterou Stát Gymnázium podepsal.

Gymnaziální zahraniční politika je zaměřená především na další české mikronárody kvůli blízké poloze a společnému kulturnímu podkladu. Kromě formálních diplomatických vztahů s mikronárody jako Meknijsko-Lurk, Majerovsko nebo Krležsko má Stát Gymnázium i neformální vliv na mezinárodní politiku. Smlouvy podepsané Státem Gymnázium bývají využívány jako předlohy i pro smlouvy mezi třetími stranami a neoficiální doporučení gymnaziálních politiků bývají vysoce uznávaná. Stát Gymnázium je jedním z významných členů Unie mikronárodů střední Evropy a zorganizoval první Summit českých a slovenských mikronárodů v roce 2019. Ze zahraničních mikronárodů jsou za nejvýznamnější partnery považováni Pavlov[en], Horní Švarc Morgen-Lorgen land, stejně jako dříve Posaf.

Stát Gymnázium je také signatářem několika multilaterálních smluv. Jakožto členský stát Unie mikronárodů střední Evropy a Grand Unified Micronational[en] je signatářem Smlouvy o fungování UMSE i Listiny GUM. Stát Gymnázium také podepsal Wrythskou konvenci[en] kvůli svému historickému postoji vůči fiktivním prvkům v mikronacionalismu.

Geografie

Budova, již si Stát Gymnázium nárokuje

Území nárokované Státem Gymnázium se nachází na 49,2° s. š. a 13,5° v. d. Zcela obklopené Českou republikou, jeho nejbližšími sousedy jsou Socialistická republika 9.C, nacházející se na nedaleké základní škole, a Pavlovská říše, jejíž Prácheňské hrabství se nachází zhruba 180 m jihovýchodním směrem, dále pak Kachní ostrovy, dřívejší okres posafské provincie Nievenorte, nacházející se přibližně 500 m jižním směrem, a Německá spolková republika na česko-bavorské hranici poblíž Prášil, přibližně 21 km na jihozápad. Krajina Státu Gymnázium je stejnorodá a převážně rovinatá. Nejbližším vodním tokem je řeka Otava, ústící do Vltavy a posléze Labe. Samotný Stát Gymnázium je vnitrozemský a žádné vodní plochy se neobjevují ani uvnitř jeho územních nároků.

Podnebí

Podnebí Státu Gymnázium je, stejně jako v celém městě Sušice, teplé a mírné. V Sušici se vyskytuje velké množství srážek, a to i v nejsušším měsíci. Oblast, v níž se Stát Gymnázium nachází, je klasifikováno podle Köppena a Geigera jako mírné oceánické podnebí. Průměrná roční teplota v Sušici je 8,23 °C. Za rok zde napadne v průměru 1970 mm za rok.

Fauna a flóra

Fytogeograficky patří Stát Gymnázium do cirkumboreální oblasti. Přestože je Stát Gymnázium obklopen městskou zástavbou, je domovem pro velké množství rostlin kvůli svému územnímu nároku na školní zahradu. Většina nezastavěného území je pokryta různými druhy trav nebo mechů s občasnými koloniemi pampelišek, sedmikrásek nebo sněženek, vyskytujícími se obvykle v jižních oblastech. Díky lidským zásahům roste na území Státu Gymnázium i množství stromů. Podél dnešní východní hranice byly vysázeny Sakury , v jižní části území rostou jabloně a západní hranice je lemována lipami a v jižní časti tůjemi. Západní hranice je hojně porostlá břečťanem, který se dále rozrůstá podél jižní hranice i několik metrů směrem k centrálním oblastem státu.

Živočišná populace Státu Gymnázium je oproti tomu nevelká a omezená především na hmyz nebo pavouky. Významná byla velká populace ruměnek, která dosáhla největšího rozmachu v roce 2019, ale od té doby opět upadá. Další druhy zahrnují mravence nebo různé brouky. Přítomnost hmyzu často láká ptactvo, především kosy, vrabce nebo sýkory, ale žádná trvalá hnízda nebyla zatím nalezena. Přes nárokovaná území také někdy prochází domestikované kočky.

Administrativní dělení

Po většinu existence Státu Gymnázium neexistovaly žádné nižší administrativní jednotky, protože byly považovány za zbytečné. To se změnilo 19. října 2019, kdy senát odhlasoval vytvoření města Sušice-Gympl. To však nepřineslo žádné změny ve správě nárokovaných území a mělo pouze symbolický význam. 6. června 2020 přijal senát rozdělení města na tři zóny a uznal tak limitovanou kontrolu nad svými nároky. Tyto tři zóny obvykle nejsou považované za další úroveň administrativního dělení ale pouze jako ujasnění vztahů mezi vládou Státu Gymnázium a Gymnáziem Sušice, kterému nárokovaná území patří podle českých zákonů.

Obyvatelstvo

Stát Gymnázium má v současné době 27 občanů, kvůli svým teritoriálním nárokům ale všichni občané bydlí v zahraničí. Všichni Gymnazisté žijí v České republice. Většina bydlí buď přímo v Sušici, nebo v jejím okolí, zbytek je roztroušen po Čechách. Kromě České republiky občané Státu Gymnázium také obývali severovýchod Přední Indie, východní pobřeží Spojených států amerických nebo Mexiko, občané z těchto oblastí ale o občanství přišli kvůli nevyplnění sčítání lidu v roce 2022.

Národnostní složení

Stát Gymnázium není národní stát, jeho populace je ale téměř jednolitá. Téměř 97 % obyvatelstva se hlásí k české národnosti, zbytek tvoří Švédi. Další národnostní menšiny, které ve Státě Gymnázium existovaly, byli Pákistánci, Američané, Indové, Mexičané, Francouzi a Srbové. Během českého sčítání lidu 2021 vyplnila alespoň jedna osoba gymnaziální národnost.

Jazyky

Nejpoužívanějším jazykem jak v každodenní komunikaci, tak ve vládních záležitostech je čeština jakožto mateřský jazyk populace. Angličtina má také úřední status a je používána především v diplomacii nebo dříve pro komunikaci s zahraničními Gymnazisty. Množství zákonů a dalších úředních dokumentů ale stále existuje jen v českém jazyce. Pět dalších jazyků má status menšinového jazyka, z nichž němčina je nejrozšířenější, menšinové jazyky ale jsou především symbolické nemají žádný další význam.

Náboženství

Stát Gymnázium oficiálně nepodporuje žádné náboženství a garantuje svobodu vyznání. Podobně jako v sousední České republice je většina obyvatel bez jakéhokoliv vyznání nebo se k žádné víře alespoň veřejně nehlásí. Jediným náboženstvím rozšířeným ve Státě Gymnázium je křesťanství (18,52 %), jehož nejrozšířenější větví je evangelismus následovaný římským katolictvím. Dříve drželi občanství Státu Gymnázium i lidé vyznávající pravoslaví, islám nebo hinduismus.

Kultura

Kultura Státu Gymnázium je kvůli sdílené historii a geografii téměř identická s českou. Vliv ostatních kultur je ale díky internetu také v mnoha aspektech zřejmý.

Umění

Mezi Gymnazisty nejsou žádní významnější umělci, někteří z nich však vytvořili několik rapových písniček nebo krátkých amatérských filmů. Někteří z nich jsou nebo byli také členy místního pěveckého sboru nebo studentského divadla. V roce 2020 byla vydána krátká satirická kniha Geopolitické cíle Státu Gymnázium, první dílo otevřeně se hlásící k mikronárodu.

Sport

"Řopík" nedaleko Dlouhé Vsi, příklad nejčastějšího cíle "bunkrhuntingu".

Národním sportem Státu Gymnázium je "hořící míč". Mezi další často hrané sporty patří basketbal, softbal, volejbal, florbal a další, většinou míčové hry. Další populární sporty zahrnují lyžování nebo běh na lyžích v zimě a cyklistiku a vodní turistika v létě. Turistika je také významným aspektem gymnaziální kultury, včetně takzvaného "bunkerhuntingu" – průzkumu opuštěných bunkrů z doby první československé republiky. Od roku 2020 se také rozšířily videohry, mezi nejpopulárnější patří Rocket League, Rainbow Six Siege, Clash Royale a mnoho dalších; oblíbené jsou i deskové hry jako například šachy, Dixit nebo Krycí jména.

Olympijské hry

Stát Gymnázium je od 10. května 2018 členem Mikronacionální olympijské federace a účastní se mikronacionálních olympijských her. Poprvé se zúčastnil her v Millanii v roce 2019, kde vyhrál dvě zlaté. dvě stříbrné a dvě bronzové medaile a umístil se na druhém místě. Stát Gymnázium byl vybrán jako host her v roce 2020, které vyhrál s pěti zlatými, jednou stříbrnou a jednou bronzovou medailí. V současné době je Stát Gymnázium druhým nejúspěšnějším státem na mikronacionálních olympijských hrách s jedenácti zlatými, šesti stříbrnými a pěti bronzovými medailemi. Mezi nejúspěšnější disciplíny patří piškvorky, šachy nebo reversi.

Kuchyně

Kuchyně Státu Gymnázium je povětšinou podobná české kuchyni, její největší část tvoří pokrmy z bufetů, fast foodů a školních jídelen. Kromě tradičních českých pokrmů zahraniční jídla jsou také oblíbená, jako například pizza, hamburgery nebo čínská a indická kuchyně. Mezi nejoblíbenější pokrmy také patří hovězí steaky. Nejpopulárnější nápoje zahrnují Kofolu nebo jiné kolové nápoje, čaj či různé alkoholické nápoje.

Externí linky