Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Stát Gymnázium

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání
vlajka Státu Gymnázium
vlajka
znak Státu Gymnázium
znak
Hymna: Gaudeamus igitur (Radujme se)
Geografie
Poloha Státu Gymnázium
Hlavní město: Sušice
Rozloha: 0,01 km²
z toho 0 % vodní plochy
Časové pásmo: GMT+1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 18
Jazyk: Oficiální: čeština;

Ostatní: angličtina, němčina, švédština, slovenština, francouzština, španělština

Náboženství: Křesťanství; bez vyznání
Státní útvar
Státní zřízení: Republika
Vznik: 1. září 2017 (vyhlášení nezávislosti na České republice)
Prezident: František Prášek
Premiér: Jan Švejd
Měna: česká koruna (CZK)
Mezinárodní identifikace
MPZ: SGYM
Telefonní předvolba: +0496
Národní TLD: .sgy (rezervováno, zatím nepoužito)

Stát Gymnázium je malý mikronárod v České republice vzniklý 1. září 2017.

Historie

Pravěk a starověk

Zdejší oblast byla poprvé osídlena již v době kamenné. V 5. století př. n. l. založili Keltové nedaleko osadu. V 6. století př. n. l. zdejší oblast osídlili Slované a začali v řece Otavě rýžovat zlato. První trvalé osídlení zde vzniklo pravděpodobně v roce 790 a první zmínky o Sušici pocházejí z roku 1233.

Raný středověk

Během 12. století patřilo Sušicko Bavorsku. V roce 1257 dobyl toto území zpět Přemysl Otakar II. a zbudoval zde město. V roce 1273 bylo Sušicko oficiálně připojeno zpět k Čechám a stalo se královským městem. V roce 1322 umožnil Jan Lucemburský obehnat město hradbami. Jan také potrvdil, že Sušice nesmí být nijak odcizena českému králi. Za Karla IV. a Václava IV. získala Sušice mnoho dalších práv a výsad. Za husitských válek Sušice husity podporovala a Sušíctí se účastnili i dobytí Švihova, obléhání Plzně a Zvíkova i jiných bitev. Po bitvě u Lipan se Sušice vzdala zemské jednotě a sušictí zástupci se účastnili i přijetí basilejských kompaktát.

Habsburská nadvláda

Sušice po válkách přišla o některé výsady a několikrát vyhořela. Za odepření poslušnosti Ferdinandovi I. přišla o některá z privilegií, která jí však byla později navrácena. Za třicetileté války se Sušice v roce 1620 vzdala a proběhla zde jako v celých Čechách rekatolizace. V roce 1640 zde měl hlavní stan generál Piccolomini a krátce před koncem války ji obsadili Švédové. Za slezských válek a sedmileté války zde byla ubytována rakouská vojska. V roce 1774 zde vešla v platnost povinná školní docházka. Sušice podporovala snahu o národní obrození. V roce 1839 zde založil Vojtěch Scheinost sirkárnu, ze které později vznikla firma SOLO, která dovážela sirky do celého světa. V roce 1906 bylo v Sušici založeno gymnázium, pro které později navrhnul architekt Ladislav Skřivánek novou budovu, která v té době byla nejkrásnější budova gymnázia v Rakousku-Uhersku.

Československo a Česká republika

Sušické gymnázium navštívil během své vlády i Edvard Beneš. Za německé okupace zůstala Sušice díky převaze českého obyvatelstva součástí protektorátu, sousední obec Dlouhá Ves však byla již německá. Ke konci druhé světové války bylo gymnázium uzavřeno úplně. Město bylo 6. 5. 1945 osvobozeno americkou armádou. Za komunistického režimu vedla v nedaleké Šumavě železná opona. V roce 2017 pak čtyři studenti založili ve své třídě mikronárod.

Nezávislost

Nezávislost byla vyhlášena dne 1. září 2017 jako Socialistický stát Gymnázium. Asi po měsíci mikronárod upadl v zapomnění. Během prosince 2017 byl obnoven již jako Stát Gymnázium, nabírající nové občany. V lednu 2018 se konaly první prezidentské volby a na začátku února vláda schválila rozšíření území státu na celou budovu. Dne 13. 2. 2018 byla přijata ústava. Během března vytvořila vláda nový mikronárod, Kraninikersko, aby odklonila silně levicové myšlenky nového vedení státu a zachovala ve Státě Gymnázium původní demokratický systém.

Vláda

Politický systém Státu Gymnázium je ve světě poněkud neobvyklý.

Ve vládě Státu Gymnázium jsou automaticky všichni občané.

Politické strany

Stát Gymnázium kompletně zrušil systém politických stran, a odlišuje se tak od většiny ostatních demokratických států. Ve Státě Gymnázium vystupuje každý jednotlivý občan za své vlastní názory a může je svobodně vyjadřovat.

V současné době se však diskutuje o jejich zavedení.

Zákonodárná a výkonná moc

Vláda Státu Gymnázium zastupuje zároveň moc výkonnou, totiž se skládá z ministrů dohlížejících každý na svůj sektor, a zároveň moc zákonodárnou, totiž že všichni ministři mají právo navrhovat a schvalovat nové zákony.

Prezident a premiér

Ve Státě Gymnázium jsou voleny dvě vládní funkce, prezident a premiér, ty jsou však spíše reprezentativní. Nositelé těchto titulů proto i za své "vlády" zastávají své ministerské posty.

Prezident i premiér jsou voleni vždy první pondělí každého druhého měsíce. Jedna osoba může být zvolena prezidentem pouze jednou za rok, premiérem může být i několik funkčních období za sebou.

Vláda pracuje na novém zákonu, lehce upravujícím vládní období.

Soudní moc

Stát Gymnázium nemá klasický soudní systém. V případě, že občan poruší nějaký zákon, celá vláda na něj po debatě uvalí odpovídající trest.

Armáda

Armáda Státu Gymnázium se skládá pouze z domobrany, mobilizace je však v případě napadení všeobecná.

Mezinárodní vztahy

Stát Gymnázium otevřel vztahy s následujícími mikronárody:

Formální vztahy

 • ImmagineGG.png MYCUS - uznání, formální vztahy (13. 1. 2018)
 • LurkVlajka Lurkské republiky.png Lurk - uznání, formální vztahy (8. 5. 2018)
 • ArkoniaFlag.png Arkónie - uznání, formální vztahy (21. 5. 2018)
 • Flagalperia.png Alperie - uznání, formální vztahy (18. 6. 2018)
 • DROK.png Kajon - uznání, formální vztahy (18. 6. 2018)
 • MeknijskoKMVvector.svg Meknijské mékství - uznání, formální vztahy (19. 6. 2018)
 • PaxlandicFlag.png Paxland - uznání, formální vztahy (19. 6. 2018)
 • Sycamore kingdom.jpg Sykamor - uznání, formální vztahy (19. 6. 2018)
 • Karniarutheniaflag.png Karnie-Rus - uznání, formální vztahy (3. 7. 2018)

Neformální vztahy

Stát Gymnázium má neformální vztahy se všemi členy organizací, jichž je také členem, neuzavřel-li oficiálně smlouvu o formálních vztazích.

 • FyrinieFlag of Fyrinia.png Fyrinie - uznání, neformální vztahy (13. 1. 2018)
 • RadoslávieRflag.png Radoslávie - uznání, neformální vztahy (13. 1. 2018)
 • BobánieBobanflag.jpg Bobánie - uznání, neformální vztahy (13. 1. 2018)
 • Západočeská republikaVlajkaZČR5.png Západočeská republika - uznání, neformální vztahy (7. 4. 2018)
 • MoravaMorava Morava - uznání, neformální vztahy (5. 5. 2018)
 • Flag of GSMLL.jpg Republika Horního Švarc Morgen-Lorgen Landu - uznání, neformální vztahy (19. 1. 2018)
 • Posafgov.png Posaf - uznání, neformální vztahy (10. 5. 2018)
 • Flag of the Silla Empire.png Silla - uznání, neformální vztahy (10. 5. 2018)
 • FLAGMNG.png Millanie - uznání, neformální vztahy (10. 5. 2018)
 • Befshireflag2.svg.png Befšír - uznání, neformální vztahy (10. 5. 2018)
 • Andanyflag.png Andanie - uznání, neformální vztahy (10. 5. 2018)
 • Phyrriaflag.png Fýrie - uznání, neformální vztahy (10. 5. 2018)
 • Quietrockflag.png Tichoskalsko - uznání, neformální vztahy (10. 5. 2018)
 • NatiaFlag.png Natie - uznání, neformální vztahy (10. 5. 2018)
 • Azerty.png Oksitánie - uznání, neformální vztahy (10. 5. 2018)
 • Iustus flag.png Justus - uznání, neformální vztahy (10. 5. 2018)
 • Tuposian Empire.png Tupos - uznání, neformální vztahy (10. 5. 2018)
 • 1527445824901-1523973698.png Greenfield - uznání, neformální vztahy (27. 5. 2018)
 • Flag ladonia.png Ladonie - uznání, neformální vztahy (29. 6. 2018)
 • New Austrovia Flag.png Austrovie - uznání, neformální vztahy (2. 7. 2018)

Mezinárodní organizace

Stát Gymnázium je členem následujících organizací:

 • UMSEGry.png UMSE - plné členství (13. 1. 2018)
 • New MOF Logo.png MOF - členství (10. 5. 2018)

Kultura

Kultura Státu Gymnázium je podobná kultuře České republiky, na které vyhlásil nezávislost. Jedná se však spíše o politickou simulaci, než o zcela nový národ.

Jídlo

Sport

Národním sportem Státu Gymnázium je "hořící míč". Kromě něj se hrají například softbal, florbal, volejbal, basketbal a jiné, převážně míčové hry.

Od 10. května je Stát Gymnázium členem Mikronacionální Olympijské Federace, a může se tedy účastnit mikronacionálních olympijských her.

Geografie

Budova, již si Stát Gymnázium nárokuje

Stát Gymnázium je po celé hranici obklopen Českou republikou. Území Státu Gymnázium je rovinaté, a rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem není ani jeden metr. Většina území je zastavěná plocha, naopak vodní plochy se zde nevyskytují.

Ekonomika

Stát Gymnázium nemá stabilní ekonomiku, a veškeré vládní peníze jsou příjmy z daní. Ačkoli se na území Státu Gymnázium nachází škola, ta není financována vládou Státu Gymnázium, nýbrž Českou republikou, konkrétně Plzeňským krajem. Ten je proto z pohledu Státu Gymnázium evidován jako zahraniční firma.

Související články

Externí linky

Oficiální stránky (čeština): gymnasiumstate.webnode.cz

Oficiální stránky (angličtina): gymnasium-state.webnode.com

Facebook: www.facebook.com/gymnasiumstate/