Mercie

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Království a země zastoupené v koncilu diarchů
Kingdoms and Lands Represented in the Council of the Diarchal Crowns of the Disciples (angličtina)
MottoAurora Nova, Nova Victoria
Národní hymna
Lurk: Aurora Nova, Nova Victoria

Mercie: bez hymny
Mapa Lurku
Redwood
angličtina, čeština, lorynština
Vláda
parlamentní diarchie
• Lord Temporal
Alex White
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
25. červen 2011
• Držitelů občanství
23
corona
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
Předvolba MPTA
+0452
.lrk

Unie Mercie a Lurku, oficiálně Království a země zastoupené v koncilu diarchů (anglicky: Kingdoms and Lands Represented in the Council of the Diarchal Crowns of the Disciples), krátce jen Mercie-Lurk (lorynsky: ψᐂΣ-ψΔᛘ Σέσ, doslova Mercie-Soustátí Aeeru), byl unijní stát nacházející se v střední Evropě, severní Antarktidě a ve Velké Británii. Lurk hraničí s Českou republikou, Spojeným královstvím a mikronárody Pavlov a Lostisland v Antarktidě, Mercie sousedí s Velkou Británií. Unie Mercie a Lurku vznikla po schválení Zákonů o unii roku 2018, které předcházely léty efektivní unie těchto dvou mikronárodů.

Hlavní území Lurku se nachází v uvnitř Prahy v České republice a jedná se především o lesy, pole, mokřady a povodí řeky Nek, kde Mercie-Lurk uplatňuje symbolickou suverenitu nad tímto územím. Hlavní politicko-ekonomická centra se nacházejí v městech Redwood a Ravensburg, která jsou exklávy od hlavního území Lurku. Lurk si též nárokuje část Antarktického poloostrova. Clyro se rozkládá především v Cornwallu.

Mercie-Lurk byla členským státem UMSE, GUM a Antarktické unie mikronárodů.

Název

První doložené použití názvu Lurk je doložitelné do června 2011 v konverzací budoucích presidentů Lurku, R. Lindena a Alexe Whitea. Bylo odvozeno od nepřesného překladu názvu nejdominantějšího přírodního útvaru, tzv. Lurkských kopců (známé též jako Čihadla), z anglického slovesa lurk (česky: číhat). Později, 25. června, byla založena Lurk Republic (oficiálním jazykem v té době byla pouze angličtina). V názvu státu se jen měnila část popisující formu či složení státu. Název Vznešená republika lurkská byl zaveden v roce 2013, s vydáním Třetí lurkské ústavy a byl používán do roku 2018.

Mercie je počeštěním anglického názvu Mercia, která označuje historický region a stát ve Velké Británii. Tento název byl vybrán diarchy při zakládání státu v roce 2014.

Úplný formální název státu (Kingdoms and Lands Represented in the Council of the Diarchal Crowns of the Disciples) se používá velmi zřídka v oficiálních dokumentech a diplomatické korespondenci.

Státní symboly

Se vznikem Unie nebylo specifikováno, jaké státní symboly zůstávají a ani jak se případné symboly využívají. Paralelně se tedy používali symboly obou zemí, tedy Mercie i Lurku. V mezinárodním prostředí bývá častější využívat symboly Mercie, zatímco v domácím prostředí se používají symboly obou zemí zároveň.

Mezi státní symboly Lurku patří státní vlajka, státní znak, národní hymna, národní barvy a národní květina. Tyto symboly byly vytvořeny v roce 2011 zakladately Lurku a neprocházely žádnou významnou změnou, s výjimkou krátké doby využívání jiné hymny a jiné vlajky. Mercie má pouze vlajku a znak, přičemž vlajka i znak vychází ze státního znaku Lurku.

Vlajka

Lurk
Vlajka Lurku v Kantonu Lurk.

Vlajka Lurku je dvojbarevná, má tři horizontální pruhy stejné šířky i délky, kde oba krajní pruhy jsou modré. Oficiálně pruhy nemají přisouzený význam, ale spodní pruh bývá ztotožňován s řekou Nek, vrchní pruh bývá ztotožňován s čístým nebem nebo loajalitou k zakládajícím ideálům. Střední bílý pruh bývá ztotžňován s mraky, nebo s heraldickou stříbrnou tinkturou, reprezentující čistotu a vznešenost. Vlajka byla vytvořena a přijata 26. června 2011.

Mercie

Administrativní dělení

Mercie-Lurk, jak již z názvu vyplývá, se dělí primárně na část Mercie a Lurku.

Lurk

Lurk, oficiálně Země koruny lurkské, je z pohledu administrativního dělení rozmanitější než Mercie. Oficiální název první administrativní úrovně je kanton a nižší nejsou ustanovena. Na první administrativní úrovni ale nejsou stanoveny způsoby, jak funguje místní samospráva a lze tedy na této úrovni najít svobodná města s voleným zákonodárným orgánem, knížectví nebo zóny ovládány přímo hlavou státu.

Mercie

Mercie (resp. Clyro) se dělí na provincie, kraje (shire) a setniny (hundred).

Vláda