Ministerstva Lurku

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ministerstva v Lurku byla dle Zřizovacího zákona (01/2018 Sb.) právnické osoby pod kontrolou státu založeny za účelem výkonu státní moci v určitých polech působnosti. Ministry jmenoval president na návrh předsedy vlády, případně bez návrhu, pokud bylo Národní shromáždění rozpuštěno. V Lurku existovala čtyři ministerstva, a to ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničí, ministerstvo financí a obchodu a ministerstvo životního prostředí.

Ministrem mohl být jmenován kterýkoli občan volitelný do Národního shromáždění, který ale zároveň nebyl předsedou ani jiným představitelem jakékoliv výdělečné společnosti. Aby mohl být občan Lurku jmenován ministrem, musel být nominován Národním shromážděním a přijat presidentem nebo naopak, v případě neshody pak mohl být ministr volen lidem. Ministři pak také museli vždy složit slib před presidentem.

Čtyřmi lurkskými ministerstvy byly ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničí, ministerstvo financí a obchodu a ministerstvo životního prostředí. Mezi hlavní funkce ministerstva vnitra patřila správa majetku, četnictva, komunikací, úřadů a soudů, správa registru politických stran a databáze zákonů. Ministerstvo zahraničí spravovalo zahraniční vztahy Lurku a depozitář mezinárodních smluv. Pod ministerstvo financí a obchodu nahradilo dřívější ministerstvo průmyslu, dopravy a financí, pod jehož kompetence spadaly státní komunikace, podniky a finance a které kontrolovalo soukromý podnikatelský sektor, vedlo informace o firmách a dohlíželo na ně, některá z těchto práv však později přešla pod ministerstvo vnitra. Ministerstvo životního prostředí mělo na starosti ochranu životního prostředí v Lurku a vyhlašovalo národní parky.

Se sloučením Lurku do Meknijska byla lurkská ministerstva zrušena a jejich kompetence převzala meknijská ministerstva.