Zahraniční vztahy Lurku

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Lurk v UMSE)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zahraniční vztahy Lurku je kolekce formálních a neformálních vztahů mezi Vznešenou republikou lurkskou a jinými suverénními státními entitami. Zahraniční vztahy se řídí zákonem 01/2014 Sb. Zákon o mezinárodních vztazích, spolupráci a smlouvách z 3. ledna 2014. Za mezinárodní vztahy Lurku odpovídá presidentem pověřený ministr.

Zásady zahraničních vztahů

Lurk usiluje o navázání přátelských vztahů postavených na rovnosti mezi jednotlivými stranami s respektováním dodržení suverenity obou stran. Lurk nepřijímá smlouvy omezující suverenitu Lurku, smlouvy vynucující přímou či nepřímou podporu smluvních stran v konfliktech nebo přímo podporovaly konflikt mezi Lurkem a cizími státy. Lurk se dále v zásadách zavazuje přihlížet k případným dopadům na lidská práva z přijímaných smluv. Tyto zásady zahraničních vztahů upravuje §2 Zákona o mezinárodních vztazích.

Neutralita

Lurkská neutralita historicky sahá do prvních dnů Lurku, kde Lurk sloužil jako prostředník při nesčetných konfliktech YouTube komunity. Neutrální vystupování umožnilo Lurku získat důvěru všech stran a pomoci k vyřešení konfliktu.

Typy zahraničních vztahů

Lurk dělí zahraniční vztahy na několik kategorií, dle formálnosti a obecnosti vztahu. Do těchto vztahů se nepočítají jednorázové obchodní smlouvy.

Standardní typy

Za standardní typy se považují Neformální dohody o přátelství, Formální dohody o přátelství a Smlouvy o spolupráci. Neformální dohody o přátelství jsou poskytovány každému státu, který o ni požádá, za podmínek, že respektuje zahraniční politiku Lurku a nečiní věci s ní neslučitelné. Jednostranné neformální dohody o přátelství se též vztahují ke všem členům AMU a UMSE. Formální dohody o přátelství navazuje skutečné bilaterální smluvně upravené vztahy mezi Lurkem a jiným státem, jedná se o vztahy považovány za mnohem bližší, než vztahy neformální. Tyto vztahy jsou upraveny smlouvou.

Smlouvy o spolupráci se považují za nejvyšší úroveň bilaterálních vztahů. Tyto smlouvy vymezují určité oblasti, ve kterých budou státy spolupracovat. Historicky, Lurk navazoval tyto vztahy po mnoha letech formálních vztahů, dnes se spíše jedná o označení standardní mezinárodní smlouvy mezi Lurkem a druhým státem, obzvlášťě v případech, kde Lurk tyto vztahy iniciuje.

Seznam zahraničních vztahů

České mikronárody

Tento seznam se vztahuje pouze na vztahy s mikronárody, které se považují za aktivní. Neformální dohoda se vztahuje na všechny členy UMSE.

Mikronárod ND FD SS
Meknijsko Meknijsko-Lurk
Morava Morava
Fyrinie Fyrinie
Slivínie Slivínie[chybí parametr]
Stát Gymnázium Stát Gymnázium

Lurk byl také, společně s Meknijskem, Fyrinií a Radoslávií, členem Central Europe Four, uskupení českých mikronárodů považovaných za vyspělé z hlediska aktivity, technické vyspělosti, vyspělosti vládního systému, kultury a zahraniční politiky utvořeného 23. ledna 2018. Uskupení však nemělo přílišný význam a se zánikem Fyrinie a Radoslávie mezi lety 2021 a 2023 de facto zaniklo.

Zahraniční mikronárody

Historické zahraniční vztahy

Lurk za historicky významné považuje vztahy s Monovií, Flatlandem, Flandrensis a Grunkií. Ačkoliv většina těchto států již není aktivní nebo již nemají vztahy s Lurkem, tyto vztahy určily budoucí zahraniční politiku již při jejím formování.

Unie mikronárodů střední Evropy

Lurk byl jedním za zakládajících členů Unie mikronárodů střední Evropy od 23. března 2014. Členství Lurku zaniklo sloučením Lurku s Mercií, která jeho členství zdědila.