President Lurku

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
President Vznešené republiky lurkské

'
Úřadující
Alex White
Funkční období 4 roky
První ve funkci Ryan Linden

President Lurku je vrchním představitelem Vznešené republiky lurkské a hlavou moci výkonné.

Práva a povinnosti

President Lurku:

 • zastupuje stát navenek, ratifikuje mezinárodní smlouvy dle Ústavy,
 • přijímá a pověřuje vyslance,
 • prohlašuje válečná stav, vypovídá se souhlasem Národního shromáždění válku a předkládá mu mír k vyslovení souhlasu,
 • svolává, odročuje a rozpouští Národní shromáždění a jeho zasedání,
 • vrací s připomínkami usnesené zákony a podpisuje zákony Národního shromáždění a opatření výboru,
 • podává ústně nebo písemně Národnímu shromáždění zprávu o stavu republiky a doporučuje mu k úvaze opatření, která pokládá za nutná a účelná,
 • jmenuje a propouští ministry a stanoví jejich počet,
 • jmenuje vysokoškolské profesory vůbec, dále soudce a státní úředníky,
 • uděluje dary a pense z milosti k návrhu vlády,
 • má vrchní velitelství veškeré branné moci,
 • uděluje milost podle daného zákona,
 • má právo vydávat dekrety dle dekretního zákonu.

Historie

Post presidenta byl zřízen spolu s vyhlášením Lurkské republiky 25. června 2011. Do pozice byl dočasně dosazen Ryan Linden, který funkci vykonával do 31. prosince 2011. V roce 2012, spolu s transformací na Lurkskou federaci byl post presidenta zrušen a jeho moc byla převedena na post Premiéra Lurku.

Přijetím 01/2013 Sb. Ústavní listina Vznešené republiky lurkské byl post presidenta obnoven. Post je nyní volen lidem ve dvoukolovém systému. K volbě presidenta je potřeba nadpoloviční účast oprávněných voličů, jinak vykonávání jeho funkce přísluší vládě. President sídlí v Redwoodu.

Presidenti Lurku

Odkazy