Vznešená republika (Lurk)

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vznešená republika je označení pro státní zřízení Lurku. Vychází z konfederálního systému Švýcarska před federalisací v 19. století. Lurk samotný je pouze centrální vláda representující všechny kantony na mezinárodním poli. Kantony jsou de iure suverénní státy, ale žádné kantony prozatím nevykazují jinou např. zahraniční politiku než Lurk samotný. Lurk se také označuje za asymetrickou federaci, jelikož některé kantony mají ustanoveny vlastní zákonodárné orgány a jsou více nezávislé na centrální vládě, než kantony jiné (např. členské státy Lurkské asociace). Stát se též hlásí k ideologii sociálního liberalismu, ekonomického centrismu až liberalismu, transparentnosi a "polopřímé" demokracii. Lurk se též snaží využívat moderních technologií ve vládnutí, např. systémy e-governmentu.

Tento systém je definován v Ústavní listině a je dále rozvíjen např. Zákonem o administrativním dělení.

Centrální vláda

Centrální vláda se skládá z moci výkonné, zákonodárné a soudní. Centrální vláda nemůže implementovat zákony proti vůli kantonů na jejich území. V případě neustanovení Národního shromáždění připadá i část zákonodárné moci na vládu, případně na presidenta ve formě dekretů, které mají platnost do ustanovení Národního shromáždění a nesmějí měnit ústavu.

Kantony

Kantony jsou de iure suverénní státy, ačkoliv žádný takto na mezinárodním poli nepůsobí.

Charakteristické prvky

  • Konfederace - Lurk vykazuje všechny prvky konfederace, centrální vláda tedy musí vždy jednat se souhlasem kantonů
  • Polopřímá demokracie - referendum je v Lurku vcelku častým nástrojem pro přijímání zákonů, ale Lurk je spíše representativní demokracie než přímá
  • Posílená pozice presidenta - funkce presidenta je posílena v případě, že není ustanoveno Národní shromáždění
  • Ústavní listina je těžce změnitelná
  • Neutralita - Lurk v mezinárodních vztazích je oficiálně neutrální