Lurksko-moravské vztahy

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mezinárodní vztahy zemí Lurk a Morava
Pozice obou zemí na pozadíEU, přibližná lokace Lurku označena kroužkem

Lurk

Morava
Vlajka Unie mikronárodů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, s prvky lurkské i moravské symboliky

Lurk a Morava měly bilaterální vztahy od roku 2014.

Lurksko-moravské přátelství

Smlouva o přátelství byla podepsána 3. ledna 2014 moravským králem Františkem I. a lurkským presidentem Alexem White. Týkala se spolupráce v oblasti zahraniční politiky a vzájemné ochrany státního území. Lurkská strana uvažovala o budoucím rozšířerní smlouvy a jeji konkretizaci.

Lurksko-sovětské přátelství

Dne 4. ledna 2015 byla dohodnuta "Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci", která měla nahradit původní smlouvu mezi Lurkem a Moravou. Měla vstoupit v platnost dnem, kdy by byly vyměněny ratifikační listiny. Smlouva byla sice dohodnuta, ale kvůli rozpuštění SSSR nevstoupila v platnost.

 • Článek 1 - o rozvoji vztahů jako spřátelených států
 • Článek 2 - o vzájemném respektování hranic a územní celistvosti
 • Článek 3 - o řešení vzájemných sporů
 • Článek 4 - jestliže bude druhá smluvní strana napadena, druhá smluvní strana nebude pomáhat agresorovi
 • Článek 5 - o rozvoji a prohloubení svých dvoustranných vztahů
 • Článek 6 - o konzultacích z důvodu bezpečnosti a stability
 • Článek 7 - o podporování odzbrojení a udržování počtu ozbrojených sil potřebných pouze k obraně
 • Článek 8 - o rozvoji spolupráce s institucemi
 • Článek 9 - o spolupráci na různých administrativních úrovních, o rozvoji styku mezi lidmi a organisacemi, o úsilí směřující k vzájemnému poznání a porozumění a o překonávání předsudků
 • Článek 10 - o udržování příznivých podmínek pro hospodářský a sociální rozvoj
 • Článek 11 - o rozvíjení výhodné hospodářské a obchodní spolupráce, o preferování obchodování ve svých národních měnách
 • Článek 12 - o spolupráci ve vědě a v technice, zvláště v televizním a rádiovém vysílání
 • Článek 13 - o spolupráci v oblasti dopravy a dalších komunikačních systémů, oblasti počítačového zpracování dat
 • Článek 14 - o ochraně životního prostředí, o poskytování pomoci při přírodních katastrofách
 • Článek 15 - o spolupráci v oblasti energetiky
 • Článek 16 - o spolupráci v oblasti školství, kultury a umění
 • Článek 17 - o ochraně a studiu kultury
 • Článek 18 - o výměně informací
 • Článek 19 - o spolupráci ve zdravotnictví
 • Článek 20 - o péči o vojenské hroby a vojenské památníky, udržování pohřebišť
 • Článek 21 - o uplatňování Všeobecné deklarace lidských práv
 • Článek 22 - o potvrzení platnosti starých smluv mezi Lurkem a Moravou
 • Článek 23 - o tom, že smlouva není namířena proti nikomu
 • Článek 24 - o platnosti a odstoupení od smlouvy