Registrace je dostupná na hlavní stránce.

LLS

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Přejít na: navigace, hledání
Lurkská liberální strana
Zkratka: LLS
Datum založení: srpen 2016, originálně 2014
Předseda: Alex White
Ideologie:
  • ekonomický liberalismus
  • sociální liberalismus
  • Coronismus
Politická pozice: pravice
Barvy:
     zelená

LLS, nebo též Lurkská liberální strana, je největší a nyní i jedinou politickou stranou v Lurku. Předsedou je správce Lurku Alex White. Strana má udanou působnost ve všech kantonech, ale nemá v nich lokální zastoupení. Strana je součástí Coronistické internacionály.

Stanovy a vnitřní orgány

Strana má jediný vnitřní orgán, Sněm LLS. Sněm rozhoduje prostou většinou při nejméně poloviční přítomnosti členů Sněmu LLS. Členství v sněmu je získáno rozhodnutím sněmu LLS. Předseda Sněmu LLS předsedá zasedání, řídí ho a zajišťuje plnění rozhodnutí.

Členství v sněmu

Osoba Funkce Od Do Kanton
Alex White předseda 25. červen 2016 - Ravensburg

Program

Program strany v roce 2016 byl sumarizován následovně:

  1. Aktivita
  2. Dokončení základních zákonů Lurku
  3. Transparentnost veškerých procesů
  4. Ekonomika - orientace na systém Veronabank a Coronsko
  5. Zahraniční politika - neutralita, navazování kontaktů s novými mikronárody
  6. Životní prostředí - zvýšení počtu a rozlehlosti chraněných území

Historie

2014

Strana byla založena v roce 2014 Alexem Whitem, tehdejším presidentem Lurku. Měla převedším udržovat stávající směrování Lurku k polopřímé liberální demokracii a pozvednout stav neaktivního Národního shromáždění.

2016

Členská základna se rozrostla na tři členy a byla tedy největší stranou v Radě kantonů. Druhou největší stranou byla SDPL, Sociálně demokratická strana Lurku. V tuto dobu byla též založena ULC, Jednotná liberální koalice, která prosazovala především reformu politického systému Lurku.

2017

Strana je nyní jedinou registrovanou a aktivní stranou v Lurku.

Členství

Členství je otevřeno všem právoplatným voličům v Lurku. Podporovateli se mohou stát i osoby bez státního občanství Lurku.

Odkazy