Posaf

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Knížectví Posaf)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Knížectví Posaf
Principality of Posaf (angličtina)
Fürstentum Fükfuf (němčina)
Principauté de Paléea (francouzština)
Vlajka
Znak
MottoLet's Be One (angličtina)
česky: "Buďme jedno"
Tři největší regiony Druždiny
Turtle City
angličtina, němčina, francouzština
Uznávané jazyky
čeština, španělština
Vláda
Volená konstituční monarchie
• Kněžna
Delana I.
• Vyšší lord
Andrew Irons
• Nižší lord
Courtney Annalou
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
2. leden 2018
• Nárokované
0,028 km²
• Držitelů občanství k 2019
60
Posafská dolarová jednotka (PDU)
Časové pásmo
VST (UTC-5)

Posaf, oficiálně Knížectví Posaf (angličtina: Principality of Posaf; němčina: Fürstentum Fükfuf; francouzština: Principauté de Paléea) je samostatně vyhlášený nezávislý stát. Posaf byl založen poblíž Cincinnati v Ohiu, ale nyní má větší nároky na půdu, klasifikované jako státy, umístěné ve Spojených státech a Iráku, s menšími nároky klasifikovanými jako provincie v Kanadě a v Hongkongu, a poté další teritoriální nároky klasifikované jako okresy v Česku, Finsku, Indii, Jižní Koreji, Pákistánu, Švédsku a ve Spojeném království. Hlavním městem Posafu je Turtle City.

Posaf byl založen na začátku ledna 2018 skupinou přátel nazývaných Druždina (anglicky Squamily). Základní ideje Posafu byl mír, rovnost a boj proti homofobii a rasové diskriminaci ve Spojených státech, a sblížení pravicových a levicových lidí. Původně vytvořená simulace státu se stala projektem nového státu s organizovanější vládou, vstupem do organizací, jako je GUM, nebo založením Mikronacionální Olympijské Federace či Cincinnatského paktu.

Knížectví získalo 4.7 na Freaythově systému klasifikace a je podle svých občanů klasifikováno jako mikronárod šestého světa po získání 8/12 bodů na Boodlesmythe-Talliniho systému. Posaf je také označen jako "LGBT přátelský" podle Indexu LGBT práv od Statistic Fire. Na začátku 2020 se Posaf stal pátým nejvlivnějším mikronárodem, společně s Abeldenem.

Etymologie

Název Knížectví Posaf vznikl ze zkratky původního anglického názvu Principality of Squamily and Friends (Knížectví Druždiny a Přátel). Slovo Druždina vzniklo kombinací slov družina a rodina, podobně jako anglické Squamily vzniklo ze slov squad a family. Druždina (Squamily) byl také název skupiny přátel, co založila Posaf. Slovo přátelé bylo do názvu přidáno kvůli předpokladu, že i lidé vně Druždiny budou součástí Posafu. Několik návrhů pro nahrazení slova přátelé v názvu jiným slovem existovalo v době vytváření názvu.

2. listopadu 2019 podepsal kníže Henry II. Akt o cizích názvech, určující Posafu oficiální názvy ve francouzštině a němčině. Francouzský název Principauté de Paléea vznikl z akronymu Paléea pro Principauté avec l’Équillie et Amis, kdežto německý název Fürstentum Fükfuf vznikl z akronymu Fükuf pro Fürstentum Kadelie un Freunde s vloženým f pro slovo Familie.

Historie

Plánování Posafu

Ke konci října 2017 se ve skupině přátel zvané Druždina (Squamily) objevil nápad založit vlastní stát. Během listopadu tak Druždina začala budovat svůj stát, z počátků jen pro zábavu.

Členové Druždiny měli mnoho různých názorů na to, jak měl stát fungovat. Po hlasování, kterého se jedna osoba neúčastnila, se stejné popularity dočkali prezidentská republika a monarchie, stejné výsedky mělo i druhé hlasování. Po debatě se došlo k závěru, že stát bude volená monarchie s bikamerálním parlamentem s Dolní a Horní Sněmovnou. S tímto se také rozhodnulo, že stát bude pojat jako lepší verze Spojených států amerických, s reformovaným vzděláváním, otevřený bojovníkům za sociální spravedlnost a který by uzavřel propast mezi pravicovými a levicovými politiky. Zatímco se připravovala legislatura, nebylo jisté, jak bude fungovat. S pomocí YouTube videí o britském a kanadském parlametu a americkém kongresu Druždina vytvořila bikamerální systém pod voleným ceremoniálním monarchou. S novou vládou by se mluvčí parlamentu nebo předseda vlády stal výšším lordem, a přesunul se z nižší do vyšší komory. V horní komoře byli také poslanci dvou nejsilnějších stran z nižší komory. Před vytvořením státu vznikla provizorní vláda se dvěma členy konzervativní strany, dvěma z Posafské zelené strany (dnes Liberální) a jedním z dnes zaniklých Nových liberálů. Horní sněmovna měla poslance z Posafských zelených a Konzervativců.

Mnoho členů Druždiny byli rádi za tempo přípravy státu. Zbývalo sepsat ústavu, kterou vytvořili Nicholas Randouler, Nathan Michaeve, Regan Alifo, Rose Danen, Henry Rydina, Courtney Annalou, Henry Edwelo, Grant Roberave and Justin Donamana. Jakmile byla sepsána, zbývalo jen vyhlásit nezávislost.

Den zakladatelů a raná historie

2. ledna 2018, na Den zakladetelů (též Den nezávislosti), vyhlásili zhruba v 20:03 VSČ (1:03 3. ledna SEČ) členové Druždiny nezávislost. Provizorní vláda jmenovala Henryho Edwela provizorním knížetem a stanovila 12. leden jako datum prvních voleb. Souběžně odeslala emaily Spojeným státům americkým, Aerické říši, Molossii, Sealandu a Talosse, odpovědi se ovšem dočkala jen od Aerické říše a Molossie. Během čtyř hodin vláda vytvořila web a vlajku, a dalšího dne, po konci zimních prázdnin začali rozšiřovat informace po škole.

Originální vlajka Posafu od Grace Konnové, vystavená v Posafském muzeu historie

Během svého vstupu do MicroWiki komunity, Posaf založil dvě mezinárodní organizace, Spojený mikropakt a, významější, Mikronacionální olympijskou federaci, s členy zahrnujícími například Iustus, Ladonii nebo Stát Gymnázium. Skrze Spojený mikropakt navázal Posaf diplomatické styky s Andanií nebo Královstvím Falkar, přestože oba byly později ukončeny. Přestože SM výrazně pomohla posafské diplomatické scéně, Posaf organizaci časem opustil a zaměřil se na jiné projekty, včetně například Grand Unified Micronational.

Ve volbách, ukončujících provizorní vládu, občané zvolili Nicholase Randoulera a Nathana Michaeve za Konzervativní stranu a Delanu Jeari a Henryho Edwela za Posaf-zelenou stranu do Nižší sněmovny, načež Henry Rydina a Reagan Alfio získali křesla ve Vyšší sněmovně jako představitelé nejsilnějšíc stran. Rydina byl následně zvolen prvním Vyšším lordem. Courtney Annalou byla zvolena kněžnou jako Courtney I., ale po třech dnech abdikovala kvůli problémům se svým partnerem, citujíce "Nemohu vládnout s ním po boku, potřebujeme někoho silnějšího v čele." Kvůli absenci legitimního dědice, Vyšší lord Henry Rydina se poté stal knížetem Henrym II., později znovuzvolen v lednu 2019. Henry jmenoval liberálního Davida Hernandeze na svou pozici Vyššího lorda. Hernandez se ve volbách nedostal do Nižší sněmovny o jediný hlas, ale přesto zůstával populární mezi veřejností. Za Henryho II. a Hernandeze se Posaf velmi rozrostl, navázal diplomatické styky s jedněmi z nejvýznamějších spojenců Iustusem, Millanií (dnes Eldorádo), Fýrií a Tichoskalskem, přijal množství zákonů a připojil provincie Essex, Nievenorte a Neu Vaterlands. Hernandez také pomáhal obnovit stát po únorových a březnových povodních, která zasáhla celou provincii Druždina. Hernandez ovšem vážně onemocněl a rezignoval, a v pozici ho nahradila Maria Lynnaeová.

Povodně z února a března 2018 v Druždině

Za vlády Lynnaeové, Posaf se rozrostl o territoria v Iráku a Finsku. Lynnaeová také pomohla sestavit koaliční Vládu pohybu vpřed mezi konzervatisty a Posaf-zelenými. I přes spolupráci na federální úrovni, v provinciích Neu Vaderlands a Druždina se začínalo schylovat k Novoříšské krizi.

Novoříšská krize

Novoříšká krize byla vyvrcholením separatistického hnutí v Neu Vaderlands, zahrnující malé protesty v Druždině. Adalard Schneider, původem Němec, který se přestěhoval do Spojených států a později se stal občanem Posafu, založil provincii Neu Vaderlands, a dnes zaniklou Posafskou nacionalistickou stranu. Časem začal využívat PNS pro propagaci separatismu Neu Vaderlands pod Schneiderovou vládou. Hnutí způsobilo vznik posafského soudu, s Vyšším a Nižším lordem v pozici soudců. V rámci posafského Discord serveru došlo k mnoha sporům, většina však podporovala zachování celistvosti Posafu. Schneider odmítl jednání o záboru jiného území pro svůj mikronárod a trval na odtržení posafského území. Schneider byl nakonec po jednodenním soudním procesu shledán vinným z vlastizrady a na 90 dní mu byl zakázán přístup do Posafu. Vláda také zrušila Schneiderovo občanství, což vedlo k nezávislosti Neu Vaderlands jako Reich des Vaterlandes, která však zanikla po zhruba čtyřech měsících.

Modernizace Posafu

Po Novoříšské krizi došlo zdánlivě k poklesu aktivity, během a po lednových volbách 2019 však došlo k opaku. Posaf zvolil konzervativní minoritní vládu, s Andy Ironsem jako prvním konzervativním Vyšším lordem. Strana nových demokratů, založena Austinem Jaaxem, se také dostala do parlamentu. Vláda začala navazovat diplmatické vztahy se státy jako Aarianie nebo Království Jupiter, a ministerstvo kultury a sportu pomohlo připravit tým pro MOF hry a Posafskou virtuální fotbalovou ligu. Během 2018 se Posaf rozšířil i o české občany, s připojením území Kachních ostrovů v květnu 2019.

Přehrada Bouche d'eau v lednu 2019

Posaf také zasáhla tzv. Splix.io horečka, kdy množství občanů trávili zhruba týden hraním splix.io. Souběžně se zvedla popularita množství dalších online her. V Druždině byly budovány nové projekty jako přehrada Bouche d'eau nebo Památník zakladatelů. Během 2019 však aktivita opět poklesla, a objevily se snahy nalákat nové občany. Jedním z těchto pokusů byl napříkald vznik subredditu r/Posaf.

V říjnu 2019 bylo zvažováno vystavět novou vládní budovu a přesunout hlavní město do Druždiny. Budova měla být vytvořena z poloviny z recyklovaných materiálů a používat solární energii. Nákresy ukazovaly budovu jako čtyři stopy širokou, 8 stop dlouhou a 6 stop vysokou. Ke konci 2019 přispěl Posaf organizaci TeamTrees na zasázení 20 milionů stromů do 2022. Na přelomu 2019 a 2020 došlo ke krátkému vzrůstu v počtu občanů a v aktivitě, Posaf například získal prvního občana ze Spojeného království.

Krize 2020

Posaf získal malý vzrůst obyvatel v Nievenorte na přelomu 2019 a 2020. Kvůli tomu proběhly první lokální volby do provinční rady, k čemuž poprvé došlo mimo AROP Druždiny. Po generálních volbách 2020 vzrostl Kadelieort na jedenáct křesel, Nicolas Millan byl ale kvůli remíze zvolen až doplňovací volbou o jedenáct dní později. V prvních týdnech Kadelieort odhlasoval výstup z Konmalehthu. S průběhem pandemie COVID-19 založil Kadelieort Ministerstvo národního zdraví, čímž se vláda rozšířila o osmé ministerstvo. 3. dubna také došlo k největšímu sjednocení politických stran, kdy se Zelená strana sloučila s Liberály a obnovila Posaf-Zelenou stranu.

25. května 2020 dostal kníže Randouler záchvat, na jehož následky 3. června zemřel. Provizorní vláda, zahrnující členy jako Austin Jaax nebo Grace Konn, byla sestavena. Výrazně byl však omezen kontakt mezi Nievenorte, Asiatou a Západním Posafem, kde byla provizorní vláda ustanovena, a zbytkem Posafu. Vláda přesunula Discord server v létě 2020 a obnovila dolní sněmovnu v září. 27. září jmenoval Kadelieort Delanu Jeari kněžnou Posafu, a Andrewa Ironse vyšším lordem. Vláda podnikla 12. března 2021 referendum, ve kterém se obyvatelstvo vyjádřilo pro vytvoření Sentallareské konfederace společně s Iustusem a Eldorádem (dříve Millánií). Po selhání tohoto projektu, rezignaci poslanců Jaaxe a Leeho, a zrušení nového Discord serveru, vyhlásily Kachní ostrovy provizorní administrativu do vyřešení situace.

Vláda

Vláda Posafu je konstituční volená monarchie, v současnosti je post monarchu neobsazen. Vláda Posaf z parlamentu a ministerstev, Vyššího soudu a monarchy. Legislativní moc je dělena mezi Nižší a Vyšší sněmovnu a ministerstva. Vyšší lord (ekvivalent ministerského předsedy) spadá pod legislativní větev, ačkoli má i moc výkonnou. Vyšší soud je soudní větev vedená Vyšším soudcem, který je zároveň Vyšším lordem Posafu. Poslední, výkonná větv je především ceremoniální, vedená zvoleným monarchou.

Monarcha

Parlament

Ministerstva

Mezinárodní vztahy

Politické strany a volby

Strana Logo Lídr Poloha Ideologie Místní sněmy Nižší sněmovna Vyšší sněmovna
Strany reprezentované na federální úrovni
Konzervativní strana
Conservative Party
C Courtney Annalou středopravice konzervatismus
4 / 17
4 / 11
1 / 3
Liberální strana
Liberal Party
L Henry Edwelo středolevice liberalismus
5 / 17
3 / 11
1 / 3
Srnčí strana
Buck Party
B Parker O'Leary středopravice sociální konzervatismus
unicameralismus
3 / 17
1 / 11
1 / 3
Strana nových demokratů
New Democrats Party
N Emma O'Brian (zastupující) střed libertarianismus
2 / 17
1 / 11
0 / 3
Zelená strana
Green Party
G
Diä Jones-Woodard středolevice zelená politika
3 / 17
1 / 11
0 / 3
Strany reprezentované na provinciální úrovni
Sociálně demokratická strana
Social Democratic Party
D Lacy Mass levice sociální demokracie
1 / 17
0 / 11
0 / 3
Strana naděje
Hope Party
H Owen Edwelson všelidová centrismus
1 / 17
0 / 11
0 / 3
Strany bez zastoupení
Lidová strana Posafu
People's Party of Posaf
P
Kirsmken Konvon levice až krajní levice komunismus
0 / 17
0 / 11
0 / 3
AntiiFunny
AntiiFunny Party
A William Efton (de facto) střed až středopravice centrismus
anti-copyright
0 / 17
0 / 11
0 / 3
Socialistická strana
Socialist Party
S
neobsazeno krajní levice socialismus
0 / 17
0 / 11
0 / 3
Druždinské stromy
Squamily Trees
T
Justin Donamana single-issue sázení stromů
0 / 17
0 / 11
0 / 3
Základní baptistická strana
Fundamental Baptist Party
F
Ivan Konvon střed libertarianismus
0 / 17
0 / 11
0 / 3
nezávislí I N/A N/A N/A N/A
0 / 17
0 / 11
0 / 3

Geografie

Administrativní dělení

Posaf má více území napříč světem, většina z nich se nachází ve Spojených státech.

Želví potok v Druždině
Jezero Kimald v Druždině
Essexský potok v Essexu
Starostova rezidence ve Wasatu
Kachní ostrovy v Nievenorte

Území Posafu je rozdělené do AROPů (Administrative Regions of Posaf, Administratitivní regiony Posafu. Každé území je přiděleno do AROP, dané území si systémem party-list zvolí reprezentanty do Nižší sněmovny za jejich regiony. Souběžně s reprezentací ve Sněmovně AROP volí guvernéry, premiéry a starosty do svých vedení.

Během voleb do Nižší sněmovny jsou AROP rozdělené do tří sektorů; Druždina (SQMY, Squamily), United (UNTD) a Foreign (FORN). Tyto sektory mají vyhrazená křesla v Nižší sněmovně, na která jednotliví občané regionů mohou kandidovat. Od generálních voleb 2020 dostává Druždina sedm, United jedno a Foreign dvě křesla.

Každá AROP je rozdělená do jedné z kategorií podle jejich vlády. V současnosti existují čtyři kategorie;

  • Státy: Stát v Posafu může sepsat vlastní ústavu a přijímat vlastní zákony, musí ale být v souladu s Ústavou Posaf (celostátní zákony přebíjí zákony jednotlivých států). Státy jsou často nazývány konstituentními státy. Stát je řízen guvernérem.
  • Federální města: Federální města jsou stejné úrovně jako provincie,mohou ale hostovat federální úřady jako ambasády nebo ministerstva. Federální město je řízeno starostou.
  • Provincie: Provincie v Posafu podléhají posafské ústavě, mohou ale existovat provincionální zákony, které může premiér ratifkovat. Provincie je řízená premiérem.
  • Teritoria: Teritoria v Posafu podléhají ústavě bez speciálních zákonů, Mimo provincionálních zákonů přijjatých polovinou provincií a federálních měst. Teritoria jsou řízena teritoriálními guvernéry.
Jméno Vlajka Emblém Guvernér/Premiér/Starosta Populace
Státy
Frenwick Adrien Lesier 1
Wasat Mohammed Othman 8
Provincie
Essex Andrew West 5
Druždina Henry Rydina 31
Asiata Nicolas Millan 4
Nievenorte neobsazeno 16
Západní Posaf Andy Irons 5
Federální města
Želví město[en] Evan Rydina 2

Podnebí

Ekonomika

Posafská dolarová jednotka

Kultura

Kuchyně

Státní svátky

Média

Náboženství