Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Knížectví Posaf

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Knížectví Posaf
Principality of Posaf
Fürstentum Fükfuf
Principauté de Paléea
vlajka Posafu
vlajka
znak Posafu
znak
Motto: Let's Be One
Geografie

Posafmaps.png Tři největší regiony Druždiny

Hlavní město: Turtle City
Rozloha: 0,028 km²
Časové pásmo: EST (UTC-5)
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 60
Jazyk: angličtina, němčina, francouzština (oficiální)
čeština, španělština (uznané)
Státní útvar
Státní zřízení: Volená konstituční monarchie
Vznik: 2. ledna 2018 ()
Kníže: Henry II.
Vyšší lord: Nicholas Randouler
Měna: Posafská dolarová jednotka (Posafi Dollar Unit, PDU)
Mezinárodní identifikace

Posaf, oficiálně Knížectví Posaf (angličtina: Principality of Posaf; němčina: Fürstentum Fükfuf; francouzština: Principauté de Paléea) je samostatně vyhlášený nezávislý stát. Posaf byl založen poblíž Cincinnati v Ohiu, ale nyní má větší nároky na půdu, klasifikované jako státy, umístěné ve Spojených státech a Iráku, s menšími nároky klasifikovanými jako provincie v Kanadě a v Hongkongu, a poté dolší teritoriální nároky klasofikované jako okresy v Česku, Finsku, Indii, Jižní Koree, Pákistánu, Švédsku a ve Spojeném království. Hlavním městem Posafu je Turtle City

Posaf byl založen na začátku ledna 2018 skupinou přátel nazývaných Druždina (Squamily). Základní ideje Posafu byl mír, rovnost a boj proti homofobii a rasové diskriminaci ve Spojených státech, a sblížení pravicových a levicových lidí. Původně vytvořená simulace státu se stala projektem nového státu s organizovanější vládou, vstupem do organizací, jako je GUM, nebo založením Mikronacionální Olympijské Federace či Cincinnatského paktu.

Etymologie

Název Knížectví Posaf vznikl ze zkratky původního anglického názvu Principality of Squamily and Friends (Knížectví Druždiny a Přátel). Slovo Druždina vzniklo kombinací slov družina a rodina, podobně jako anglické Squamily vzniklo ze slov squad a family. Druždina (Squamily) byl také název skupiny přátel, co založila Posaf. Slovo přátelé bylo do názvu přidáno kvůli předpokladu, že i lidé vně Druždiny budou součástí Posafu. Několik návrhů pro nahrazení slova přátelé v názvu jiným slovem existovalo v době vytváření názvu.

2. listopadu 2019 podepsal kníže Henry II. Akt o cizích názvech, určující Posafu oficiální názvy ve francouzštině a němčině. Francouzský název Principauté de Paléea vznikl z akronymu Paléea pro Principauté avec l’Équillie et Amis, kdežto německý název Fürstentum Fükfuf vznikl z akronymu Fükuf pro Fürstentum Kadelie un Freunde s vloženým f pro slovo Familie.

Historie

Plánování Posafu

Den zakladtelů a raná historie

Novoříšská krize

Moderní historie

Vláda

Vláda Posafu je konstituční volená monarchie, v současnosti vedená Nicholasem I., vládnoucím monarchou. Vláda Posaf z parlamentu a ministerstev, Vyššího soudu a monarchy. Legislativní moc je dělena mezi Nižší a Vyšší sněmovnu a ministerstva. Vyšší lord (ekvivalent ministerského předsedy) spadá pod legislativní větev, ačkoli má i moc výkonnou. Vyšší soud je soudní větev vedená Vyšším soudcem, který je zároveň Vyšším lordem Posafu. Poslední, výkonná větv je především ceremoniální, vedená zvoleným monarchou.

Monarcha

Parlament

Ministerstva

Mezinárodní vztahy

Politické strany a volby

Strana Logo Lídr Poloha Ldeologie Místní sněmy Nižší sněmovna Vyšší sněmovna
Strany reprezentované na federální úrovni
Konzervativní strana
Conservative Party
C ConservativeLogo2.png Courtney Annalou středopravice konzervatismus Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats
Liberální strana
Liberal Party
L LiberalPartyofPosafLogo.png Henry Edwelo středolevice liberalismus Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats
Srnčí strana
Buck Party
B BuckPartyop.png Parker O'Leary středopravice sociální konzervatismus
unicameralismus
Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats
Strana nových demokratů
New Democrats Party
N NewDemologo2.gif Emma O'Brian (zastupující) střed libertarianismus Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats
Zelená strana
Green Party
G
GPoP.png Diä Jones-Woodard středolevice zelená politika Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats
Strany reprezentované na provinciální úrovni
Sociálně demokratická strana
Social Democratic Party
D SDPofPosaf.png Lacy Mass levice sociální demokracie Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats
Strana naděje
Hope Party
H HopePoP.png Owen Edwelson všelidová centrismus Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats
Strany bez zastoupení
Lidová strana Posafu
People's Party of Posaf
P
PPPLogo.png Kirsmken Konvon levice až krajní levice komunismus Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats
AntiiFunny
AntiiFunny Party
A AntiiFunny.png William Efton (de facto) střed až středopravice centrismus
anti-copyright
Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats
Socialistická strana
Socialist Party
S
SocialistPartyOP.png neobsazeno krajní levice socialismus Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats
Druždinské stromy
Squamily Trees
T
SquamilyTrees.png Justin Donamana sigle-issue sázení stromů Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats
Základní baptistická strana
Fundimental Baptist Party
F
Fundimental Baptist Party Logo.png Ivan Konvon střed libertarianismus Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats
nezávislí I N/A N/A N/A N/A Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats Šablona:ParlSeats

Geografie

Administrativní dělení

Podnebí

Ekonomika

Posafská dolarová jednotka

Kultura

Kuchyně

Státní svátky

Média

Náboženství