Krležsko

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Krležská republika
Krležsko
Vlajka
Znak
MottoVivat Krlesia!
Národní hymnaHymna Krležska
Chebzov
čeština, vidláčtina a mezislovanština
evangelické, křesťanské a ateistické
Vláda
poloprezidentská republika
• Prezident
Úřad neobsazen
• Premiér
Martin Brožek
Vznik
16. červen 2023
• Nárokované
cca 10 km²
• Kontrolované
cca 10 km²
• Vodní plochy
zanedbatelná
• Celkem
Nízké
česká koruna, vidlácký tolar
Národní zvíře
Medvěd
Předcházející
Krležská federativní republika

Krležská republika je mikronárod ležící ve střední Evropě. Jeho jediným sousedním státem je Česká republika, jímž je kompletně obklopen. Hlavním městem Krležské republiky je Chebzov. Základní administrativní jednotkou jsou oblasti.

Politika

Krležsko je parlamentní republikou založenou na principech zastupitelské demokracie. Zdrojem veškeré státní moci je lid a zprostředkovatelem jsou státní instituce. Většinovou moc výkonnou vykonává vláda ve spolupráci s presidentem. Vláda je přímo odpovědná parlamentu a presidentovi republiky. Důvěru vládnímu kabinetu vyslovuje parlament, jeho předsedu však volí president.

Výkonná moc

Výkonná moc je realizována v kompetencích blíže určených budoucí legislativou a v současnosti stojí na obecných předpokladech. Hlavní složkou výkonné moci je vláda, jež uvádí v praxi legislativu přijatou parlamentem a uskutečňuje politická rozhodnutí v sektorech jim určených. Druhou složkou výkonné moci je president, jež legislativu přijatou parlamentem ratifikuje a slouží jakožto unifikační prvek celé politické kultury. President navíc je hlavním tvůrcem zahraniční politiky v zemi. President je nadstranickým orgánem mající hlavní úděl ve vnější reprezentaci Krležska a rozhoduje se nezávisle na politických stranách. President je volen nepřímou, dvoukolovou volbou parlamentem a jemu se rovněž zodpovídá.

Zákonodárná moc

Primární složkou působící v zákonodárné moci je parlament, který ve státě funguje jakožto hlavní zákonodárný sbor s pravomocí navrhovat a schvalovat legislativu. Parlament je jednokomorový, je nazýván "národní radou", která rovněž supluje roli správního orgánu pro jednotlivé oblasti. Jednání v národní radě podléhá klasickým náležitostem klasického parlamentního pléna. Druhým orgánem s legislativními pravomocemi je instituce presidenta, která má právo zákon navrhnout a v situacích blíže specifikovaných zákonem je pod něj centralizován veškerý legislativní proces (skrze presidentské dekrety).

Soudní moc

Soudní moc je provizorně vykonávána institucemi přežívající z doby Krležské federativní republiky a v současné době není plně funkční.