Krležská lidová federace

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Krležská lidová federace
Vlajka
Znak
MottoPráce všech pro všechny!
Národní hymnaPíseň práce
neurčeno
čeština, slovenština, rusínština, mezislovanština
Krležané
Vláda
prezidentská republika
• Prezident
Martin Brožek
Vznik
• Obnova Krležska
1. dubna 2021
• Sloučení s Vidlákovou republikou
5. prosinec 2021
• Nárokované
~10 km²
• Kontrolované
~10 km²
• Vodní plochy
zanedbatelná
• Držitelů občanství k 2020
11
česká koruna
Předcházející
Nástupnické
Chebzovské Krležsko
Krležská federativní republika

Krležsko (dlouhý název Krležská lidová federace, zkratkou KLF) byl malý mikronárod ve střední Evropě. Krležsko vyhlásilo nezávislost na České republice dne 1. dubna 2021 a obnovilo tak svoji státnost. Jednalo se o prezidentský, lidově demokratický právní stát. Hlavou státu byl prezident a zákonodárným sborem Národní shromáždění Krležské l. federace, který měl i funkci výkonnou. Stát zanikl 5. prosince 2021 sloučením s Vidlákovem a transformací do nového Krležska

Poloha

Krležsko tvořily nyní 4 federální okruhy (FO): Chebzov, Babice, Kocourkov, Třešňová a Charvátov

Historie

První Krležská republika vznikla v únoru 2020, jejími zakladateli byli Martin Brožek, František Koblanský a Jakub z Pardubic. Již od založení však existovalo vnitřní pnutí, zejména, mezi presidentem Koblanským a předsdou FO Chebzov Brožkem, které vyvrcholilo 27. května 2020, kdy se tito dva politici razantně rozešli na přístupu k Menderské válce. Zatímco Koblanský navrhoval držet se stranou, Brožek skrze Parlament prosadil vznik KBIR, Mikrodohody a zahájení mobilisace. Koblanský na protest proti tomuto postupu 29. května podal rezignaci a pravomoce dočasně převzal Parlament. Krležsko ještě bylo schopno iniciovat mírová jednání a podílet se na mikronacionálním dění, Brožek přišel v této době s návrhem federace s Vidlákovou republikou, ale Krležsko se již propadalo do většího a většího chaosu, kdy byl Parlament de facto paralizován a neschopen řídit stát.

Rozpad federace

Bylo svoláno jednání Federálního sněmu, kde došlo k patu a situace se dále zostřovala. A v této situaci 27. června v jižní části Chebzova vypuklo povstání, vedení Danielem Wojsem. Zástupce Chebzova a předseda FO Brožek se snažil situci řešit svoláním jednání Federálního sněmu, na které ovšem krom Brožka nikdo nedorazil. Nakonec tedy došlo de facto 28. června 2020 a de iure 23. října 2020 k rozpadu Krležska a vzniku nástupnických států, Lidoscánu a Chebzovského Krležska. Území nového Bělidla zaniklo a stát iluzorně fungoval do října, kdy byl oficiálně rozpuštěn.

Ekonomika

Stát na svém území skýtá velké množství lesů pro potencionální dřevařský průmysl a také množství černého uhlí pod povrchem, avšak nemá faktickou kontrolu nad svou ekonomikou, ani nad objekty které ji vytvářejí. Jedinou opravdovou ekonomiku tvoří především zemědělství a výroba dřevěných výrobků.

1. čtvrtletka

V současnosti v Krležsku probíhá první čtvrtletka, její očekávané splnění se zatím rýsuje na 128%.

Měna

Oficiální měnou je Koruna česká, o zavedení vlastní měny se neuvažuje, jelikož KLF nedisponuje žádnými obchody, tudíž by nebylo měnu kde využít.

Vláda

Krležsko je koncipováno jako presidentská lidově demokratická republika. Je svazkem federálních okruhů, které si volí jako svého správce předsedu FO. Všichni poté hromadně volí poslance, kteří zasedají v Národním shromáždění. Nejvlivnějším člověkem v Krležsku je president, který je volen na dobu 3 měsíců. Shromáždění je voleno na dobu 3 měsíců.

Politické strany

V současnosti existují 3 povolené strany, a to:

Prozatimní ústava

Krležská lidová federace má ústavu vypracovanou podle vzoru Francouzské třetí republiky a Československé první republiky a de facto využívá starou krležskou ústavu. Ovšem, v blízké době bude napsána nová.

Zahraniční vztahy

KLF začíná budovat diplomatické vztahy. 6. srpna 2021 provedlo připojení Třešňové, ve stejný den se stalo jedním ze tří zakládajících států MSVHS.

Stát datum uzavření smlouvy typ smlouvy signatáři dokument
Vidlákova republika Vidlákova republika Blízká budoucnost obranná a spojenecká Martin Brožek a Jan Šťastný
Kybistán Kybistán únor 2020 o vzájemném přátelství Martin Brožek a kybistánský diktátor
Ohřevsko Ohřevsko červen 2021 o vzájemném přátelství Martin Brožek a Peter Simon Malček Ohřevský

Související články