Chebzov

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Chebzovský federální okruh
  Federální okruh  
Chebzovský kostel, součást Výsostného území chebzovského
Chebzovský kostel, součást Výsostného území chebzovského

Vlajka

Znak
Stát Krležsko Krležsko
Připojení Chebzova 15. únor 2020
Separace a rozpad Krležska 28. června 2020
Obnova v rámci Krležska 1. dubna 2021
Zakladatel Martin Brožek
Pojmenováno podle Šeříku
Městské části 4: Jižní Chebzov, Severní Chebzov, Staré město, Výsostné území chebzovské
Vláda
 - Představitel Martin Brožek
Rozloha
 - Celkem nárokováno ~42 km2, kontrolován 1 km2 km2
 - Vodní plochy km2
Populace (2022)
 - Celkem 10 (5 trvalých)
Časové pásmo SEČ (UTC+1)

Chebzov, oficiálně Chebzovský federální okruh, je jedním z federálních okruhů v Krležské federativní republice. Nachází se většinově na území města Orlová.

Název a státní symboly

Oficiálním názvem podle Ústavy Krležské federativní republiky je Federální okruh Chebzov, jednoslovný název Chebzov se v ústavě nevyskytuje, ale je součástí jednoslovné databáze. Název Chebzov je odvozen od slova "chebz", což ve slezském dialektu znamená "šeřík".[1] Šeřík se totiž nachází v Metropolitní části Chebzova a dodává zdejší krajině a prostředí, zvláště na jaře, jistý ráz.

Státní symboly Federálního okruhu Chebzov jsou velký a malý státní znak, státní vlajka, státní pečeť, státní barvy a státní hymna.

Historie

Před vznikem Chebzova

První zmínka o Orlové pochází z roku 1223 z listiny vratislavského biskupa Vavřince. Osada tehdy tvořila jádro lokality zvané Sal (sůl) a patřila k benediktinskému klášteru v Týnci u Krakova. Do 17. století původní klášterní statek a osadu Orlová vlastnili pánové z polského Slupska, pak Bludovští z Bludova. Po vymření jejich rodu získal orlovské panství rod Mattencloitů, kteří v roce 1844 poskytli Rothschildům v daném regionu právo na těžbu uhlí. Na počátku 19. století bylo v Orlové objeveno bohaté ložisko černého uhlí. Malá zemědělská obec se díky průmyslové revoluci a následném napojení na strategickou Košicko-bohumínskou dráhu vyvinula v město (na něž byla oficiálně povýšena roku 1922) Stěžejním průmyslem byla těžba, avšak nebyla jediným. V Orlové působilo mnoho jiných továren, které dodávaly městu ráz moderního a bohatého města. Takovýto rozvoj ovšem společně s neštrnou těžbou vedl k devastaci Starého města a přírody. Negativní vlivy důlní činnosti se naplno projevily po druhé světové válce. V šedesátých letech dokonce existoval plán na celkovou likvidaci města, k tomu naštěstí nikdy nedošlo. V Orlové bylo srovnáno na dva tisíce budov se zemí, zrušená tramvajová i osobní železniční doprava, mnoho škol bylo zrušeno. Dosud se Orlové nepodařilo vynahradit ztracené město. Nové centrum má sídlištní charakter. V současné době proběhla dostavba nového centra, jeho středobodem je hypermarket Albert. V těsném sousedství nová městská knihovna.

Administrativní dělení

Chebzov se dělí na čtyři částí: Jižní Chebzov, Severní Chebzov, Staré město a Výsostné uzemí chebzovské.

Obyvatelstvo

V Chebzově se nacházeli dva občané a 10 obyvatel včetně dvou občanů.

Ekonomika a hospodářství

Jedná se o ekonomicky nejproduktivnější FO v Krležsku.

Politický systém

{{Viz též|Prezidium federálního okruhu Chebzov}

Martin Brožek,
Předseda Prezidia federálního okruhu Chebzov

Chebzov je zastupitelská demokracie, kde výkonnou moc vykonává předseda prezidia a Prezidium federálního okruhu Chebzov (Pre FO Chebzov), které se zodpovídá Správnímu výboru federálního okruhu Chebzov (SV FO Chebzov). Prezidium je formováno předsedou prezidia, který je volen přímou volbou a dosazuje členy prezidia. Stát je řízen Ústavou Krležské federativní republiky, která byla schválena Národním shromážděním a přenesenou mocí centrální vlády.

Legislativa

Legislativní moc v Chebzově drží [Prezidium federálního okruhu Chebzov]], který má tří hlavní funkce: zastupovat občany a zákonodárnou činnost. Pouze výbor má legislativní nadvládu a tím i konečnou moc nad všemi ostatními politickými orgány ve státě. Pro zákon je potřeba získat více než 50 % hlasů. Prezidium má pravomoc vyhlásit válečný stav a stanné právo. Prezidium může být rozpuštěno..

Exekutiva

Prezidium federálního okruhu Chebzov vykonává exekutivní moc ve státě. Prezidium je řízeno předsedou prezidia, který je zároveň nejvyšší autoritou země a vybírá si svoje svěřence, které jmenuje členy prezidia. Prezidium podléhá Správnímu výboru federálního okruhu Chebzov. Počet resortových svěřenců se může měnit každé období a není pevně stanoven.

Hlavou státu je předseda Prezidia federálního okruhu Chebzov, který je volen přímou volbou. Předseda pospolu s dalšími členy navrhuje a udává v platnost správní vyhlášky, které fungují jako podzákonné předpisy a také dekrety, které slouží jako písemný vykonavatel přenesené výkonné moci. Zároveň je členem i Správního výboru FO Hanácko a může se podílet na zákonodárné činnosti, navhrovat zákony. Předseda jmenuje svěřence pro jednotlivé resorty v dané oblasti, ale v některých případech nemusí být jmenováni a celé presidium potom funguje a rozhoduje ve všech resortech, kde nebyli jmenování svěřenci. Přijímá demisi jednotlivých členů presidia a svěřenců. Uděluje či propůjčuje státní vyznamenání.

Právo a soudní moc

Svobodný stát Hanácko je federální stát (federální okruh) Krležské federativní republiky s občanskoprávním systémem založeným na kontinentálním typu, který má kořeny v germánské právní kultuře. Základem právního řádu je Ústava Krležské federativní republiky. Soudní systém zahrnuje okresní a nejvyšší soudy a dělí se na civilní, trestní a správní odvětví. Nejvyšší soud se skládá z 8 soudců a je nejvyšším odvolacím soudem pro většinu právních případů projednávaných v Hanácku. O otázkách procesní a správní řádnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. Má také pravomoc nad určitými politickými záležitostmi, jako je registrace a rozpuštění politických stran, jurisdikční hranice mezi vládními subjekty a způsobilost osob ucházet se o veřejné funkce.

Politické strany

Politické strany jsou povoleny. Každá politická strana působí skrze státní prostředky, kampaň je tedy vedena státní iniciativou, kde jsou při splnění všech podmínek poskytovány prostředky na kampaň politickým stranám nebo jednotlivcům. Kampaň z vlastní iniciativy je přísně omezena na základě toho, že každá myšlenka a agenda by si měly být rovné, bez ohledu na to, zda jde o vládní nebo neparlamentní stranu.

Strana Logo Předseda Ekonomická osa Ideologie Prezidium X Opozice Křesla ve Správním výboru
KNSSPL
Krležská národně sociální strana pracujícího lidu
Martin Brožek Levice Socialismus, Národní socialismus Prezidium
10 / 10