Krležská vojenská operace v Sendersku

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Krležská vojenská operace v Sendersku
Trvání: 1. leden 2023 – 10. únor 2023
Místo: online (Discord, MicroWiki)
Casus belli: Odmítnutí krležských požadavků ze strany senderské vlády.
Výsledek: Bílý mír
Strany
Krležsko Krležsko

Vectorova republika Vectorova republika


Podpora
Mendersko Mendersko
Jižní Svahy Jižní Svahy
Reisko Reisko
Firburk Firburk (do 26. ledna)
Patrovice Patrovice (do 8. února)
Lepsko (do 9. února)

Sendersko Sendersko
Kybistán Kybistán
Schwarzwald Schwarzwald

Vyrlejsko Vyrlejsko


Podpora
Zlínské císařství
Gamacko[en] Patrovice Patrovice (od 8. února)
Lantai [en]
Lepsko (od 9. února)

Velitelé
Jan Šťastný
Jiří Šulc
Martin Brožek
Peter Simon Malček

Boris Bartusek

Komodzsen Adam Szutansky

Sizso Trotir
Kernél Matrialzsovsky
Kernél Érbasovsky
J.S.
Milan Pokorný
Milan Hudek
Alexander Zion Styx
Tomáš von Königsgrätz
János Peter Szesekoven

Síla
Krležsko Krležsko: 18

Vectorova republika Vectorova republika: 2

Sendersko Sendersko: ~11
Kybistán Kybistán: vyčleněno 12 (celkem 39)
Schwarzwald Schwarzwald: vyčleněno 4 (celkem ~15)
Propaganda Senderska a jeho spojenců

Krležská vojenská operace v Sendersku byla vojenská operace na území Senderska. Začala 1. ledna 2023 v novoročním projevu presidenta Krležska Jana Šťastného po nepřijetí depeše zaslané krležskou stranou Sendersku.

Počátky

30. prosince 2022 byla v Krležsku představena žaloba podána na popud krležské státní prokuratury vůči osobě Komodzsena Adama Szutanského a ten byl následně odvolán z vládních a stranických funkcí v Krležsku. Ve 20:50 vláda Krležska představila depeši, jež byla oficiální komunikací odeslána vládě Senderska s požadavkem na vydání Komodzsena Adama Szutanského k trestnímu stíhání a k dalším požadavků vyplývajících z bodů obžaloby. Následujícího dne ve 14:17 vystoupil s mimořádným projevem ministerský předseda Martin Brožek, kde osvětlil situaci a představil mimořádná opatření přijmutá z důvodu negativní reakce vládních špiček Senderska na depeši, hlavními opatřeními bylo uvedení do pohotovosti bezpečnostních složek Krležska a mobilizace spojená se stavem nouze. Mezitím v kuluárech probíhala disputace ohledně legitimity tohoto sporu. Následně mnoho mikronárodů vyjádřilo diplomatickou podporu Krležsku (včetně všech členů MSVHS). Kybistán však téhož dne vyjádřil podporu Sendersku kvůli nesouhlasu s body depeše a nevydáním Petera Simona Malčeka do rukou kybistánské jurisdikce. Následně se do diplomatického konfliktu připojily i další mikronárody. Přesně v 0:00 na Nový rok začal projev Jana Šťastného krležskému oznámil z důvodu naprosto negativní reakce na depeši počátek vojenské operace.

Průběh


  • 5. ledna 2023 Navštívila Sendersko malá kybistánská neoficiální delegace, za účelem prvotního plánování obranné strategie
  • 26. ledna 2023 Firburské vévodství ukončilo účast v konfliktu
  • 10. února 2023 Byla podepsána Smlouva o mírovém smíření mezi Senderskou demokratickou republikou a Krležskou federativní republikou

Související