Reisko

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Konfederace Zemí Koruny reiské
Vlajka Reiského království.svg
MottoNeexistuje dobrá válka, nebo špatný mír.
Národní hymnaGod save the King! (angličtina)
česky: "Bůh ochraňuj Krále."
Vlajka RK.png
Korunen
čeština
Uznávané jazyky
angličtina, němčina, francouzština
Češi 100%
protestanté 50 %

katolíci 5 %
agnostici 10 %

ateisté 35 %
Vláda
absolutistická monarchie
• Král
David I. Reiský
• Regent
Štěpán I. Přeštický
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
3. srpna 2021
• Nárokované
107.27 km²
• Držitelů občanství k 2022
40
reiský groš (Rg)
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
Předvolba
+420
Předcházející
Česká republika

Konfederace Zemí Koruny reiské, zkráceně Reisko, je absolutistická monarchie nacházející se v západních Čechách. Nárokuje si město Přeštice a okolní obce. Králem je David I. Reiský.

Dějiny

Chebsko a USB

První snaha o vytvoření mikronároda se objevuje v červnu 2020 po neúspěšném převratu v Chebsku. Někteří z ,,pučistů" - ti méně zrádní, spíše využití pro puč, se rozhodli, že vytvoří samostatný mikronárod. Vznikl Výbor pro veřejné blaho, který založil USB - United states of Bohemia. Oficiální datum vyhlášení nezávislosti Spojených států českých je 22. srpna 2020.

Nejprve bylo USB federací - v čele států stáli Guvernéři, kteří zasedali ve Sněmovně Národů. Poslanci lidu zasedali ve Sněmovně Lidu. V říjnu 2020 došlo ke změně státního režimu: šlo o přeměnu v prezidentskou republiku, která měla též kongres, kde majoritou byla vždy strana prezidenta USB. Tento vládní systém trval až do 3. srpna 2021. Mezitím proběhla tři volební období.

Monarchistická revoluce

V třetím volebním období se stal prezidentem David. 3. srpna, však došlo k revoluci a David P. nastolil monarchii. Stal se tedy prvním králem. USB se přejmenovala na Reiské království, federativní republiky se proměnily v knížectví. Reiské království bylo konstituční monarchií. Král byl kontrolován Sněmem. Jeho moc ale stále slábla, proto 29. prosince 2021 došlo k převratu a kníže Jakub Muminský vyhlásil stavovskou monarchii.

Císařský převrat a republikánská revoluce

9. února 2022 se svolaly volby nového krále. Zvítězil kníže Jakub a ihned po zvolení vyhlásil v Reisku absolutní monarchii Reiské císařství a uvrhl do vězení protagonisty minulého režimu. Již 12. února 2022 však vypukla další revoluce a byla nastolena republika po vzoru Římské republiky. Proběhly volby úředníků a konsuly byly zvoleni Lucia Longaevus a David Tiberius Cato.

19. května, tři dny po volbě nových úředníků proběhla revoluce a byla vyhlášena Reiská konfederace. Byly vyhlášeny prezidentské volby a konsulové rezignovali na své posty. Reiská konsulská republika oficiálně zanikla. 20. května proběhla Kolonistická invaze na reiský discord server a Reisko bylo prohlášeno vlajkovým protektorátem. David P. však dlouho neotálel a vyhodil ze serveru kolonistického vůdce. Poté vyhlásil Reiskou vojenskou juntu a stanovil se Generálem-Protektorem dokud volby prezidenta neskončí. Po ukončení voleb dne 22. května 2022 Generál-Protektor volby prohlásil za neplatné a znovu vyhlásil Reiské království.

Restaurace monarchie

David I. opět usedl na trůn a začal prosazovat polokonstituční až absolutisktický režim. Jeho bratr hrabě Vítník XIV. s ním podepsal smlouvu o konfederaci a stal se kancléřem. 10. srpna byla obnovena Reiská církev evangelická. 26. srpna proběhla korunovace Davida I. králem. Od té doby začal oficiálně užívat přídomek Reiský.

Občanská válka v Reisku

29. listopadu vypukla v Reisku občanská válka. Skupina separatistů ukradla královské město Přeštice a vyhlásila zde revoluční republiky. Mezitím proti králi povstal i kníže Jakub Muminský. Reiský stát se ocitl na pokraji kolapsu. Král rozpustil Stavovský sněm a požádal o vojenskou podporu ostatní mikronárody. S Jakubem Muminským se nakonec usmířil. Po dlouhých vyjednáváních s vůdcem povstalců Štěpánem stromem bylo Reiské království reformováno na Konfederaci Zemí Koruny reiské a všem panstvím byla zajištěna autonomie střežena Regentem. Obnovené zřízení zemské bylo zneplatněno VI. Královským patentem, který definitivně nastolil absolutismus.

Časová osa:

22. srpna 2020 - Oficiální vznik United States of Bohemia coby federativní republiky. V čele guvernéři.

listopad 2020 - Přerod federativní republiky v presidentskou republiku.

3. srpna 2021 - Revoluce a vznik Reiského království coby konstituční monarchie.

29. prosince 2021 - Přerod Reiského království ve stavovskou monarchii.

9. února 2022 - Vznik Reiského císařství. Nastolení absolutní monarchie.

12. února 2022 - Revoluce a vznik Reiské republiky.

19. května 2022 - Revoluce a vznik Reiské konfederace.

20. května 2022 - Napadení Reiska Kolonií Bílé vlajky. Vyhlášení Reiské vojenské junty.

22. května 2022 - Revoluce a vyhlášení Reiského království.

24. května 2022 - Vydáno Obnovené zřízení zemské.

26. srpna 2022 - David I. Reiský korunován králem.

28. listopadu 2022 - Povstání přeštických civilních sil.

18. prosince 2022 - Změna státního zřízení na absolutistickou monarchii a připojení území.

Administrativní dělení

Konfederace Zemí Koruny Reiské se dělí na dva celky:

I. Reiské království

a) Bolevanské knížectví

b) Muminské knížectví

c) Západopřeštické knížectví

d) Vítnické hrabství

e) Hundertbürgské baronství

II. Štěpánská autonomní území

a) Lukavické knížectví

b) Dnešické knížectví

c) Příchovické knížectví

d) Luženské knížectví

e) Východopřeštické knížectví

Vládní systém

V čele Konfederace Zemí Koruny Reiské stojí Král reiský, jenž jest pánem nade všemi poddanými a nade všemi stavy a též jest vrchním velitelem ozbrojených sil. Královský titul je dědičný. Král má právo svolat Královskou radu, která slouží jako jeho poradní orgán.

Štěpánská autonomní území jsou spravována Regentem, který je podřízen Králi. Knížata jsou podřízena Králi a Regentovi. Regent jest obráncem autonomie všech panství.

Armáda

Vrchním velitelem ozbrojených sil Konfederace Zemí Koruny reiské jest sám Král. V čele hotovosti ze Štěpánských autonomních území stojí Regent.

Policie

V Reiském království funguje orgán Ochránci zákona reiského (OZR). Ti slouží jako policie.

Soud

Soudní moc zastává Královská rada, které předsedá Král.

Měna

Reiské království má měnu Reiský groš (zkratka Rg).

Státní svátky

stálé:

1. ledna - Nový rok
1. května - Svátek práce
4. července - Den boje proti tyranii
5. července - Den věrozvěstů Konstantina a Metoděje
6. července - Den upálení mistra Jana Husa
3. srpna - Den monarchie
22. srpna - Den nezávislosti
31. října - Den reformace
24. prosince - Štědrý den
25. prosince - 1. svátek vánoční
26. prosince - 2. svátek vánoční

pohyblivé:

Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoční neděle

Náboženství

V Reisku je státním náboženstvím Protestantismus. Každý občan však i nadále má právo na jakékoli vyznání. Tolerovanými náboženstvími jsou: katolicismus, pravoslaví, ostatní protestantské směry, islám, buddhismus, hinduismus a ateismus. Směry, které jsou valnou většinou církví označovány jako Sekty, nejsou v Reisku povoleny.

V Reisku funguje Reiská církev evangelická (The Church of Reiland), v jejímž čele stojí Král, mající titul Defensor fidei. Zřízení církve je episkopální. Církev tvoří Arcibiskupství reiské a v něm je jedno biskupství - přeštické.

The Church of Reiland vychází z učení tradičních reformátorů a reformačních otců.

Zahraniční vztahy

Zahraniční vztahy:
Stát: Datum Dohoda
FirburkVlajka Firburku.svg Firburk 21. prosince 2021 Smlouva o vzájemných přátelských vztazích a spolupráci.
KNMVlajka Království Nekonečné moudrosti.svg Království Nekonečné moudrosti 6. března 2022 Prohlášení o uznání KNM a pomoci v případě napadení.
MenderskoVlajka KM.png Mendersko 7. března 2022 Smlouva o vzájemném uznání.
AndarskoVlajka Andarska.svg Andarsko 11. března 2022 Smlouva o vzájemném uznání.
Vítnické hrabství 23. května 2022 Smlouva o konfederaci.
AuranieVlajka AR.png Auranie 10. července 2022 Smlouva o vzájemném uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
RadoslávieVlajka RAD.svg Radoslávie 22. srpna 2022 Smlouva o vzájemném uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
PatroviceAcstek.png Patrovice 27. srpna 2022 Smlouva o vzájemném uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
GreenskoGreenská republika .png Greensko 28. srpna 2022 Smlouva o vzájemném uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Hundertbürgské baronství 18. prosince 2022 Smlouva o konfederaci.
SchwarzwaldSchwarzwald flag.png Schwarzwald 11. února 2023 Smlouva o vědecké, ekonomické, diplomatické, kulturní a vojenské spolupráci.
Bílá vlajka.svg Kolonie Bílé vlajky 25. února 2023 Smlouva o vzájemném uznání suverenity, uzavření spojenectví a územním vyrovnání.
JakobínskoJakobinsko.png Jakobínsko 4. března 2023 Smlouva o vzájemném uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Krize a války:
Název Trvání Důvod První strana Druhá strana Výsledek
Vlajková válka 13. - 18. září 2021 Podobnost vlajek obou stran. ReiskoVlajka Reiského království.svg Reisko KotorobylNováKotorobylská vlajka.png Kotorobyl Kapitulace Kotorobylského knížectví a změna jejich vlajky.
První Kolonistická válka 19. prosince 2021 - 9. února 2022 Porušování lidských práv a svobod a diktatúra v KBV. ReiskoVlajka Reiského království.svg Reisko Kolonie Bílé Vlajky Po porážce Reiského království a revoluci

v Reiském císařství došlo k podepsání mírové smlouvy.

Druhá Kolonistická válka 12. února 2022 - 13. července 2022 Revoluce v Reiském císařství - reakce KBV. ReiskoVlajka Reiského království.svg Reisko Kolonie Bílé Vlajky Po dlouhém statickém období Kolonie Bílé vlajky

prohlášena za teroristickou organizaci a válka ukončena.

Reiská občanská válka 28. listopadu - 11. prosince 2022 Povstání Přeštických civilních sil a separace území. ReiskoVlajka Reiského království.svg Reisko Přeštická revoluční republika Po diplomatických jednáních došlo k reformě Reiského království a separovaná území byla začleněna zpět do Zemí Koruny Reiské.