Reiské království

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Reisko)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Reiské království
Konfederace zemí Koruny reiské
Vlajka Reiského království.svg
MottoNeexistuje dobrá válka, nebo špatný mír.
Národní hymnaGod save the King! (angličtina)
česky: "Bůh ochraňuj Krále."
Vlajka RK.png
Korunen
čeština
Uznávané jazyky
angličtina, němčina, francouzština
Češi 100%
evangelické 85 %

římskokatolické 10 %

islám 5 %
Vláda
polokonstituční monarchie
• Král
David I.
• Nejvyšší kancléř a hrabě
Vítník XIV.
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
3. srpna 2021
• Nárokované
25,41 km²
• Držitelů občanství k 2022
20
reiský groš (Rg)
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
Předvolba
+420
Předcházející
Česká republika

Reiské království - celým jménem Konfederace zemí Koruny reiské, (zkráceně pak Reisko), je polokonstituční monarchie nacházející se v západních Čechách. Nárokuje si město Přeštice a přilehlé okolí.

Dějiny

První snaha o vytvoření mikronároda se objevuje v červnu 2020 po neúspěšném převratu v Chebsku. Někteří z ,,pučistů" - ti méně zrádní, spíše využití pro puč, se rozhodli, že vytvoří samostatný mikronárod. Vznikl Výbor pro veřejné blaho, který založil USB - United states of Bohemia. Oficiální datum vyhlášení nezávislosti Spojených států českých je 22. srpna 2020.

Nejprve bylo USB federací - v čele států stáli Guvernéři, kteří zasedali ve Sněmovně Národů. Poslanci lidu zasedali ve Sněmovně Lidu. V říjnu 2020 došlo ke změně státního režimu: šlo o přeměnu v prezidentskou republiku, která měla též kongres, kde majoritou byla vždy strana prezidenta USB. Tento vládní systém trval až do 3. srpna 2021. Mezitím proběhla tři volební období.

V třetím volebním období se stal prezidentem David. 3. srpna, však došlo k revoluci a David P. nastolil monarchii. Stal se tedy prvním králem. USB se přejmenovala na Reiské království, federativní republiky se proměnily v knížectví. Reiské království bylo konstituční monarchií. Král byl kontrolován Sněmem. Jeho moc ale stále slábla, proto 29. prosince 2021 došlo k převratu a kníže Jakub Muminský vyhlásil stavovskou monarchii.

9. února 2022 se svolaly volby nového krále. Zvítězil kníže Jakub a ihned po zvolení vyhlásil v Reisku absolutní monarchii Reiské císařství a uvrhl do vězení protagonisty minulého režimu. Již 12. února 2022 však vypukla další revoluce a byla nastolena republika po vzoru Římské republiky. Proběhly volby úředníků a konsuly byly zvoleni Lucia Longaevus a David Tiberius Cato.

19. května, tři dny po volbě nových úředníků proběhla revoluce a byla vyhlášena Reiská konfederace. Byly vyhlášeny prezidentské volby a konsulové rezignovali na své posty. Reiská konsulská republika oficiálně zanikla. 20. května proběhla Kolonistická invaze na reiský discord server a Reisko bylo prohlášeno vlajkovým protektorátem. David P. však dlouho neotálel a vyhodil ze serveru kolonistického vůdce. Poté vyhlásil Reiskou vojenskou juntu a stanovil se Generálem-Protektorem dokud volby prezidenta neskončí.

Po ukončení voleb dne 22. května 2022 Generál-Protektor volby prohlásil za neplatné a znovu vyhlásil Reiské království.

Časová osa:

22. srpna 2020 - Oficiální vznik United States of Bohemia coby federativní republiky. V čele guvernéři.

listopad 2020 - Přerod federativní republiky v presidentskou republiku.

3. srpna 2021 - Revoluce a vznik Reiského království coby konstituční monarchie.

29. prosince 2021 - Přerod Reiského království ve stavovskou monarchii.

9. února 2022 - Vznik Reiského císařství. Nastolení absolutní monarchie.

12. února 2022 - Revoluce a vznik Reiské republiky.

19. května 2022 - Revoluce a vznik Reiské konfederace.

20. května 2022 - Napadení Reiska Kolonií Bílé vlajky. Vyhlášení Reiské vojenské junty.

22. května 2022 - Revoluce a vyhlášení Reiského království.

Seznam reiských panovníků a hlav státu:
Jméno Titul Doba vlády Stát Státní zřízení
Jeho Veličenstvo David I. král reiský, kníže bolevanský a vévoda přeštický 3. srpna 2021 - 9. února 2022 Reiské království konstituční monarchie,

stavovská monarchie

Jeho Veličenstvo Jakub I. král reiský, císař reiský, kníže muminský 9. - 12. února 2022 Reiské království/Reiské císařství absolutní monarchie
L. Longaevus, D. T. Cato konsulové 12. února - 12. května 2022,

znovuzvolení 12. - 19. května 2022

Reiská republika konsulská republika
David P. generál-protektor 20. - 22. května 2022 Reiská konfederace vojenská junta
Jeho Veličenstvo David I. král reiský a kníže bolevanský 22. května - dnes Reiské království polokonstituční monarchie


Administrativní dělení

Reiské království se dělí na 4 členské státy:

  1. Vévodství Přeštické - zde leží hlavní královské město Korunen. Vévodkyní je Lucie Prouvonská.
  2. Hrabství Vítnické - hrabětem je Nejvyšší kancléř Vítník XIV. z Vítníku.
  3. Knížectví Muminské - knížetem jest Dvorní Šašek Jakub Muminský
  4. Knížectví Bolevanské - knížetem je sám panovník.

Vládní systém

V čele Zemí Koruny Reiské stojí Král reiský, jenž jest pánem nade všemi poddanými a nade všemi stavy. Jest vrchním velitelem armády a přímo spravuje Bolevanské knížectví a Muminské knížectví, částečně pak Přeštické vévodství a Vítnické hrabství. Král má moc svolat Sněm, vydávat patenty a listiny, udílet různá privilegia, povyšovat občany do vyšších stavů, vyhlašovat výjimečný a válečný stav, stanné právo, uzavírat diplomatické smlouvy a činit rozhodnutí pro dobro země jak uzná za vhodné. Královský titul je doživotní a dědičný.

Prodlouženou rukou panovníka je Nejvyšší kancléř, který má jako jediný právo požádat panovníka o svolání Sněmu. Při zasedání Sněmu předsedá a má přednostní právo mluvit. Je také hlavou Ochránců zákona reiského (OZR), jde o orgán zastávající funkci policie. Funkce Nejvyššího kancléře je doživotní a dědičná.

Sněm je složen ze dvou stavů: Vyšší šlechta (aristokracie) a Nižší šlechta (rytíři a měšťané). Je svoláván jen panovníkem a předsedá mu Nejvyšší kancléř. Váha hlasů při hlasování je tato: Aristokrat váha dvě, Rytíř váha jeden a půl, Měšťan váha jedna. Sněm může navrhovat zákony a vydávat prohlášení. Nesmí se sejít bez panovníkova povolení. Všechny zákony, které schválí, musí po poradě s kancléřem schválit sám panovník. Pokud nebude sněm respektovat pravidla stanovená patentem Obnovené zřízení zemské, může být panovníkem rozpuštěn.

Armáda

Armádě velí sám Král. Má titul arcimaršála. Armáda se dělí na dvě jednotky: Královská garda, té velí král v boji a je složena z aristokratů a rytířů. Druhý útvar je Měšťanský regiment tvořený měšťany a občany. Služba v armádě je povinná pro každého občana bez rozdílu věku nebo pohlaví.

Policie

V Reiském království funguje orgán Ochránci zákona reiského (OZR). Tento orgán funguje jako policie a v čele stojí Nejvyšší kancléř.

Soud

Soudní moc zastává Královský tribunál. Každý stav vysílá jednoho zástupce. Tribunálu předsedá král, ten má váhu hlasu dvě. Všichni ostatní mají váhu hlasu jedna. Členem tribunálu je i Nejvyšší kancléř. Každý rozsudek je pravomocný a lze se proti němu odvolat jen pokud nebyl vydán jednohlasně. Dvakrát se odvolat nelze.

Měna

Reiské království má měnu Reiský groš (zkratka Rg). Kurz měny se neustále mění v závislosti na ekonomické situaci Reiska.

Státní svátky

stálé:

1. ledna - Nový rok 1. května - Svátek práce 4. července - Den boje proti tyranii 5. července - Den věrozvěstů Konstantina a Metoděje 6. července - Den upálení mistra Jana Husa 3. srpna - Den monarchie 22. srpna - Den nezávislosti 31. října - Den reformace 24. prosince - Štědrý den 25. prosince - 1. svátek vánoční 26. prosince - 2. svátek vánoční

pohyblivé:

Velký pátek Bílá sobota Velikonoční neděle

Náboženství

V Reisku je státním náboženstvím Protestantismus. Každý občan však i nadále má právo na jakékoli vyznání. Tolerovanými náboženstvími jsou: katolicismus, pravoslaví, ostatní protestantské směry, islám, buddhismus, hinduismus a ateismus. Směry, které jsou valnou většinou církví označovány jako Sekty, nejsou v Reiském království povoleny.

V Reisku funguje Reiská církev evangelická (The Church of Reiland), v jejímž čele stojí Král, mající titul Defensor fidei. Zřízení církve je episkopální. Církev tvoří Arcibiskupství reiské a v něm je jedno biskupství - přeštické.

The Church of Reiland vychází z učení tradičních reformátorů a reformačních otců.

Zahraniční vztahy

Zahraniční vztahy:
Stát: Datum Dohoda
Firburské vévodství 21. prosince 2021 Smlouva o vzájemných přátelských vztazích a spolupráci.
Království Nekonečné moudrosti 6. března 2022 Prohlášení o uznání KNM a pomoci v případě napadení.
Knížectví Mendersko 7. března 2022 Smlouva o vzájemném uznání.
Andarské království 11. března 2022 Smlouva o vzájemném uznání.
Vítnické hrabství 23. května 2022 Smlouva o konfederaci.
Republika Auranie 10. července 2022 Smlouva o vzájemném uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Království Radoslávie 22. srpna 2022 Smlouva o vzájemném uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Patrovická republika 27. srpna 2022 Smlouva o vzájemném uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Greenská republika 28. srpna 2022 Smlouva o vzájemném uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Krize a války:
Název Trvání Důvod První strana Druhá strana Výsledek
Vlajková válka 13. - 18. září 2021 Podobnost vlajek obou stran. Reiské království Kotorobylské knížectví Kapitulace Kotorobylského knížectví a změna jejich vlajky.
První Kolonistická válka 19. prosince 2021 - 9. února 2022 Porušování lidských práv a svobod a diktatúra v KBV. Reiské království/

Reiské císařství

Kolonie Bílé vlajky Po porážce Reiského království a revoluci

v Reiské císařství došlo k podepsání mírové smlouvy.

Druhá Kolonistická válka 12. února 2022 - 13. července 2022 Revoluce v Reiském císařství - reakce KBV. Reiská republika/

Reiské království

Kolonie Bílé vlajky Po dlouhém statickém období Kolonie Bílé vlajky

prohlášena za teroristickou organizaci a válka ukončena.