Reisko

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Reiské království
Země Koruny reiské
Národní hymnaÓ Bože, chraň krále!
Korunen
čeština
Uznávané jazyky
angličtina, němčina, francouzština
Češi 100%
protestanté 50 %

katolíci 5 %

bez vyznání 45 %
Vláda
parlamentní monarchie
• Král
David I. Reiský
• Premiér
Vítník XIV.
Legislatura
Reiská sněmovna
• křesel
5
Vznik
• monarchistická revoluce
3. srpna 2021
• Nárokované
107.27 km²
• Držitelů občanství k 2023
cca 40
reiský groš (Rg)
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
Předvolba
+420
Předcházející
United States of Bohemia

Reiské království, také Země Koruny reiské, zkráceně Reisko, je konstituční (parlamentní) monarchie nacházející se v západních Čechách. Nárokuje si město Přeštice a okolní obce. Králem je David I. Reiský. Premiérem je hrabě Vítník XIV.

Dějiny

Chebsko a USB

První snaha o vytvoření mikronároda se objevuje v červnu 2020 po neúspěšném převratu v Chebsku. Někteří z ,,pučistů" - ti méně zrádní, spíše využití pro puč, se rozhodli, že vytvoří samostatný mikronárod. Vznikl Výbor pro veřejné blaho, který založil USB - United States of Bohemia. Oficiální datum vyhlášení nezávislosti Spojených států českých je 22. srpna 2020.

Nejprve bylo USB federací - v čele států stáli Guvernéři, kteří zasedali ve Sněmovně Národů. Poslanci lidu zasedali ve Sněmovně Lidu. V říjnu 2020 došlo ke změně státního režimu: šlo o přeměnu v prezidentskou republiku, která měla též kongres, kde majoritou byla vždy strana prezidenta USB. Tento vládní systém trval až do 3. srpna 2021. Mezitím proběhla tři volební období.

Monarchistická revoluce

V třetím volebním období se stal prezidentem David. 3. srpna, však došlo k revoluci a David P. nastolil monarchii. Stal se tedy prvním králem. USB se přejmenovala na Reiské království, federativní republiky se proměnily v knížectví. Reiské království bylo konstituční monarchií. Král byl kontrolován Sněmem. Jeho moc ale stále slábla, proto 29. prosince 2021 došlo k převratu a kníže Jakub Muminský vyhlásil stavovskou monarchii.

Císařský převrat a republikánská revoluce

9. února 2022 se svolaly volby nového krále. Zvítězil kníže Jakub a ihned po zvolení vyhlásil v Reisku absolutní monarchii Reiské císařství a uvrhl do vězení protagonisty minulého režimu. Již 12. února 2022 však vypukla další revoluce a byla nastolena republika po vzoru Římské republiky. Proběhly volby úředníků a konsuly byly zvoleni Lucia Longaevus a David Tiberius Cato.

19. května, tři dny po volbě nových úředníků proběhla revoluce a byla vyhlášena Reiská konfederace. Byly vyhlášeny prezidentské volby a konsulové rezignovali na své posty. Reiská konsulská republika oficiálně zanikla. 20. května proběhla Kolonistická invaze na reiský discord server a Reisko bylo prohlášeno vlajkovým protektorátem. David P. však dlouho neotálel a vyhodil ze serveru kolonistického vůdce. Poté vyhlásil Reiskou vojenskou juntu a stanovil se Generálem-Protektorem dokud volby prezidenta neskončí. Po ukončení voleb dne 22. května 2022 Generál-Protektor volby prohlásil za neplatné a znovu vyhlásil Reiské království.

Restaurace monarchie

David I. opět usedl na trůn a začal prosazovat polokonstituční až absolutisktický režim. Jeho bratr hrabě Vítník XIV. s ním podepsal smlouvu o konfederaci a stal se kancléřem. 10. srpna byla obnovena Reiská církev evangelická. 26. srpna proběhla korunovace Davida I. králem. Od té doby začal oficiálně užívat přídomek Reiský.

Občanská válka v Reisku

29. listopadu vypukla v Reisku občanská válka. Skupina separatistů ukradla královské město Přeštice a vyhlásila zde revoluční republiky. Mezitím proti králi povstal i kníže Jakub Muminský. Reiský stát se ocitl na pokraji kolapsu. Král rozpustil Stavovský sněm a požádal o vojenskou podporu ostatní mikronárody. S Jakubem Muminským se nakonec usmířil. Po dlouhých vyjednáváních s vůdcem povstalců Štěpánem stromem bylo Reiské království reformováno na Konfederaci Zemí Koruny reiské a všem panstvím byla zajištěna autonomie střežena Regentem. Obnovené zřízení zemské bylo zneplatněno VI. Královským patentem, který definitivně nastolil absolutismus. Konfederace byla zrušena po začlenění Štěpánských autonomních území zpět pod přímou kontrolu Koruny regentským dekretem dne 16. srpna 2023.

Demokratizace režimu

22. srpna 2023 promluvil král k lidu, svolal parlament a vyhlásil první svobodné volby v reiských zemích.

Časová osa:

22. srpna 2020 - Oficiální vznik United States of Bohemia coby federativní republiky. V čele guvernéři.

listopad 2020 - Přerod federativní republiky v presidentskou republiku.

3. srpna 2021 - Revoluce a vznik Reiského království coby konstituční monarchie.

29. prosince 2021 - Přerod Reiského království ve stavovskou monarchii.

9. února 2022 - Vznik Reiského císařství. Nastolení absolutní monarchie.

12. února 2022 - Revoluce a vznik Reiské republiky.

19. května 2022 - Revoluce a vznik Reiské konfederace.

20. května 2022 - Napadení Reiska Kolonií Bílé vlajky. Vyhlášení Reiské vojenské junty.

22. května 2022 - Revoluce a vyhlášení Reiského království.

24. května 2022 - Vydáno Obnovené zřízení zemské.

26. srpna 2022 - David I. Reiský korunován králem.

28. listopadu 2022 - Povstání přeštických civilních sil.

18. prosince 2022 - Změna státního zřízení na absolutistickou monarchii a připojení území.

16. srpna 2023 - Opětovné začlenění Štěpánských autonomních území

22. srpna 2023 - Svolání parlamentu a vyhlášení prvních svobodných voleb

2. září 2023 - Vláda Jakuba Muminského získala důvěru

13. listopadu 2023 - Pád vlády Jakuba Muminského

Administrativní dělení

Země Koruny reiské se skládají z těchto panství:

a) Bolevanské knížectví

b) Muminské knížectví

c) Západopřeštické knížectví

d) Vítnické hrabství

e) Hundertbürgské baronství

f) Lukavické knížectví

g) Dnešické knížectví

h) Příchovické knížectví

i) Luženské knížectví

j) Východopřeštické knížectví

Vládní systém

Král

V čele Zemí Koruny reiské stojí král, jenž jest de iure pánem nade všemi poddanými. Jeho moc je omezená ústavním pořádkem (konstitucí) a parlamentem. Král disponuje mnoha spíše formálními privilegii, stále však má na reiskou politiku určitý vliv.

Vláda

Výkonnou moc má v rukou vláda, která vládne panovníkovým jménem a důvěru jí vyjadřuje Reiská sněmovna.

Sněmovna

Reiská sněmovna (někdy jen Sněmovna) má pět členů, kteří jsou voleni na období 4 měsíců poměrným systémem podle d'Hondtovy metody.

Politické strany

Strana Křesel Předseda Popis
Reiská sociální demokracie RSD
2 / 5
Vítník XIV. Levicová strana zaměřená na pomoc sociálně slabším, bezpečnost státu a obranu křesťanských tradic.
Strana obilí a brambor SOB
2 / 5
Kryštof Levicová agrární a mírně populistická strana zaměřená na rozkvět hospodářství a digitalizaci.

Armáda

Vrchním velitelem ozbrojených sil Zemí Koruny reiské jest sám král.

Soud

Soudní moc zastává Soudce, který je jmenován králem na návrh celého parlamentu. Pokud je soudce obviněn, nebo je jeho nestrannost zpochybněna, je souzen králem.

Státní svátky

stálé:

1. ledna - Nový rok
1. května - Svátek práce
4. července - Den boje proti tyranii
5. července - Den věrozvěstů Konstantina a Metoděje
6. července - Den upálení mistra Jana Husa
3. srpna - Den monarchie
22. srpna - Den nezávislosti
31. října - Den reformace
24. prosince - Štědrý den
25. prosince - 1. svátek vánoční
26. prosince - 2. svátek vánoční

pohyblivé:

Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoční neděle

Náboženství

Každý občan však i nadále má právo na jakékoli vyznání. Zhruba polovina reiských občanů je tvořena křesťany, kteří se hlásí k protestantismu. Necelá polovina obyvatelstva je bez vyznání. V Reisku funguje Reiská církev evangelická (The Church of Reiland), v jejímž čele stojí Král, mající titul Defensor fidei. Zřízení církve je episkopální. Církev tvoří Arcibiskupství reiské a v něm je jedno biskupství - přeštické. The Church of Reiland vychází z učení tradičních reformátorů a reformačních otců.

Zahraniční vztahy

Zahraniční vztahy:
Stát: Datum Dohoda
Firburk Firburk 21. prosince 2021 Smlouva o vzájemných přátelských vztazích a spolupráci.
KNM Království Nekonečné moudrosti 6. března 2022 Prohlášení o uznání KNM a pomoci v případě napadení.
Mendersko Mendersko 7. března 2022 Smlouva o vzájemném uznání.
Andarsko Andarsko 11. března 2022 Smlouva o vzájemném uznání.
Vítnické hrabství 23. května 2022 Smlouva o konfederaci.
Auranie Auranie 10. července 2022 Smlouva o vzájemném uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Radoslávie Radoslávie 22. srpna 2022 Smlouva o vzájemném uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Patrovice Patrovice 27. srpna 2022 Smlouva o vzájemném uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Greensko Greensko 28. srpna 2022 Smlouva o vzájemném uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Hundertbürgské baronství 18. prosince 2022 Smlouva o konfederaci.
Schwarzwald Schwarzwald 11. února 2023 Smlouva o vědecké, ekonomické, diplomatické, kulturní a vojenské spolupráci.
Kolonie Bílé vlajky 25. února 2023 Smlouva o vzájemném uznání suverenity, uzavření spojenectví a územním vyrovnání.
Jakobínsko 4. března 2023 Smlouva o vzájemném uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů.
Charvátsko Charvátsko 11. listopadu 2023
(Charvátsko Charvátsko)

13. listopadu 2023
(Reisko Reisko)

Uznání Charvátským královstvím a následné reiské uznání vydáním X. Královského patentu.
Krize a války:
Název Trvání Důvod První strana Druhá strana Výsledek
Vlajková válka 13. - 18. září 2021 Podobnost vlajek obou stran. Reisko Reisko Kotorobyl Kotorobyl Kapitulace Kotorobylského knížectví a změna jejich vlajky.
První Kolonistická válka 19. prosince 2021 - 9. února 2022 Porušování lidských práv a svobod a diktatúra v KBV. Reisko Reisko Kolonie Bílé vlajky Po porážce Reiského království a revoluci

v Reiském císařství došlo k podepsání mírové smlouvy.

Druhá Kolonistická válka 12. února 2022 - 13. července 2022 Revoluce v Reiském císařství - reakce KBV. Reisko Reisko Kolonie Bílé vlajky Po dlouhém statickém období Kolonie Bílé vlajky

prohlášena za teroristickou organizaci a válka ukončena.

Reiská občanská válka 28. listopadu - 11. prosince 2022 Povstání Přeštických civilních sil a separace území. Reisko Reisko Přeštická revoluční republika Po diplomatických jednáních došlo k reformě Reiského království a separovaná území byla začleněna zpět do Zemí Koruny Reiské.