Charvátsko

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Charvátské království
Znak
Národní hymnaSe ctí ku vítězství
čeština
katolicismus, ateismus
Vláda
absolutní monarchie
• Král
Ludvík Rochet
Vznik
• Přeměna z KNM
22. květen 2023
• Držitelů občanství
2
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
Předcházející
KNM
Státní vlajka

Charvátsko, oficiálně Charvátské království, je mikronárod v severních Čechách, jedná se o nástupnický stát Království Nekonečné moudrosti. Sousedí výhradně s Meknijskem.

Politika

Charvátské království je dědičnou absolutní monarchií, toto státní zřízení je stejně jako spoustu jiného převzato z Království Nekonečné moudrosti. nynějším králem jekrál Ludvík Rochet (čti Rošet), ten disponuje absolutní mocí a jako jediný tak de jure spravuje stát, ve skutečnosti však mohou do chodu země zasáhnout i ostatní občané, avšak i jejich myšlenky musí uzákonit až panovník. I přes silně autoritářské zřízení je Charvátsko jedním z nejsvobodnějších mikronárodů, svoboda slova je absolutní, povinné odvody ani mobilizační povinnost nejsou a daně, které jsou vždy jednorázové de facto platí pouze ten který o to sám projeví zájem.

Státní symboly

Státní symboly slouží k reprezentaci státu.

Seznam státních symbolů

Název Pozadí
Státní vlajka Vlajka je v Charvátsku důležitý a ctěný státní symbol s bohatou historií.
Státní znak Státním znakem je shodný s erbem krále.
Státní hymna Státní hymnou je : Se ctí ku vítězství , v originále Rondeau. Tato hymna se těší velké oblibě občanů a její výměna za jinou skladbu se zdá být nemyslitelnou.
Hlava státu Hlava státu, tedy král je taktéž jedním ze symbolů Charvátska.
Název státu Oficiálním názvem státu je: Charvátské království.

Státní vlajka

Je společensky nejdůležitějším státním symbolem a to kvůli jeho dlouhé historii. Návrh vlajky vznikl dlouho před vznikem Charvátska a dokonce i krátce před vznikem Království Nekonečné moudrosti (předchůdce Charvátska). Vlajka je v Charvátsku obecně velmi populární. Příslušníky ostatních mikronárodů je vlajka občas označována jako "Pivní vlajka", a to z důvodu barev a jejich umístění, toto označení se však vnitrostátně neužívá.

Státní znak

Státním znakem je erb krále Ludvíka Rocheta (čti Rošeta), tedy stříbrná lilie na černém poli.

Státní hymna

Jedná se o velmi starý a v Charvátsku oblíbený státní symbol.

Hlava státu

Hlavou státu je král, v současné době udvík Rochet. Král je nedílnou součástí Charvátska, a to jak politicky tak i vojensky a ekonomicky.

Název státu

Název je odvozen od slovanského kmene Charvátů, který se měl nacházet na nynějšími území státu či v jeho blízkosti.

Polní vojsko

Je jedinou ozbrojenou složkou Charvátska a na rozdíl od ostatních charvátských institucí není kromě názvů jednotek příliš stylizováno na způsob starých monarchií. Jedná se o nepočetnou ale zato na poměry mikronárodů špičkově vyzbrojenou, vystrojenou a vycvičenou armádu, která se v Charvátsku těší velké oblibě a pozornosti . Podléhá přímému velení krále který je hlavou Královské polní kanceláře jenž je velitelstvím vojska. I přes to že je vojenská služba dobrovolná, ve vojsku slouží všichni občané Charvátska. Zajímavostí je vyšší počet jednotek než vojáků, jednotky totiž většinou nemají stálé mužstvo a vojáci jsou k nim přidělováni na omezenou dobu.

Administrativní dělení

V Charvátsku je pouze jeden druh správního celku, a tím je panství. Panství je vždy spravováno hlavou nějakého šlechtického rodu. Panství jejichž území bylo součástí Království Nekonečné moudrosti mají přídomek "Staroslavné". Panství by měla plnit úlohu místní samosprávy, avšak zatím nemají žádné pravomoci a vše je řízeno králem.

Název Vlajka Vznik Vládce Občané
Staroslavné dědičné královské léno Rochillon 2023 Ludvík Rochet 1
Staroslavné arcivévodství Dolnolibuňské 2023 Arcivévoda Mikuláš Vladimir 1

Rochillon

Rochillon (čti Rošilon), oficiálně Staroslavné dědičné královské léno Rochillon, je území vládnoucí dynastie Rochetů (čti Rošetů), jejíž nynější hlavou je král Ludvík Rochet. Léno se nachází na jihu Charvátska, právě zde se většinou schází vládnoucí elita a také zde občas probíhá výcvik Polního vojska. Dominantou Rochillonu jsou bezesporu místní pískovcové skály, avšak nachází se zde i další pamětihodnosti, jako například zřícenina hradu, zaniklé slovanské hradiště či dva rybníky. Většina území je pokryta převážně jehličnatými lesy.


Dolní Libuň

Oficiálně Staroslavné arcivévodství Dolnolibuňské, je územím Arcivévody Mikuláše Vladmira. Nachází se na severu Charvátska a je menší nežli Rochillon. Většina území arcivévodství je pokryta zemědělskou půdou, další části jsou zalesněné nebo zastavěné.

Ekonomika

Charvátská ekonomika je velmi omezená a je zaměřená výhradně pro domácí účely. jediným ekonomickým odvětvím je zemědělství.

Zemědělství

I přes to že se jedná o jediné ekonomické odvětví v Charvátsku, je produkce mizivá. Odvětví je natolik zastaralé že se dělí jak na pěstitelství tak i na sběračství. Z plodin převažují zejména byliny a ovoce.

Geografie

Charvátsko má kopcovitou krajinu. Zejména na jihu jsou její dominantou pískovcové skály a lesy, sever Charvátska je zalesněný méně. Fauna a flóra je poměrně bohatá. Nachází se zde také tři rybníky.

Kultura

Charvátská kultura je chudá, od české se liší například názvem jedenáctého měsíce v roce, ten se v Charvátsku nazývá Podzim. Kultura je také v malé míře ovlivněna kulturou Francouzskou, Německou a Ruskou.

Historie

Charvátsko vzniklo 23. května 2023 přeměnou z Království Nekonečné moudrosti k jehož odkazu a dějinám se hlásí. Samotné Charvátsko je mladý stát a tak nemá příliš obsáhlou historii.

Zahraniční vztahy

Tradičně má Charvátsko dobré vztahy s Kybistánskou národní republikou a s Reiským královstvím. Celkově není Charvátsko příliš diplomaticky aktivní a k mezimikronacionálním organizacím se staví odmítavě. Celkově je přístup k diplomacii o něco vážnější než v některých jiných českých mikronárodech.