Firburk

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Firburské vévodství
Fiŕburskij vajval (firburština)
MottoVšecijen zpólu akojo jedeň! (firburština)
česky: "Všichni spolu jako jeden!"
Národní hymnaFirburk pro každí (firburština)
česky: "Firburk pro každého"
Firburk na mapě Česka
Malý Kuklík
čeština, firburština
Uznávané jazyky
angličtina, slovenština, ukrajinština, nissiiština
100% Češi (firburčané)
Náboženství
(2023, odhad)
100% bez vyznání
Vláda
polokonstituční monarchie
• vévoda
Stefan Kutnix I.
Celesta Konstancie
Legislatura
Vévodská rada
• křesel
4
Vznik
• vyhlášení nezávislosti
16. říjen 2020
• začátek platnosti druhé ústavy
14. červen 2021
• korunovace Stefana Kutnixe I.
16. října 2022
• Nárokované
0,5994 km²
• Vodní plochy
zanedbatelné %
• Držitelů občanství k 2023
4
2023
• Celkem
0 USD
• Na osobu
0 USD
Česká koruna (CZK)
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
• Letní čas
SELČ (UTC+2)
Předvolba
De iure žádná, de facto +420
Národní zvíře
Králík divoký
Předcházející
Česká republika

Firburské vévodství (firbursky: Firburskij vajval či moderněji Fiŕburskij vajval), zkráceně Firburk (firbursky: Firburk či moderněji Fiŕburk) je mikronárod nacházející se ve střední Evropě. Firburské vévodství vyhlásilo nezávislost na České republice 16. října 2020 pomocí Listiny nezávislosti. Podle své druhé ústavy je Firburk polokonstituční monarchie a demokratický právní stát s liberálním státním režimem. Hlavou státu je vévoda který vykonává moc výkonnou a také moc zákonodárnou, tu si ovšem dělí s Vévodskou radou. Současným vévodou Firburku je Stefan Kutnix I.

Firburské vévodství je vnitrozemský stát, nárokující si 4 vzájemě oddělená území v okolí středočeského města Kutná Hora. Vévodství má rozlohu asi 0,5994 km². Firburk sousedí po celé hranici (6,648 km) s Českou republikou. Vévodství se dělí na čtyři regiony. Hlavním regionem, respektive městem je Malý Kuklík. V roce 2022 byli v zemi čtyři občané, celá populace je české národnosti. Firburk je členským státem Unie mikronárodů střední Evropy a Mikronacionální olympijské federace.

Podle Indexu demokracie je Firburské vévodství jedním z nejdemokratičtějších mikronárodů na československé mikronacionální scéně.

Historie

Před vyhlášením nezávislosti

Jeden z návrhů na vlajku Stříbřenska

Nápad na vznik Firburského vévodství se zrodil na přelomu září a října 2020, kdy se jeho zakladatel a pozdější vévoda Stefan Kutnix připojil k české MicroWiki. Původním plánem bylo vytvořit stát zvaný Stříbřensko na pozemcích nedaleko vesnice Habrkovice, ty jsou součástí obce Záboří nad Labem. Nakonec se ovšem Stefan Kutnix rozhodl přemístit Stříbřensko, na dvouvrchý kopec Kuklík. Postupně také došlo ke změně názvu na Filsburk, později Firburk. Také se rozhodlo, že země nebude poloprezidentskou republikou, ale polokonstituční monarchií, konkrétně vévodstvím.

Vyhlášení nezávislosti

Vlajka Firburku mezi 16. říjnem a 21. listopadem 2020

Původném plánem bylo vyhlásit nezávislost až 30. října 2020, v den narozenin Stefana Kutnixe, ovšem nakonec k vyhlášení došlo už 16. října, kdy ve večerních hodinách Stefan Kutnix podepsal Listinu nezávislosti Firburského vévodství. Ve stejnou chvíli začala také platit Provizorní ústava, která stanovila Stefan Kutnixe jako vévodu. vytvořila územní jednotky zvané regiony, ale také určila termín prvních voleb do zatím ještě neexistujícího Senátu na druhý pátek a sobotu v listopadu, tedy 13. a 14. listopadu 2020.

Odložení voleb

Stanovit volby už na čtvrtý týden po vzniku země se ovšem ukázalo jakožto příliš ambiciózní cíl. 4. listopadu se vévoda rozhodl volby odložit a to původně na leden, jelikož se ukázalo, že v zemi není dostatek občanů ani na plné zaplnění Senátu, který měl mít pět křesel, občané ovšem byli jen čtyři. Bylo rozhodnuto, že pokud nebude před 4. prosincem 2020 v zemi více jak šest občanů, budou se konat volby až v lednu, tím by se ovšem mandát senátorů zkrátil na pouhý měsíc. Nakonec však občanství před 4. prosince získalo dohromady více než šest lidí, mohly se volby konat již 11. a 12. prosince 2020.

Mezitím však ve Firburku proběhlo referendum konané mezi 30. listopadem a 1. prosincem. Referendum se týkalo možného připojení třetího regionu, který dostal název podle kopce, na jehož úpatí se měl nacházet, a to Kaňk. Hlasování proběhlo bez problémů a skončilo s jednoznačným výsledkem 100% pro připojení. Kaňk se tak o půlnoci mezi 1. a 2. prosincem 2020 stal součástí Firburku.

Odpověď Hlasy %
Ano AnoAno 7 100
Ne NeNe 0 0,0
Celkem 7 100
Neplatné 0
Celkem odevzdaných 7
Voliči v seznamu 7
Účast 100

První volby

První volby do Senátu proběhly oficiálně mezi 11. a 12. prosincem 2020, ovšem v realitě volby probíhaly až do 14. prosince, jelikož po svolení vévody někteří občané mohli odvolit prezenčně. Novovlastenecká strana získala jakožto vítěz voleb pozici předsedy Senátu, kterým se stal Joel, jakožto volební lídr strany. LIBEPRA získala později vytvořený post místopředsedy, kterým se stal Federative mapping.

Politický subjekt Hlasy Mandáty
Počet % ± Počet % ±
Novovlastenecká strana (NVS) 3 60,00 Nová 2 50,00 Nová
Liberální pravice (LIBEPRA) 2 40,00 Nová 2 50,00 Nová
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 5 100 4 [pozn. 1] 100
Registrovaní voliči/účast 7 [pozn. 2] 71,43

Druhé volby

Druhé volby do Senátu proběhly mezi 12. a 13. únorem 2021, tentokrát již bez neoficiálního prodloužení. Novovlastenecká strana ve volbách obhájila jak vítězství, tak post předsedy Senátu, tím se ovšem stal nový volební lídr Novovlastenců - Daniel Wolfskopf. LIBEPRA znovu získala post místopředsedy, tím se nově stal Eric Šmidor.

Politický subjekt Hlasy Mandáty
Počet % ± Počet % ±
Novovlastenecká strana (NVS) 4 57,10 2,9% 2 50,00 0
Liberální pravice (LIBEPRA) 3 42,90 2,9% 2 50,00 0
Neplatné hlasy 0 0,00
Celkem 7 100 4 [pozn. 3] 100
Registrovaní voliči/účast 8 [pozn. 4] 87,5

Pokles aktivity

Mezi únorem a dubnem Firburské vévodství vykazovalo aktivitu, projevovanou nejen schůzemi Senátu, ale i aktivní účastí na mezinárodním děním či dalšími pracemi na vytváření firburštiny - jazyka, který se následně stal druhým úředním jazykem vévodství. Ovšem postupně aktivita upadala a po schůzi Senátu 10. dubna 2021 úplně utichla. Došlo sice ještě k výměně na postu předsedy Senátu, kdy se jím místo Daniela Wolfskopfa, který na post rezignoval, stal Eric Šmidor, ovšem ani tato výměna Firburk nenastartovala, spíše naopak, ukázala možné problémy pro další volby, které se měly konat v květnu.

Oba členové Novovlastenců dali postupně najevo, že v dalších volbách již neplánují kandidovat, a to hlavně z důvodu osobní vytíženosti, tím pádem by do Senátu kandidovala pravděpodobně jen LIBEPRA. Stefan Kutnix I. se proto začal se Senátem domlouvat na vzniku nové ústavy, která by pomohla zaktivizovat Firburk.

Nová ústava

Nová ústava, která by zároveň pomohla zaktivizovat Firburk, ale zároveň by nahradila Provizorní ústavu, která přestávala plnit svoji funkci začal Stefan Kutnix I. společně s Joelem a dalšími Senátory vytvářet v druhé polovině dubna 2021. Během jejího vytváření bylo také domluveno, že se neuskuteční plánované květnové volby, jelikož by zbytečně komplikovaly vytváření nové ústavy. Tuto informaci sdělil vévoda občanům 6. května 2021.

Nová ústava, v té době již označovaná jako Druhá ústava byla silně inspirována ústavou České republiky. Narozdíl od ní však ta firburská vytvářela pouze jednokomorový parlament zvaný Vévodská rada, místo pozice prezidenta nadále zaujímal post vévody, jemuž byly posíleny pravomoce nebo vytvořila tzv. výjimečný stav, který měl po dobu 14 dní od začátku platnosti ústavy vévodovi např. umožnit upravovat zákony, aby se mohly pravomoce přenést ze zanikajícího Senátu na nově vznikající Vévodskou radu. Další důležitou změnou bylo to, že Druhá ústava rušila občanství všem občanům, kteří nežili v okrese Kutná Hora, kteří byli lidově zváni online občané. V praxi to znamenalo že občany zůstanou pouze lidé, které vévoda zná osobně. Nová rada by se díky tomu mohla scházet mnohem častěji než Senát.

Hlasování o nové ústavě probíhalo v Senátu průběžně od 7. do 9. června roku 2021. Výsledkem bylo schválení Druhé ústavy, která začala platit 14. června 2021.

Odpověď Hlasy %
Ano AnoAno 3 75
Ne NeNe 0 0
Zdržel se 1 25
Celkem 4 100
Neplatné 0
Senátorů 5 -

Po začátku platnosti Druhé ústavy

14. června 2021, kdy začala platit Druhá ústava, vévoda Stefan Kutnix I. podepsal několik dekretů, jeden z nich zrušil několika občanům jejich občanství, aby se naplnila ústava, která povolovala občanství pouze lidem, kteří žijí v okrese Kutná Hora. Většina občanů s tímto přístupem souhlasila, ostatní se nevyjádřili. To se ovšem nelíbilo tehdejšímu ohřevskému arcivévodovi Peteru Simonu Malčekovi který se ještě 14. června do Firburku rozhodl vyslat diplomatickou misi, která měla zkontrolovat stav lidských práv v zemi. Mise, i kvůli mezinárodnímu tlaku na Ohřevsko skončila již následující den, tedy 15. června. Mise přinesla výsledek, že odebrání občanství mělo porušit základní lidská práva, ovšem jako polehčující okolnost bylo uvedeno to, že Firburk jinou možnost neměl. Mise tedy na odebírání občanství neměla žádný vliv.

Postupně všechny pravomoci Senátu byly převedeny na Vévodskou radu, ovšem rozhodlo se o prodloužení výjimečného stavu nejdříve do 5. září 2021, protože se narazilo na problém, že se Vévodská rada nedokáže sejít během léta z časových důvodů. Nakonec však výjimečný stav trval až do 15. října 2021, jelikož byl problém přímo ve fungování rady, tudíž bylo nutné ho dořešit.

Kybistánsko-firburská krize

Související informace naleznete také v článku Kybistánsko-firburská krize.

Začátek krize

Na konci listopadu 2021 se Firburské vévodství rozhodlo přestat uznávat Kybistánskou národní republiku jako samostatný a právoplatný stát. Hlavním důvodem bylo podezření, že osoba Jana Mírného byla fiktivní, vytvořená Kybistánem za účelem ovládnutí Menderska. Kybistán jakékoliv nařčení odmítl a podal vůči Firburku ultimátum. Přestože Firburk předložil některé důkazy, Kybistán je považoval za nedostatečné o označil celou situaci za bezpředmětnou agresi. Firburské vévodství nakonec ultimátum odmítlo a nato KNR vyhlásilo mobilizaci. Krize pokračovala formou hádek až do 21. prosince, kdy Stefan Kutnix I. a Jiří Stuna dostali po ohromné hádce mute na discord serveru MicroWiki.

Spojení s Majerovskem

Situace se po velké hádce utichla, alespoň navenek. Avšak Daniel Majer, král Majerovska se potají spojil s firburským vévodou a podepsal s ním tajnou smlouvu o vzájemné pomoci. Majerovsko a Firburk si navzájem začaly vyměňovat citlivé vojenské a strategické informace. Firburský vévoda se díky Danielu Majerovi dozvěděl, že Kybistán plánuje fyzickou válku, skrytou pod názvem Fulgur. Majer a Kutnix se proto rozhodli pojmenovat svoji protioperaci Bulgur. Z nezávislých zdrojů bylo potvrzeno, že Kybistán si vytvořili fiktivní discord účet pro získání informací od nepřítele. Tato fiktivní osoba jménem Maty_000 založila fiktivní mikronárod s názvem Rašovické impérium, který chtěl údajně spolupracovat s Firburkem při obraně proti vojskům Kybistánu.

Po zjištění této informace byl v rámci operace Bulgur vydán rozkaz na zmatení agresora. Stefan Kutnix I. vytvořil falešný plán obrany, jež se poté dostal do rukou Kybistánu. Ten kvůli hrozbě opravdové bitvy začal invazi oddalovat, aby se mohl lépe připravit. Nic netušící mikronacionální scéna si začala stěžovat, že krize utichla a nebyl představen jasný výsledek.

Odhalení plánů Kybistánu

4. března 2022 se proto Daniel Majer rozhodl odhalit na schůzi UMSE odhalit plány Kybistánu na obsazení Firburku a také odhalil tajné spojenectví Majerovska a Firburku. Mnohé mikronárody začaly vyjdřovat silnou podporu Firburku a začaly zavádět proti Kybistánu sankce. Během následujících několika dní probíhaly menší i větší hádky mezi mnoha státníky a kybistánským vůdcem Jiřím Stunou. Během nich mj. vyplynulo na povrch, že Kybistánci se několikrát pohybovali přímo na území Firburku. To Stefan Kutnix I. bral jako narušení hranic vévodství a rozhodl se proto zareagovat.

Invaze do Kybistánu

Firburská vlajka na poli nedaleko Skutče během obsazování KNR

13. března 2022 v 10:00 firburský vévoda podepsal dekret, kterým vyhlásil Kybistánu válku. V 11:20 na místě provedl vojenskou operaci a jelikož nenarazil na žádný odpor, vyhlásil na dobytém území Kybistánskou svobodnou republiku a do čela nově vzniklého státu dosadil Daniela Majera. Celá akce proběhla přesně podle předlohy odtajněných plánů Kybistánské národní republiky, ale opačným směrem, KNR totiž plánovala na dobytém území Firburku vyhlásit vlastní stát. Firburské vévodství 14. března podepsalo s KSR dohodu o uznání, která mimo jiné ukončila Kybistánsko-firburskou válku, jelikož Firburk uznává KSR a její vládu za jedinou legitimní. KNR ovšem smlouvu neuznalo a považovalo válku za nadále probíhající.

Kybistánský vpád na Kuklíky

Související informace naleznete také v článku Kybistánská invaze Firburku.

19. března vyrazily jednotky KNR směrem na Malý a Velký Kuklík, aby je obsadili. KNR oba regiony obsadil, jelikož se nesetkal s žádným firburským odporem, vévodství totiž armádou ani nemá. Okolo 19. hodiny se jednotky začaly stahovat, Kybistánská národní republika při tom vznesl nárok na oba regiony. Ten Firburské vévodství odmítlo uznat.

Mírová dohoda

Obě země se nakonec dohodly, že proběhnou mírová jednání, která by měla ukončit několik měsíců trvající krizi. Jednání proběhlo 25. března, byly zde domluveny podmínky míru a několik dní na to bylo také sepsána mírová smlouva. Ta však z mnoha důvodů podepsána nebyla. Nakonec však k podpisu došlo, 4. července 2022 přibližně v 11:00 byla podepsána a válka i krize tím byly ukončeny.

Reformní období

Během léta a podzimu roku 2022 se objevila snaha zaktivizovat Firburské vévodství, které v té době vykazovalo mnohem menší aktivitu než dříve. Stefan Kutnix I. proto připravil balík zákonů, které byly přijaty, symbolicky na výročí dvou let od vzniku Firburku, 16. října 2022. Mezi tyto zákony patří například připojení nového regionu Sukov a rozšíření Malého Kuklíku o další část lesa na stejnojmenném kopci a také okolí Rybníčku u Hořan, které se stalo novým národním parkem vedle Kaňku, ale hlavně došlo ke korunovaci Stefana Kutnixe.

Období neutrality

V lednu a únoru došlo v zahraniční politice Firburku k důležité změně, jelikož byl vévoda zvolen tajemníkem UMSE. Již před samotným zvolením se Firburská politika přesunula k mnohem větší neutralitě. Jeden z důležitých kroků byl v tomto ohledu konec aktivní podpory Krležské vojenské operace v Sendersku, ke kterému došlo 26. ledna. Postupem času se také výroky představitelů vévodství zmírňovaly, až klesly na minimální úroveň.

Geografie

Králičí skála

Firburské vévodství se rozkládá převážně na územích, která leží na kopcích nedaleko středočeské Kutné Hory. K Firburku patří i Rybníček u Hořan, nacházející se asi kilometr severozápadně od Malého Kuklíku, pod který také spadá.

Kaňk

Turisticky nejnavštěvovanější region Kaňk se nachází na úpatí stejnojmenného kopce, podle něhož byl pojmenován. Jeho terén je nerovný, pohybujíc se asi mezi 270 až 285 metry nad mořem. Hranice nejmenšího firburského regionu s rozlohou 0,0118 km² na západě a na jihu prochází cestou, která rozděluje třešňový sad, který se nachází z velké části také na území západního Kaňku, na více částí. Na severu a východě se hranice nachází u stezky, která je zároveň hlavní spojnicí mezi severním a jižním Kaňkem.

Nevysychající jezírko při pohledu ze severu

Hlavní atrakcí pro turisty na území regionu je nejviditelnější část bývalého vápencového lomu, který se stal nejdůležitější paleontologickou lokalitu svrchněkřídního období v Česku, Králičí skála, která patří mezi důležitá místa kultury vévodství. Okolo ní se nachází mnoho menších, nepojmenovaných skal. Severně od ní se nachází další důležitý prvek firburské kultury a to Nevysychající jezírko. Jezírko se nachází mezi mnoha dalšími nepojmenovanými skalami. Celé území regionu je vzhledem ke své hodnotě firburským národním parkem.

Sukov

Pohled ze Sukova směrem na kutnohorskou část Kaňk

Sukov je nejmladším firburským regionem, k vévodství byl připojen teprve 16. října 2022. Nachází se asi 2 kilometry západně od Kaňku. Vrch míval 336 metrů nad mořem, ovšem ke sklonku socialistické éry v Československu, tedy přibližně okolo roku 1988, zde byla postavena betonová vodní nádrž, kam se přečerpávala voda z Labe, aby mohly být zavlažovány broskvoňové sady, které se nacházely mezi kutnohorským sídlištěm Šipší a další kutnohorskou částí - Kaňkem. Po pádu komunismu sady postupně zanikly a tak nádrž přišla o své využití. Dnes se v ní voda nenachází a objekt chátrá. 335 metrů vysoký kopec je pokrytý jak smíšeným lesem, tak i loukami na kterých se pasou koně a krávy. Jeho severním úbočím prochází několik dnes už nefunkčních cyklotrailových tratí.

Velký Kuklík

Vrchol Velkého Kuklíku (356 m. n. m.)

Velký Kuklík dělí od Sukova údolí, ve kterém se nachází obec Grunta. Východní a severovýchodní hranici tvoří silnice 33354/3, severní a jižní hranici tvoří pole. Na západě pak region hraničí s Malým Kuklíkem. Povrch Velkého Kuklíku je převážně nerovný, celé území pokrývá listnatý les plný keřů. Region je pojmenovaný po kopci, na kterém se nachází, tedy po Velkém Kuklíku.

Malý Kuklík

Vrchol Malého Kuklíku (359 m. n. m.)
Motýlí louka

Území Malého Kuklíku je z větší části pokryto listnatým lesem plným keřů, který na západě přechází do smíšeného. Na jihu a jihozápadě je část území pokryta loukou, které firburčané říkají Motýlí louka. Na západě hraničí region s Velkým Kuklíkem, na severu a západě s poli, jižní hranici tvoří malý lesní porost. Region je významný hlavně tím, že je hlavním městem vévodství, a také se zde nachází vrchol kopce, podle kterého je region pojmenován. Vrchol má výšku 359 metrů nad mořem a je tedy nejvyšším bodem Firburku.

Rybníček u Hořan

Rybníček u Hořan

Součástí regionu Malý Kuklík je také exkláva zahrnující Rybníček u Hořan a jeho přilehlé okolí. Rybníček, který je zásobován Hořanským potokem, je mimo jiné jediným místem v Česku, kde se vyskytuje Rdestice hustolistá. Mezi další chráněné rostliny vyskytující se na území v okolí Rybníčku je Sněženka podsněžník. Vyskytuje se zde i několik méně ohrožených druhů obojživelníků. Díky své významnosti se stalo celé území firburským národním parkem.

Politický systém

Firburské vévodství je dle své ústavy polokonstituční monarchií, kde si moc rozdělují především vévoda a Vévodská rada. Jistou mocí disponují také hrabata, která jsou hlavami samosprávných jednotek, tedy regionů.

Zákonodárná moc

Zákonodárnou moc v zemi si dělí vévoda Stefan Kutnix I. a Vévodská rada, které ale vévoda předsedá. Vévoda může navrhnout zákony, stejně jako ostatní členové Vévodské rady, jejímž členem je každý občan země, aktuálně má tedy čtyři členy. Na schůzi se debatuje o podaném návrhu a následně začne hlasování, při kterém musí pro hlasovat aspoň dva členové rady, aby návrh prošel. Vévoda může na návrh použít právo veta, pokud ho nepoužije, návrh mu zamíří k podepsání a po podepsání začne platit.

Výkonná moc

Výkonnou moc má v rukou vévoda, může ji na někoho dočasně převésti pomocí dekretu nebo třeba rozhodnutím Vévodské rady.

Moc soudní

Soudní moc ve Firburském vévodství tvoří vévoda, ten však musí být maximálně nestranný a nesmí nikomu nadržovat. Pokud by tuto nestrannost porušil, jednalo by se o porušení ústavy, ta sice nestanovuje, jaký trest by měl v případě porušení následovat, ovšem dá se předpokládat že by na něj byl vyvíjen velký tlak, aby abdikoval.

Administrativní dělení

Firburské vévodství se dle své ústavy dělí na čtyři regiony, Malý Kuklík, Velký Kuklík, Sukov a Kaňk. Hlavou každého regionu je hrabě, kterého vybírá vévoda. Návrh na jeho jmenování následně předloží Vévodské radě. Pokud Rada návrh schválí, může vévoda nového hrabětě či hraběnku jmenovat. Mezi jeho pravomoci patří vyhlašování stavu přírodní katastrofy, zastupování regionu, předkládat Vévodské radě vyhlášky, které by mohly platit na území jeho regionu či zastupuje vévodu, pokud ho k tomu pověří.

Název Hrabě Velikost Vznik Vlajka
Česky Firbursky
Malý Kuklík Malij Kuklík Celesta Konstancie 0,1736 km² 30. října 2020
Velký Kuklík Velkij Kuklík není 0,122 km²
Kaňk Kaňk Vít von Kaňk 0,0118 km² 2. prosince 2020
Sukov Sukov Ren Stromoslav Sukovský 0,292 km² 16. října 2022 připravuje se

Zahraniční vztahy

Související informace naleznete také v článku Zahraniční vztahy Firburku.

Firburské vévodství se dlouhodobě snaží, a také se mu daří, navazovat vztahy s hlavně českými či slovenskými mikronárody i pomocí Unie mikronárodů střední Evropy, v níž je Stefan Kutnix tajemníkem. Tradičně dobré vztahy má vévodství hlavně s Menderskem, se kterým například založilo Radu mikronárodů. Stefan Kutnix I. a menderský kníže Eric Šmidor se také setkali v létě 2021 v Kutné Hoře, což pomohlo vylepšit vztahy obou mikronárodů. Dobré vztahy má vévodství například také s Reiskem nebo Meknijskem.

Zahraniční vztahy Firburku s ostatními mikronárody
Stát Datum zahájení styků
Stát Gymnázium Stát Gymnázium 14. listopadu 2020
Lužna Lužna 20. listopadu 2020
Meknijsko-Lurk Meknijsko-Lurk 12. prosince 2020
Essexie Essexie 27. prosince 2020
Majerovsko Majerovsko 8. ledna 2021
Vishwamitra 21. června 2021
KM Knížectví Mendersko 4. srpna 2021
Reisko Reisko 17. prosince 2021
Vyrlejsko Vyrlejsko 4. března 2022
Schwarzwald Schwarzwald 18. května 2022
KLAR Klitzibürg 2. ledna 2023
Frýmensko Frýmensko 7. října 2023

Ekonomika

Měna

Na území vévodství se nenachází žádný obchod, žádná ekonomika tedy téměř neexistuje, proto bylo rozhodnuto, že měnou bude Česká koruna, neboť vlastní firburská měna byla příliš nákladným projektem, který by nenašel využití. Avšak uvažuje se o možném budoucím přijetí Eura.

Doprava

Na území vévodství se nenachází žádná asfaltovaná silnice, pouze stará betonová cesta v jižní části Sukova, ovšem část hranic Velkého Kuklíku na severovýchodě a východě tvoří silnice 33354/3. Ostatní trasy jsou přístupné pouze pro pěší a cyklisty, povětšinou se jedná o lesní cesty či bývalé cyklotrailové tratě. Některé z cest jsou součástí turistických tras, ať už těch vytvořených Klubem českých turistů, tak městem Kutná Hora.

Cestovní ruch

Firburské vévodství je velmi oblíbené hlavně obyvateli Kutné Hory, kteří se na území země často chodí procházet. Nejoblíbenějším regionem je v tomto ohledu Kaňk, který se nachází velmi blízko zástavbě kutnohorské městské části Sedlce, díky tomu je velmi dobře dostupný. Na jeho území je velmi oblíbená Králičí skála nebo Nevysychající jezírko, které ročně přitahují nižší stovky návštěvníků. Sukov, Malý i Velký Kuklík nejsou tak turisticky oblíbenými i z důvodů dostupnosti. Sukov se sice nachází vedle městské zástavby kutnohorské části Kaňku, ale cesta na jeho vrchol přímo z obce vede většinově přes soukromý pozemek, který se musí obcházet, proto jeho atraktivita značně klesá. Regiony Malý i Velký Kuklík jsou dostupné z několika směrů, většinou je však nutné jít po silnici, což mnohé odrazuje.

Média

Logo Firburských listů

Jediným firburským médiem jsou aktálně veřejnoprávní Firburské listy. Původně se jednalo o státem vlastněné médium. Tento stav panoval od doby jejich založení v roce 2020. V současné době jsou však díky reformě z roku 2022 veřejnoprávním médiem, které má zajišťovat informace pro občany vévodství. Dalším úkolem je i podpora demokracie a svobody slova. V roce 2023 změnily Firburské listy svoje logo i slogan, čímž byla dokončena jejich reforma.

Kultura

Jelikož jsou na území Firburského vévodství pouze neobydlená území (les, louka, lom), nestojí zde žádné budovy, ve kterých by bylo možno pořádat různé kulturní či sportovní akce, kultura a sport proto existují vpodstatě jen v online formě.

Firburština

Nejdůležitější součástí kultury vévodství je uměle vytvářený západoslovanský jazyk firburština. Jazyk je především kombinací češtiny, slovenštiny a ukrajinštiny. Některá ze slov pocházejí i z jiných slovanských jazyků, angličtiny, nizozemštiny nebo (prostřednictvím češtiny) z němčiny. Firburština je flektivní jazyk, který má skloňování velmi podobné češtině a slovenštině, ale o něco jednodušší. Aktuálně prochází reformou, po které by mohl být využíván i k zápisu oficiálních dokumentů.

Legendy

Ve firburštině také existuje několik legend, které se odehrávají na území dnešního Firburku a v jeho okolí. Z mnohých legend vychází také pojmenování některých míst v zemi, například Králičí skála, která byla pojmenována podle legendy O vzniku skály bílé, kde se mladý Václav setká s bílým králíkem, který vyslechl jeho prosbu o roztání sněhu, kterého v té době bylo více než několik jeleních výšek, což velmi ztěžovalo místním život. Králík řekl Václavovi, že když hodí na místo, kde teď je, svoje boty, sníh roztaje. Tak se také stalo, ovšem na místě kam Václav hodil svoje boty zůstala velká hromada sněhu, který ztvrdl a vytvořil skálu, které se začalo říkat Králičí skála. I díky tomuto příběhu je králík divoký dodnes symbolem vévodství.

Sport

Občané Firburku na jeho vlastním území provozují pouze běh a cyklistiku, jelikož geografii vévodství neumožňuje výstavbu sportovišť. Vévodství se ovšem účastnilo dvou Mikronacionálních eHer, pořádaných Mikronacionální olympijskou federací[en], a to těch v letech 2021, 2022 a 2023.

Získané medaile

Hry Atletů Zlaté Stříbrné Bronzové Celkem Umístění
Posaf 2021[en] 1 0 0 0 0 7
Wegmat 2022[en] 1 0 0 1 1 8
Celkem 0 0 1 0 23

Seznam medailistů

Medaile Jméno Hry Disciplína
🥉 Bronz Stefan Kutnix I. Wegmat 2022[en] Agar.io

Architektura

Rozpadlý dům na území Velkého Kuklíku z roku 2023

Na území Firburského vévodství se kvůli jeho geografii nenachází žádná rozsáhlá zástavba. Postaveny zde však byly dvě větší stavby: jedna se nachází na území Velkého Kuklíku. Jedná se o starou, zarostlou a rozpadající se budovu, jejíž původní účel není příliš jasný. Budova se nachází na pozemku soukromého vlastníka, proto Firburské vévodství neplánuje rekonstrukci objektu. Druhou stavbou je velká bývalá nádrž, postavená za socialistické éry v bývalém Československu na Sukově. Původně měla sloužit k zavlažování nedalekých broskvoňových sadů, po pádu socialismu však přestala být ekonomicky udržitelná a přestala být využívána. Dnes se v ní voda nenachází a nádrž chátrá. Objekt je také v soukromém vlastnictví a proto Firburk neplánuje jeho rekonstrukci.

Státní svátky

Datum Svátek Popis
1. leden Nový rok Oslava začátku nového roku.
4. březen Den jednoty Den, kdy si Firburk připomíná zveřejnění důkazů o plánech ničení země Kybistánskou národní republikou.
Pohyblivé Velký pátek Křesťanský svátek. Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži.
Pohyblivé Velikonoční pondělí Křesťanský svátek, tradice vítání jara. Následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně.
8. květen Den vítězství Konec Druhé světové války v Evropě.
14. červen Den ústavy Přijetí nové ústavy v roce 2021.
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu roku 863.
6. červenec Den upálení mistra Jana Husa Upálení kněze a reformátora mistra Jana Husa během Kostnického koncilu roku 1415.
31. srpen Den odpočinku Den pří kterém si mají všichni občané odpočinout před novým školním rokem.
16. říjen Den nezávislosti Firburského vévodství Den kdy se slaví vyhlášení nezávislosti Firburského vévodství v roce 2020.
30. říjen Den narození prvního firburského vévody Stefana Kutnixe I. Oslava narození prvního vévody a zakladatele Firburského vévodství - Stefana Kutnixe I.
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii Připomínka studentských demonstrací a následného uzavření českých vysokých škol německými okupanty v roce 1939 a studentské demonstrace z roku 1989, která odstartovala Sametovou revoluci.
24. prosinec Štědrý den Veřerní oslava Vánoc.
25. prosinec 1. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii oslava narození Ježíše Krista.
26. prosinec 2. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána.
31. prosinec Silvestr Oslava konce starého roku.

Odkazy

Poznámky

  1. + automatický mandát pro vévodu
  2. s vévodou 8
  3. + automatický mandát pro vévodu
  4. s vévodou 9

Externí odkazy