Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Svobodné království dynastie Majerů

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Přejít na: navigace, hledání
Svobodné království dynastie Majerů
vlajka Majerovsku
vlajka
Hymna: yungj0zy – levná prdel
Motto: Volnost a nezávislost!
Geografie

Poloha Majerovsku

Hlavní město: Pokojov
Nejvyšší bod: Palanda (cca 1,5 m n. m.)
Časové pásmo: +1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 3
Jazyk: čeština
Náboženství: atheismus
Státní útvar
Státní zřízení: Absolutistická monarchie
Vznik: 28. listopad 2018 (vyhlášení nezávislosti)
Král: Daniel Majer
Měna: Majerovská rupie (MR)
Mezinárodní identifikace
MPZ: SKDM

Svobodné království dynastie Majerů (zkráceně Majerovsko) je mikronárod nacházející se ve dvou pokojích v Praze. Jeho hlavním městem je Pokojov. Jedná se o absolutistickou monarchii s prvky liberalismu, vůdcem je Král Daniel Majer.


Vláda

V čele státu stojí Král, který má nejvyšší moc a je jako jediný oprávněn upravovat a vyhlašovat zákony. Má pod sebou několik ministerstev, která mají přesně určenou roli. V čele každého ministerstva stojí ministr, který je zvolen do své funkce Králem. Ten jej může i odvolat. Ministři jsou voleni na dobu neurčitou.

Prozatím existují v našem království tato ministerstva: Financí, průmyslu a obchodu; Mezinárodní spolupráce; Obrany; Propagandy a veřejných informací.

Vše musí být zaneseno do Královských listin a tím legitimizováno. Například každé ministerstvo je takto zapsáno a má zde určená práva i povinnosti.

Ekonomika

Ekonomika Majerovska vzhledem k mládí tohoto mikronárodu prakticky neexistuje. Král již ale podniká kroky k jejímu nakopnutí!

Ministr financí, průmyslu a obchodu (v tento okamžik Markrabě Milíčovský) má právo vydávat Speciální obchodní listiny. Ty fungují jakožto povolení k podnikání v Majerovsku. Kdo takovou listinu nevlastní, není oprávněn jakkoliv v Majerovsku podnikat.

Majerovsko má však vlastní měnu. Jedná se o Majerovskou rupii a její kurz je pevně svázaný s Českou korunou a to 1CZK=10 MR.

Administrativní dělení

Vlajka Markrabství Milíčovského

Majerovsko se skládá ze dvou částí.

První částí je hlavní město Pokojov, které spadá pod přímou nadvládu Krále. To se nachází v jeho pokoji v Praze v ulici Jílovská.

Druhou částí je Markrabství Milíčovské. To se nachází na Praze 11 v Milíčově a rozkládá se v pokoji Markraběte Adama Kendziury. Má určitou samosprávu, ale spadá taktéž pod nadvládu Krále.

Dějiny

Vznik

V roce 2013 se samotný Král Daniel Majer rozhodl, že založí stát, ve kterém bude pevná vláda jednoho muže, ale budou tam prosazovány zákony a ideje liberalismu! V té době mu bylo 13 let. Začal tedy vyjednávat se svými rodinnými příslušníky. Potřeboval totiž nějaké místo, kde tuto úžasnou myšlenku uskutečnit. První padla v úvahu rodinná chata v jižních Čechách. Je to pozemek o rozloze 800 m2. Pro podobný stát naprosto dokonalé podmínky. Bohužel se mu nepodařilo nic vyjednat, a proto se musel přesunout na vyjednávání o jiném místě. Jako další možnost se nabízel dům taktéž v jižních Čechách. Ten měl ale pouze malý dvorek. Na druhou stranu byl v celku prostorný a měl velkou dílnu, ve které by se dalo provádět ledacos. Jednání se ale pozastavila a nakonec byla naprosto smetena ze stolu po té, co se v roce 2018 začal dům rekonstruovat. Rodiče Daniela Majera mají v plánu se do tohoto domu přestěhovat na důchod. Zbývala tedy poslední možnost. Byt o rozloze 50 m2 na Praze 4. Vyjednávání zprvu vypadala nejistě, nakonec se ale našemu vznešenému králi podařilo ujednat, že svůj stát může založit ve svém dětském pokoji. Se souhlasem jeho bratra, který tento pokoj také obývá, se tak stalo a stát vznikl 28. 11. 2018. Bratr Krále Daniela Majera dostal automatické občanství jako poděkování za svou vstřícnost.

Občanská válka

10. dubna 2019 vyhlásilo Ministerstvo obrany krizovou situaci. Král Daniel Majer a jeho Bratr Adam Majer (taktéž člen královské dynastie Majerů) se neshodli na tom, jakým směrem se naše království udává. Dle Adama Majera nebyla stabilizovaná ekonomika a vláda v podstatě nefungovala. Tyto neshody nakonec přerostly v otevřený ozbrojený konflikt. Adam Majer založil frakci Zlaté Majerovsko, které mělo za cíl svrhnout našeho krále z trůnu. Odehrálo se několik bitev, z nichž ta nejzásadnější byla bitva o Dveře 31. května 2019. Zlaté Majerovsko do tohoto dne ovládalo jediný hraniční přechod v zemi (Dveře), kvůli kterému byla Královská armáda v podstatě odříznuta od zásobování. Král Daniel Majer tehdy díky své velmi dobré taktice dokázal Zlaté Majerovsko z pozic vytlačit a tím jej zásadně oslabit. Od té doby se již mnoho bitev neuskutečnilo, šlo spíš o náhodné přestřelky malého významu.

17. listopadu 2020 se nakonec obě strany dohodly, že válka nikam nevede, a podepsaly mírovou dohodu. Král svou pozici udržel, ale zavázal se k lepšímu plnění svých povinností. Tím občanská válka skončila a naše království může zase vzkvétat.

Armáda

Majerovské ozbrojené síly jsou tvořeny Královskou armádou, která disponuje dvěma pěšími pluky. Nejvyšším velitelem je Král.

Speciální královské jednotky - mají tvrdý výcvik, zajišťují pořádek v zemi (místo policie), kontrolují hraniční přechod a stráží královský palác. Součástí mohou být pouze občané Majerovska a to s posvěcením Krále. Král je také přímím velitelem tohoto pluku.

Královská domobrana - součástí je každý občan Majerovska bez rozdílu na pohlaví (s výjimkou těch ve Speciálních královských jednotkách). Sloužit zde mohou i neobčané, pokud dostanou Královo posvěcení. Mají slabší výcvik, který je nepovinný. Královská domobrana je svolávána pouze pokud je Majerovsko ve válce, nebo na Králův rozkaz.

HODNOSTI

  1. Král - je nejvyšším velitelem Královské armády (každý rozkaz musí být schválen přímo jím)
  2. Polní maršál - vede Královskou domobranu (nyní tuto funkci zastává Markrabě Milíčovský)
  3. Poručík - velí pěšákům
  4. Pěšáci - nevelí nikomu, pouze plní rozkazy

Odkazy

Zde naleznete odkaz na naše oficiální stránky. Tam můžete sledovat aktuality ohledně dění v tomto mikronárodě! [1]