Majerovsko

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Svobodné království dynastie Majerů
Majerovsko
Státní vlajka
Státní znak
MottoVolnost a nezávislost!
Národní hymnaStomp em... FOR THE KING!!!
Poloha Majerovska
Královské město
čeština
Češi (91,67 %), Poláci (8,33 %)
ateismus - 66,76 %
křesťanství - 16,67 %
buddhismus - 8,33 %
velký adamismus - 8,33 %
Vláda
Absolutní monarchie
• Král
Daniel Majer
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
28. listopad 2018
• Nárokované
0,005 km²
• Držitelů občanství k 2022
16
Majerovská rupie, česká koruna
Předcházející
Česká republika

Svobodné království dynastie Majerů (zkráceně Majerovsko) je mikronárod, který si nárokuje území v Praze, ve městě Blatná a v nedaleké vesnici Mužetice. Jeho hlavním městem je Královské město. Majerovsko je bývalý stát Novotroitské federace, který jako jediný funguje nadále. Jedná se o absolutistickou monarchii s prvky liberalismu, vůdcem je Král Daniel Majer.

Vláda a zákony

V Majerovsku jsou zákony nazývány Královská listina. Ústavou Majerovska je Nejvyšší královská listina (zkráceně NKL).

V čele státu stojí Král, který má veškerou moc a je jako jediný oprávněn upravovat a vyhlašovat Královské listiny.

Existují dva státní orgány: Panský sněm a Stavovský sněm. Členové sněmů mají různá práva, jako například vznést námitku na Královo chování, nebo navrhnout znění Královské listiny. Ani jeden sněm však nemá zákonodárnou moc.

Panský sněm taktéž zastává funkci Nejvyššího soudu. Soudcem je Předseda sněmu.

Ekonomika

Majerovsko je kapitalistický stát. Může zde podnikat každý občan, který získá Speciální obchodní listinu. O takovouto listinu si občané mohou zažádat, pokud již mají podnikatelský nápad.

V Majerovsku zatím byla vydána jediná Speciální obchodní listina, a to na obchodování s produkty na platformě Steam. Tuto listinu získal Král Daniel Majer a ovládá tak monopol na tento podnik.

Majerovsko navíc disponuje vlastní měnou - Majerovskou rupií. Bohužel kvůli v podstatě nefunkční ekonomice zatím není tato měna nijak využívána.

V Majerovsku je velmi rozvinuté zemědělství. V Severním Blatensku se pěstuje nejrůznější zelenina nebo brambory a chovají se zde nejrůznější zvířata, především slepice. V Mužetických državách se zase pěstují různé druhy ovoce. Majerovsko je tedy mikronárod soběstačný.

Administrativní dělení

Majerovské území se rozkládá výhradně na pozemcích, které dynastie Majerů vlastní, nebo se je jejich majitelé rozhodli pod Majerovsko přičlenit. Jedinou výjimkou je rybník Kozlov na jihu Čech u vesnice Malešín, který je využíván pro cvičení Královské armády. Své majetky může připojit i šlechta, ale zatím tak učinil pouze Pán Josef z rodu Kuchařů. I z toho důvodu je Majerovsko nejednotné a rozdrobené po velké části Čech. Kvůli tomu jsou určitá území rozdělena do Držav, která spravují místní správci, což bývají většinou majitelé pozemků.

Majerovsko je rozděleno na tzv. Královské země a Panské země.

Královské lázně v Mužetických državách

Královské země

Královské země jsou Majetky Královské dynastie Majerů a jejich příbuzných, které byly k Majerovsku připojeny.

Pražské državy

Nacházejí se v ulici Jílovská na Praze 4. Dynastie Majerů zde vlastní byt, který je nazván jako Královské město. Sídlí zde Královská kancelář, nebo motorizovaná divize Novotroit.

Blatenské državy

Nacházejí se v jižních Čechách ve městě Blatná. Samotné državy se ještě dělí na Severní a Jižní Blatensko.

Severní Blatensko tvoří rodinné domy se zahradou. Většina zemědělské produkce se nachází právě zde, navíc zde žijí královští kocouři.

Jižní Blatensko se nachází v podzámčí. Dynastie Majerů zde vlastní malý domek společně s dvorkem.

Dále si Majerovsko nárokuje bar Základna v centru Blatné, jelikož tam sídlí Blatenská brigáda.

Skládka odpadu a suti v Mužetických državách

Mužetické državy

Nacházejí se nedaleko Blatné ve vesnici Mužetice. Dynastie Majerů vlastní v místní chatové osadě jeden z pozemků. Na něm se nachází například sklad Královské armády, Mužetická skládka odpadu a suti, nebo se zde pěstuje ovoce.

Mužeticko má navíc vlastní zásobu vody, díky které můžou existovat Královské lázně Majerovské. Voda se dá skladovat v solární nádrži, kde je ohřátá bez přebytečných nákladů nebo zatížení životního prostředí. Chata má navíc zabudovaný vlastní systém vodního odpadu.

Koloniální državy

Vzhledem k tomu, že matka Daniela Majera pochází z podkarpatské Rusi, rozhodl se Daniel Majer na pozemcích jeho příbuzných vyhlásit kolonie. Ty mají však velmi velkou samosprávu. Důvodem založení kolonií byl také fakt, že právě na Ukrajině žili předci Daniel Majera, kteří drželi šlechtický titul. Právě na tuto krev se Daniel Majer odvolává v souvislosti se samojmenováním do královského postu. Tyto kolonie se nachází ve vesnici Deshkovytsya poblíž města Iršava.

Panské země

Panské země jsou majetky šlechty, které byly připojeny k Majerovskému území. Šlechtický rod jim určí správce, kterého musí schválit Král.

Území rodu Kuchařů

V prosinci 2021 se rod Kuchařů rozhodl připojit svůj byt na Praze 4 v ulici Novodvorská. Byl to vůbec první šlechtický rod a doposud jediný, který tak učinil. Daniel Majer ve stejný den připojil strategicky důležitý rybník Kozlov u obce Malešín a jeho správou pověřil rod Kuchařů.

Historie

Majerovsko vzniklo v roce 2018 a má poněkud akční historii. Během své existence si prošlo ekonomickou krizí, která vyvolala destabilizaci země a občanskou válku. Později se stalo součástí UMSE, Konkordu a Rady mikronárodů. Několikrát měnilo své územní nároky a navíc měnilo svůj šlechtický systém. Během roku 2021 zaznamenalo velký rozkvět - ekonomická krize byla zažehnána rozvojem zemědělství, ustálilo svou pozici na mikronacionální scéně a navíc získalo mnoho nových občanů. V roce 2022 byl vyhlášen nouzový stav a mobilizace kvůli válce na Ukrajině. Díky dalším krizím pak došlo dále k destabilizaci země a ta se nyní nachází ve stavu občanské války.

Vznik

V roce 2013 se samotný Král Daniel Majer rozhodl, že založí stát, ve kterém bude pevná vláda jednoho muže, ale budou tam prosazovány zákony a ideje liberalismu! V té době mu bylo 13 let. Začal tedy vyjednávat se svými rodinnými příslušníky. Potřeboval totiž nějaké místo, kde tuto úžasnou myšlenku uskutečnit. První padla v úvahu rodinná chata v jižních Čechách. Je to pozemek o rozloze 800 m2. Pro podobný stát naprosto dokonalé podmínky. Bohužel se mu nepodařilo nic vyjednat, a proto se musel přesunout na vyjednávání o jiném místě. Jako další možnost se nabízel dům taktéž v jižních Čechách. Ten měl ale pouze malý dvorek. Na druhou stranu byl v celku prostorný a měl velkou dílnu, ve které by se dalo provádět ledacos. Jednání se ale pozastavila a nakonec byla naprosto smetena ze stolu po té, co se v roce 2018 začal dům rekonstruovat. Rodiče Daniela Majera mají v plánu se do tohoto domu přestěhovat na důchod. Zbývala tedy poslední možnost. Byt o rozloze 50 m2 na Praze 4. Vyjednávání zprvu vypadala nejistě, nakonec se ale našemu vznešenému králi podařilo ujednat, že svůj stát může založit ve svém dětském pokoji. Se souhlasem jeho bratra, který tento pokoj také obývá, se tak stalo a stát vznikl 28. 11. 2018. Bratr Krále Daniela Majera dostal automatické občanství jako poděkování za svou vstřícnost.

Občanská válka

10. dubna 2019 vyhlásilo Ministerstvo obrany krizovou situaci. Král Daniel Majer a jeho Bratr Adam Majer (taktéž člen královské dynastie Majerů) se neshodli na tom, jakým směrem se království udává. Dle Adama Majera nebyla stabilizovaná ekonomika a vláda v podstatě nefungovala. Tyto neshody nakonec přerostly v otevřený ozbrojený konflikt. Adam Majer založil frakci Zlaté Majerovsko, které mělo za cíl svrhnout krále z trůnu. Odehrálo se několik bitev, z nichž ta nejzásadnější byla bitva o Dveře 31. května 2019. Zlaté Majerovsko do tohoto dne ovládalo jediný hraniční přechod v zemi (Dveře), kvůli kterému byla Královská armáda v podstatě odříznuta od zásobování. Král Daniel Majer tehdy díky své velmi dobré taktice dokázal Zlaté Majerovsko z pozic vytlačit a tím jej zásadně oslabit.

Od té doby se již mnoho bitev neuskutečnilo, šlo spíš o náhodné přestřelky malého významu. Majerovsko upadlo do neaktivity. Přestože byly obě strany pořád technicky vzato ve válce, v zemi nastal klid. Král tehdy započal diplomatické vyjednávání, které se dočkalo velkého úspěchu.

17. listopadu 2020 se nakonec obě strany dohodly, že válka nikam nevede, a podepsaly mírovou dohodu. Král svou pozici udržel, ale zavázal se k lepšímu plnění svých povinností. Tím občanská válka skončila.

Novotroitská federace

Související informace naleznete také v článku Vznik Novotroitské federace.

9. února 2021 se Majerovsko stalo oficiálně součástí Novotroitské federace. V ten samý den navíc Král Daniel Majer vydal v platnost své nové územní nároky, které zahrnují větší část Královského města, město Blatná v jižních Čechách a nedalekou vesnici Mužetice.

Rozpad NVT

30. března 2021 se bohužel Novotroitská federace rozpadla. Daniel Majer již nadále neměl zájem se sám o tento stát starat. Rozhodl se tedy plně obnovit Majerovsko a utvořit z něj plně funkční mikronárod. Nechal vytvořit novou vlajku a také vyhlásil nové územní nároky, které jsou dle jeho slov již realistické.

Majerovsko-ruská krize

24. února 2022 započala Ruská federace invazi Ukrajiny. Majerovsko vlastní kolonie na území Zakarpatské oblasti na Ukrajině. Král Daniel Majer toto viděl jako bezprostřední ohrožení Majerovska, proto hned ten samý den vyhlásil stav nouze a mobilizaci Královské armády. 25. února navíc uvalil na Ruskou federaci a Bělorusko nejrůznější sankce. Ve stejný den začala evakuace žen a dětí z majerovských kolonií směrem ke Královskému městu. 27. února byl uzavřen vzdušný prostor Majerovska pro všechny ruské a běloruské aerolinky.

Kybistánsko-firburská krize

Související informace naleznete také v článku Kybistánsko-firburská krize.
Mírová smlouva
Mírová smlouva mezi KNR a Firburkem

Majerovsko vždy ctilo všechny mezinárodní smlouvy a závazky. Když tedy v listopadu 2021 započala Kybistánsko-firburská krize, Daniel Majer se postavil za svého spojence Kybistánskou národní republiku. Podnikl patřičné kroky a přestal tak uznávat Firburské vévodství. Během několika dní však kybistánský diktátor začal v rámci Konkordu plánovat invazi a poválečné uspořádání Firburku. To Majerovsko považuje za hrubé porušení Smlouvy o Konordu, která jasně říká, že aliance nesmí být nijak využita k ofensivní válce. Daniel Majer se rozhodl spojit se Stefanem Kutnixem I. a navázat tajné spojenectví s Firburkem. Během několika měsíců oba státy nasbírali dostatečné množství informací usvědčujících Kybistán z destabilizace české mikronacionální scény.

4. března 2022 se na zasedání Rady UMSE rozhodl Daniel Majer tyto informace odhalit. Tím odstartoval celou řadu událostí, při nichž většina českých mikronárodů s Kybistánem ukončila veškeré diplomatické styky. Majerovsko a ostatní zavedly tvrdé sankce, které mají za cíl Kybistán izolovat.

Kybistán několikrát přiznal, že narušil území Firburku s cílem mapování území. To Firburk považoval za nepovolený přechod přes státní hranici, proto 13. března 2022 v 10:00 podepsal Stefan Kutnix I. dekret, na základě kterého Firburk vyhlásil válku Kybistánské národní republice. V 11:20 uskutečnil ofenzívu na území KNR. Jelikož nenarazil na žádný odpor, prohlásil území za dobyté a vyhlásil na něm Kybistánskou svobodnou republiku Do čela nového státu dosadil Daniela Majera. Ten vyhlásil volby na prezidenta dle zakládajícího dekretu a sám se vzdal svého občanství v KSR. Volby vyhrál David T. Cato, který však časovou posloupnost určenou dekretem nedodržel.19. června 2022 proto rezignoval na svůj post a uvrhl KSR do bezvládí. Královská armáda poté s cílem stabilizovat region dosadila Daniela Majera na pozici prezidenta. To však vedlo ještě k většímu chaosu, jelikož bylo na území KSR vyhlášeno Království h (později Císařství h). Operace se nezdařila a Daniel Majer podepsal 3. července 2022 dekret o rozpuštění Kybistánské svobodné republiky.

6. července 2022 v 11:00 byla podepsána mírová smlouva mezi Kybistánskou svobodnou republikou a Firburským vévodstvím a tím byla krize ukončena. Majerovsko bylo pověřeno dozorem nad dodržováním podmínek smlouvy.

Majerovsko-Klitzibürgská krize

Dne 2. října 2022 proběhla v Mendersku menší vnitrostátní krize při které byl Velkovévoda Mikuláš I., předseda Monarchistické strany Menderska, zažalován za rozvrácení státu. To vyústilo k hádkám na discordu mezi několika občany. Někteří radikálové poté dokonce demonstrovali proti samotnému Knížeti. Žaloba byla později téhož dne stažena a situace v Mendersku se uklidnila.

Novotroitský bojovník u rybníka Labuť
Novotroitský bojovník gentlemane u rybníka Labuť

Chaos se ale přenesl do Klitzibürgu. Ve 20:47 podal David Reiský demisi na svůj post Říšského kancléře. Mikuláš I. na to reagoval rozpuštěním politické strany Roajalisté a odebráním občanství všem občanům Klitzibürgu. Reiské království poté vypovědělo smlouvu o vzájemném uznání s Klitzibürgem a Mikuláš I. na to reagoval "oficiálním neuznáním Reiska". Během chvíle tak Klitzibürg přišel o veškeré občany a utrpěl prohru na poli mezimikronacionální diplomacie. Daniel Majer usoudil, že kroky Velkovévody vedou k destabilizaci pražského mikronacionálního regionu a Klitzibürg nebude mít kapacitu na obranu Demilitarizovaného pásma Thomayerova nemocnice. Obával se navíc o budoucnost rybníka Labuť, který považují novotroiťané (národnostní menšina žijící v Majerovsku a České republice) za své kulturně a nábožensky významné místo.

Královská armáda společně s novotroitskými bojovníky tak 4. října 2022 v 16:00 zahájila "Speciální vojenskou operaci Labuť" s cílem stabilizovat pražský mikronacionální region. Novotroitští bojovníci se pod vedením Daniela Majera královským vozem přesunuli do Klitzibürgu. Na jeho území vstoupili od rybníka Labuť a bez odporu pokračovali dále do lesa. V 17:24 již Královská armáda ovládala celé pražské území Klitzibürgu a Daniel Majer prezentoval veřejně své ultimátum.

Na odpověď získal Velkovévoda 48 hodina a ultimátum obsahovalo následující body:

1) Předání rybníka Labuť pod správu Svobodného království dynastie Majerů, kvůli nezbytnému zabezpečení ochrany kulturního dědictví novotroitských domorodců.

2) Založení parlamentu a vyhlášení demokratických voleb, kterých se budou moci zúčastnit strany nebo jednotlivci.

3) Vytvoření armády, která bude schopna bránit Demilitarizované pásmo Thomayerova nemocnice.


Velkovévoda Mikuláš I. se k situaci vyjádřil až o den později. Vyhlásil stav nouze a obvinil Daniela Majera z hrubého porušování mezinárodních smluv a odmítl podepsat ultimátum. Většina českých mikronacionalistů činy Daniela Majera odsoudili a podpořili Klitzibürg. Daniel Majer ze svých požadavků přesto neustoupil a 7. října 2022 podepsal dekret, díky kterému vznikl Svobodný novotroitský stát. Ten se rozkládal okolo rybníka Labuť, tedy na území nárokované Klitzibürgem. Do čela státu byl dosazen Pán Josef Novotrotiský z rodu Kuchařů a armáda státu byla vytvořena z novotroitských bojovníků, kteří také získali občanství. SNS si bohužel nezískalo oblibu mezi ostatními mikronárody a bylo uznáno pouze Majerovskoem. Firburk dokonce označil SNS za teroristickou organizaci.

Toto počínání ze strany Daniela Majera ochladilo vztahy s mnoha mikronárody, což se nelíbilo elitám v Majerovsku. V noci ze 7. na 8. října 2022 tak Adam Majer (bratr krále) obnovil činnost frakce Zlaté Majerovsko, která se skládá z majerovských nacionalistů a radikálních monarchistů. Zlaté Majerovsko obklíčilo Královské město a několik hodin ho odstřelovalo dělostřelectvem. Josef Kuchař musel vzít svou armádu novotroitských bojovníků a stáhnout se ze SNS, aby Královské armádě pomohl ochránit Královské město před dobytím. Povedlo se a vojáci Zlatého Majerovska se poté stáhli Blatenských držav a Mužetických držav. Svobodný novotroitský stát tak 8.října 2022 zanikl a Velkovévoda Mikuláš I. téhož dne prohlásil, že Klitzibürg zase plně kontroluje celé své území. Dne 16.10. 2022 provedl Klitzibürg za pomoci Schwarzwaldského Arcivévodství zajišťovací operaci na území rybníka Labuť a v přilehlém okolí. Operaci provedl čtyřčlenný oddíl Schwarzwaldských Legionářů a národních gardistů vedených arcivévodou osobně. Tím byla krize oficiálně ukončena.

Druhá občanská válka

Tento konflikt právě probíhá a informace často bývají získávány z neoficiálních zdrojů.

Příčiny

Na konci první občanské války podepsali Daniel a Adam z královské dynastie Majerů smlouvu, ve které se Král Daniel zavázal ke zlepšení ekonomické situace v Majerovsku. Král proto zavedl spoustu reforem. Zlepšila se vládní struktura a byrokracie, reformovala se armáda a bylo připojeno nové území, díky kterému Majerovsko získalo nový příjem. Toto území zvané "Severní Blatensko" mělo velmi rozvinuté zemědělství. Pěstovala se zde zelenina a ovoce a chovalo se různá drůbež. Král navíc investoval kapitál království do kryptoměn, což z krátkodobého hlediska vedlo k obrovským výdělkům. Nové možnosti tak přilákaly nové občany a Majerovská ekonomika zažila obrovský boom.

Boom však trval pouze krátce. V zemi nadále přetrvával problém korupce systému a pád kryptoměnových trhů znamenal ztrátu mnoha investic. Daniel Majer se navíc zajímal o rozšiřování své moci zakládáním kolonií a spíše se angažoval v mikronaicionální diplomacii. Kvůli Kybistánsko-firburské krizi musela být v pohotovosti armáda, což stálo mnoho financí. Adamovi Majerovi se navíc nelíbilo, že tím získala armáda větší moc a kontrolu. Válka na Ukrajině, kde má Majerovsko kolonie, zase zapříčinila příliv uprchlíků a energetickou krizi, tak jako v celé Evropě. Ekonomika utrpěla masivní ztrátu a inflace nabrala na obrátkách. Ekonomické cíle vytyčené pro rok 2022 navíc vůbec nebyly plněny a nespokojenost mezi elitami začala narůstat.

Dynastické vztahy mezi králem a vládci Severního Blatenska se zhoršily a nakonec byly plně ukončeny. To vedlo k odpojení Severního Blatenska od Majerovska a připojení zpět k České republice. Tento akt proběhl nenásilně, ale přesto velmi oslabil ekonomiku Majerovska, jelikož tím přišlo o 90% své zemědělské produkce. Daniel Majer však tuto situaci tajil široké veřejnosti, což později ještě více upoutalo pozornost majerovských elit. Všechno vygradovalo dne 4. října 2022 zahájením "Speciální vojenské operace Labuť". Adam Majer v ten samý moment začal shánět podporu na straně majerovských nacionalistů a královských radikálů. Společně pak obnovili činnost militantní frakce Zlaté Majerovsko a naplánovali státní převrat.

Průběh

V noci ze dne 7. na 8. října 2022 frakce Zlaté Majerovsko vedená Adamem Majerem započala obléhání Královského města s cílem zajmout Daniela Majera a sesadit ho z trůnu. Město bylo několik hodin odstřelováno dělostřelectvem. Královská armáda zavolala na pomoc novtoroitské bojovník ze SNS, díky kterým se nakonec podařilo zahnat vojáky Zlatého Majerovska na ústup. Ti se však stáhli na jih s cílem obsadit Mužetické državy. Brigáda o dva dny vojáky Zlatého Majerovska odstřelovala dělostřelectvem, k přímému střetu však nedošlo. Velitel brigády Jakub Paukner dostal rozkaz k přeskupení a následnému stažení do pražského regionu. Mužetické državy tak padly do rukou Zlatého Majerovska.

Adam Majer se poté pokusil obsadit ještě Blatenské državy, ale v tom mu zabránili další členové dynastie, kteří se přidali na stranu Krále. Blatná se poté stala útočištěm té části dynastie, která se nechtěla přidat ani na jednu stranu konfliktu. V pátek 14. října 2022 se Zlaté Majerovsko pokusilo Blatenské državy obsadit. Útok se jim zprvu dařil, ale Král nakonec napadeným poskytl materiální pomoc výměnou za loajalitu. Adam Majer se pak ještě jednou 18. října 2022 pokusil obklíčit Královské město, ale neúspěšně. Jeho armáda již byla naprosto vyčerpaná a ztratila většinu svého vybavení.

Dne 24. prosince 2022 se Královská dynastie Majerů a další příbuzní sešli na společné večeři. Král Daniel Majer a Adam Majer v ten samý den přikázali svým vojákům zákaz boje. Tím započala mírová vyjednávání. K podpisu mírové smlouvy došlo 21. ledna 2023, čímž byla válka ukončena. Obsahovala následující body:

1. Obě strany složí zbraně a ukončí veškeré vojenské aktivity.

2. Daniel Majer nadále zůstane Králem Svobodného království dynastie Majerů.

3. V království proběhne politická, ekonomická a kulturní reformace. Moc přestane být koncentrována do rukou Královské armády. Proběhne demokratizace systému, vzniknou politické strany a bude vytvořeno prostředí pro lepší ekonomickou soutěž.

4. Král má za povinnost přesně vytyčit hranice Království a určit územní celky, nad kterými má země plnou kontrolu, aby mohly být integrovány.

5. Zlaté Majerovsko bude z paramilitaristické organizace přetvořeno do politické strany.

6. Od teď je zakázáno působení ve strukturách Královské armády bez majerovské občanství. To platí i pro žoldnéře z řad Novotroitských bojovníků.

7. Král má od teď za povinnost informovat veřejnost transparentně o krocích jeho vlády.

Armáda

sad
Vlajka Královské armády

Majerovské ozbrojené síly jsou tvořeny Královskou armádou, která disponuje jednou motorizovanou divizí a jednou pěší brigádou. Nejvyšším velitelem je Král. Královská armáda disponuje několika vozidly a lehkým pěchotním vybavením. V případě potřeby jsou připravené královské rezervy na doplnění vybavení. Motorizovaná divize Novotroit má velitelství v Královském městě, Blatenská brigáda zase v baru Základna, který se nachází v centru města Blatná.

Vojáci neprochází žádným povinným výcvikem, ale jsou do služby přijímáni přímo králem za oddanost, zkušenosti a dovednosti. Například Pán Josef z rodu Kuchařů je dobrým rybářem a sportovcem. Navíc je loajální svému vůdci. Proto mu byla udělena hodnost polního maršála a hlavního armádní kuchaře.

Armádní organizace

Armádní organizace je co nejjednodušší, aby během náhlého napadení byla armáda rychleji mobilizována. Král je tedy nejvyšším velitelem celé armády. Může vytvořit jednotku a určit velitele. Velitel pod sebou má prosté členy armády.

Sauce Squad

Sauce Squad (zkráceně SS) je nejvyšší velení Královské armády Majerovska. Má tři členy: Krále a dva Polní maršále, kterými jsou Pán yungj0zy a Pán DJ MATRO.

Elitní voják Pán Karel Spilka z Novotroitu
Elitní voják Pán Karel Spilka z Novotroitu

Motorizovaná divize Novotroit

Tato divize je nejprofesionálnější a nejlépe vybavená část královské armády. Disponuje dvěma transportními vozidly a třemi bojovníky. Divize má připravené tři útočné pušky, jednu pušku s hledím a dalekým dostřelem a několik menších pistolí. V divizi jsou pouze nejlépe vycvičení občané Majerovska. Velitelem divize je elitní odstřelovač Pán Karel Spilka.

Blatenská brigáda

Tato brigáda má 2 členy. Jejich cílem je především střežit Blatenské državy Majerovské. Statistiky o jejich vybavení jsou nepřesné, mají nějaké menší střelné zbraně a k tomu nože. V případě ohrožení krále jsou schopni se dostat v přijatelném čase do Královského města. Velitel této brigády je rytíř Jakub Paukner, který podstoupil speciální výcvik v boji s klacky z lesa.

Geografie

Území Majerovska je v celku netypické. Většina plochy je zastavěná. Například Pražské državy jsou pouze byt o rozloze 69 m². V Blatenských državách si nárokuje Majerovsko dva rodinné domy. V Severním Blatensku je velký rodinný dům s menší zahradou. Blatenská rezidence Majerů je menší a má k sobě pouze dvorek. V Mužetických državách si nárokuje Majerovsko pozemek o rozloze 800 m² + menší hájek nad zahradou, který je klasifikován jako Hraniční pásmo. Na pozemku se nachází 3 budovy.

Přestože ekonomika Majerovska je v podstatě neexistující, zemědělství je zde docela rozvinuté. V Severním Blatensku se nachází pole se skleníkem, kde se pěstuje nejrůznější zelenina. V nejvyšším patře domu je navíc Severoblatenská jungle, kde rostou i avokáda. V Mužetických državách se pěstuje převážně ovoce, přesněji pak jablka, hrušky a švestky.

Kultura

Kultura Majerovska je slovanská, přesněji spíše česká. Kvůli původu Krále Daniela Majera má také ukrajinské prvky (nebo spíše rusínské). Díky moderní éře internetu je však silně ovlivňována kulturou USA. Oblíbené jsou žánry jako rap nebo rock, občané taktéž často sledují americké filmy. Král se ale jasně ohradil vůči moderní progresivní společnosti. Osobně se považuje spíše za liberálně pokrokového tradicionalistu.

Umění

Ač se přes velikost a počet obyvatel nezdá, Majerovsko je velmi umělecky aktivní. Král je součástí HOOD uskupení jménem NOVOTROIT SHOOTAZ, které působí v Praze v okolí ulice Novodvorská. Právě zde se nachází i město Královské město (přesněji v ulici Jílovská). Toto uskupení vytváří hudbu, videa s tématikou rapu (klipy, záznamy z koncertů, … - NOVOTROIT PRODUCTION) a případně i videa na youtube. Bývalou národní hymnu Majerovska (Levná prdel) vytvořil jeden ze členů NOVOTROIT SHOOTAZ yungj0zy, tu nynější pak DJ MATRO.

Sport

yungj0zy na LAN party
yungj0zy na LAN party

Obyvatelé jsou sportovně aktivní, ale účastní se spíše esportu. V oblibě jsou hry jako Counter Strike: Global Offensive, League of Legends, Minecraft, nebo Cities: Skylines, Hearts of Iron IV, nebo Company of Heroes 2.

Společenské rozdělení

V Majerovsku je občanem každý, komu Král občanství udělí.

Obyčejní občané jsou samozřejmě svobodní, avšak nemají tolik práv podílet se na chodu státu. Král může dle své libosti udělovat šlechtický titul. Šlechtický stav je rozdělen na dva stupně a to Páni a Rytíři. Páni zpravidla bývají v nejužším královském kolektivu.

Šlechtický titul umožňuje řídit administrativní celky, získávat velitelské pozice v Královské armádě a účastnit se Stavovského, nebo Panského sněmu.

Jediný, kdo však má zákonodárnou i soudní moc, je Král. Král musí být členem dynastie Majerů. V tuto chvíli je Králem Daniel Majer z Romanovské větve dynastie Majerů.

Stavovský a Panský sněm tedy slouží spíše jako prostor pro diskuzi, nežli nějaký státní orgán.

Král má pravomoc komukoliv jeho titul za jakýchkoliv podmínek odebrat.

Zahraniční vztahy

Majerovsko je jeden z aktivnějších mikronárodů, co se týče zahraniční politiky. Tu má v kompetenci plně Král, jak mu to zaručuje Nejvyšší královská listina. Král sází především na rozvážnost a řešení krizí za pomocí dialogu a argumentů. Netají se však i svou ochotou bojovat, kdyby šlo do tuhého. Majerovsko tedy zdaleka není neutrální. Snaží se navázat vztahy s co nejvíce mikronárody a to jak za pomocí přímých smluv, tak členstvím v různých organizacích.

Organizace

Majerovsko je otevřeno všem typům organizací. Delegátem je vždy Král.

Aktivní členství v mezimikronárodních organizacích

Název Typ
UMSE Mezinárodní spolupráce


Ukončení členství, nebo zánik organizace

Název Typ Důvod
Konkord Defensivní aliance 6. března 2022 byla organizace rozpuštěna
Rada mikronárodů Mezinárodní spolupráce


Diplomatické styky

Seznam států, se kterými byla podepsána nějaká smlouva a navázány formální diplomatické vztahy.

Trvající vztahy

Stát Dohoda
Černava Vzájemné uznání a smlouva o: dvoustranných diplomatických vztazích, neútočení a vzájemné vojenské ochraně
Království Nekonečné moudrosti Vzájemné uznání suverenity a dohoda o neútočení
Stát Gymnázium Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů
Radoslávie Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů
Meknijsko-Lurk Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů
Vidláková republika Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů
Luženské vévodství Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů

Smlouva o vědecké, ekonomické, diplomatické, kulturní a vojenské spolupráci

Státy se zavázaly k neútočení a k vzájemné vojenské ochranně.

Knížectví Mendersko Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů

Smlouva o vědecké, ekonomické, diplomatické, kulturní a vojenské spolupráci

Státy se zavázaly k neútočení a vzájemné vojenské obranně.

Klitzibürg Smlouva o vědecké, ekonomické, diplomatické, kulturní a vojenské spolupráci mezi

Dohoda o neútočení, vzájemné obranně a vytvoření Demilitarizovaného pásma Thomayerova nemocnice

Multavské knížectví Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů
Eržická unie Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů

Majerovsko se zaručilo ochránit suverenitu a nezávislost Eržicka v případě napadení.

Broumovská republika Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů
Vyrlejsko Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů
Firburské vévodství Smlouva o vědecké, ekonomické, diplomatické, kulturní a vojenské spolupráci.

Majerovsko uznává Firburk za suverénní stát a zaručilo se ochránit jeho nezávislost.

Krležská federativní republika Smlouva o vzájemném uznání suverenity, vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů a vzájemné vojenské ochraně

Ukončené vztahy

Stát Dohoda Důvod ukončení
Kybistánská národní republika Smlouva o vzájemné diplomatické, ekonomické a vojenské spolupráci Ochlazení vztahů kvůli Kybistánsko-firburské krizi
Ludenberská socialistická republika Vzájemné uznání suverenity a vytvoření dvoustranných diplomatických vztahů Daniel Majer byl Petrem Polanským označen za velezrádce

Externí odkazy