Arcivévodství Schwarzwald

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Arcivévodství Schwarzwald
Archduchy of Schwarzwald (angličtina)
Vlajka
Znak
Motto„Omnia Mutantur, Nihil Interit." (Latina)
česky: "Vše se mění, nic nezaniká."
Národní hymnaAve Schwarzwaldia (Latina)
česky: "Ať žije Schwarzwald"
Schwarzwald
čeština, angličtina
Češi, Schwarzwalďané
Helénismus, Ateismus
Schwarzwalďané
Vláda
Autokratická Monarchie
• Arcivévoda
Alexander Zion Styx
• Kancléř
Hans Wiston
• Vrchní Konzul
Jakub von Schlackenwerth
• Náčelník Generálního Štábu
Tomáš von Königsgrätz
Arcivévodská Rada
— křesel
4
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti Schwarzwaldskou národní radou
3. leden 2021
• Schwarzwaldské Obrození - velká státní reforma
23. Březen 2022
• Držitelů občanství
5
česká koruna (CZK)
Předvolba
+420
Bellona
Národní sport
Šerm a Lukostřelba
Národní zvíře
Sokol
Předcházející
Česká republika

Arcivévodství Schwarzwald je mikronacionální státní útvar nacházející se ve střední Evropě, konkrétně poblíž českého města Pardubice. Tento mikronárod vyhlásil nezávislost 3. ledna 2021, pod názvem Nezávislá Schwarzwaldská Oblast. Arcivévodství Schwarzwald je autokratickou monarchií v čele s Arcivévodou Alexanderem Styxem.

Politický Systém

Forma Vlády

Nejvyšším zákonodárným a zároveň výkonným orgánem Schwarzwaldu je Rada Arcivévodství Schwarzwald, většinou zvána prostě Rada. Radě předsedá sám arcivévoda a její členové jsou jím osobně dosazováni. V radě kromě arcivévody zasedají tři lidé, kancléř který má na starosti vnitřní chod země a podléhají pod něj Pořádkové Síly Schwarzwaldu (PSS), kancléř má taktéž na starosti Arcivévodskou pokladnu. Vrchní konzul má za úkol se starat o zahraniční vztahy Schwarzwaldu a v zastoupení arcivévody podepisovat smlouvy. Posledním členem Rady je náčelník generálního štábu, ten má pod sebou Ozbrojené Síly (AOS) a je tak zodpovědný za obranu Schwarzwaldu před vnějšími hrozbami. Rada slouží primárně jako poradní orgán a většinu moci stále drží arcivévoda, v případě jeho dlouhodobé indispozice může rada zvolit regenta který pak získává velkou část arcivévodových pravomocí, na regentovi se musí shodnout všichni členové rady.

Politické Strany

Vzhledem k formě vlády a nedostatku obyvatel ve Schwarzwaldu nefungují žádné oficiální politické strany, jediným neoficiálním politickým sdružením je tzv. arcivévodská klika jejíž součástí jsou všichni momentální členové Rady a která je, jak už název napovídá, vedena arcivévodou Alexanderem. Arcivévoda se ale zavázal že až to podmínky dovolí a občané o to projeví zájem, dojde k liberalizaci politického systému, zakládání politických stran a i k volbám, přičemž většina přinejmenším zákonodárné moci by měla být předána radě.

Politické Frakce Schwarzwaldu
Strana Logo Předseda Ekonomická osa Ideologie Vláda X Opozice Křesla ve Radě
Arcivévodská Klika Alexander Zion Styx Středopravice Společenský Liberalismus, Autokracie Vláda
4 / 4

Rada Arcivévodství Schwarzwald

Pozice v Radě Arcivévodství Držitel
Předseda Rady/Arcivévoda Alexander Styx
Kancléř Hans Wiston
Vrchní Konzul Jakub von Schlackenwerth
Náčelník Generálního Štábu Tomáš von Königsgrätz


Politicko-Geografické Rozdělení

Arcivévodství Schwarzwald je celkově rozděleno na tři části. Schwarzwaldské Panství se nachází ve středu samotného státu a na jeho území leží i hlavní město, Schwarzwald, název panství a i celého arcivévodství je odvozen od tohoto města. Východně se nachází Panství Eichenstadt jehož centrem je stejnojmenné sídlo. Na západě od hlavního města se pak nachází Západní Marka.

Schwarzwaldské Panství

Modrá - Vnější Hranice, Červená - Vnitřní Hranice
Přibližná Mapa Schwarzwaldu Modrá - Vnější Hranice, Červená - Vnitřní Hranice

Schwarzwaldské panství je srdcem celého arcivévodství, je pod přímou správou arcivévody a nachází se v něm i arcivévodův domov, stejně jako hlavní město celého státu. Na jeho území se nachází i nejvýznamnější industriální komplex celého arcivévodství, i když nad ním Schwarzwald nemá žádnou kontrolu. Na rozdíl od ostatních částí arcivévodství je Schwarzwaldské panství silně urbanizování a hlavní město zabírá většinu jeho rozlohy.

Panství Eichenstadt

Panství Eichenstadt je situování východně od hlavního města a jeho středem je stejnojmenné město, zbytek jeho povrchu pak pokrývají převáže lesy a paseky, jedná se o hlavní výcvikové místo AOS. Panství je spravováno Pánem z Eichenstadtu.

Západní Marka

Západní Marka je nejméně osídlenou částí arcivévodství, nachází se západně od hlavního měst a na jejím území se nenachází prakticky žádné stavby, je silně zalesněná, avšak vede skrz ní několik důležitých komunikací. Západní Marka je pod správou Markraběte Západní Marky.

Zahraniční Vztahy

Vývoj Zahraničních Vztahů

Arcivévodství Schwarzwald bylo po dlouhou dobu silně mezinárodně izolováno, to se začalo měnit až v poslední době kdy arcivévoda začal provádět silnější mezinárodní politiku, to započalo uzavřením několika smluv o vzájemném uznání a spolupráci, a taktéž zapojením do několika mezinárodních krizí, z nichž poslední je ta mezi Senderskem a Krležskem. V minulosti taktéž probíhaly rozhovory o připojení Schwarzwaldu k Multavsku avšak ty uvízly na mrtvém bodu a nejspíš k tomu tak nikdy nedojde. Dne 17.3. 2023 iniciovala Schwarzwaldská vláda vytvoření Imperiální ligy, zakládajícími státy se stal Schwarzwald, Karlsbad a Vyrlejsko.

Schwarzwaldské Mezinárodní Smlouvy

Smlouvy mezi Arcivévodstvím Schwarzwald a ostatními mikronárody
Stát Datum Typ navázaných vztahů Signatáři Dokument
Firburské vévodství 18.5. 2022 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráci Alexander I. a Štěpán Kutnix I. https://docs.google.com/document/d/1TJ8fwZ4aeEPTAIItI-i8cZfjVYGtZ2MLxes4ec9D_zQ/edit?usp=sharing
Svobodné Království Dynastie Majerů 26.6.2022 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráci Alexander I. a Daniel Majer I. https://docs.google.com/document/d/1phlfYM2qHn4DabV3iTgQgsTF8WFYSu43_1wfLol5YiI/edit?usp=sharing
Senderská Demokratická Republika 10.1. 2023 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráci Alexander I. a Komodzsen Adam Szutansky https://docs.google.com/document/d/1z8aOKheQTOvhCFQt4zCgxy3y9DTGzUWbZAToXaBEKaE/edit?usp=sharing
Kybistánská Národní Republika 10.1. 2023 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráci Alexander I. a Jiří Stuna https://docs.google.com/document/d/1dvjZF6wLah8kFx8zOmy2I58Ta7wsCy9Hj8sGEarBAg8/edit?usp=sharing
Vyrlejské Knížectví 10.1. 2023 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráci Alexander I. a János Peter Szesekoven https://docs.google.com/document/d/1jRMZVwQg06z473xtqnUqyk3wy9HOMp4GiA-q_9r8I3A/edit?usp=sharing
Velkovévodství Klitzbürg 10.1. 2023 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráci Alexander I. a Mikuláš I. https://docs.google.com/document/d/1W69HOhSff8bSE454U1xO0ubsofItzxy1f_DfGNeEjIg/edit?usp=sharing
Valašská Republika 10.1. 2023 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráci Alexander I. a Florián Býma https://docs.google.com/document/d/1NDPtETNitMqR3U6Z0tm3JJwEwBKIGrGCMx5ZPZvNRpk/edit?usp=sharing
Knížectví Mendersko 25. 2. 2023 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráci Alexander I. a Eric Šmidor https://docs.google.com/document/d/1tc1YzynGnVjlJsNVz0qrmgXkz5VTJbipmO3pVUSUdKk

Obrana a Bezpečnost

Znak Arcivévodské Výzvědné Služby

Obrana a bezpečnost Arcivévodství Schwarzwald spočívá primárně v rukou tří složek, Arcivévodských ozbrojených sil (AOS), Pořádkových Sil Schwarzwaldu (PSS) a Arcivévodské Výzvědné Služby (AVS), v rukou těchto složek je ochrana Schwarzwaldu jak před vnějšími tak před vnitřními hrozbami.

Arcivévodské ozbrojené síly

Arcivévodské ozbrojené síly, zkráceně AOS, se nominálně skládají ze tří částí, Arcivévodské Armády, Vzdušného Sboru a Námořních Sil, avšak ve skutečnosti je aktivní pouze Arcivévodská Armáda. Vrchním Velitelem ozbrojených sil je arcivévoda, ten má v normálním stavu jako jediný právo vyhlásit mobilizaci, v případě arcivévodovy dlouhodobé indispozice může mobilizaci vyhlásit radou dosazený regent.

Pořádkové síly Schwarzwaldu

Pořádkové Síly Schwarzwaldu, zkráceně PSS, spadají pod kontrolu kancléře a jedná se o policejní sbor arcivévodství. Jsou rozdělené na dvě části a to na Pořádkový Oddíl a Kybernetický Oddíl. Pořádkový Oddíl má za úkol uklidňování vyhrocených situací a kontrolu davu v případě demonstrací, nebo případné rozhánění těch nepovolených, jedná se tak o hlavní sílu udržující pořádek v arcivévodství. Kybernetický Oddíl má za úkol zajišťovat kybernetickou bezpečnost a má za úkol zajistit že žádná vládní ani jiná komunikace nebude prolomena a tak prakticky stráží Schwarzwaldský kyberprostor, na rozdíl od Arcivévodské Výzvědné Služby se jedná o složku čistě defensivní a kontra-špionážní.

Arcivévodská výzvědná služba

Arcivévodská Výzvědná Služba, zkráceně AVS, je Schwarzwaldská ozbrojená zpravodajská služba s vnějším polem působnosti, za vnitřní kontra-špionážní akce je zodpovědný Kybernetický Oddíl pořádkových sil. AVS se zodpovídá přímo arcivévodovi který taktéž osobně dosazuje jejího ředitele. Jedná se tak o strukturu kompletně oddělenou od KO, aby se co nejvíce omezily úniky informací v případě narušení jedné ze špionážních sítí. AVS je zodpovědná primárně za kybernetickou výzvědnou činnost avšak její členové bývají i připojeni k jednotkám ozbrojených sil a to za účelem průzkumu a zisku informací v operační oblasti.

Historie

2021-2022

Vznik a Období Neaktivity

Schwarzwald jakožto mikronárod vznikl roku 2021 jakožto Schwarzwaldská Svobodná Oblast. Ta se později stala Schwarzwaldským Knížectvím. V tomto období upadl Schwarzwald do dlouhodobé neaktivity, probíhaly rozhovory o jeho připojení pod Multavsko, to se však nakonec nikdy nestalo. V roce 2022, konkrétně 23. Března se tak tehdy kníže Alexander rozhodl pro velkou státní reformu Schwarzwaldu. Knížectví povýšil na arcivévodství a novopečený arcivévoda se jal sestavovat vládu, to se mu nakonec během roku 2022 podařilo a tak započalo období první vlády Hanse Wistona.

Období po Reformě

Schwarzwald se během roku 2022 taktéž začal připojovat do mezinárodního dění a podepsal smlouvy o spolupráci nejprve s Firburským Vévodstvím a následně se Svobodným Královstvím Dynastie Majerů, s oběma těmito státy se však později dostal do konfliktu. Na podzim roku 2022 vypukla Majerovsko-Klitzibürgská krize ve které se Schwarzwald postavil na stranu Klitzibürgu a vyslal vojenskou jednotku pro zajištění rybníku Labuť v rámci Operace Podzimní Bouře který byl obsazen Majerovskou Armádou, ke střetu však nedošlo protože se Majerovci stáhli z důvodu občanské války v jejich království.

2023

Krležsko-Senderská Válka

Prvního ledna 2023 po proslovu Krležského Prezidenta Jana Šťastného vypukla prakticky válka mezi Senderskou Demokratickou Republikou a Krležskou Federativní Republikou, poté co byl představitel Senderska obviněn ze špionáže v Krležsku. Arcivévodství Schwarzwald se spolu s Kybistánskou Národní Republikou připojili vojensky na stranu Senderska.

Znaky a Symboly

Schwarzwaldská Arcivévodská Standarta

Mezi státní znaky a symboly patří státní vlajka, státní znak, arcivévodská standarta, státní hymna a státní motto, mezi další symboly Schwarzwaldu patří například znak ozbrojených sil nebo Arcivévodská Aquila, taktéž známá jako Schwarzwaldská Aquila, Schwarzwaldská Orlice nebo prostě jen Orlice.

Šlechta

Arcivévodství Schwarzwald uznává šlechtické tituly a to už jak u lidí kteří byli jmenováni samotným arcivévodou tak u těch ze zahraničí. Každý šlechtic má právo na náležité oslovení podle zvyklostí. Arcivévoda je jediný kdo může ve Schwarzwaldu udělovat šlechtické tituly, většinou se tak děje jako odměna za službu státu nebo za hrdinský čin, případně pocta významným osobnostem. Existují zde dvě kategorie titulů, v té první se nachází tituly pánů ze Schwarzwaldu a Eichenstadtu, titul Markýze Západu a samozřejmě také arcivévodský titul, tyto tituly přichází taktéž s územím které daný šlechtic oficiálně spravuje, všichni jsou však stále podřízeni centrální vládě a arcivévodovi. Zbylé tituly jsou tzv. čestné tituly které nepřichází s žádnými pozemky a jedná se čistě o prestižní záležitost.

Šlechtické tituly udělované Arcivévodstvím Schwarzwald

  • Tituly doprovázené pozemky: Arcivévoda Schwarzwaldský, Pán Schwarzwaldský, Pán Eichenstadtský, Markýz Západu
  • Čestné tituly: Vikomt, Baron, Rytíř

Dynastie Styxů

Dynastie Styxů je šlechtická dynastie jejímž zakladatelem je Alexander Zion Styx, arcivévoda Schwarzwaldský. Dynastie vznikla v roce 2021 kdy se Alexander Styx stal knížetem Schwarzwaldským. Dynastie momentálně drží tituly Arcivévody Schwarzwaldského Arcivévodství a pána Schwarzwaldského Panství a taktéž titul hraběte Multavského.

Členové Dynastie Styxů

Dynastie Styxů
Jméno Titul Zajímavost
Alexander Zion Styx Arcivévoda Schwarzwaldský, pán Schwarzwaldský, hrabě Multavský
Elisabeth Styx Sestra Alexandera Styxe

Zajímavosti

  • Ústní přísaha je ve Schwarzwaldském právu považována za smluvní závazek a v případě porušení může být toto porušení trestáno, obecně podle zvykového práva platí že pokud je složení přísahy podloženo svědectvím alespoň tří nezávislých osob, jedná se o právní závazek.

Související Články