David Reiský

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
David I. Reiský
1. a 3. král Reiský
Úřaduje
3. srpna 2021 - 9. února 2022; od 24. května 2022
Předchůdce Funkce vznikla
Nástupce Doživotní funkce
1. kníže Bolevanský
Úřaduje
od 3. srpna 2021
Předchůdce Funkce vznikla
Nástupce Doživotní funkce
2. regent Menderska
Ve funkci
20. června 2022 - dnes
Předchůdce Jakub z Vítku
Nástupce Nezvolen
3. Říšský kancléř v Klitzibürgu
podal protestně demisi
11. srpna 2022 - 2. října 2022
Předchůdce Jakub z Vítku
Nástupce Nezvolen
Předseda OLS
Ve funkci
od 7. srpna 2022
Předchůdce Funkce vznikla
Nástupce Nezvolen
Osobní informace
Narozen 2006 (17 let)
Plzeň, Česká republikaVlajka České republiky.svg Česká republika
Rodné jméno David P.
Občanství Česká republikaVlajka České republiky.svg Česká republika

ReiskoVlajka Reiského království.svg Reisko
MenderskoVlajka KM.png Mendersko

Národnost Čech, Reičan
Etnicita běloch
Politická strana OLS OLS logo 1.png (7. srpna 2022 -)
Manžel/ka Svobodný
Děti Bezdětný
Bydliště Plzeň, Česká republikaVlajka České republiky.svg Česká republika
Náboženství Českobratrská církev evangelická
Reiská církev evangelická

David I. Reiský je králem Zemí Koruny reiské, kníže bolevanský, regent Menderska a Defensor Fidei Reiské církve evangelické (The Church of Reiland). Je jedním ze zakladatelů novodobého reiského národa a patří mezi významné české mikronacionalisty. V komunitě je aktivně od srpna roku 2021.

Aktivita v Reisku

Chebský převrat

David P. se zúčastnil převratu proti prezidentu Chebska Peteru Simonu Malčekovi. Za svou aktivitu se den nato prezidentovi omluvil a vzdal se chebského občanství.

Tyto události však Davida P. a jeho přátele motivovaly k vytvoření vlastního mikronároda.

United states of Bohemia

22. srpna 2020 po dlouhých přípravách vznikla federace Spojené státy bohemijské (United states of Bohemia). Byl ustaven parlament: Sněmovna Národů - zde zasedali guvernéři a Sněmovna Lidu - zde zasedali poslanci zvolení v jednotlivých republikách. David P. byl generálem Federální armády.

V listopadu pak došlo k reformě režimu na prezidentskou republiku. Proběhly prezidentské volby, ve kterých se David P. umístil jako druhý a prezidentem se stal Petr M.

Před květnovými prezidentskými volbami se doba prezidentského mandátu zkrátila na tři měsíce. Proti tomu se David P. ohradil, protože volební průzkumy nasvědčovaly, že tentokrát zvítězí. Hájil se tím, že dosavadní prezident chce znemožnit dlouhý úřad právě svému oponentovi a tak dokud ještě zastává mandát prosadil tento zákon. Petr M. to popřel.

Po vítězství v prezidentských volbách David P. uvažoval jak svůj mandát prodloužit. Jako nejlepší řešení se jevila monarchie.

Reiské království

3. srpna 2021 provedl David P. státní převrat, přesvědčil pro svůj plán většinu občanů a provolal se prvním králem reiským Davidem I. Nadále však zachoval mnohá práva svým poddaným. Ustavil sněm a udělil vlivným občanům vysoké posty a šlechtické tituly. Navíc založil 28. prosince 2021 Reiskou církev evagelickou.

Po Vlajkové válce v září 2021 byl vliv Davida I. největší za celou dobu jeho první epochy vlády. S prosazováním se Kolonie Bílé vlajky však jeho vliv začal slábnout, protože se ukázal jako nepříliš silný vůdce. Kníže Jakub Muminský, který měl velmi vřelé vztahy s kolonistickým vůdcem soustavně podkopával jeho moc a autoritu.

Po vyhlášení války Kolonii Bílé vlajky klesla důvěra lidu ve svého krále k bodu mrazu. 29. prosince 2021 provedl Jakub Muminský státní převrat a vyhlásil stavovskou monarchii. Také svolal generální sněm stavů reiských na únor 2022 kde měla proběhnout volba nového krále.

Kolonie Bílé války využila chaosu v Reisku a střetla se s reiskou armádou v Bitvě v horách 7. - 8. února 2022. Reiští vojáci, především králova rytířská družina, hájili své postavení do poslední sněžné koule. Po rozboření hradeb a skutečnému zranění jednoho z rytířů byla reiská armáda poražena a opevněný tábor vydrancován a zadupán do země.

9. února proběhla volba nového krále. Těsně zvítězil Jakub I. Někteří občané se domnívali, že těsný výsledek, i přes původní nevoli vůči Davidovi I. je díky králově aktivnímu zapojení a vzdoru kolonistické armádě. Jakub Muminský se bitvy nezúčastnil.

Reiské císařství

Po několika minutách kralování se Jakub I. provolal císařem a vyhlásil Reiské císařství. Zrušil šlechtické tituly (to bylo shledáno lidem jako nelegitmní), dále zrušil Reiskou církev evangelickou a uvrhl sesazeného krále a kněžnu Lucii do vězení.

Do Reiska vstoupili jako občané lidé z Kolonie a císař Jakub I. založil tajnou policii, do které vstoupili.

Po skončení generálního sněmu stavů reiských přemýšleli David a Lucie jak sesadit Jakuba z trůnu a opět nastolit pořádek. Jako nejvhodnější řešení se jevila republika. Lid začínal pociťovat averzi vůči monarchismu a David s Lucií se obávali, že tak rychlá restaurace království by mohla vést jen k dalším nepokojům.

Reiská republika

12. února provedli bouřlivou revoluci a "minutkový císař" Jakub I. abdikoval. Byl ustaven reiský Senát a vyhlášeny volby úředníků. Lucie byla zvolena první konsulkou a David druhým konsulem na šest měsíců. V tomto období bylo Reisko víceméně stabilní.

16. května proběhla řádná volba nových úředníků, ale o tři dny později došlo k další revoluci.

Reiská konfederace a restaurace monarchie

19. května vyhlásil Jakub reiskou konfederaci a stal se prozatímním prezidentem. Byly vyhlášeny prezidentské volby. Den nato ale na reiský discord server vtrhli kolonisté a díky získání práv od Jakuba vyplenili celý server a všechny kanály. V reakci na tuto událost se David prohlásil Generálem-Protektorem, vyhnal kolonisty pryč a dohlížel v čele armády na pořádek. Občané na tuto situaci již nijak nereagovali. Mnoho z nich kvůli věčným mocenským sporům upadlo do neaktivity. Toho David využil a vyhlásil znovu 22. května 2022 Reiské království coby polokonstituční monarchii. S pomocí svého bratra, Vítníka XIV. , kterého jmenoval Nejvyšším kancléřem obnovil vládu reiské Koruny. Také podepsal smlouvu o konfederaci s Vítnickým hrabstvím.

Reiské království - Konfederace zemí Koruny reiské

24. února bylo vydáno Obnovené zřízení zemské, skrze které král David I. upevnil svou moc a potlačil jakoukoli opozici.

10. srpna obnovil Reiskou církev evangelickou a jmenoval arcibiskupa. Začaly se konat přípravy na královskou korunovaci.

26. srpna byl David I. oficiálně korunován reiským králem. Složil svůj slib lidu a lid složil slib jemu. Od této chvíle začal aktivně používat přídomek Reiský. Korunovací také skončilo období tzv. Ztráty stability reiské.

Situace v Reiském království se uklidnila a na podzim král začal přemýšlet o demokratizaci režimu. Proti tomu se však ohradil Nejvyšší kancléř a vyšší šlechta. Také ochladly vztahy s Velkovévodstvím Klitzibürg.

Po Občanské válce v Reisku si ale král uvědomil, že je potřeba opět centralizovat režim dokud se situace neuklidní. Rozpustil stavovský sněm a zřídil funkci regenta, který dohlíží na pořádek v zemi a je loajální Koruně.

18. prosince uzavřel smlouvu o konfederaci s Hundertbürgským baronstvím.

Aktivita v Mendersku

Koncem srpna roku 2021 přijal David Reiský menderské občanství.

V říjnu téhož roku kandidoval na post poslance Rady národa za Konstitucionalistickou stranu a byl zvolen.

V únoru 2022 post poslance za Konstitucionalisty obhájil. Kandidoval také na post místopředsedy Rady národa, ale byl poražen Stefanem Kutnixem.

V průběhu tohoto volebního období ze strany vystoupil a kandidoval na poslance Rady národa jako nezávislý kandidát v červnových volbách.

Po červnových volbách byl zvolen Regentem Menderska.

V srpnu založil Občanskou liberální stranu v jejíž čele v říjnových volbách obhájil post Regenta Menderska a poslance Rady národa.

Názorový vývoj

První půlrok aktivity v Mendersku zastával pravicový umírněný konzervatismus. Následkem názorové proměny k centrismu bylo opuštění konzervativní Konstitucionalistické strany. Později se začal přiklánět ke klasickému liberalismu a progresivismu. Tyto politické důrazy se staly ideologií založené Občanské liberální strany a zastává je dodnes.