Stavovský sněm

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Stavovský sněm byl zákonodárný sbor v Reisku. 1. prosince 2022 byl ale králem rozpuštěn a poradní funkci zastávala Královská rada. 22. srpna 2023 byl králem zrušen.

Stavovský sněm
Coat of arms or logo
Vedení
Král David I. Reiský
Kancléř neobsazen
Struktura
Členové plovoucí počet
Volební systém dědičné tituly

Složení

Stavovský sněm byl složený ze všech reiských stavů a předsedal mu kancléř. Ten jediný měl právo krále požádat o svolání Sněmu.

Uspořádání:

a) Panovník

král - váha hlasu: 2

b) Vyšší šlechta

kníže - váha hlasu: 2

c) Nižší šlechta

rytíř - váha hlasu: 1,5

měšťan - váha hlasu: 1

Dříve mělo svůj hlas ve Sněmu i duchovenstvo. S dočasným zrušením Reiské církve evangelické se od této praxe upustilo a po obnově církve již nebylo toto privilegium arcibiskupovi navráceno.

Historie

Znak Královské rady

Největší vliv měl Stavovský sněm v počátcích monarchie v roce 2021. Král neprováděl téměř žádná zásadní rozhodnutí bez posvěcení Sněmu. Dne 9. února 2022 po stavovském puči Generální sněm stavů reiských zvolil jako nového krále Jakuba I. Muminského a David I. Reiský to stavům nikdy nezapomněl.

Vlivem událostí v období tzv. Ztráty stability reiské byl Stavovský sněm rozpuštěn. K obnovení došlo 24. května 2022 po vydání patentu Obnovené zřízení zemské. Sněm už ale neměl taková práva jako kdysi. Král dosadil do sněmu hraběte Vítníka XIV. coby kancléře a došlo ke značnému omezení pravomocí oproti prvnímu období monarchie.

Dne 1. prosince 2022 byl Stavovský sněm králem rozpuštěn z důvodu Občanské války v Reisku. Po válce došlo k nastolení absolutismu z důvodu zachování bezpečnosti reiského lidu a 18. prosince byla VI. královským patentem vyhlášena Královská rada, tříčlenný poradní orgán jmenovaný králem, který de facto nahradil Stavovský sněm. Ke jmenování členů rady však došlo až 19. ledna 2023.

22. srpna 2023 byly vydáním IX. Královského patentu Stavovský sněm i Královská rada zrušeny.