Klitzibürg

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
vlajka Klitzibürgu
vlajka
znak Klitzibürgu
znak
Hymna: Heil dir, Klitzibürg
Motto: Jeden za všechny, všichni za jednoho
Geografie

Mapa Klar v rámci prahy.png Poloha Klitzibürgu

Hlavní město: Brüm/Breitzickburg
Rozloha: cca 16,85 (i s Koloniální císařstvím) km²
Nejvyšší bod: Dultragen (cca 200 metrů m n. m.)
Časové pásmo: +1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 14
Jazyk: čeština, bohujiština, angličtina, němčina, francouzština
Náboženství: Státním náboženstvím je Svatoatheismus

Křesťanství (21,43%),

Svatý atheismus (7,14%),

Helénismus (7,14%),

Taoismus (7,14%),

Ateisté (57,14%),

Státní útvar
Státní zřízení: Svatoatheistická absolutistická dědičná monarchie s prvky teokracie
Vznik: 4. květen 2019 (vyhlášení nezávislosti)
Velkovévoda: Velkovévoda Mikuláš I
Říšský Kancléř: Jakub, vévoda Nordstandský
Měna: Česká koruna, Klitzibürgský šilink (CZK, KŠ)
Mezinárodní identifikace
MPZ: VEKL, KLAR

Velkovévodství Klitzbürg (Kletzibürk Grosduxei nebo Kletzibürk) je malý mikronárod nacházející se na okraji Prahy. Klitzibürg je absolutistická svatoatheistická federativní dědičná monarchie na teokratických základech. Hlavní město je Brüm, kde sídlí říšský palác a další různé instituce. Klitzibürg je federace skládající se ze tří území: hlavní území, Nejsvatější Unie Haakonnu a Erganburgu, Autonomní Území Eulenburg a Výsostné území Teplické. Klitzibürg přímo nesousedí s žádným mikronárodem, ale nejbližším je Svobodné království dynastie Majerů. Klitzibürg je členem UMSE a MOF..

Zjednodušená historie


Doprava

V Klitzibürgu neexistuje žádná MHD a komunikací je málo. Jedna z dopravních komunikace - dálnice MH1 se nachází v provincii Ludoch-Dörner, ale do většiny provincií se dá dojít pěšky přes ČR. Dopravu zajišťuje společnost Nitroel s.r.o. Momentální dálnice: MH1, MH2 a MH3.

Kultura

Kultura v Klitzibürgu je poměrně rozvinutá, velký důraz na rozvoj má náboženství a tradice.

Zámek Teplice

Říšská hymna:

Mytologie

Work in progress Tento článek je pouze pověst.

Přes generace na generaci se vypráví v rodině dnešního velkovévody pověst. Bylo to tak, v dávných dobách, Česko vzkvétalo, ale známý král Karel IV. zemřel, většina lidí by si řekla, že hned nastopí jeho syn, ale kvůli neschopnosti nastoupil Johaniosius III. Tento původem kníže s Falcka byl v Česku oblíbený, ale omezoval šlechtu a ta byla nespokojená, tak s Václavem Iv. zosnovali plán na válku. Pár dní poté přišli vojska šlechty, ale i vojska krále. Král je porazil a v mírové smlouvě se dohodli na tom, že Václav IV. se stane králem, šlechta nebude omezována a Johaniosius si vytvoří vlastní zemi. Byla to jedna z nejvyspělejších zemí a nazývala se Königreich Klitzrüm (Království Klitzrümské) Ale bohužel po 10 letech její existence byla anektována Václavem IV. Johaniosius zůstal žít na hranicích Prahy (v okolí dnešního Klitzibürgu). Ztratil knížecí titul, ale jeho pravnuk Dehil Jan Göth získal vévodský titul. Po rozboření monarchie se na něj zapomnělo. Ale dávný potomek Johaniosiuse, Mikuláš I. zjistil o svém původu a založil potomka Klitzirümu, dnešní Klitzibürg. Získal titul velkovévody a spokojeně řídí chod státu.

Národní památky

Zákon o národních památkách byl přijat o reformě roku 2020. Mezi památky patří Staré schody, Nový Hrádek u Kunratic, Zámek Kunratice, Zámek Teplice kostel sv. Jana Křtitele v Teplicích, starý železniční viadukt v Kunratickém lese, kostel sv. Jakuba Většího v Kunraticích, Pravoslavný chrám Povýšení sv. Kříže v Teplicích. Mezi přírodní památky patří řeka Brothenx, Kunratické výšiny, hora Dultragen a většina území Říšského lesa. Je zakázáno tyto památky poškozovat či je nějak zneucťovat. Tím že jsou národními památkami se stávají národními symboly.

Zámek Kunratice

Názvy

Klitzibürg má několik pojmenování.

 • Velkovévodství a Země koruny Klitzibürgské - oficiální nezkrácený
 • Klitzibürgské velkovévodství - oficiální zkrácený
 • Velkovévodství Klitzibürg - neoficiální zkrácený
 • Klitzibürg - oficiální zkrácený
 • První svrchovaně svobodný archmoktský monarchistický státní útvar pod ochranou velkovévody a arcimokstkého poradce v svatoatheistické semi-autokracii - neoficiální prodloužený

Často se Klitzibürgu přezdívá dvojče Vidlákovy republiky. Je to kvůli tomu, že rozdíl mezi založení obou mikronárodů je minimální, oba podobně vstoupily na microwiki, oba stejně vstoupili do UMSE, vymýšleli spolu Klitzibürgské struktury. Mají velmi kladný vztah, diplomatické vztahy a propojené funkce. Jejich vztah by se dal srovnat k Česku a Slovensku, až na to, že nikdy nebyli společný mikronárod.

Kuchyně

Tradičními a oblíbenými Klitzibürgskými jídly jsou: hovězí guláš s knedlíkem, svíčková na smetaně a pečená kachna se zelím a houskovým knedlíkem. Typickým jídlem se avšak stává Peirlon. Peirlon je osmažený chléb s bylinkami, namazaný máslem, podávaný s opékanou slaninou a vejcem na tvrdo a posoleno solí, podávaný s nejlepší vodou ze studánek.

Jazyk

Oficiálním jazykem je čeština a angličtina. Národním jazykem je Bohujiština a její odnož, Vznešená Bohujiština. Další uznané jazyky jsou němčina, francouzština a nizozemština

Školství

Klitzibürg nemá žádné funkční školy, tudíž všichni občané, co studují musí studovat v České republice. Ale i přes to, je plánovaná univerzita Říšská univerzita Svatého Dehila Bude zde pět fakult: Fakulta světové historie, Fakulta Klitzibürgské historie, Fakulta Bójoheumskách jazyků, Fakulta světové geografie a Fakulta mikronacionální geografie

Náboženství

Klitzibürg má oficiální podporované náboženství a to jest Svatý atheismus, ovšem ho vyznává jen zhruba 7% populace. Ale velkovévoda a Lidová strana Svatoatheistů si bere za cíl toto číslo změnit. Největším náboženstvím v Klitzibürgu je křesťanství a dominuje protestantství, hned poté následuje římskokatolické, které se vyskytuje hlavně mezi Klitzibürgany na Moravě, nikoliv však v Klitzibürgu. Dále jsou zde spíše roztroušené menší skupiny a nakonec zde jsou atheisté, kteří zůstávají největší skupinou, čítající zhruba 60% obyvatel země. I přes dominující atheisty hraje náboženství v Klitzibürgu velkou roli, ať už jde o státní svátky, dodržované tradice nebo dokonce i politický systém.

Ekonomika

Klitzibürg je ekonomicky nevyvinutý. Dnes už má několik společností, ale je závislý na dovozu z České republiky. Ekonomika se momentálně formuje. Měna je Česká koruna a plánovaný Klitzibürgský šilink. Mezi Klitzibürgské společnosti patří: Nitroel s.r.o (It a doprava), Klitzibürgská akademie věd (vědy a technika), Klitzibürgský vesmírná agentura (pozorování vesmíru, meteorlogie), Klitzibürgský zdravotní institut, Breitziburg Industries.

Měna

V Klitzibürgu momentálně existují dvě měny: Česká koruna a Klitzibürgský šilink. Klitzibürgská vláda plánuje stanovit pevný kurz k České koruně, vytvořit návrhy, vytisknout a zařídit do oběhu.

Etymologie

Slovo Klitzibürg pochází ze starého Svatoatheistického slova, článku 65 (založení ryzího Svatoatheistického státu), což znamená Dobré náboženství pro dobrý stát. Klitsibür

Diplomacie

Více v článku-Zahraniční vztahy Klitzibürgu

Klitzibürg má vždy zájem o spolupráci, takže pokud byste chtěli máte možnost.

Politika

Klitzibürg je svatoatheistickou absolutistickou dědičnou monarchií s teokratickými prvky. Klitzibürg je de iure unikamerálním státem pouze s Nejvznešenější Říšskou radou, ale de facto je bikamerální i s Říšským dvorem. Větší pravomoce zde má ŘÍšský dvůr v čele s velkovévodou, které získal poslední dobou. A naopak Nejvznešenější Říšská rada (dříve Imperiální Sněmovna reprezentantů) byla značně omezena II. Parlamentním Říšským dekretem z nové edice. Tento dekret vešel v platnost 29.5.2021. Sněmovna byla přejmenována, volby byly zrušeny a nahrazeny dosazováním velkovévodou. Strany se nezrušily, ale mají menší význam než předtím. Do Rady se nově dostali církevní zastupitelé. A poslední významnou změnou se značné omezení pravomocí.

Rada

Členové rady:

 • Ríšský kancléř
 • Poradce, kníže Erganburgský
 • Velkovévoda Klitzibürgský, Nejsvatější Car Všech Svatoatheistů
 • Archbiskup Jižních Zemí

Monarchie

V Klitzibürgu je panovníkem velkovévoda. Republika je v tomto státu nepravděpodobná. Vládnoucí rod je Göthové. Poradce má knížecí titul a zpravidla tento post náleží Erganburgínům. í. Dynastie Göthů vznikla asi v 17. století a je to jedna z nejmocnějších mikronacionálních šlechtických rodin v Česku. Díky existenci monarchie zde stále existují šlechtické tituly a tradičně hlavou provincií jsou vikomti.

Seznam šlechtických titulů:

 • Velkovévoda
 • Vévoda
 • Kníže
 • Hrabě
 • Lankrabě
 • Baron
 • Vikomt
 • Lord

Politické strany

Strana Logo Lídr Pozice na politické ose Ideologie Stav v ŘSR Křesla v Nejvznešenější Říšské radě
R
Roajalisté
R
Jakub, vévoda v Klitzibürgu Pravice Monarchismus, Národní konzervatismus, Liberální konzervatismus Vláda
2 / 4
SSL
Strana Sjednocené levice
S
není Jan Šťastný Levice sociální demokracie, etc.etc. Vláda
1 / 4
LS
Liberální strana
L
není Maxmilian von Ossenland Střed Liberální centrismus mimo parlament
0 / 4
LSS
Lidová strana Svatoatheistů
L
Pöp.png Mikuláš Göth Středopravice svatoatheistická demokracie, monarchismus, sociální konzervatismus, liberální konzervatismus Vláda
1 / 4

Právo a soudní moc

Momentálně veškerou soudní moc má parlament, ale v ústavě bude definována pozice soudů

Armáda

Klitzibürg má armádu, rozdělenou na sedm částí, každá je spravovaná jinak. Celek se nazývá Říšskou federální armádou.

 • Vnitřní Říšská armáda - zařizuje pořádek v území
 • Vznešená vojenská policie - zastupuje úkoly normální policie (s výjimkou Breitzickburgu/Brümu)
 • Spojené průzkumné jednotky - Prozkoumávají území u Klitzibürgu, bojová pole a jiné
 • Říšská pěchota - nejpočetnější část. Zastává funkci obyčejné pěchoty
 • Říšské nejvyšší velitelství - Centrální velitelství celé armády.
 • Říšská garda - Stará se o bezpečí Říšské rodiny

Existuje ještě speciální odnož Vznešené vojenské policie = Říšská Metropolitní vojenská policie měst Brümu a Breitzickburgu Celá Armáda je spravována Šogůnem

Sporty

Národním sportem je chůze, e-sport a šachy.

Státní svátky

Státní svátky v Klitzibürgu:

Datum Svátek Popis
1. leden Nový rok Začátek nového roku.
pohyblivé Velký pátek Křesťanský svátek. Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži.
pohyblivé Velikonoční pondělí Křesťanský svátek, tradice vítání jara. Následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně.
1. květen Svátek práce - součást týdenních státních oslav Sociálně demokratickou internacionálou prosazená vzpomínka na dělnickou stávku v Chicagu roku 1886.
4. květen Den nezávislosti - součást týdenních státních oslav Vznik Klitzibürgského velkovévodství
8. květen Den vítězství - součást týdenních státních oslav Konec druhé světové války v Evropě.
9. července Národní den Klasické oslavy.
10. červenec Den Moktské monarchie Výročí založení Moktské monarchie.
16. říjen Pochod do České republiky Zavraždění knížete Svatého Václava roku 935 (929) ve Staré Boleslavi.
4. listopad Výročí první korunovace a prvních voleb Mikuláš I. byl korunován vládcem Klitzibürgských zemí a vyhlásil první volby
6. prosinec Svátek Mikuláše I./Náboženský den Pohyblivý svátek, závisí na vládci.
7 - 30. prosince Podzímní státní slavnosti Oslava konce podzimu a začátku zimy. Významné svatoatheistické svátky, kde svatoatheisté děkují za požehnaný rok, uctí mrtvé a tradičně slaví. Vánoce patří k tomu.
24. prosinec Štědrý den Večerní oslava Vánoc.
25. prosinec 1. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii oslava narození Ježíše Krista.
26. prosinec 2. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána.

Geografie

Velkovévodství a Země koruny Klitzibürgské se skládá dohromady ze dvou států, autonomního území, několika kolonií a jedním zvláštním územím.

řeka Brothenx, která protéká západní částí Klitzibürgu

Klitzibürg (hlavní část)

Hlavní území politické centrum Klitzibürgu je samotná hlavní část. Nachází se na jihovýchodě Prahy. Součástím území je celý Kunratický les a kousek Jižního města. Celek se dělí na provincie a území, které jsou spravovány přímo Říšským dvorem. V této části se nachází sídlo vlády, parlamentu, většiny podniků, říšský palác a úřady.

Většinu území Klitzibürgu pokrývá Říšský les

Nejsvatější Unie Erganburgu a Haakonnu

Nejsvatější Unie Erganburgu a Haakonnu je ceremoniálnm knížectvím a archbiskupským královstvím celé země. Nachází se u Lovosic, původně v Ústeckém Kraji. Celek se dělí na dvě části: Ceremoniální Knížectví Erganburgské a Haakonnské archbiskupské království, avšak obě části jsou spravovány Ceremoniálním Knížetem z Erganburgu, kterému historicky náleží titul Poradce Velkovévody. V této části se nachází Hrad Knížete.

Výsostné území Teplické

Toto území je nejmenší území celé země, které ani nemá vlastního správce. Nachází se na Zámeckém náměstí v Teplicích a náleží k němu i Pravoslavný chrám a zámek. Toto území nefiguruje ani jako závislé území, ale jako majetek Říšského dvora. Náleží k nim Vévoda z Teplic

Kostel sv. Jana Křtitele a Pravoslavný chrám Povýšení sv. Kříže v Teplicích

Autonomní území Eulenburg

Třetí nejdůležitější území, sídlo Archbiskupa JIžních Zemí. Spravováno voleným guvernérem, nikoliv však lidem, nýbrž Říšskou radou.

Klitzibürgská západoevropská koloniální společnost a Korunní závislé území Říšského dvora

Tato společnost a kolonie jsou pozůstakem Koloniálního císařství, které zaniklo v září roku 2019. Nachází se na západě Evropy a na severu Venezuely. Skládá se z pěti kolonií a ty jsou spravovány Nejvznešenější Říšskou radou a Říšským dvorem. Nejvznešenější říšská rada spravuje kolonie a Říšský dvůr spravuje korunní dependence a území.

Mikronacionální geografie

Klitzibürg sousedí pouze s ČR, ale nachází se nedaleko mikronárodů jako je: Lurk, Majerovsko, Multavsko či Vidlákova republika.

Provinční systém

Provincie v Klitzibürgu jsou lehce federativní, ale nemají vlastní vládu. .27. července 2019 proběhly velké územní změny, připojením velkého lesního teritoria a tímto se většina území spojila a Klitzibürg ztratil svou jedinečnou rozkouskovanost a zvětšil se zhruba na kilometr. V březnu roku 2020 se Klitzibürg opět zvětšil a získal asi 3 nové provincie a teritoria Ludoch a Dörner se sjednotily.

Kolonie

Kolonie byly vybrány v červenci 2020. Bylo kvůli nim zřízeno Koloniální císařství, které zaniklo s příchodem Velké Klitzibürgské říše. Samotné kolonie žádný význam nemají.. Klitzibürg zůstává jako jeden z posledních států v českém sektoru, který stále vlastní kolonie a velkovévoda se odmítá jich zbavit.

Provincie

Jméno Vlajka Území Město Nalezení Vlastník/Guvernér Obyvatelé
Grand Duchy of Klitzibürg
Kolonie Burhou 1,5km Derqwernthaseeles (Her) 2019 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, doživotní regent Haakonský, Nejsvatější Car Všech Svatoatheistů, vévoda Teplický, vikomt Körpenqueský, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu
Osobní Říšské vlastnictví Dvora Islés Saint-Marcouf 350 m --- 2019 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, doživotní regent Haakonský, Nejsvatější Car Všech Svatoatheistů, vévoda Teplický, vikomt Körpenqueský, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu
Korunní závislé území Bureau-Saint Michael 6 km Guvernantní společenství pod ochranou vlastníků 2019 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, doživotní regent Haakonský, Nejsvatější Car Všech Svatoatheistů, vévoda Teplický, vikomt Körpenqueský, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu
Kolonie Isla Conejo 0,8 km --- 2019 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, doživotní regent Haakonský, Nejsvatější Car Všech Svatoatheistů, vévoda Teplický, vikomt Körpenqueský, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu
Kolonie Los Testigos 6 km Přístav Guvernátního stolu 2019 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, doživotní regent Haakonský, Nejsvatější Car Všech Svatoatheistů, vévoda Teplický, vikomt Körpenqueský, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu 0
Jméno Vlajka Území Město Nalezení Vlastník/Vikomt Obyvatelé
Grand Duchy of Klitzibürg
Metropolitní oblast hlavního města Brüm 550 m² Brüm 2019 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, doživotní regent Haakonský, Nejsvatější Car Všech Svatoatheistů, vévoda Teplický, vikomt Körpenqueský, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu 1
Severní Klitzibürg 450 m² Nordstand 2019 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, doživotní regent Haakonský, Nejsvatější Car Všech Svatoatheistů, vévoda Teplický, vikomt Körpenqueský, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu/Antonie Göthová, vikomtka Herdichtská, vévodkyně Klitzibürgská 1
Indürdská vrchovina 130 m² Indürd 2019 Nela I.,vikomtka Nordstandská, hraběnka Indürdská, baronka Brümská, Více Inspektorka Spojených Provinciích 1
Ludoch-Dörner 2 m² --- 2020 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, doživotní regent Haakonský, Nejsvatější Car Všech Svatoatheistů, vévoda Teplický, vikomt Körpenqueský, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu/Zde není správce potřeba. 0
Dolní hraniční provincie 20m2 Breitzickburg 2020 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, doživotní regent Haakonský, Nejsvatější Car Všech Svatoatheistů, vévoda Teplický, vikomt Körpenqueský, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu. 0
Provincie Körpenque 10 m² --- 2019 Mikuláš I.,velkovévoda Klitzibürgu, doživotní regent Haakonský, Nejsvatější Car Všech Svatoatheistů, vévoda Teplický, vikomt Körpenqueský, hrabě Brümský, starosta Spojených Provinciích, Inspektor Nordstandu, Lord Indürdu 0

Discord server Klitzibürgu Žádost o občanství Klitzibürgu