Klitzibürgské velkovévodství

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Klitzibürgské velkovévodství
Grosduxei Kletzibürk (bohujiština)
Corwennedd Cylletynbur (vznešená bohujiština)
Grand Duchy of Klitzibürg (angličtina)
Motto: ''Aer recens et mundus
(Die Luft ist frisch und sauber)
Národní hymnaHeil dir, Klitzibürg (němčina)
česky:
"Sláva ti, Klitzibürgu"
Říšská hymna: Nic, Otčina, Velkovévoda
Brüm, Breitzickburg
čeština, bohujiština, angličtina, němčina, francouzština, nizozemština
Uznávané jazyky
menderština, nissiiština, vyrlejština
svatý atheismus (státní), křesťanství, helénismus, taoismus, ateismus
Klitzibürgané
Vláda
svatoatheistická absolutní dědičná monarchie s prvky teokracie
• Velkovévoda
Mikuláš I.
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
4. květen 2019
• Nárokované
cca 16,85 km²
• Držitelů občanství k 2021
14
česká koruna, klitzibürgský šilink (CZK, KŠ)
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
VEKL, KLAR
sv. Mikuláš, sv. Dehil
Národní sport
šachy
Národní zvíře
wombat
Předcházející
Česká republika

Klitzibürgské velkovévodství (bohujištínsky: Grosduxei Kletzibürk), plným názvem Velkovévodství a země Koruny Klitzibürgské (bohujištínsky: Grosduxei at Landt kronesque Kletzibürke) je malá samozvaná nezávislá země, označovaná také jako mikronárod, s územními (bohujištínsky: Ërtliczkajt) nároky v České republice. Klitzibürg vyhlásil nezávislost na České republice 4. května 2019. Klitzibürg má dvě hlavní města: Brüm, kde sídlí velkovévoda, a Breitzickburg, kde sídlila vláda.

Klitzibürgské velkovévodství je absolutní svatoatheistická dědičná monarchie na teokratických základech, ve které vládne velkovévoda, který má dočasně absolutní moc nad obyvateli Klitzibürgu. Jakožto federace je Klitzibürg rozdělen na dva státy, několik kolonií a dvě zvláštní území a dvě zvláštní výjimky, které jsou řízeny vládnoucí šlechtou (bohujištínsky: Schëndtearistokratzie). Když byl Klitzibürg ještě moktskou monarchií, zákonodárnou a výkonnou moc vykonávala jednokomorová Říšská sněmovna reprezentantů (bohujištínsky: Kaëzerische schampärchant van reprezentäten), v jejímž čele stál říšský kancléř (bohujištínsky: Kaëzerischekanzler).

Klitzibürgské velkovévodství je vnitrozemský stát, jehož území se nachází převážně v Kunratickém lese v hlavním městě České republiky, Praze. Dalšími nároky jsou území u severočeských měst Teplice a Litoměřice a malé území na jihočeském venkově. Klitzibürg sousedí pouze s Českou republikou a žádnými mikronárody, nejblíže je Svobodné království dynastie Majerů, oddělené pouze Thomayerovou nemocnicí, která se 5. března 2022 stala demilitarizovanou zónou na základě smlouvy podepsané mezi Klitzibürgem a dynastií Majerů.

Klitzibürg je členem Unie mikronárodů střední Evropy a MOF. Z hlediska individuálních vztahů mezi mikronárody má Klitzibürg většinou dobré vztahy s většinou českého společenství a s některými státy má uzavřeny dohody o spolupráci.

Historie

Před vznikem

Území dnešního Klitzibürgu (hlavní část) odedávna patřilo Českým zemím. Už několik set let se zde nachází porost známý též jako Kunratický či Krčský les. Pravděpodobně nejvýznamnější zapojení tohoto lesa do dějin Českých zemí je přítomnost Nového Hrádku u Kunratic, který nechal vybudovat král Václav IV.. a nakonec se zde i zabydlel a do nedalekého lesa jezdil na lov. Zde i zahynul a nakonec byl hrad pobořen Husity a zbyly z něho jen základy.

Co se týče samotného lesa, tak velkou část vlastnila Karlova univerzita, která byla po nástupu Komunistické strany nucena les odevzdat státu. Nachází se zde i řada dříve mysliveckých staveb či hájoven nebo dokonce i mlýn, kde se dřív nacházel hostinec, kam si Pražané za První republiky dělali vycházky a poobědvali ve zdejší vesnické krajině a který podle všeho navštívila i Božena Němcová, ovšem tato vesnická krajina byla bohužel časem znehodnocena výstavbou Jižního města. Les byl nakonec kompletně obestavěn sídlišti a Pražané ho využívali jako odpočinkový prostor.

To se však změnilo, když vznikl samostatný Klitzibürgský stát a začal si nárokovat nedaleké pozemky. Nakonec byla provedena expanze a celý les se stal Klitzibürgskou zemí.

Původní Klitzibürgská vlajka

Vznik

Samotný nápad na vznik Klitzibürgu přišel již v dubnu roku 2019, kde nynější velkovévoda objevil mikronacionalismus. Již v minulosti měl zkušenost s vytvářením geofiktivních států, ale Klitzibürg byl pro něj něco nového. Těsně před začátkem května 2019 byly plánovány základní informace a vlajka. Původní datum vyhlášení nezávislosti na České republice mělo být 2. května 2019, jenže kvůli nedostatku času byla nezávislost vyhlášena až 4. května. První měsíc existence se nijak nepokračovalo a velkovévoda na Klitzibürg zapomněl. Opětovné nalezení proběhlo v červnu, kdy dokonce začal vytvářet i stránku na anglické MicroWiki. Zde byl objeven Tomášem Falešníkem a byla mu představena česká MicroWiki, kam se později přestěhovala jeho pozornost. Byla navázána spolupráce s též nově vzniklou Vidlákovou republikou a i se Státem Gymnázium a mimo to Klitzibürg požádal i o vstup do UMSE, kam nakonec byl přijat jako pozorovatel. Klitzibürg získal nového občana, byly plánovány nové úpravy státu a obecně to vypadalo dobře. Celá MicroWiki se probudila z neaktivity a mnoho dávno neaktivních mikronacionalistů se vrátilo. Tehdy bylo plánováno spoustu komunitních projektů, mezi nejvýznamnější patří realizace Sušického summitu, na kterém se Klitzibürg účastnil díky Janovi Šťastném, který působil jako zástupce Koruny. Ovšem již na konci prázdnin se objevily první nedokonalosti. Velkovévoda sjednotil dříve vzniklé kolonie a vytvořil Koloniální císařství, samotný Klitzibürg se asi na tři dny přeměnil na arcivévodství a byly pozorovatelné lehce kontroverzní názory Mikuláše I.

První úpadek

První úpadek Klitzibürgu lze pozorovat již v září roku 2019. Aktivita stále probíhala a velkovévoda se snažil naverbovat nové občany. Úpadek probíhal hlavně v mezinárodní politice. Klitzibürg se přeměnil na císařství a začaly vznikat de facto fiktivní podstáty. Velkovévoda se stal velmi kontroverzní osobou. Příkladem je například incident, kdy málem vyhlásil válku tehdejšímu Žižkovu. Dále jeho údajné, "potlačování demonstrací policejní silou". Kromě toho byl otevřen první oficiální discord server, v angličtině. Začal verbovat pochybné zahraniční mikronacionalisty a navazoval spolupráce s dnes již zaniklými mikronárody, které nebyly předurčeny k dlouhé životnosti. Aktivita kupodivu neklesala a Klitzibürg viděl svoji první demokraticky zvolenou vládu. K nelibosti některých nevyhrál český kandidát, Jakub z Vítku, ale zahraniční kandidát. Samotná vláda přestala být aktivní snad ještě dřív než vznikla a paradoxně byly volby dalším hřebíčkem do hrobu aktivity Klitzibürgu. Občané začali opouštět stát, strany byly neaktivní, kancléř byl neaktivní. Tento stav pokračoval poměrně dlouhou dobu a byl definitivně ukončen rezignací kancléře. První vláda se rozpadla a Klitzibürg upadl do hluboké neaktivity. Na konci roku 2019 byl Klitzibürg na nejhorším bodu své krátké historie. Velkovévoda se už ani o Klitzibürg nezajímal tehdy smazal první discord server. Velkovévoda se pomalu začal angažovat v mimostátní politice, čímž například bylo Mendersko, kde se stal novým předsedou MSM. Tehdy to vypadalo, že tehdejší Velká Klitzibürgská říše má už jen pár měsíců života.

Oficiální oznámení konce Velké Klitzibürgské říše

Pandemie

Ale i přes nedobrou budoucnost, přišla jedna věc, která nakopla Klitzibürg k lepším zítřkům. Pandemie. Asi dva týdny před začátkem lockdownu byl Klitzibürg přeměněn zpátky na velkovévodství a Mikuláš I. silně začal uvažovat o znovuzaktivnění. Lockdown ho donutil sednout si k tomu a opět zaktivnit Klitzibürg. Vznikl nový český discord server, spoustu nových firem, provincie byly reformovány a také vznikla nová vláda, tentokrát česká. Zahraniční spolupráce byly navazovány a vypadalo to dobře. Co se týče samotného covidu, bylo přijato jen pouze několik opatření, Klitzibürg byl prakticky na tom stejně jako Česká republika. Aktivita Klitzibürg sice pomalu slábla, ale na obzoru bylo něco, co Klitzibürg rozhodně nemohl vynechat.

Menderská válka

Více v článku - Mikro-menderská válka

Mendersko bylo kontroverzním mikronárodem dlouhé měsíce. Ale to velkovévodovi nezabránilo se účastnit ve zdejším politickém životě. Vyhrál volby a stal se premiérem. Ovšem od jeho inaugurace to šlo z kopce a hlavním důvodem byla korupce a prolhanost Menderských politiků. Víceprezident si svůj post prakticky koupil za hlas, Premiér ovládal polovinu polovinu ministerských postů skrz svojí alterego, Karla Hohutu a prezident si přidával mandáty, lhal, sliboval pozice za hlasy a dělal kontroverzní rozhodnutí. Posledním hřebíčkem do rakve tehdejšího Menderska byl odchod premiéra a viceprezidenta. Důvodem byla již zmíněná korupce, cenzura a zbytečná rozhodnutí, jako například volby do parlamentů republik. Velkovévoda už měl Menderska dost a opět se chtěl soustředit na Klitzibürg. Jenže tehdejší prezident to nenechal jen tak být a plánoval demonstrace, tajné služby a obecně byl na premiéra a víceprezidenta naštvaný, protože se mu Mendersko rozsypalo pod rukama. Těsně před vypuknutím války se tehdejší prezident pokusil o převrat v Klitzibürgu, známý též jako Klitzibürgská revoluce, ale byl včas odhalen, a převrat byl neúspěšný. Jednoho dne toho měl Klitzibürg a Vidlákova republika dost a oba národy vyhlásili válku Mendersku. Postupně se přidávaly mikronárody z tehdejší Mikrodohody. Válka trvala jen několik dní a byla ukončena podepsáním ultimáta. Prezident rezignoval a byl dosazen Jan Mírný. Klitzibürg dosáhl cíle.

Vstup do Aenie

Více v článku - Konfederace Aenie

Na začátku léta roku 2020 se toho dělo hodně. Proběhl Lovosický summit, kterého se i účastnil i velkovévoda. Kromě toho však vrcholilo napětí mezi mnohými státy a Malčekovým Křivoklátem a konkrétně u Klitzibürgu i mezi Ludenberkem. Po nějaké době začalo vyvrcholit napětí uvnitř dříve vzniklé mikrodohody a to vedlo ke vzniku dvou frakcí. Aenie a Konkordu. Aenie vznikla na přelomu jedné noci, kdy se pět mikronárodů rozhodlo vytvořit konfederaci, která měla ulehčit mezimikronacionální politiku a bojovat s neaktivitou. Klitzibürg se stal členským státem a velkovévoda úspěšně kandidoval na místoschikovatele celé konfederace. A druhá polovina mikrodohody se rozhodla vytvořit organizaci, která měla konkurovat UMSE, Konkord. Mezi těmito dvěma frakcemi probíhala taková menší nenávist, která ovšem postupně upadla. Konkord upadl do neaktivity, Aenie ovšem taky. Klitzibürgu rapidně klesala aktivita a vypadalo to, že se stav mikronárodu vrátí do začátku roku 2020, kde byl Klitzibürg úplně neaktivní. Aenie tomu nijak nepomáhala a velkovévoda se momentálně spíš zajímal o blížící se volby do Meknijského senátu.

Firburská krize

Firburk vznikl na podzim roku 2020 a jak to tak s novými mikronárody bývá, ne všichni si ho hned oblíbili. Vévoda Firburku se stal občanem Klitzibürgu a po volbách se stal poslancem. Avšak poté, co vznikla koalice, vévoda Firburku se rozhodl rezignovat na svůj post poslance, kvůli nesouhlasu s možnou koalicí Roajalistů a SSL. To naštvalo velkovévodu Mikuláše I. a rozhodl se zrušit občanství Stefana Kutnixe. Válka oficiálně vyhlášena nebyla, ale od 13. listopadu 2020 byly mezi Klitzibürgem a Firburkem velmi napjaté vztahy a oficiálně se zase začali uznávat až v lednu roku 2023.

Počátek krize mezi Firburkem a Klitzibürgem skrz reziganci

Druhý úpadek

Letní obrození

Uprostřed léta 2022 si velkovévoda vzpomněl na svůj zanedbaný a neaktivní mikronárod a rozhodl se s tím něco udělat. Impulsem byla rezignace Jakuba z Vítku na post Říšského kancléře a proto se velkovévoda rozhodl dosadit nového. Byl vybrán David, nynější král Reiska, přičemž nynější regent Vyrlejska měl také zájem. S tímto přišel i Správce Eulenburgu a rozhodl se ho neoficiální obnovit, což bylo velkovévodou přijato. Mikuláš I. se hned po tom vrhl na opravu některých wiki stránek, jelikož jsou poněkud zanedbané a zastaralé. Kromě výběru nového kancléře se již po třetí začalo s dokončováním ústavy, která doufejme konečně zaručí základní svobody Klitzibürgskému lidu.

Majerovsko-Klitzibürgská krize

Kvůli vnitrostátní krizi v Mendersku, která nakonec vedla k obžalobě Mikuláše I. a zároveň rezignaci Davida Reiského na post Říšského kancléře se Klitzibürgský státní útvar začal otřásat v základech. Velkovévoda nejdříve vyhodil většinu občanů, ovšem tento krok byl přehodnocen a bylo umožněno vrátit se těm, kteří chtěli. Tato akce ovšem nepotěšila krále Majerovska, který kromě toho již dlouho toužil po rybníku Labuť, což dal i během času několikrát najevo. Všechny tyto události nakonec vedly k překročení hranic Klitzibürgu Královskou armádou Majerovska, která začala okupovat severozápadní část Klitziibürgských zemí, kde se nachází rybník Labuť, který je Majerovskem považován za jejich kulturně významné území. Zároveň bylo vydáno ultimátum, které si diktuje předání Labutě pod správu Majerovska, proces demokratizace Klitzibürgu a vytvoření armády k ochraně Demilitarizovaného pásma Thomayerova nemocnice. K tomuto vydal velkovévoda 5. 10 prohlášení, která volá po diplomatickém řešení. O dalším průběhu této krize vás budu informovat. Po další eskalaci konfliktu a ztroskotání mírových jednání byla v Klitzibürgu vyhlášena všeobecná mobilizace, na což král Majerovska reagoval vyhlášením Svobodného novotroitského státu, který je považován za teroristickou organizaci.

Třetí úpadek a možný zánik

Po ukončení Majerovské krize se Klitzibürg propadl do nejhlubší neaktivity, v jaké kdy byl. V roce 2023 se nestalo prakticky nic, velkovévoda se státu přestal úplně věnovat a začal přemýšlet o zániku. Nakonec byl zánik státu skutečně ohlášen a to na 4. května 2023, což by vycházelo na čtyři roky existence. Byl přesvědčen o svém rozhodnutí, ale jeho plány překazily imperialistické tendence ostatních mikronárodů, které projevily zájem o ukousnutí kousku Klitzibügrských držav, hlavně tedy Reisko, které se chtělo stát majitelem Haakonnského království a to i přes to, že s ním nesdílí ani kapičku historie. Schwarzwald nabízel Klitzibürgu existenci v rámci protektorátu, ale to i nakonec velkovévoda odmítl. Nakonec se rozhodl Klitzibürg ponechat a nechat ho ještě pár let existovat.

Etymologie

Slovo Klitzibürg pochází ze starého výrazu ve Vznešené bohujištině, Klitsibür, což ve volném překladu znamená nadlesní, ale experti se dohadují, jestli název státu nepochází spíše ze slova Kletzebe, což znamená noblesní. Ani jedna teorie nebyla oficiálně potvrzena, takže si to každý může interpretovat jak chce.

Velkovévoda též poukázal na možnou spojitost s nedalekými Kunraticemi. Kunratice se v Bohujištině řeknou Kinratenz, což je nápadně blízko slovu Klitzi. Slovo bürg dozajista pochází z němčiny ze slova Burg, což znamená hrad. A hrad se na území Klitzibürgu skutečně nachází, přesněji Nový Hrádek na Dultragenu.

Je také viditelná podobnost s německým názvem Transylvánie, neboli Sedmihradska a to Siebenbürgen, kde se burg s přehláskou také nachází, avšak nutno podotknout, že když byl Klitzibürg založen, velkovévoda neměl tušení o tom, jaká je německá verze názvu Sedmihradska.

Výslovnost

Výslovnost názvu státu je poměrně obtížná, a proto se často komolí. Ve skutečnosti by se Klitzibürg v přepisu do češtiny vyslovoval "/klɪtsɪbʏrg/", přičemž je patrný důraz na poslední písmeno[pozn. 1], ale kvůli transliteraci a jejich neúplné znalosti mezi lidmi, kteří neovládají němčinu, se často zaměňuje s "/klɪtsɪbʊʁk/".

Kultura

Kultura v Klitzibürgu je poměrně rozvinutá, velký důraz na rozvoj má náboženství a tradice. Obyvatelstvo nalézá zálibu v západních filmech, fantasy, knihách či anime/mangách. Velkovévoda je známý pro svoji slabost pro lego a proto je lego takovým malým národním pokladem. Samotná kultura je velmi založená na slovanských a germánských kulturních ideálech a tradicích. Kromě slovanských a germánských kulturách je Klitzibürg hodně založen na Svatoatheistické mytologii a minimálně jeden občan dodržuje 10 Svatoatheistických přikázání.

Zámek Teplice


Mytologie


Tento článek je pouze vymyšlená pověst, berte ho prosím s nadsázkou.

Klitzibürgball, který se objevil v několika komiksech v posledních pár letech

Pamětihodnosti

Zákon o národních památkách byl přijat o reformě roku 2020, který určil několik pamětihodností, které se stávají symboly Kltizibürgské státnosti.

Název

Klitzibürg má tři oficiálních názvy, těmi jsou Velkovévodství a Země koruny Klitzibürgské, Klitzibürgské velkovévodství a Velkovévodství Klitzibürg. Mezi využíváné názvy patří i zkrácená verze 'Klitzibürg', která ovšem není uznaná jako oficiální název státu.

Mezi historická pojmenování státu můžeme zahrnout názvy jako První svrchovaně svobodné arcimoktské velkovévodství Klitzibürg, Klitzibürgské arcivévodství či Klitzibürgské federativní velkovévodství.

Často je Klitzibürg zkráceně nazýván KLAR, což slouží jako oficiální zkratka. Ale oficiálně je to VEKL, protože KLAR pochází z dob velmi krátce trvajícího Klitzibürgského Arcivévodství, ale velmi se to uchytilo a od té doby je to používáno.

Názvy státu v oficiálních jazycích

 • čeština - Klitzibürgské velkovévodství
 • bohujiština - Grosduxei Kletzibürg
 • vznešená bohujiština - Corwennedd Cylletynbur
 • angličtina - Grand Duchy of Klitzibürg
 • němčina - Großherzogtum Klitzibürg
 • nizozemština - Groothertogdom Klitzibürg
 • francouzština - Grand-Duché de Klitzibürg

Kuchyně

Tradičními a oblíbenými Klitzibürgskými jídly jsou: hovězí guláš s knedlíkem, svíčková na smetaně a pečená kachna se zelím a houskovým knedlíkem. Typickým jídlem se avšak stává Peirlon. Peirlon je osmažený chléb s bylinkami, namazaný máslem, podávaný s opékanou slaninou a vejcem na tvrdo a posoleno solí, podávaný s nejlepší vodou ze studánek. Mezi častá jídla patří i fast-foody, mezi nejoblíbenější patří například Kentucky Fried Chicken nebo Bageterie Boulevard. Kromě fastfoodu je oblíbený i street-food, hlavně tedy pak Poutine, který se rychle stal takovým národním jídlem, což je jeden z mála přežívajících francouzských, resp. francouzsko-kanadských vlivů na Klitzibürgskou kulturu.

Poutine se v poslední době stal oblíbeným jídlem mezi Klitzibürgany

Jazyk

Klitzibürg má šest oficiálních jazyků a tři uznané. Mezi ně patří čeština, angličtina, bohujiština, nizozemština, francouzština a němčina. Národním jazykem a zároveň státním symbolem je Bohujiština a její odnož, Vznešená Bohujiština. Čeština je využívána na denní bázi, stejně tak angličtina. Němčina je historickým jazykem národa a má v Klitzibürgu velkou přítomnost. Francouzština ztratila svůj význam již dávno a zůstává úředním jazykem už jen z tradice. Nizozemština a její odnož Bohujištínská Nizozemština jsou oficiálními jazyky spíše ze srandy.

Bohujiština není nijak vyučována a je velice pomalu vyvíjena. Mezi její budoucí využití patří vládní sektor či dobrovolný předmět na Univerzitě, ovšem obě tyto varianty jsou časově velmi daleko. Mezi uznané jazyky patří Menderština, Nissiiština a Vyrlejština, Menderština mezi těmito jazyky vyčnívá, protože je spolu s Bohujištinou součástí stejné jazykové rodiny. Příklad jazyků

Čeština Angličtina Němčina Francouzština Nizozemština Bohujiština Vznešená Bohujiština Bohujištínská Nizozemština
jedna one eins un een onu uen enae
dva two zwei deux twee diks daeea towe
tři three drei trois drie dchrei kroaet droi
čtyři four vier quatre vier truach vorpedd viart
pět five fünf cinq vijf kazü peczijf vaojf

Bohujiština má i vlastní slovník, do kterého není momentálně nic přidáváno, ale obsahuje přes tři sta slov. Samotná bohujiština má vazby na germánské a slovanské jazyky, ale i přes toto je zvláštní náhodou ve stejné skupině jazyků jako Menderština. Původně bohujiština byla mnohem více bližší ostatním bójoheumským jazykům, ale postupem času nabrala na vlastní cestě a soustředí se spíše germánským směrem.

Zámek Kunratice

Školství

Klitzibürg nemá žádné funkční školy, tudíž všichni občané, co studují musí studovat ve školách v České republice. Ale i přes to, je plánovaná univerzita Říšská univerzita Svatého Dehila. Bude zde pět fakult: Fakulta světové historie, Fakulta Klitzibürgské historie, Fakulta Bójoheumskách jazyků, Fakulta světové geografie a Fakulta mikronacionální geografie. Od tohoto plánu bylo upuštěno a projekt pozastaven na neurčito.

Tance

Národním tancem je tzv. Ptačí tanec, nebo bohujištínsky Folkke Danziec, méně znám též jako Bchirdy Danziec. Je prováděný u ohně a nemá přesnou choreografii. Skládá se pouze z náhodného skákání a točení u ohně. Byl vymyšlen velkovévodou několik let zpátky a místo sofistikovaného tance jako např. waltz nebo mazurka, tak je Ptačí tanec čirý chaos. Vypadá spíš jako indiánský tanec na přivolání deště.

Demografie

Klitzibürg je jedním z větších mikronárodů v Českém sektoru. Většina obyvatel jsou Češi a mluví obecnou češtinou. Občanů je 15 a proto se Klitzibürg řadí spíše k menším státům, co se týče počtu občanů.

Náboženství

Přibližně 20% občanů se hlásí k nějaké církvi, zbytek jsou ateisté. Kromě klasických církví jako je římskokatolická či protestantské, je zde vyznáváno zcela jiné náboženství a to je Svatý atheismus. Náboženství svatoatheistické je oficiálně podporováno státem, Církev svatoatheistická má vliv na politiku a samotný velkovévoda je zároveň hlavou této církve. Vyznává ho sice jen 7% celkové populace, ale i přes to je oficiálně státem podporované. Velkovévoda založil Svatoatheistickou církev, která je oficiálně podporovaná státem a jako jediné náboženství mají přímé zastoupení v politice, díky Lidové straně Svatoatheistů.

Etnické složení

Prakticky sto procent obyvatel jsou původem Češi, s tím, že jejich předci pocházeli z jiných slovanských či germánských zemí.

Ekonomika

Klitzibürg je ekonomicky nevyvinutý. Je závislý na existenci České republiky a bez jejího dovozu by brzy zanikl. Existuje sice několik společností, jako například Nitroel nebo Breitzickburg Industries či CANDHELM-DOKRE, ovšem všechny tyto společnosti jsou mrtvé a neaktivní. Co se týče státního rozpočtu, tak Klitzibürg má přesně nula korun. Všechny důležité výdaje velkovévoda hradí z vlastní pokladny.

Měna

V Klitzibürgu se momentálně používá jen česká koruna, od 2020 se ale objevovaly návrhy na vytvoření klitzibürgského šilinku. Původně měla být krytá kameny. Plány na jeho zavedení byly ovšem odloženy a v roce 2022 byly kompletně pozastaveny, důvodem byla náročnost a zbytečnost tvorby mikronacionální měny a ekonomiky.

Dovoz

Klitzibürg je závislý na dovozu z České republiky, bez které by nemohl existovat. Dováží se vše, od potravin, nábytku, školních potřeb, až po malé drobnosti jako jsou pastelky či mangy.

Vývoz

Klitzibürg nevyváží nic, je v plánu tuto situaci změnit. Velkovévoda si ovšem uvědomuje jak těžké je vyvážet hmotné věci, proto se rozhodl, že první komodita, která bude vyvážena do České republiky je bolest.

Diplomacie

Více v článku - Zahraniční vztahy Klitzibürgu

Klitzibürg se snaží být neutrálním státem na poli mezimikronacionálních konfliktů, což se ovšem moc nedaří, vzhledem ke Klitzibürgské účasti v Mikro-menderské válce, Kybistánsko-firburské krizi či převrhnutí Mendersijské vlády a nastolení Litoměřické monarchie a mnoha dalších konfliktech.

Ale i přes toto všechno se Klitzibürg snaží udržovat dobré diplomatické vztahy s většinou mikronárodů v Českém sektoru a s částí má podepsanou i diplomatickou smlouvu. Dříve býval přítomný i v zahraniční komunitě, kde též navázal spolupráci s mnohými mikronárody a vstoupil do. Když bylo KLAR odtamtud vyloučeno za neaktivitu, Klitzibürg se rozhodl opustit zahraniční komunitu a více se orientovat na České mikronárody a UMSE.

Co se týče konkrétních mikronárodů, tak diskutabilně má dlouhodobě nejlepší vztahy s Krležskem, konkrétněji s Vidlákovem, který je Klitzibürgu velmi blízký. Oba tyto státy vznikly ve stejném období a společně rostly a prosazovaly si své místo v komunitě.

Politika

Státním zřízením Klitzibürgu je svatoatheistická absolutistická dědičná monarchie s prvky teokracie. Nejvyšší pozicí je velkovévoda, který zároveň drží titul Nejsvatějšího cara svatého Atheismu. Dříve to býval unikameriální stát s Říšskou sněmovnou reprezentantů, která je momentálně bohužel pozastavena. Poslední aktivní vláda měla v plánu vytvořit ústavu, která ovšem nikdy nebyla dokončena. Stále ji lze na Klitzibürgském serveru najít a velkovévoda ji pravděpodobně využije a dokončí, ale tento plán je zatím v nedohlednu. Velkovévoda je zástupcem státu, reprezentuje Klitzibürg v mezinárodních záležitostech. Má pravomoce rozpustit parlament, měnit státní symboly, vydávat Říšské dekrety, právo veta (v dobách parlamentu), vyhlásit výjimečný stav, vykonávat soudní moc či dokonce vyhlásit válku. Současným velkovévodou je Mikuláš I.

Monarchie

Klitzibürg je už od vzniku státním zřízením monarchie. Pro Klitzibürg je velmi důležitá a i velmi oblíbená. Vládci zde mají titul velkovévody a tradičně i titul regenta Haakonnu. Vládnoucím rodem jsou Göthové. Poradce má knížecí titul a zpravidla tento post náleží Erganburgínům. Dynastie Göthů vznikla pravděpodobně v 17. století a je to jedna z nejmocnějších mikronacionálních šlechtických rodin v Českém sektoru. Díky existenci monarchie zde existují šlechtické tituly a tradičně hlavou provincií jsou vikomti.

Velkovévoda

Nejvyšším zástupcem státu a jeho hlavním reprezentantem je již od vzniku velkovévoda. Tato pozice není volená, nýbrž dědičná a je zde uplatňováno následnictví prvorozeného. Během historie samostatného Klitzibürgského státu se na několik měsíců stal z titulu velkovévody pouze druhořadý šlechtický titul a nynější vládce se mohl pyšnit titulem císaře, ovšem císařství je již historií a po několika měsících říše se stát navrátil zpět k velkovévodství. Na rozdíl od ostatních vedoucích představitelů Klitzibürgského státu nemá a nesmí získat přístup k Státní pokladně a o to zajímavější je, že v jednu dobu Státní pokladna čítala okolo 350 Korun českých a nyní se v Státní pokladně nachází přesně nula korun.

Oslovení: Vaše říšská Výsosti:

Říšský kancléř

Říšský kancléř je druhý nejvyšší představitel státu a zároveň předseda vlády. Jediný problém je momentálně neexistující parlament, čili většina pravomocí Říšského kancléře dočasně přešla na velkovévodu. Říšský kancléř je na rozdíl od velkovévody volená pozice a obvykle se jím stává předseda vítězné strany.

Oslovení: Ctihodný kancléři:

Poradce

Dnes již nepoužívaný titul patřil dříve druhému nejmocnějšímu člověku ve státě. Poradce býval takovou obdobou kancléře, ovšem neoperoval s parlamentem a také měl přímý přístup k velkovévody. Historicky tento titul patřil knížatům z Erganburgu a technicky vzato je nynější dědic Erganburský, Jan Šťastný, stále poradcem, ale v praxi je tento titul úplně irelevantní a nenáleží mu dnes žádná moc.

Oslovení: Honorovaný poradče:

Šlechtický stav

Momentálně existují pouze tři šlechtické rody: Göthové, Erganburgíni a Václavové. Během existence bylo rozdáno i několik nedynastických titulů, ovšem když daná osoba opustila Klitzibürg, jejich šlechtický titul přestal platit. Všichni občané, kteří jsou součástí Klitzibürgu déle jak dva měsíce mají právo být ocenění šlechtickým titulem a právy pojící se s ním. Co se týče neobčanů, tak jediný titul, který mohou získat je titul barona, ovšem bez práva na dědičnou dynastii. Za zásluhy může být jedinec povýšen do šlechtického stavu, což mu automaticky dává práva:

 • má právo používat erb
 • má právo používat přídomek z nebo von (von je dostupné pouze pro vikomta a výše)
 • pokud byl zvolen Vikomtem, náleží mu právo spravovat provincii
 • pokud byl zvolen Moktem, náleží mu právo spravovat město/štat
 • pokud byl šlechtický titul udělen natrvalo, má právo založit dědičnou dynastii

Šlechtický stav v Klitzibürgu se primárně spojuje se správou administrativních jednotek, mezi ně patří např. provincie, štaty, státy.

Zajímavou výjimkou je Mokt, nejnižší možný titul. Dává všechna práva jako níže uvedené tituly, jen se nositel Rytířem v Armádě, což znamená, že musí sloužit v Armádě. Tak musí provést každý prvorozený syn. Pokud tak neudělá, jeho titul bude odebrán. Šlechtické tituly v Klitzibürgu jsou:

Politické strany

Většina politických stran je neaktivních, kvůli pozastavenému parlamentu. Jedinou stranou s nějakou aktivitou jsou Roajalisté, kteří nedávno získali nového předsedu. Podle ústavy by měl mít každý občan právo založit politickou stranu a angažovat se v politice, ale tato možnost je momentálně velmi omezena. Dle neexistující ústavy lze vytvořit i regionální politické strany, které soupeří jen v rámci státu. Jediné státy, které na tuto výsadu mají právo jsou původní Klitzibürg a Erganburg a Haakonn.

Strana Logo Lídr Pozice na politické ose Ideologie Stav v ŘSR Křesla v Říšské sněmovně reprezentantů
R
Roajalisté
R
János Peter Szesekoven Pravice monarchismus, národní konzervatismus, liberální konzervatismus Vláda
0 / 4
SSL
Strana Sjednocené levice
S
není Jan Šťastný Levice sociální demokracie, etc.etc. Vláda
0 / 4
LSS
Lidová strana Svatoatheistů
L
Mikuláš Göth Středopravice svatoatheistická demokracie, monarchismus, sociální konzervatismus, liberální konzervatismus Vláda
0 / 4

Právo a soudní moc

Momentálně veškerou soudní moc má velkovévoda, ale v ústavě bude definována pozice soudů. Oficiálně existuje jeden soud, a to je Velkovévodský soud v Breitzickburgu, kde se též konal soudní proces mezi velkovévodou a Stefanem Kutnixem I.. Každý občan má právo na spravedlivý soudní proces, pokud požádá, získá ke své obhajobě i právníka. Roli soudce momentálně drží velkovévoda, který ovšem slibuje, že bude nestranný.

Index lidovlády

Klitzibürg skončil na posledním místě v Indexu lidovlády, vytvořen. Tato pozice ukazuje momentální Klitzibürg a jeho nedostatky. Velkovévoda doufá, že nová vláda v čele s nově vybraným kancléřem pomůže Klitzibürgu dostat se alespoň do kategorie Hybridní režim.

Prvním krokem ke zlepšení situace s lidskými právy bylo opětovné umožnění stejnopohlavního manželství a započetí sepisování ústavy.

Armáda

Klitzibürgská armáda je velmi malá a jediná forma zbraně, kterou disponuje jsou dřevěné meče, švýcarské nože a Velkovévodský meč, který je ovšem využíván při pasování nových rytířů a ne v bitvách. Ovšem kromě fyzického konfliktu by teoreticky Klitzibürgská armáda mohla být v budoucnu aktivní ve virtuálním bitevním poli, pokud se uskuteční plán vytvořit hackerský tým.

V případě mobilizace je Klitzibürgská armáda schopna mobilizovat okolo 0 - 5 lidí, ovšem toto číslo se mění v závislosti na počasí a náladě.

Doprava

Systém dálnic, zpevněných cest a silnící v Klitzibürgu (mimo obydlené části a provincii Southeén

V Klitzibürgu existuje systém "dálnic", zpevněných cest a doplňkově automobilových komunikací. Říšský les je protkaný silnicemi křížem krážem, ale ne všechny jsou si rovné, ve skutečnosti se dělí na čtyři kategorie. Neoficiálně jich pět, existují též vyšlapané pěšiny, avšak ty nejsou zahrnuty do map a tudíž nejsou zahrnuty ani v této tabulce. Kromě komunikací v rámci Klitzibürgu lze také využít nedalekých stanicí autobusů, které se nachází prakticky po celé délce hranic, nedaleko severních a severozápadních hranic se nacházejí vlakové zastávky: Praha-Krč a Praha-Kačerov, které nabízejí spojení do centra města, alternativně do Braníka, Modřany, Vraného nad Vltavou, Mníšku pod Brdy, Dobříše, Jílového u Prahy, Týnce nad Sázavou a Čerčan, kam se trať klikatí po romantické trati, nazývána též jako Posázavský pacifik. Mimo tyto dva módy lze využít i linky metra C, se stanicí Roztyly sousedí Klitzibürg přímo a stanice Chodov je jen nedaleko od východních hranic.

Typ Dělení Provoz Maximální rychlost
Dálnice Barvy a číselné indexy, každá dálnice je jasně oddělená Cyklistika, chůze, levitace (automobilový provoz není povolen, výjimku tvoří IZS ČR a Lesy ČR) Není určená
Zpevněná cesta Oranžová barva, na mapách jsou všechny pouze obtáhnuty Chůze, levitace, cyklistika (je povolena, ale vláda upozorňuje na nerovný povrch; automobilový provoz není povolen, výjimku tvoří IZS ČR a Lesy ČR) Není určena
Polní cesta - Chůze, levitace, cyklistika (na vlastní nebezpečí) Není určená
Automobilová komunikace Černá barva a jméno Automobil, chůze, levitace, cyklistika (poslední tři na tomto mají doporučení být ve střehu) 30 km/h
Most překračující Václavský potok

Sporty

Národním sportem je chůze, e-sport a šachy. Dříve jím býval orientační běh, ale když jej velkovévoda přestal provozovat, rychle upadl v zapomnění.

Státní svátky

Státní svátky byly vyhlašovány v průběhu let. Během státního svátku má každý občan právo na volno a na oholení nohou.

Datum Svátek Popis
1. leden Nový rok Začátek nového roku.
pohyblivé Velký pátek Křesťanský svátek. Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži.
pohyblivé Velikonoční pondělí Křesťanský svátek, tradice vítání jara. Následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně.
1. květen Svátek práce - součást týdenních státních oslav Sociálně demokratickou internacionálou prosazená vzpomínka na dělnickou stávku v Chicagu roku 1886.
4. květen Den nezávislosti - součást týdenních státních oslav Vznik Klitzibürgského velkovévodství
8. květen Den vítězství - součást týdenních státních oslav Konec druhé světové války v Evropě.
9. července Národní den Klasické oslavy.
10. červenec Den Moktské monarchie Výročí založení Moktské monarchie.
28. září Pochod do České republiky Zavraždění knížete Svatého Václava roku 935 (929) ve Staré Boleslavi.
4. listopad Výročí první korunovace a prvních voleb Mikuláš I. byl korunován vládcem Klitzibürgských zemí a vyhlásil první volby
6. prosinec Svátek Mikuláše I./Náboženský den Pohyblivý svátek, závisí na vládci.
7 - 30. prosince Podzimní státní slavnosti Oslava konce podzimu a začátku zimy. Významné svatoatheistické svátky, kde svatoatheisté děkují za požehnaný rok, uctí mrtvé a tradičně slaví. Vánoce patří k tomu.
24. prosinec Štědrý den Večerní oslava Vánoc.
25. prosinec 1. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii oslava narození Ježíše Krista.
26. prosinec 2. svátek vánoční V katolické a evangelické liturgii připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána.

Města/Štaty

V Klitzibürgu se města nazývají štaty, podle německého stadt, jsou to nejmenší administrativní jednotkou a právo na založení měst má téměř každá vyšší administrativní jednotka. V Klitzibürgu se nachází několik štatů, ale jen málo z nich je trvale obydleno. Nenachází se zde žádné vesnice, až na jednu výjimku, což je Velkovévodský Zimní palác, který se nachází na vesnici, která ovšem není součástí Klitzibürgu. Mezi nejznámější patří pravděpodobně Brüm a Breitzickburg, ale zde je seznam zbývajících.

 • Brüm - hlavní štat
 • Breitzickburg - hlavní štat
 • Indürd nad Brothenxem
 • Cattenh Rouge
 • Nordstand
 • Velviare
 • Kassleneth

Koloniální sídla

 • New Dunkerque - hlavní štat v Západní společnosti
 • Kalkahre
 • Carmiérne/Ciudad de Carmierné

Geografie

Geografie je v Klitzibürgu poměrně rozdílná. Například Teplické území se nachází na ostrově, tak hlavní Klitzibürgské území je z většiny pouze les.

Dálnice A1 protínající se skrz Klitzibürgskou flóru

Povrch

Většina Klitzibürgského území je poměrně kopcovitá. Nejvyšším bodem je pravděpodobně vrchol Dultragen, který tvoří přirozenou hranici hlavního Klitzibürgského území a tyčí se řekou Brothenx. Většina území je příroda, pouze v hlavní části Klitzibürgu a v Teplicích se nachází stavby. Většinu území tedy tvoří les či pole. Co se týče vodních toků, tak v Klitzibürgu tento post zastupuje řeka Brothenx, která pramení nedaleko Hrnčíř, což je městská část Prahy a ústí do Vltavy nedaleko Barrandovského mostu. Na jihu a západu Klitzibürgu se nachází i mnoho rybníků, například Dolnomlýnský rybník nebo rybník Labuť, který dotváří jedinečnou atmosféru Klitzibürgu.

Podnebí

Podnebí ve všech částech Klitzibürgu (kromě kolonií) je velmi mírné a poměrně teplé. Nachází se v mírném pásu a většinově v České republice, takže podnebí je typicky české. Pražské území má na rozdíl od kolonií či korunních území o něco teplejší podnebí, což je způsobeno jeho polohou a zvýšenou teplotou z důvodu hustě zastavěné plochy. Průměrná teplota zde je asi 13 stupňů a průměrné srážky asi 430 mm. Ale může se to lišit, protože Klitzibürg se z velké části nachází na kopcích a ve velmi zvláštní pozici, že se zde občas stává, že je zde sníh déle, než v ostatních částech Prahy a častěji zde prší.

Fauna a flóra

Opět, toto se odvíjí od pozice. Jelikož je území původně české, tak většina zvířat a rostlin, která se zde nacházejí se budou nacházet i jinde. Klitzibürgská fauna a flóra není ničím speciální. Nachází se zde typická lesní zvěř, jako veverky, sojky, strakapoudi či brhlíci. Ale jsou zde přítomni i jezevci a díky zoo koutkům s výběhy i mufloni a srnci. Co se týče flóry, tak zde dominuje smrk ztepilý a borovice lesní. Okolo řeky můžeme nalézt olši lepkavou a jasan ztepilý. Původní oblasti bukového a dubového porostu jsou nyní velmi vzácné, což je způsobeno smrkovou monokulturou.

Administrativní dělení Klitzibürgské koruny

Více v článku - Administrativní dělení Klitzibürgu

Velkovévodství a Země koruny Klitzibürgské jsou složitá politická entita, která se skládá s mnoha administrativních jednotek. Tyto jednotky jsou dva státy, dvě autonomní území, několik kolonií a dvě zvláštní území. Od roku 2022 se Klitzibürg začal zbavovat nároku na území, které je obýváno občany České republiky, zatím byla pouze změněna poloha Teplického území, ale velkovévoda se nechal slyšet, že v plánu je i upravit pražské území Klitzibürgu.

řeka Brothenx, která protéká západní částí Klitzibürgu

Státy

Území Velkovévodství a Země koruny Klitzibürgské se dělí na mnoho oblastí, ale státy jsou tou nejvýše postavenou administrativní jednotkou. Způsob dělení Klitzibürgské koruny a de facto zfederalizování Klitzibürgu na menší administrativní jednotky jako jsou státy se datuje do prvních měsíců roku 2020, kdy byl tehdejší stát Haakonn připojen po Klitzibürgskou koruny a tehdy vzniklo Haakonnské království v rámci Koruny. Toto království se později sjednotilo s Erganburským knížectvím a vznikla Nejsvatější Unie Erganburgu a Haakonnu, jediný další stát, kromě původního Klitzibürgského území.

Provincie

Státy jako největší a nejdůležitější administrativní jednotky mají právo na tvorbu vlastních provincií a provinčních měst. Toto právo zatím využil jen Klitzibürg, ale je do budoucna možné, že ho využije i Erganburg-Haakonn. Samotná funkce provincií je hlavně sdružování obyvatelstva pro snazší funkci při volbách, referendech či sčítání lidu. Každá provincie má svůj provinční štat a má právo i na motto, vlajku a výjimečně i znak. Provincie mají tendenci se často měnit a některé zanikají a vznikají, poslední taková reforma provincií proběhla na podzim roku 2021, kdy se finálně vyřešily dlouhodobé problémy, co se týče názvů provincií. Zároveň v roce 2022 už konečně začínají vznikat mapy provincií v rámci Klitzibürgu a velkovévoda odhaduje, že do konce prázdnin 2022 bude mít hotovo. Tato predikce se ukázala jako mylná a mapy byly doplněny až 14. května 2023.

Území

Dále se Koruna dělí na území, což jsou často menší jednotky jak rozlohou, tak i populací. Mají mnohem méně práv, než státy. Ale území může být dost nejasný pojem. Například Autonomní území Eulenburg by se právy dal přirovnat ke státu, ovšem nemá právo na vlastní tvorbu specializovaných zákonů, zakládání státních politických stran či expanzi území. Zatímco Výsostné území Teplické je skutečně jen ceremoniální a dekorativní území. Nikdo se nemůže stát občanem, neexistuje zde územní parlament.

Štaty

Nejmenší administrativní jednotkou v Koruně jsou štaty. Na alespoň jeden štat má právo úplně každá administrativní jednotka, která je výše na žebříčku (kromě Teplického území). Štaty nemají prakticky žádný význam, kromě toho, že sdružují obyvatele k snazší manipulaci a firmy díky nim působí důvěryhodněji, když mají sídelní místo. Štaty nemají práva na vlajku, výjimku tvoří dvojici hlavních měst, Brüm a Breitzickburg.

Kolonie

Kolonie v Klitzibürgu jsou zvláštní výjimkou, protože to technicky ani nejsou kolonie. Nejblíže se dají přirovnat k Teplickému území, protože opět, jejich účel je jen ceremoniální a dekorativní. Dříve pro každou kolonii měl být vybrán i guvernér, ale od toho se již dávno upustilo. Většina z nich byla spojena do Klitzibürgské západní společnosti, která je parodií na Východoindickou společnost, která existovala v Nizozemsku. Momentálně neexistují žádné plány na další rozvoj kolonií a jediný důvod, proč je Klitzibürg stále vlastní je spíše nostalgie ke starým časům. Veškeré kolonie spravuje Říšský dvůr a jsou tak jediné administrativní jednotky, které oficiálně spravuje soukromá osoba (kromě Teplického území).

Zvláštní výjimky

Většinu území Klitzibürgu pokrývá Říšský les

Zvláštní územní výjimky jsou dvě.

Zimní palác velkovévody

První je Zimní palác velkovévody. Tato budova se nachází na blíže nespecifikované lokaci, kde velkovévoda tráví volný čas mimo ruch velkoměsta. Zajímavé na této budově je to, že patří pod Říšský dvůr, ale není součástí Klitzibürgu, je pouze majetkem Dvora

Autonomní lankrabství Labuť

Druhá územní výjimka je Autonomní lankrabství Labuť. Toto autonomní území je oficiálně součástí hlavního Klitzibürgu, ale místo vikomta je spravováno lankrabětem a ten má mnohem více pravomocí a podléhá přímo velkovévodovi. Labuť vznikla jako součást mírové smlouvy mezi Klitzibürgem a Majerovskem, které již dříve na Labuť několikrát vzneslo nárok. Autonomní území spravované králem Majerovska v rámci Klitzibürgské koruny byl kompromis na kterém se oba panovníci shodli.

Administrativní dělení Klitzibürgského velkovévodství

Klitzibürgské velkovévodství, tím se rozumí jeho hlavní část v Praze, se skládá z šesti provincií, pěti měst a jedné speciální výjimky

Seznam provincií a štatů v rámci hlavního Klitzibürgu

Zde je aktuální seznam všech provincií a štatů patřící pod hlavní Klitzibürg.

Jméno Vlajka Území Štat Vznik Vikomt/Guvernér Obyvatelé
Metropolitní oblast hlavního štatu Brüm 550 m² Brüm
Breitzickburg
2019 Mikuláš I. 4
Nordethasen a Brotheasen 450 m² Nordstand 2019 Mikuláš I. 2
Provincie kraje Indürdského 130 m² Indürd nad Brothenxem 2019 Mikuláš I. 3
Říšská provincie Ludoch-Dörner 2 m² - 2020 nevyžaduje 2
Velké Körpenque 10 m² Körpenque 2019 Mikuláš I. 0
Suthende/Southeén 10 m² Cattenh Rouge (Catroughe) 2021 Mikuláš I. 0
Kolonie
Kolonie Burhou 1,5km New Dunkerque 2019 Mikuláš I. 0
Osobní Říšské vlastnictví Dvora Islés Saint-Marcouf 350 m 2019 Mikuláš I. 0
Korunní závislé území Bureau-Saint Michael 6 km Ciudad de Carmierné 2019 Mikuláš I. 0
Kolonie Isla Conejo 0,8 km 2019 Mikuláš I. 0
Kolonie Los Testigos 6 km Kalkahre 2019 Mikuláš I. 0

Související články

Externí odkazy


Chybná citace: Nalezena značka <ref> pro skupinu „pozn.“, ale neexistuje příslušná značka <references group="pozn."/>