Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Nissiiština

Z Mikronárody Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Nissiiština
niyiMal
Niimal.png
Slovo 'niyiMal' v různých písmech
Rozšíření MeknijskoKMVvector.svg Spojené státy meknijské
RadoslávieRflag.png Radoslávie (Bobánie)
Počet mluvčích není znám
Klasifikace
Písmo latinka (Nissiiská abeceda), ssalba (tradiční)
Postavení
Regulátor Meknijská národní univerzita nakála Hanunkcha
Úřední jazyk MeknijskoKMVvector.svg Spojené státy meknijské
Kódy
CSO 3343-1 ns / nsm
CSO 3343-2 ns_FE / nsm_FE (B)
MicroWiki
https://cs.micronations.wiki/wiki/大丶己丶丁丶日卜눈/nsm

Jazyk nissiiský (nissiisky niyiMal/岛舌) je bójoheumský aglutinační jazyk, který je jedním z oficiálních jazyků Spojených států meknijských. Jedná se o jeden z nejvyspělejších jazyků ve středoevropském mikronacionálním prostoru. Jazyk je standardizován Meknijskou univerzitou nakála Hanunkxa.


Historie

Moderní nissiiština vychází z nové nissiištiny, jazyku, který svůj původ datuje až k prabójoheumštině, teoretickému jazyku, který je předkem, vedle nissiištiny, i radoslávské jeseničtině. Prabójoheumštinu jako svůj jazyk označovali proto-meknijčané v legendě Ojineo. V legendě je jazyk označován jako "mōdnumida", lingvisté předpokládají, že slovo mōdnu pochází z korejského 모듬 (modeum - smíchaný), slovem "mida" se označovali proto-meknijčané, jelikož je prabójoheumština jazykem založeným na indoevropském základě, je možné, že název znamená "smíchaný jazyk", čili jakousi kreolštinu.

Jazyk se poté od proto-jeseničtiny oddělil přibližně v 1. století n.l. Další vývoj znamenal oddělení nissiiské a esagitské větve, která však sama vymřela a byla nahrazena nissiiskou. Nová, nissiisky ovlivněná, esagitská větev znovu oddělila. Nissiiská větev byla rozdělena na další dvě podvětve, tyormyarskou a niyimyalskou (thornskou a nissiiskou). V moderní době v esagitské větvi existují dva jazyky, nižší a vyšší esagitština, v nissiské nissiiština, bobanština a konissiiština, v thornské thornština.

Gramatika

Ortografie

Nissiiština je oficiálně zapisována nissiiskou abecedou (alpabaeta, dříve ababeba). V tradičních a duchovních dokumentech je zapisovaná písmem ssalba, některé státy (Niyi, Esagitia) ssalbu dodnes používají.

Abeceda Čtení Spřežky Čtení Diakritika
A a Ae e Ā
B b Eo o Ē
C ts Eu u Ī
D d Yae je Ō
E e Yeo jo Ū
(F)

Přestává se používat

p Yeu ju
G g Sh š
H h Sx šch
I i Ch č
J Cx čch
K k Ss z
L l Hw chv
M m Rh ř
N n Px pch
O o Tx tch
P p Kx kch
R r
S s
T t
U u
V v
(W)

Pouze v Hw

u
X ch
Y j
Ʌ neznělé uh

Další

Slovosled věty je stejný jako v češtině. Jelikož je jazyk aglutinační, tak neobsahuje žádné ohýbání, ani časování, unikátnost jazyka je však tzv. mida, mida je slovo, které je na konci každé věty. Mida poté udává čas a způsob, příklad (mida komponenty kapitálkami) = mayaahkaSEYO du bae oneul soleni kvangnun oneul shmarkokosegaMIDASANKAJUAE (Ahoj. Byl jsi na tom kurzu vaření? (příteli)), kde je SAN zdvořilostní forma přítele, KA je tázací věta a JUAE je minulý čas. V každé větě jsou také přípony slova, například 니[ni] - přídavné jméno (kosegaNI - pracovní), 갈[gal] - označení člověka (kosegaGAL - pracovník, zaměstnanec), 눈[neun/nun] - podstatné jméno (kosegaNUN - práce, tvoření). Dalším oborem gramatiky v nissiištině je použití Xansiih, to je využíváno pouze u jmen, například jméno Bao Dobaa-na, se sunssalbou zapíše jako 丁卜囗 久囗丁不나, pomocí xansiih 亡亡成나.

Číslovky

Výslovnost

Číslovky v nissiištině mají dva tvary, řadové a normální. Řadové vždy končí 아 [a].

Aritooh Arabské Nissiiské Posvátné Česky
0 nura nura nula
1 mi iino, semo jedna
2 ta deobo dva
3 teare teareyes, tearianaya, tearpoores tři
4 peur cherabaes čtyři
5 pyeong pinpxe pět
6 sesx sēk, seobēk šest
7 hepyeo seshaa sedm
8 oohsa oktya osm
9 yevet shieobin devět
一冖 10 den dekaa deset
丅冖 20 tadilea deoryeolekaatōi, deobodekaa dvacet
丅冂 25 tadileapyeong deoryeolekaatōipinpxe, deobodekaapinpxe dvacet pět
一冖冖 100 seot kasseoso sto

Osobní zájmena

1. osoba 2. osoba 3.osoba
Mužský Ženský Střední
J. č. ssalba 亍卜 久凵 丰己中了 日去了 昍丿大
latinka ma du kreos nyaes nney
Mn. č. ssalba 卜孓 久凵 了卜
latinka asx du sa

Slovní druhy

Slovní druh Nissiisky Koncovka Ssalba Koncovka Latinka
Podstatné jméno 丨乚囗 了囗乚丿亍卜눈 눈/룰 Nun/Eun Lul/Eul
Přídavné jméno 日丨了囗乚丿亍卜눈 Ni
Zájmeno 了凸乚丿亍卜눈 není není
Číslovky 己丨刀回눈 řadové: A
Slovesa 丰囗日丨亍卜눈 záleží na zájmenu záleží na zájmenu
Příslovce 丁厶久눈 není není
Předložky 日个日눈 není není
Spojky 丁凵卜눈 není není
Částice 久丿亖눈 není není
Citoslovce 丁去눈 není není

Konjugace

Česky Nissiisky Keoda Výslovnost keody Keoda v ssalbě
beru (ma) pxermeot -eot -ot
Ty bereš (du) pxermae -ae
On, ona, ono bere (nney) pxerma -a -a
My berem(e) (as) pxermeon -eon -on
Vy berete (sa) pxermeoyae -oyae -oje
Oni berou (nnae) pxerme -e -e

Příklad textu

Všeobecná deklarace lidských práv

Nissiisky aruGalLul bae koOnbae dea unseoNi i someuNi do nney ineul mabeNun i indeksLulSeamnida. sa bae daeKersseoNi i habu kōmvisoyeoteutinnaeNun i omseo moji ineul baNun ovvae brotērNiSeamnida.
Čtení
Nissiisky, český zápis Arugalyl bê ko'onbê d'unsôní y somûní do n'nej inûl mabeun i indeksylsymnida. Sa bê dêkerzoní y habu kómvisojôtûtin'nêun y omzo moži inûl banun ouê brotérnísymnida.
Nissiisky, posvátná ara cxomyainLul bae koNguokeo dea unseoNi i someuNi do pxello in mabeNun i puuyeuLulOika. eobeolhwaLul bae daeKersseoNi i eikyae kōmvisoyeoteutinnaeNun i omseo moji in baNun brotearianaoNunOika.
Posvátné čtení
Nissiisky, strojový překlad ara galmmaLul bae nguoteu lēudderoNun i someuNi ineul pxelloNun i dekeuteroNiSeamnida.  sa baeSe dekersoShea kaati rtinnaeNun i kōmvisoyeoteutinnaeNun i omseo mojiNun ineul baNun ovvae brotearianEunSeamnida.
Česky Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
Úryvek - výslovnost

Z HaeriNim PotearNim i vikkoGalNi praahnaNun

gd. i gn. DursleyNim, ka bae oneul aritō chereabaeNun, Privet Drive, bae borsoNi oneul koMal sa bae nohmalNi, daeMyonSeamnida. sa bae ōpitoNi galLul du baeSheaae koBealpyae ssae ineul koPxisoyeot minseoNi atta pxalNi, atta sa siBae minseoNiSeamnida. gd. DursleyNim baeSheaae namulGal oneul siyeaNun on solemaNun GrunningsNim, ka kosega oneul lhyokaflleoLulSeamnida. nneyDen bae metNi, myoyunaDenNi gd. siKaati monhwaNun, ita nneyDen habu daeMetNi norhisoyeotbardōNunSeamnida. gn. DursleyNim baeSheaae kerkyae i flaehokxūtoNi i habuSheaae shisso taNi monhwaNun miit yeareabeanNun, ka baeSheaae oneul nneyNa baeSheaae nadahkxeusyae oneul kxortoNi seopisoyeotLulSeamnida. DursleyNimNi ukxlidNun habu ketNi i laoNi putuGal oneul solemaNun on DudleyNim i sa shintea oneul nneyDen baeSheaae daeHadanNi putuGal oneul maeulaNunSeamnida. DursleyNimNi ukxlidNun habu aruiyoLul on sa hwanaSheaae, atta sa habu i ronoNun, i saNi daePibeaaNun baeSheaae on keapopxodGal baeSheaae onhwana soleNunSeamnida. sa siShintea dora oneul keapopxodGal onhwana oneul PotearNimLulSeamnida. gn. PotearNim baeSheaae gn. DursleyNimNi sveosyaerGn., atta sa siEokyaeSheaae oneul totyeo nyeonLul, fakeatNi, gn. DursleyNim todora oneul nneyNa siHabu sveosyaerGn., yod pxiyo nneyNi sveosyaerGn. i nneyNi hadaninadahNi ukxlidGd. siBae „DursleyNimNi“ oneul sa hwanaSeamnida. DursleyNimNi ukxlidNun bae daeOkxarNi oneul shinteaiyoNun ovvae PotearLul ingneumi oneul ūtiikxeaNunSeamnida. ka shirhāiteriGalLul baeJuae shintea oneul PotearNimNi ingneumiNunSeamnida. 1 DursleyNimLul hwana oneul metNi pūtu ovvae PotearNimLul ka solemaNun bae HaeriNim, DursleyNimLul siDeaktinnae oneul nneyDen shipxomSeamnida. soleNi pūtuGal baeSheaae hadanNi rtinnaeNun oneul nnaekxeuae on PotearNimLul yyocomi, sa siHwana on modeum kaati soleNi minseoNi pūtuDenGalSeamnida. kaYor gd. i gn. DursleyNimLul boddeyae oneul kachoNi deobosalNun asNi kleuteasNun onbae, totearyaed baeSheaae nada oneul soleNi minseoNi salyoNun ineul hwagesGugSeamnida. gd. DursleyNim gukka on nneyNi eobolea oneul tayNun, ka siBae bilisoyeotNi on kosegaNun, i gn. DursleyNimNa kadssae oneul DudleyNim on nneyDenNi ateusedloNunSeamnida. nyaeinoGal ongeanoba on ketNi kāeobonoNya myaeko oneul loēkoNunSeamnida. oneul oktyaisēmiYor, gd. DursleyNim lesyae nneyNi portoyaeNun, subiyeo oneul gn. DursleyNim oneul nneyNi inīpxoNun i numāi oneul subiyeo on DudleyNim, atta nneyDen gyeu shi, atta DudleyNim habu shisotinnaeNun i cele oneul cerealiyeoLul dea mokesyeoLul. „smeruNi pūtuGal“, domal gd. DursleyNim oneul nneyDen eokeuvae oneul dolNunSeamnida. nneyDen hwageu on nneyNi seumNun i eokeuvae on aritō cheareabaeNunSeamnida. nney baeSheaae oneul pxeisoyeoteutinnaeNun ovvae ūtiikxeaNun, oseo nneyDen dekaye kaetNya ka bae eoryeolea ineul mappōNunSeamnida. on saekeondNun, gd. DursleyNim siHana pxo nneyDen dekayeSheaae, oseo nneyDen ssaeyeapmin oneul nneyNi kxefoNun on dekaye oneulSeamnida. otearyaed baeSheaae minseoNi kaetNya sīūoseoi on ūtiikxeaNun dea Privet Drive, atta nneyNa siHabu mappōNunSeamnida. gd. DursleyNim eobami i ūtelpyae oneul kaetNunSeamnida. nney ūtelpyaeSheaae retearyaedSeamnida. pxom gd. DursleyNim seumSheaae ambī ūtiikxeaNun, nneyDen dekayae oneul kaetNya ineul seopxyaeNunSeamnida. nney baeSheaae opxmal on nolituNun dea Privet Drive, shiyo, dekayae oneul nolituNun, kaetNyaLul siHana ka opxmal oneul nolituLul i mappōLulSeamnida. gd. DursleyNim kxeibbayae i siShintea oneul kaetNyaSeamnida. pxom nneyDen seumSheaae anta kamiNun, nneyDen shintea on shiiyoNun, atta lhyokafflleoLulSeamnida.

==Odkazy==

{{{1}}}