Bobanština

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bobanština
Počet mluvčích není znám
Postavení
Regulátor není stanoven
Úřední jazyk není úředním
Kódy
CSO 3343-1 není
CSO 3343-2 není

Bobanština, bobansky Nijimal, je aglutinační jazyk (jazyk, který tvoří slova nabalováním menších celků), který je oficiálním jazykem Bobánie, součásti Radoslávie. Bobanština se obvykle zařazuje přímeknijské jazyky, jedná se o kreolský jazyk, který vznikl z nissiištiny. Bobanština se do Bobánie dostala za dob Meknijské Bobánie, kdy byla nissiiština úředním jazykem. V té době se nissiiština smíchala s původními jazyky a ztratila svou fonologii, technicky se jedná o dialekt, či kreol nissiištiny a řadí se do nissiiských jazyků, což je větev jazyků přímeknijských.

Gramatika

Slovosled věty je stejný jako v češtině. Jelikož je jazyk aglutinační, tak neobsahuje žádné ohýbání, ani časování, unikátnost jazyka je však tzv. mida, mida je slovo, které je na konci každé věty. Mida poté udává čas a způsob, příklad (mida komponenty kapitálkami) = majákaSEJO du bé nul soleni šcholarNUN nul šmarkovokMIDAKADŽU (Ahoj. Byl jsi na tom kurzu vaření?), kde je KA tázací věta a DŽU je minulý čas. V každé větě jsou také přípony slova (kody), například NI- přídavné jméno (vokNI - pracovní), GAL - označení člověka (vokGAL - pracovník, zaměstnanec), NUN - podstatné jméno (vokNUN - práce, tvoření).

Číslovky

Číslovky v nissiištině mají dva tvary, řadové a normální. Řadové vždy končí 아 [a].

Arabské Čtení Česky
0 nura nula
1 mi jedna
2 da dva
3 ri tři
4 iři čtyři
5 pjon pět
6 šešch šest
7 heptjo sedm
8 osa osm
9 jevet devět
10 dil deset
20 dadil dvacet
25 dadilpjon dvacet pět
100 sůt sto

Osobní zájmena

1. osoba 2. osoba 3.osoba
Mužský Ženský Střední
J. č. latinka ma du nejden nejna nej
Mn. č. as sa nejsaden nejna nej

Slovní druhy

Slovní druh Nissiisky Koncovka Předpona
Podstatné jméno ilo solemanun nun není
Přídavné jméno nisolemanun ni není
Zájmeno solemanun není není
Číslovky ritónun řadové:a není
Slovesa voknumanun není ko
Příslovce bednun není není
Předložky ninnun není není
Spojky bvanun není není
Částice degnun není/sejo není
Citoslovce bjenun není/sejo není