Bójoheumské prajazyky

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Bójoheumské prajazyky systematicky rozdělujeme do tří hlavních úrovní, což poskytuje přehled jejich vývoje a variací. Počáteční fáze, známá jako společný bójoheumský prajazyk, je označována termíny mōdnumida či módejda, přičemž tato úroveň představuje počáteční odvětvování těchto jazyků.

První rozdělení následně introdukuje dva hlavní proudy, mawcha a shwacha, reflektující primární diferenciaci mezi jednotlivými skupinami. Tato fáze odhaluje prvotní rozdíly mezi výslednými jazyky a reprezentuje klíčový moment ve vývoji bójoheumských prajazyků.

Druhé rozdělení prohlubuje diverzitu tím, že identifikuje další podskupiny jako středolurkské, jesenické, přímeknijské a další. Tato fáze naznačuje subtilní nuance a specifičnost uvnitř bójoheumských prajazyků, kdy každá podskupina rozvíjí své vlastní jazykové charakteristiky.

Společný prajazyk

V rámci meknijského kontextu je společný prajazyk označován termínem mōdnumida, často přezdívaným jako jazyk midajských Bójů neboli midaiboii. Tento prajazyk představuje klíčovou fázi vývoje bójoheumských jazyků, a předpokládá se, že byl flexibilním jazykem s podobnostmi k galštině a vzdáleným příbuzenstvím k latině, jak vyplývá ze současného slovníku bójoheumských jazyků.

V rámci radoslávského kontextu je tento společný prajazyk nazýván módejda a někdy také označován jako jazyk Módejdů nebo prostě Bójů. Jeho charakteristiky odrážejí jeho roli v diferenciaci bójoheumských jazyků při migraci midajských Bójů a jeho vliv na formování specifických dialektů.

Příklad věty

Kněží Namoregs věnuje tuto svatyni bohu, bohyni a jeho dětem - lidem.

nesaien namoregs diizemai kiiteruos nemetoom zuedoohuaen touogiuoin itaphe geeros butulgalniolmida.

nesai(en) NAMOREGS dīzemai kīterôs nēmētom zê dōhua(en), tōhuogiiô(in) itaphe gēros butu(l) - galnyô(l)mida. ('''mōdnumida)

Shisai Namoregs ginēsxan kxei shimeōson ana dhwan, deoogon i sēobio puupol - teutol. (nissiiština)

První dělení - mawcha a shwacha

První dělení spustilo proces, který vytvořil dva rozdílné jazyky: jazyk mawcha (severní dialekt, též zapisován jako małča nebo mauča) a jazyk shwacha (jižní dialekt, též zapisován jako šváča). V jazyce shwacha došlo k významné změně, na rozdíl od mawcha, kde se předpona "NE" změnila na "ŚI"; tato změna také postihla jazyky větvě přímeknijské větve. Shwacha byla dlouho považována za jazyk vzdělanců.

Příklad věty

Duch slunce přináší život člověku a přírodě. Bohyně země o život láskyplně pečuje.

sóvubel(ô) buermer dota(n) de čhomên(el) itaphe buevuhiru(n). mêil(a) svuberke(ón) dota(n) kímjô(mí)uida. (mawcha)

sówbel(a) beru ió(m) zo saiun(er) itapte beuhruiru(m). menuw(a) swubergi(on) ió(n) kam(í)nida. (shwacha)

Sōbeal pxaermitt doran ana amCxomyaineul i bbehisoyeot. Maeula eommatti pro doran kiimonnaeyī. (nissiiština - potomek mawcha)

Sówukol riermid zono ana gaietl anko buhizir. Meila imad pro zono kaumius. (esagitština - potomek mawcha)

Sáwelis bermi io zos suzun atke bewighuross. Menwa subergi io kamii. (praesagitština - potomek shwacha)

Saermiro miromi es saes saaena aetauer michro. Mikaae eserki es kaaemi. (lorynština - potomek shwacha)

Sanbel ber yi so syiun onyi begidi. Meyua suberkyi syiun gami. (bohujilština - potomek shwacha)

Druhé dělení

Druhé dělení přineslo vznik moderních jazykových větví, včetně přímeknijské, mimomeknijské, radoslávské, středolurkské, esagitské ✝ a dalších. Tato fáze označila další stupně diverzifikace bójoheumských prajazyků, kdy každá větev začala vyvíjet své specifické jazykové charakteristiky.