Esagitština

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Esagitština
Malnu epi Esagitus (anko Relagal)
Esagitusmalo
Rozšíření Meknijsko Meknijsko-Lurk
Počet mluvčích není znám
Klasifikace
Písmo latinka
Postavení
Regulátor Univerzita nakála Hanunkcha
Úřední jazyk Stát Esagitie (Meknijsko Meknijsko-Lurk)
Kódy
CSO 3343-1 es
CSO 3343-2 není

Esagitština, (esagitsky Malnu epi Esagitus anko Relagal, či krátce Esagitusmalo) je jedním z jazyků Meknijska.

Všeobecná deklarace lidských práv

Esagitsky Oraseu tchunjaimus tzoniziroenn leudreriusimo anko saiiziro et beronu anko dekidreriusus. Sa degersoenn kaani rnßniziro anko koawubauziniziro anko tvoroén mozi saa et e banu kozodrerius brodriano.
Alpabaeto Ōrasēu txeuniaimus conicirwenn lēudrerīsmo anko saīciro et bēronu anko dekidreryusus. Sā dēgerswen kāni rnīsniciro anko kwāvubeociniciro anko tvorwēn moji sā et e banu kocodreryūs brodryano.
Plebejsky Oroj tchunieimlug nzodizoenn leuderjugimo adko somizo en berogu adko tekiderjuglug. Ga kekersoenn kaadi rdsrdizu adko koimvubojzidizu adko dorén mnogi saa en es bagu kozoderjug brodrianu.
Alpabaeto Oroīī txunyaeimlug neacodicwen lēuderyeugimo adko somico en bērogu adko tekideryeuglug. Gā kēkerswen kādi rdīsdicu adko kwimvubicidicu adko dorēn mnōgi sā en es bagu kocoderyeug brōdrianu.
Nissiisky Ara cxomyaineul nguotkii lēudderonī i someu in pxellomēī i txekterol. Sa dekersokii kaati rtinnaemēī i kōmvisoyeoteutinnaen i bbīnn mojitti saa in ēno ban dea brotearianēī.
Česky Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.