Vvakeismus

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vvakeismus (nissiisky Vvakēn, či Hwagen, posvátnou nissiištinou vvakēNun, či vvaKe, také známo jako meknijské pohanství, či meknijská wicca) je meknijské náboženství a styl života. Vvakeismus pochází z prastarého meknijského pohanství, součásti středoevropského pre-křesťanského náboženství a takzvaného kēmeunoliteu - nebeského vedění.

Vvakeismus je eklektické vyznání, které se skládá z různých nūliteal, knih cest vědomí. Knihy cesty vědomí jsou různé způsoby vyznávání vvake. Mezi tři hlavní knihy patří: Yeareabeanūī nolitinnaen (praktikující vvakeista), Kōilushisai (léčitel) a Ssercesshisai (kněží, či mnich). Každá nūlitea je praktikována podle predispozic dané/ho vvakeisty/tky.

Do vvakeismu patří i knihy poznání (gnoskālal, doslova "vyrobené, stvořené knihy") a legendy (bomiil, doslova "řečené"). Nejznámější bomii je Ojineo (příchod Hanunkxa), další je Ssergeshi (stvoření světa, ze slov sserces geshisoyae). Mezi gnoskāla patří například Hwastarlā - nauka o galaxiích (doslova mnoho-hvězd).

Etymologie

Název vvake, či vvaKe, se skládá ze dvou částí, vva a ke. Vva - hwageo, z prastaré proto-přímeknijštiny *vvakxum, směr a Ke - kēmeu - nebe, či božská dimenze (valna). Vvake tedy doslovně znamená směr k bohům, směr výše, či cesta osvícení.

Alternativním názvem vvakeismu může být v angličtině Wakeism, či Waism. V češtině se usadilo označení Vakismus, Vakeismus, či jednoduše Vake.

Knihy poznání vvakeismu

Typ Krátký název Dlouhý název Česky
Gnoskā Hwastarlā Ē gnoskāyī ūlan dea hwastarlā gīgean Kniha poznání poselství hvězd a jejich vědomí
Gino Ē gnoskāyī ūlan dea inpinyae ginomēī Kniha poznání pohlavní energie
Nindenda Ē gnoskāyī ūlan dea inpinyae ana amNindenda Kniha poznání hlubokého přemýšlení
Nori i pram Ē gnoskāyī ūlan dea inpinyae ana amNoril Kniha poznání těla a jeho bodů energie
Isīprāna Ē gnoskāyī ūlan dea Isīprānal i Sīmēoseol Kniha poznání o svatyních a jejich položení
Nyaemnoyae Ē gnoskāyī ūlan dea galmmayī nyaemnoyael Kniha poznání o pojmenování lidu
Bomii Ssergesī / Sercesbo Sercesēī bomiin Pověst o Serces
Ojineo O midaii jineol Pověst o prvních midaích
Nākalbo Nakālēī nguoteunī bomiin Pověst o zrození bohů