Banisoyeot (Vvakeismus)

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Banisoyeot, česky také známo jako duchové, andělé, či esence, jsou, vedle dhwal, etmineul a beatil dle vvakeistické knihy vědění nūlitean, většinou vědomé entity, které se nachází na pomezí valen (světů) a ve vyšších a nižších valnách. Banisoyeot mají schopnost mezi valnami bez problémů cestovat, většinou pomáhají jiným etmin (duším), dhwal (božstvům, někdy jsou banisoyeot polobožstva), či bývají duší beatil (věcí).

Typy banisoyeoteul

Nākalové

Nākalové, či polobozi jsou poloviční banisoyeot. Rodí se po spojení božstva (dhwa) a nebožstva (etmin, či beatin). Pokud se spojí božstvo a duše, zrodí se nižší nākal, který může chodit po zemi a komunikovat s lidmi. Vyšší nākal se rodí při spojení božstva a nějaké věci. Vyšší nākalové nemohou žít uvnitř valen, mohou však žít na jejich hranicích, odkud ovlivňují etmin, beatil a dhwal. Mezi nejznámější nākaly patří Hanunkch, syn boha Deahwitēra a etmin Eariany, Mekniy (Sēmi-nākal, otcem byl Hanunkx, matkou známá úřednice (etmin) Peurahwa z ostrova Pxintyae), Mojiba (vyšší nākal, matkou byla Maeula, otcem duch celosvětového oceánu), či Ssalba (vyšší nākal, otcem byl Mojiba, matkou Nōliteuba).

Seznam nejznámějších Nākalů
Jméno Posvátnou nissiištinou Ssalba Poslání
Hanunkx Hānung  Zakladatel dvou provincií midy
Mekniy Mēkni  Hanunkxův syn, první mēk Meknijska
Ssalba zālBa  Duch písma
Mojiba mōjiBa  Duch komunikace
Nōliteuba nōlitidaeBa  Duch vědění / osvícenství

Pxonkové

Pxonkol (čti pchonkol), neboli strážci, nebo strážní andělé, jsou banisoyeot na pomezí valen, kteří ohraňují a pomáhají etmin, dhwal a beatil. Každý člověk (etmin) má svou vlastní pxonko. Pxonko se před narozením člověka dostane k budoucímu lidskému "vozidlu" a sváže stříbrnou nití etmin s lidským tělem. V tu chvíli pxonko označujeme jako Doraba. Po narození člověka pxonko (nyní označovaný jako Sūtuba) bedlivě střeží každý krok svého svěřence, ochraňuje, navádí, vyslýchá modlitby a spojuje svázaný etmin s božstvy. Týden před smrtí se pxonko obléká do bílých šatů označující příchod přechodu, nyní pxonko označujeme jako Boraba. Boraba má za úkol svázaný etmin připravit na opuštění země (Maeuly). 5 minut před časem úmrtí se pxonko dostává do třetí valny, kde se zjevuje umírajícímu člověku (např. jako známý člověk, nebo jako zvíře). V okamžiku úmrtí Boraba přestřihne stříbrnou niť a unavenou etmin zvedá z mrtvého lidského těla a odnáší zpět do čtvrté valny. Nyní se Boraba znovu stává pxonko a dále ochraňuje etmin.

Siobboēkové

Siobboēk (čti šjobvék) jsou většinu času spící banisoyeot, žijící ve spodních valnách, obývající beatil (věci). Příkladem Siobboēk může být Ssidealhwaba, neboli duch řeky Cidliny. Siobboēkové jsou většinu času spící, pokud se však v jejich okolí něco stane, mohou se probudit a projít valnami. Jako Siobboēk bychom mohli přirovnat Blanické rytíře, tedy Pxlanyeoba, duch hory Pxlanyeo - Blaníku, který při ohrožení českého národa povstane a ochrání.