Pram (Vvakeismus)

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pram (někdy pram nori, nissiisky 斗己卜亍) je nori, někdy pouze část ajny. Na pram se kreslí tzv. pram ssal. Pram ssal označuje wakeistu, její barva označuje spirituální vyspělost učeníka. Začíná se na žluté, po dosažení základních schopností se pokračuje na zelenou, poté světle modrou, tmavě modrou, a nakonec fialovou. Nejvyšší spirituální učenci používají zlatou. Barevné značení tyeoku se nepoužívá každodenně. Každodenní použití se barví černě bez závislosti na třídě tyeok.

První stupeň (mi tyeok)

Označuje se žlutou barvou. Je pro začátečníky, kteří se učí základy a objevují spiritualitu.

Druhý stupeň (ta tyeok)

Označuje se zelenou. Jedinci s zeleným označením už pochopili fungování vlastního těla a mysli. Začínají objevovat harmonii přírody a člověka. Začínají s technikami soyeo, nindenda, norisoyeo a dalšími.

Třetí stupeň (ru tyeok)

Označuje se světle modrou. Člověk začíná chápat svoji existenci, začíná mít vlastní názor na fungování vesmíru, na tomto stupni lidé obvykle začínají být vegetariáni, či začínají chápat proč lidé jedí zvířata. V tomto stupni začínají také přicházet první astrální projekce a u jedince se vytváří silné spojení se zemí. Jedinec začíná chápat jednotu lidstva. Příkladem je například hnutí Hippies.

Čtvrtý stupeň (go tyeok)

Označuje se tmavě modrou. Zde člověk získává dar jasnovidectví, léčení, reiki a další. Člověk je už plně spojen s lidstvem a s planetou, dokáže se jednoduše dostat do režimu vysokého vědomí i bez nindenda.

Pátý stupeň (shig tyeok)

Označuje se barvou fialovou. Na této úrovni člověk dokáže ovládat z části svou Garanu, má aktivované Tolun (kundalini) a dokáže perfektně ovládat své tělesné funkce. Přestává lpět na fyzickém světě. Nejvyšší zastoupení jedinců na této úrovni je například v Indii, nebo v Číně.

Šestý stupeň (ball tyeok)

Označuje se zlatou. Člověk je světelnou bytostí. Dokáže vše. Tito lidé se vyskytují hlavně v Tibetu, nebo v Thajsku. Zpravidla to bývají mniši.