Gino

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Gino, také inpinyae ginomēī, úplně Ē gnoskāyī ūlan dea inpiyae ginomēī, česky také energie pohlaví/pohlavní energie, je jedna ze základních knih (gnoskā ūlal) vvakeismu, která se zabývá konceptem pohlavní energie. Dle gino existují dvě pohlavní energie (ginoineul), které svým smícháním ovlivňují celek osobnosti (ēgon). Maskulinní energie se označuje jak kreum, kdežto femininní nyael. Osobnost je tvořena dvojicí deorginon, první deorginon označuje lidské samooznačení (madeorginon), druhé deorginon určuje sexuální a amoyyae přitažlivost osobnosti vůči jiným lidem (dudeorginon).

Význam pohlavní energie

Pohlavní energie je, dle gino, zdrojem veškerého sociálního kontaktu a systému. Pohlavní energie nemusí korespondovat s pohlavím člověka, avšak upravuje akce, názory, pohledy na svět a další subjekty podle základních rysů daných pohlavních energií. Obě energie jsou si rovny a jsou základem rovnováhy.

Deorginon

Madeorginon se skládá ze dvou prvků ginoineul, které určují biologické (amsogino) a sociální (mintgino) pohlaví člověka. Dvě kreum energie tvoří biologického i sociálního muže, kdežto dvě nyael energie tvoří biologickou i sociální ženu. Různé variace madeorgineon mohou vzniknout u lidí, u kterých biologické pohlaví nekoresponduje s pohlavím sociálním (například transgender lidí)

Dudeorginon se také skládá ze dvou prvků ginoineul. Amsogino energie určuje, jaké venkovní rysy člověka přitahují, kdežto mintgino říká, jaký typ člověka (dominantní / submisivní) přitahuje držitele deorginon. V komunikaci bývají obě dudeorginon ginoineul spojovány do hlavního symbolu označení podle dominance energií. Dudeorginon je také označováno jako sexuální orientace / sexuální preference.

Ginossal a sebeidentifikace

Ginossal je symbol, který graficky zobrazuje deorginon dané osoby. Dělí se na dva typy, pegusaginossal / cīobalganginossal (pečetní ginossal / ginossal kaligrafický) a nyaanginossal (jmenný ginossal).

Označení Pegusaginossal Nyaanginossal Zájmeno Také známo jako Koncept genderu
Madeorginon Dudeorginon Suffix
Nissiiské Počeštěné MT AM MT AM Aproximovaný Úplný CS NS Sociální Biologický
Jinān Žina N N K K -na -na ona nyaes žena žena žena
Morini Morina N N N N -na -moi ona nyaes lesba žena žena
Sīrijinā Nýržina N N K - -na -sīn ona nyaes asexuálka žena žena
Sīrmorini Nýrmorina N N N - -na -sīn / -sīm ona nyaes asexuální lesba žena žena
Ddēmoni Démona N N KN KN -na -ddē ona nyaes bi/pansexuálka žena žena
Mealli Mejla N K K K -na -ma ona nyaes transžena žena muž
Morlli Morla N K N N -na -mo ona nyaes lesbická transžena žena muž
Seonlli Sojnla N K KN KN -na -seo ona nyaes bi/pansexuální transžena žena muž
Mānnnoseon Mán K K N N -den -den on kreos muž muž muž
Mānni Máni K K K K -den -man on kreos gay muž muž
Sīrimānn Nýrmán K K N - -den -sīr on kreos asexuál muž muž
Sīrimānni Nýrmáni K K K - -den -sīr / -sīā on kreos asexuální gay muž muž
Bearson Berson K K KN KN -den -ben on kreos bi/pansexuální gay muž muž
Māīhreu Majher K N K K -den -māī on kreos transmuž muž žena
Vīhreu Víjher K N N N -den -vīh on kreos gay transmuž muž žena
Ddēhreu Déjher K N KN KN -den -ddu on kreos bi/pansexuální transmuž muž žena
Jinamōī Žinemojí KN - K K -nii -nōī oni sa nebinární, přitahují je ženy nebinární
Mānamōī Mánimojí KN - N N -nii -mōī oni sa nebinární, přitahují je muži nebinární
Aranaī Árnaj KN - KN KN -nii -rāī oni sa nebinární pan/bi nebinární
Sīonaraī Šérnaraj KN - KN - -nii -sāī oni sa nebinární pan/bi asexuál nebinární
Māsīrāī Máširaj KN - K - -nii -mā oni sa nebinární asexuál, přitahují je muži nebinární
Jīnīrāī Žínraj KN - N - -nii -jī oni sa nebinární asexuál, přitahují je ženy nebinární