Seznam taxonomických názvů v nissiištině

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Univerzita Nākala Hanunkxa spravuje seznam taxonomických názvů v nissiiském jazyce, jakožto regulátor jazyka a vědecká organizace. Taxonomické názvy pochází z posvátné nissiištiny, jelikož bývají počítány jako jedna z nūlitean vvakeismu (knih poznání).

Taxonomické kategorie

mōdnumida nissiisky česky latinsky anglicky francouzsky příklad
název kxeoda nissiisky česky
celý název obecný název
*tsētā dora - život vita life vie - -
*damsekri dāsexea *-ea doména imperium domain domaine dāsexea guanēī guanea eukaryota
*regnōm rēggyeu *-yeu říše regnum kingdom règne rēggyeu bhomēī bhoyeu živočichové
*kemū kemyoa *-myoa kmen phylum phylum phylum kemyoa sfiyomēī sfimyoa strunatci
*daimoi dōmī *-īī oddělení divisio division embranchement - - -
*kliyū ryeoa *-yo třída classis class classe ryeoan galāktin pyaegyeutti galāktyo savci
*tagyū tagyoa *-agoa řád ordo order ordre tagyoa xārēī xāragoa šelmy
*gēntīyī gentī *-tī čeleď familia family famille gentī kolinguoamēī kolingutī psovití
*kastrōm asoxā * *-āā rod genus genus genre asoxā hwailoamēī hwailāā vlk
*gēntī genī * *-ōm / nic druh species species espèce genī "hwaleon" tīpeon yearbeanēī hwaleo yearōm (bealeun) vlk obecný

Příklady názvů

česky nissiisky
vědecký název kolokviální název vědecký název kolokviální název
savci • galāktyo (živočichové • bhoyeu)
pes domácí pes kolinguo doolōm cīaeki
tur domácí kráva cobiyeu agronōm moyeuna
letucha filipínská letucha petūnia filipinōm pitūna (Pxilipinēī)
bukotvaré • bohwagoa (rostliny • jolyeu)
bříza bělokorá bříza dēloa alvōm nnaeola
ořešák královský ořešák (vlašský) derknoēk iūpiterōm knaborsseon
měkkýši • momyoa (živočichové • bhoyeu)
plzák španělský slimák rēpyor īspanīōm sleisneo (sleissisneo)