Království Nekonečné moudrosti

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Království Nekonečné moudrosti
Znak
Národní hymnaSe ctí ku vítězství
čeština
křesťanství, ateismus
Vláda
Semikonstituční feudální monarchie s prvky primitivní demokracie (2020)

Absolutní monarchie dle Absolutního absolutismu (2021 až srpen 2022)

Anarchie (srpen 2022 až 9. říjen 2022)

Absolutní monarchie dle Absolutního absolutismu (9 říjen 2022 až 22. květen 2023)
• Král
Ludvík Rochet
• Člen nejjasnější Královské rady
Mikuláš Vladimir
Vznik
• Vyhlášení nezávislosti
1. listopad 2020
• Přetvoření na Charvátské království
22 květen 2023
• Držitelů občanství
2
Časové pásmo
SEČ (UTC+1)
Předcházející
Nástupnické
Česká republika
Charvátsko
Státní vlajka nad územím KNM

Království Nekonečné moudrosti, nebo také KNM byl mikronárod v severních Čechách, jeho nástupnickým státem je Charvátské království

Politika

Království Nekonečné moudrosti bylo monarchie, panovníkem byl král Ludvík Rochet (čti Rošet). Ten vládl pomocí Královských listin a ústavy jež v KNM fungovala jako zákoník. Kromě panovníka měla na stát vliv Královská rada která neoplývala oficiální mocí ale sloužila pouze jako poradní orgán krále. Státní zřízení nelze přesně určit, přesto že se jednalo o monarchii s de jure absolutní mocí krále, byly v KNM zákony přesně stanovující jeho pravomoci, dokonce byly některé zákony ještě před zavedením prodiskutovány s ostatními občany což je známkou jisté formy demokracie. Zakládání politických stran a jejich činnost byla však v KNM nezákonná. Tato nezvyklá a neoficiální kombinace absolutní a konstituční monarchie (a částečné i primitivní demokracie) fungovala hlavně za účelem udržení popularity monarchie.

Státní symboly

Státní symboly sloužily k reprezentaci státu.

Seznam státních symbolů

Název Pozadí
Státní vlajka Vlajka byla důležitý a ctěný státní symbol, jednalo se o nejstarší nezměněný státní symbol. Fyzickou podobu vlajky směl vlastnit a používat pouze stát. Jakékoli hanobení tohoto symbolu bylo tvrdě trestáno a pokud by došlo k hanobení představitelem cizího státu hrozla válka.
Státní znak Státním znakem byl erb krále.
Státní hymna Státní hymnou byla : Se ctí ku vítězství , v originále Rondeau. Tato hymna ustanovená nedlouho po založení KNM se těšila velké oblibě občanů.
Hlava státu Hlava státu byla taktéž jedním ze symbolů KNM, hlavou státu byl král, tedy král Ludvík Rochet.
Název státu Oficiálním názvem státu bylo : Království Nekonečné moudrosti.

Královské symboly

Královské symboly sloužily k reprezentaci krále.

Seznam královských symbolů

Název Pozadí
Královská hymna Královskou hymnou bylo : Te Deum Motet à deux choeur.
Královská standarta Královská standarta sloužila výhradně k reprezentaci krále.
Králův erb Králův erb byl totožný se státním znakem KNM.

Polní vojsko

Vzniklo přejmenováním OSKNM. Sloužílo jako hlavní a jediná ozbrojená složka státu. Podléhalo přímému velení krále který byl hlavou Královské polní kanceláře jenž byla velitelstvím vojska. Polní vojsko stále existuje a slouží jako armáda Charvátska.

Administrativní dělení

Dle zákona o správě půdy existovaly tři úrovně správních celků. Jediným případem první úrovně bylo panství. Pod celek první úrovně spadali celky druhé úrovně, což byly buď pariše nebo Královská města. Pariše se dále dělily na usedlosti, vesnice, obce a města a to dle počtu obyvatel s občanstvím. Toto dělení nebylo v praxi nikdy uskutečněno.

Kultura

Kultura KNM byla chudá ale pomalu se rozvíjející, jejími jedinými znaky bylo oslovení krále, tomu se říkalo jeho výsost i přes to že králům většinou náleží oslovení veličenstvo, název jedenáctého měsíce v roce, ten se v KNM nazýval Podzim a také název správní jednotky pariš (z francouzského paroisse).

Historie

Historie KNM se dělí na několik období.

Období rané

Toto období začalo zhruba týden před vyhlášením nezávislosti na konci října roku 2020, kdy bylo o vzniku nového mikronárodu rozhodnuto, avšak na jeho podobě se teprve pracovalo. Vznikaly návrhy vlajky a státního znaku, nicméně myšlenka monarchie tu byla od samého začátku kdy Ludvíka Rocheta napadlo mikronárod založit. Oficiálně KNM vzniklo 1. listopadu 2020. V na počátku tohoto období ještě nebyl přesně určen politický systém, uvažovalo se o nějaké formě konstituční či feudální monarchie, avšak kvůli malému zájmu o vnitřní politiku a zjednodušení státní zprávy byla ustanovena monarchie absolutní. Toto období končí ukotvením absolutismu nejspíše na přelomu let 2020 a 2021. Celkově bylo toto období ideově nekonzistentní a vznikaly různé obskurní nápady jako třeba zavedení speciálních jednotek po vzoru Římské říše, výstavba primitivního pomníku Jana Wericha či vybudování místa pro filozofické debaty které by dočasně nahrazovaly školství, i přes to že o nic takového by nebyl valný zájem.

Období absolutismu

Jednalo se o nejdelší a velmi různorodé období co se aktivity mikronárodu týče. V této době bylo království silně stylizováno jako Ancien régime. V tomto období vznikla ideologie Absolutního absolutismu, která sice nebyla součástí legislativy ale de facto v KNM fungovala. Tato ideologie se vyznačuje absolutní mocí panovníka, kterou však panovník nesmí nebo nechce delegovat na kohokoli jiného, to v praxi znamená že panovník je jediným vykonavatelem státní moci a sám sepisuje zákony, utváří diplomacii, předsedá soudům a podobně. Dále byla v tomto období například rozšířena ústava KNM, která fungovala jako soupis všech zákonů, ta se bohužel do dnešního dne celá nedochovala.

Období reformní

Započalo spoustu s myšlenkou krále Ludvíka Rocheta reformovat KNM, zejména kvůli jeho neaktivitě a špatné legislativě. Král začal sepisovat nové zákony, které měly za cíl nahradit ty stávající. Během této přípravy reformy krátce uvažoval zavést na přechodnou dobu oficiálně Absolutní absolutismus avšak brzy tento nápad přehodnotil jako zbytečný, jelikož by neměl na situaci žádný skutečný vliv.

Období bezvládí

Období bezvládí, nebo jednoduše bezvládí či anarchie bylo dobou největšího úpadku KNM, trvalo od Srpna roku 2022 do 9. Října roku 2022. Důvodem bezvládí byla ztráta spojení mezi vládnoucí elitou. Během bezvládí bylo nenávratně ztracena spousta důležitých dokumentů, včetně většiny Ústavy.

Období znovuzrození

Po konci skončení Období bezvládí nebylo KNM příliš aktivní. To však změnil konflikt s Boleticemi, neboli Podkrkonošská krize. Po vítězství v krizi bylo KNM přetvořena na Charvátské království. Nad změnou na nový mikronárod uvažoval král zhruba od skončení bezvládí, přičemž změna měla být delší, složitější a občané KNM se měli rozhodovat z několika návrhů, jak by měl nástupnický stát vypadat. To se však nikdy neuskutečnilo.

Státní svátky

Státní svátky Království Nekonečné moudrosti
Datum Svátek Popis
1. listopad Den svobody a absolutismu Výročí založení KNM a také Parodie na Česky státní svátek 17. listopadu, tzv. Den boje za svobodu a demokracii.

Název

Název Království Nekonečné moudrosti měl původně odkazovat na ideologii Apeirosofocracismu která však nikdy nevznikla. Ostatními mikronárody byl název několikrát kritizován, nicméně vnitrostátně dosáhl vysoké popularity a tak byla jeho změna nemyslitelná.

Zahraniční vztahy

KNM mělo poklidné a rozvíjející se zahraniční vztahy až do eskalace Kybistánsko-Firburské krize, během níž utrpěly vztahy s několika mikronárody. Před těmito událostmi bylo také stálým členem Konkordu, dokud se spolu s Majerovskem nezasadilo o jeho rozpuštění. Další vyostření proběhlo, jakmile KNM otevřeně projevilo zájem o některá území sousedního Meknijska, s kterým mělo do té doby dobré vztahy a král KNM měl dokonce meknijské občanství. I přes počáteční neshody a odebrání meknijského občanství králi KNM byla nakonec uzavřena Pařezská dohoda, která výměnou za některé ústupky přenechala část meknijského území KNM, a vztahy mezi oběma mikronárody normalizovaly. Nejlepší vztahy mělo KNM s Kybistánem a s Reiskem.

Pařezská dohoda - desky se smlouvami na vlajkách