Konkord

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Konkord
Zkratka Kn
Motto Sjednoceni v síle
Vznik 3. červenecc 2020
Zánik 6. březen 2022
Účel Ochrana a spolupráce členských států
Sídlo Skuteč
Členové 15
Úřední jazyk čeština
Vedoucí komise Daniel Majer
Hlavní orgán Obranná komise Konkordu
Původní vlajka Konkordu

Smlouva o Konkord, též pouze Konkord, byla aliance států sloužící k vzájemné obraně. Konkord oficiálně navazoval na vojensko-politický pakt "Železný pakt", a proto se pokládá za den založení 2. července 2020. Zprvu byla organizace uzavřena na tzv. verbální dohodě a k oficiálnímu podepsání smlouvy došlo až 9. července 2020 mezi výše zmíněnými státy. Později ale Konkord upadl do neaktivity a byl obnoven až při wistonsko-kybistánské krizi. V důsledku těchto událostí byla vydána nová směrnice, která celý Konkord reorganizuje. Aliance nabírala nové členy a aktivně fungovala až do 6. března 2022 kdy se z důvodu eskalace Kybistánsko-firburské krize obranná komise jednomyslně shodla na rozpuštění celé organizace.

Historie

Logo Železného paktu, předcházejícího Konkord.

Samotná myšlenka mezinárodní organizace sahá ke dni 14. června 2020, kdy nejvyšší představitel Křivoklátského knížectví urgoval Kybistán, Mendersko, Ludenberk a Trhosvinensko (předchůdce současné Lužny) k založení. Bohužel válka v Mendersku a členství Svobodné republiky Cheb v Mikrodohodě uvrhlo celý stát ve válečný stav a k tomu nadešla vnitrostátní roztržka a snahy o vytvoření mezinárodní organizace byly odloženy. Konkord nakonec vznikl dne 2. července 2020 jako Železný pakt, který kromě Chebska, Kybistánu, Menderska, Ludenberku a Trhosvinenska zahrnoval také Chodsko a Pístecko. Železný pakt ale upadl do neaktivity a byl obnoven až při wistonsko-kybistánské krizi právě pod názvem Konkord. V důsledku těchto událostí byla vydána nová směrnice, která celý Konkord reorganizuje. Později během Kybistánsko-firburské krize byl Konkord z důvodu porušování smlouvy ze strany Kybistánu a vnitřního chaosu rozpuštěn.

Obnova Konkordu

Konkord se stal znovu aktivním při začátku Wistonsko-Kybistánské krize. Kybistánský diktátor se pokusil alianci obnovit, avšak většina členů byla nadále neaktivních. Při začátku krize však Majerovsko potvrdilo své závazky vůči Kybistánu a přislíbilo v případě války vojenskou pomoc. Majerovsko bylo tedy do aliance přijato. Poté, co byla krize oficiálně ukončena a napětí mezi stranami ustalo, se 18. února 2021 aktivní členové Konkordu sešli, aby vyřešili pokračování této aliance. Jednomyslně se shodli, že musí být aktivita obnovena a Konkord oživen. Byla vydána nová Smlouva o Konkordu a aliance začala nabírat nové členy. Probíhaly debaty o zavedení nových znaků včetně vlajky, nebo padaly návrhy na společná cvičení všech členů aliance.

Zánik Konkordu

Při začátku Kybistánsko-firburské krize v listopadu 2021 začala Kybistánská národní republika nabádat ostatní členy k zapojení do válečného úsilí. Nabízela rozdělení Firburského území mezi členy Konkordu, nebo zde plánovala poválečné uspořádání. Navíc nabádala ostatní členy k případnému vyhlášení války. To znamenalo porušení Smlouvy, která říká, že Konkord nesmí být nijak využit k ofensivní válce. 4. března 2022 byly tyto informace odtajněny veřejnosti a vůdce Kybistánu ze vzteku opustil discord server aliance. Na základě toho se Obranná komise 6. března 2022 jednomyslně shodla na rozpuštění celé organizace.

Obranná komise Konkordu

Obranná komise Konkordu se skládá z nejvyšších představitelů smluvních stran a jedná se o sbor moci výkonné, který má na starost chod celé organizace. Každý člen má jeden hlas a právo předkládat návrhy ke schválení. Obranná komise pak vydává Vyhlášení.

Hymna Konkordu

Členské státy při rozpuštění organizace

Bývalé členské státy