Registrace je dostupná na hlavní stránce.

Konkord

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Přejít na: navigace, hledání
Konkord

Vlajka Konkordu
Zkratka Kn
Motto Sjednoceni v síle
Vznik 3. července 2020
Účel Ochrana a spolupráce členských států
Sídlo Cheb
Členové 6
Úřední jazyk čeština
Vedoucí Komise Peter Simon Malček
Hlavní orgán Komise Konkordu

Mezinárodní organizace Konkord, též pouze Konkord, je organizace, které si klade za cíl chránit, spojovat a podporovat členské státy, a to všemi možnými prostředky dostupnými. Ke dni 9. července 2020 tvoří Konkord 6 členských států, a to Cheb, Chodsko, Kybistán, Chebzov, Pístecko a Mendersko. Konkord oficiálně navazuje na vojensko-politický pakt "Železný pakt", a proto se pokládá za den založení 2. července 2020. Zprvu byla organizace uzavřena na tzv. verbální dohodě a k oficiálnímu podepsání smlouvy došlo až 9. července 2020 mezi výše zmíněnými státy.

Historie

Samotná myšlenka mezinárodní organizace sahá ke dni 14. června 2020, kdy nejvyšší představitel Křivoklátského knížectví, Peter Simon Malček urgoval Kybistán, Mendersko, Ludenberk a Trhosvinensko (předchůdce současného Sewerlandu) k založení, ale bohužel válka v Mendersku a členství Svobodné republiky Cheb v Mikrodohodě uvrhlo celý stát ve válečný stav a k tomu nadešla vnitrostátní roztržka a snahy o vytvoření mezinárodní organizace byly odloženy.

Komise Konkordu

Komise Konkordu se skládá z nejvyšších představitelů smluvních stran a jedná se o sbor moci výkonné, který má na starost chod celé organizace. Členové komise se usnášejí na pod-smluvních směrnicích, které dále rozšiřují pravomoci mezinárodní organizace ve prospěch členských států. Každý jeden člen komise má stejné slovo a nikdo nemůže být obrán o to svoje.

Hymna Konkordu

Členské státy

Bývalé členské státy