Kybistánsko-firburská krize

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kybistánsko-firburská krize
Trvání: 30. listopad 2021 – 6. červenec 2022
Místo: Discord, Malý a Velký Kuklík, Kybistánská národní republika
Výsledek: Mírová smlouva
Strany
Firburk Firburk
Majerovsko Majerovsko (od 24. prosince)
KSR KSR (od 13. března)
Podpora
Kybistán Kybistán
Majerovsko Majerovsko (do 24. prosince)
Vrbaťánsko Vrbaťánsko
Velitelé
Stefan Kutnix I.
Daniel Majer
Jiří Stuna

Síla
10 39

Kybistánsko-firburská krize byla krize/válka mezi Kybistánem a Firburkem, probíhající od 30. listopadu 2021 do 6. července 2022. Přestože krize přerostla ve válečný konflikt, nedošlo k žádnému vojenskému střetu mezi zúčastněnými státy. Situace vyvrcholila předložením kybistánského ultimáta Firburku, které firburský vévoda Stefan Kutnix I. odmítl, což vedlo k mobilizaci kybistánské armády a přípravy vojenské invaze Firburku během ledna 2022. Samotná invaze ale dlouho nepřicházela a 4. března 2022 byly zveřejněné důkazy ohledně špionáže KNR v jiných mikronárodech. Navíc bylo potvrzeno, že Jan Mírný byl fiktivní osobou, kterou vytvořilo KNR. To vzbudilo velkou vlnu emocí a většina českých mikronárodů se rozhodla KNR izolovat a uvalit na něj sankce. Přestože se kybistánský diktátor k situaci vyjádřil, neexistuje zatím jasné stanovisko Kybistánu.

Pozadí a příčiny

Za začátek celé situace by se dala označit krize Kybistánu a Wistonska v únoru 2021 kdy se poprvé objevil veřejný odpor vůči Kybistánu. Proti Kybistánu byla tehdy založena Demokratická koalice. Nakonec se celá krize vyřešila propuštěním Menderska ze stavu protektorátu, které v listopadu 2020 přešlo z Kybistánské loutky na Kybistánský protektorát. Celá situace se na pár měsíců uklidnila až do července 2021, v červenci 2021 vyplavala na povrch pravda o činění v roce 2020 a to dva základní body:
1. Osoba Jana Mírného nebyla skutečná a byla umělým produktem Kybistánu za účelem získání Menderska.
2. Tuto rozvědnou činnost prováděl Kybistán ve více mikronárodech.
3. Osoba Karlose a SoNV byly umělé produkty Kybistánu.

Průběh

Začátek krize

Krize byla vyvolána prohlášením Stefana Kutnixe I., při kterém přestal Firburk uznávat Kybistán za suverénní stát. Zdůvodnil to tak svým podezřením, že osoba Jana Mírného figurující v převratu v Mendersku v roce 2020 je fiktivní. Na toto téma se vedli vášnivé debaty již v létě roku 2021, jelikož podezření na neexistenci dané osoby sdílí většina české mikronacionální scény. KNR jakékoliv nařčení odmítlo a podalo vůči Firburku ultimátum v následujícím znění:

"Požadujeme vaše důkazy které usvědčují KNR. Myslíme si že i všichni ostatní když na základě těch důkazů požadujete aby se k vám přidali další státníci. Pokud tyto důkazy nebudou předložené do 48 hodin, bude KNR považovat vaše jednání jako neopodstatněné a tudíž jen jako snahu o agresi vůči KNR, samozřejmě by se díky tomu dostal Firburk na seznam států kteří přímo ohrožují KNR (i když zatím jen diplomaticky) podle toho bude v zájmu bezpečí KNR proti agresi zakročit a to jakýmikoli prostředky, jelikož takové jednání bez důkazů na které sám Firburk poukazuje, je agresivní a hraničí s vyvoláním konfliktu ze strany Firburku, toto považujte za ultimátum."

Plán předtavený kybistánským diktátorem v rámci Konkordu

Přestože Firburk předložil některé důkazy, Kybistán je považoval za nedostatečné o označil celou situaci za bezpředmětnou agresi. Firburské vévodství nakonec ultimátum odmítlo a nato KNR vyhlásilo mobilizaci. Již tehdy se akci, při které mělo dle KNR dojít k dobytí Firburku, dostala neoficiální název Procházka. Dále krize pokračovala ve formě hádek na platformě Discord, kde státníci předkládali své argumenty a obhajovali své chování. Největší hádka byla 21. prosince 2021. Představitelé obou států nakonec dostali na serveru mute, aby se situace uklidnila, trvali však na svém a nehodlali ustoupit.

Uklidnění

Po této události situace utichla. Na mikronacionální scéně se začaly objevovat hlasy volající po plnohodnotné invazi, aby byla konečně dokázána síla Kybistánské armády. Co většina komunity netušila bylo to, že v rámci defensivní aliance Konkord již probíhalo domlouvání plánu útoku a následného rozdělení/uspořádání dobytého Firburku. Tento fakt se nelíbil Majerovsku, jelikož podle Smlouvy o Konkordu nesmí být aliance nijak využita k ofensivní válce. Znamenalo to hrubé porušení mezinárodní smlouvy, kterou se Kybistán zavázal dodržovat.

24. prosince 2021 se tedy Král Daniel Majer spojil se Stefanem Kutnixem I. a podepsal s ním tajnou smlouvu o vzájemné pomoci. Majerovsko a Firburk si navzájem začaly vyměňovat citlivé vojenské a strategické informace. Bylo potvrzeno, že KNR plánuje válku. Samotná útočná operace měla nést název Fulgur, proto se Majerovsko a Firburk rozhodli začít kontra-operaci s názvem Bulgur. Z nezávislých zdrojů bylo potvrzeno, že Kybistán si vytvořili fiktivní discord účet pro získání informací od nepřítele. Tato fiktivní osoba jménem Maty_000 založila fiktivní mikronárod s názvem Rašovické impérium a postupně se pokusila proniknout do většiny českých mikronárodů. V některých dokonce získala občanství.

Po zjištění této informace byl v rámci operace Bulgur vydán rozkaz na zmatení agresora. Stefan Kutnix I. vytvořil falešný plán obrany, jež se poté dostal do rukou Kybistánu. Ten kvůli hrozbě opravdové bitvy začalo invazi oddalovat, aby se mohl lépe připravit. Nic netušící mikronacionální scéna si začala stěžovat, že krize utichla a nebyl představen jasný výsledek.

Odtajnění plánů KNR

V reakci na to se 4. března 2022 rozhodl Daniel Majer v rámci UMSE odhalit tajné plány KNR a spojenectví mezi Majerovskem a Firburkem. Tento čin vzbudil velkou vlnu emocí a spousta státníku se jasně vyhranila vůči Kybistánu. Rada UMSE navíc přijala návrh o vyloučení KNR, které v té době bylo pozorovatelským státem. Během večera ještě někteří státníci začali volat po tvrdé odpovědi. Poté se skupina státníků rozhodla navštívit discord server Kybistánu, kde začali odtajněné informace zveřejňovat. Kvůli silné cenzuře, která je v Kybistánu na denním pořádku, byla tato akce rozdrcena a státníci obdrželi na serveru ban.

5. března 2022 představilo Majerovsko dosud největší balíček sankcí ve své historii a ukončilo svou vojenskou, diplomatickou a ekonomickou spolupráci s Kybistánskou národní republikou. Většina státníků české mikronacionální komunity se drželi vzoru Majerovska. Sankce zavedlo například Krležsko, Černava, Eržicko, Lužna, KLAR, nebo i dlouho neutrální Radoslávie. Většina se týkala i Ludenberku, který vyjádřil plnou podporu Kybistánu a označil Daniela Majera za velezrádce. Večer téhož dne představili Daniel Majer a Stefan Kutnix I. oficiální dopis vládě Kybistánské národní republiky, ve kterém vyzývají k deeskalaci konfliktu a k mírovému dialogu.

6. března 2022 byla situace stále velmi napjatá. Zatímco někteří diskutovali o sankcích, ostatní představitelé se hádali s kybistánským diktátorem na discordu. Během dne navíc proběhla schůze Konkordu domluvená Danielem Majerem a Králem, kde se odhlasovalo rozpuštění celé organizace. S tímto krokem však Kybistán a Ludenberk nesouhlasily a vytvořily nový discord server Konkordu. Ve večerních hodinách Peter Simon Malček, představitel Krnova, nařknul Kybistán z kybernetického útoky na vládní stránky. Kybistán však veškerá obvinění odmítá. V tento den se KNM zavázalo na Firburk neútočit z důvodu urážek ze strany firburského vévody, ten byl totiž, i přes částečné distancování KNM od KNR, rozhořčen z toho, že KNM mělo na Firburk zaútočit stejně jako KNR. Firburk i proto zařadil KNM na seznam teroristických organizací. Na tento incident reagovalo Reisko uznáním KNM a dále se zavázalo pomoci v případě napadení či urážkám panovníka.

Během několika dalších dní se situace pomalu uklidnila. Probíhali menší hádky na discordu. Peter Simon Malček však začal situaci eskalovat a přirovnal kybistánského vůdce k Vladimírovi Putinovi. Ne všem v komunitě se to líbilo, proto začali volat po jasných důkazech dokazujících zapojení Kybistánu v kyberútoku na Krnov. Když se jim těchto důkazů nedostalo, začali někteří o nařčení ze strany Krnova pochybovat. Černava například zavedla proti Krnovu stejné sankce, jako proti KNR. Lužna naopak přestala Krnov uznávat za svrchovaný stát.

Vojenské aktivity

Mapa kybistánské invaze Kuklíků
Související informace naleznete také v článku Operace Fulgur.

Během hádek na discordu kybistánský diktátor opakovaně přiznal, že vojáci KNR se pohybovali na území Firburku. To Štěpán Kutnix I. bral jako narušení státních hranic. 13. března 2022 v 10:00 podepsal dekret, na základě kterého Firburk vyhlásil válku Kybistánské národní republice. V 11:20 uskutečnil ofenzívu na území KNR. Jelikož nenarazil na žádný odpor, prohlásil území za dobyté a vyhlásil na něm Kybistánskou svobodnou republiku a do čela nového státu dosadil Daniela Majera. Celá akce proběhla přesně podle předlohy odtajněných plánů Kybistánské národní republiky, ale opačným směrem. Tento akt dostal neoficiální ironický název Procházka po území KNR. Firburské vévodství 14. března podepsalo s KSR dohodu o uznání, která mimo jiné ukončila Kybistánsko-firburskou válku, jelikož Firburk uznává KSR a její vládu za jedinou legitimní. Ukončení války ovšem Kybistánská národní republika neuznala.

19. března kolem 14:45 oznámil jeden z kybistánských důstojníků, že vláda Kybistánské národní republiky schválila invazi Velkého a Malého Kuklíku a kybistánské jednotky právě vyrážejí. Toto prohlášení bylo zanedlouho doplněno videem z cesty. Invaze byla oficiálně zahájena v 15:00, Kybistán zanedlouho obsadil obě provincie bez jakéhokoli firburského odporu. Stahování bylo zahájeno v 19:20, Kybistán při té příležitosti také vznesl územní nároky na oba Kuklíky.

Ukončení krize

Firburk i KNR se poté dohodly, že přistoupí na mírové vyjednávání. To proběhlo 25. března 2022. Byly domluveny podmínky míru a několik dní po tom byla sepsána i smlouva. Smlouva však nebyla podepsána a krize na několik měsíců utichla. V červnu 2022 se situace znovu vyostřila, když bylo KSR označeno ze strany KNR a Majerovska za teroristickou organizaci. Prezident David T. Cato rezignoval a KSR tak uvalil do stavu bezvládí. Královská armáda poté stabilizovala region a Daniel Majer byl opět dosazen do vedení KSR. Zástupci KNR odmítali podepsat smlouvu a požadovali úpravu. V KSR mezitím byla založena armáda, ale bohužel byl stát nestabilní. Na jeho území vznikl separatistický útvar Císařství h a někteří členové UMSE volali po intervenci, aby dostala situace nějaký směr. 3. července 2022 pod nátlakem separatistů a jiných státníků podepsal Daniel Majer dekret o rozpuštění KSR. Firburk poté přistoupil na nové znění mírové smlouvy.

Smlouva byla podepsána 6. července 2022 v 11:00 a tím byla krize oficiálně ukončena.