Rada Unie mikronárodů střední Evropy

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
(přesměrováno z Rada UMSE)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rada Unie mikronárodů střední Evropy
Coat of arms or logo
Vedení
Tajemník Stefan Kutnix, Firburk
od 28. února 2023
Struktura
Členové 12 (1 za každý členský stát)
Rada UMSE složení.png
Poslední volby únor 2023

Rada Unie mikronárodů střední Evropy, často také jen Rada UMSE nebo jen Rada, je jediný správní orgán Unie mikronárodů střední Evropy a jejích přidružených organizací. Rada UMSE byla založena Smlouvou o založení UMSE 23. března 2014, dnes je její složení a funkce určena Smlouvou o fungování UMSE. Rada se skládá z představitelů všech členských států. V čele Rady UMSE stojí tajemník, volený Radou vždy na jeden rok.

Pravomoce

Rada UMSE přijímá rozhodnutí na schůzích předem stanovených tajemníkem. Aby Rada byla usnášeníschopná, musí být přítomno alespoň pět delegátů členských států. Rada spravuje organizaci pomocí směrnic, které mohou ustanovit nebo měnit mezinárodní smlouvy UMSE, přijímat nebo rušit pozorovatelství a členství UMSE a upravovat další aspekty UMSE, na kterých se Rada shodne. Směrnice mohou být navrženy přímo tajemníkem nebo přostřednictvím jej jedním nebo více delegáty. Směrnice je přijata, pokud pro ni hlasuje nadpoloviční většina přítomných delegátů. Rada dále může pomocí směrnice podepsat mezinárodní smlouvu jménem celé unie, takový podpis se však vztahuje pouze na orgány unie a ne na jednotlivé členské státy. Rada také volí a sesazuje tajemníka a soudce a může tajemníka přehlasovat v otázkách veta a jmenování mistotajemníka a osob pověřených správou přidružených organizací.

Složení

Mikronárod Delegát Ve funkci od Mikronárod Delegát Ve funkci od
Vlajka Firburku.svg
Firburk
Stefan Kutnix (tajemník)
26. březen 2022 Flag of GSMLL.jpg
Horní Švarc Morgen-Lorgen land
Adrian Wojtasz
12. březen 2020
Vlajka Klitzibürgu.svg
Klitzibürg
Znak Mikuláše I.svg
Mikuláš I.
1. leden 2020 Krležsko.png
Krležsko
Šťastný summit oříznutý.png
Jan Šťastný
5. prosinec 2021
Vlajka Lužny.svg
Lužna
Daniel Jindřich Wolfskopf I.
20. únor 2021 Flag majer.png
Majerovsko
Majer oříznutý.png
Daniel Majer
3. únor 2021
KMV3.svg
Meknijsko-Lurk
Naemal22.jpeg
Praeniy Naemal Seok
13. srpen 2014 Vlajka KM.svg
Mendersko
Eric.png
Eric Šmidor
11. prosinec 2021
Vlajka Mercie.svg
Mercie
Karl Friedrich
11. listopad 2018 Vlajka Reiského království.svg
Reisko
David I. Reiský e-podoba.png
David Reiský
13. listopad 2022
Flag of the Gymnasium State.svg
Stát Gymnázium
Falešník provizorni.jpg
Tomáš Falešník[en]
20. leden 2018 Vlajka Vyrlejského knížectví.png
Vyrlejsko
János Peter Szesekoven
25. září 2022