Rada Unie mikronárodů střední Evropy

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Rada Unie mikronárodů střední Evropy
Coat of arms or logo
Vedení
Tajemník Stefan Kutnix, Firburk
od 28. února 2023
Struktura
Členové 13 (1 za každý členský stát)
RadaUMSE2023.png
Poslední volby únor 2023

Rada Unie mikronárodů střední Evropy, často také jen Rada UMSE nebo jen Rada, je jediný správní orgán Unie mikronárodů střední Evropy a jejích přidružených organizací. Rada UMSE byla založena Smlouvou o založení UMSE 22. září 2014, dnes je její složení a funkce určena Smlouvou o fungování UMSE. Rada se skládá z představitelů všech členských států. V čele Rady UMSE stojí tajemník, volený Radou vždy na jeden rok.

Pravomoce

Rada UMSE přijímá rozhodnutí na schůzích předem stanovených tajemníkem. Aby Rada byla usnášeníschopná, musí být přítomno alespoň pět delegátů členských států. Rada spravuje organizaci pomocí směrnic, které mohou ustanovit nebo měnit mezinárodní smlouvy UMSE, přijímat nebo rušit pozorovatelství a členství UMSE a upravovat další aspekty UMSE, na kterých se Rada shodne. Směrnice mohou být navrženy přímo tajemníkem nebo přostřednictvím jej jedním nebo více delegáty. Směrnice je přijata, pokud pro ni hlasuje nadpoloviční většina přítomných delegátů. Rada dále může pomocí směrnice podepsat mezinárodní smlouvu jménem celé unie, takový podpis se však vztahuje pouze na orgány unie a ne na jednotlivé členské státy. Rada také volí a sesazuje tajemníka a soudce a může tajemníka přehlasovat v otázkách veta a jmenování mistotajemníka a osob pověřených správou přidružených organizací.

Složení

Mikronárod Delegát Ve funkci od Mikronárod Delegát Ve funkci od

Firburk
Stefan Kutnix (tajemník)
26. březen 2022


Frýmensko

Matěj Svoboda
10. listopad 2023


Horní Švarc Morgen-Lorgen land

Adrian Wojtasz
12. březen 2020
Klitzibürg

Mikuláš I.
1. leden 2020

Krležsko

Jan Šťastný
5. prosinec 2021
Lužna

Daniel Jindřich I.
20. únor 2021

Majerovsko

Daniel Majer
3. únor 2021
Meknijsko-Lurk

Praeniy Naemal Seok
13. srpen 2014

Mendersko
Eric Šmidor
11. prosinec 2021
Mercie
Karl Friedrich
11. listopad 2018

Reisko
David Reiský
13. listopad 2022
Stát Gymnázium

Tomáš Falešník[en]
20. leden 2018

Vyrlejsko

János Peter Szesekoven
25. září 2022