Frýmensko

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Frýmenské království
MottoAť žije král!
Národní hymnaGod save the King! (Angličtina)
česky: "Bůh ochraňuj krále!"
čeština
Uznávané jazyky
Všechny
  • ateismus
  • křesťanství
  • přírodní náboženství (nespecifikovaná)
Frýmenčan, Frýmenčanka
Vláda
Konstituční monarchie
• Král
Matěj I.
János Peter Szesekoven
Legislatura
Sněm národa Frýmenska
• křesel
7
Vznik
• Vznik Lepského království
28. dubna 2023
• Držitelů občanství k 2023
22
Česká koruna (CZK)
Časové pásmo
+1
• Letní čas
+2 (UTC{{{letní čas odchylka}}})
Formát data
DD. MM. YYYY, DD. MM. YY
FK
/fk/ (MikroWeb)
Předcházející
Česká republika

Frýmenské království zkráceně Frýmensko (od 28. dubna do 4. května 2023 Lepské království, zkráceně Pravé Lepsko) je mikronárod, jehož založení se datuje 28. dubna 2023. Má území v Aši a Porubě, Sousedí s Českou republikou a Orlovskem. Mezi nejbližší mikronárody patří Mendersko. Podle své Ústavy je Frýmensko právní a demokratický stát založen na dobrovolném vzniku politických subjektů a volné soutěži politických subjektů, odmítající násilí a nedemokratické dosažení svých zájmů.

Historie

První počátky

28. dubna 2023 tehdejší král Martin I. založil stát ze shodným názvem Lepsko, kvůli toho, že chtěl bojovat proti absolutní monarchii v Lepském císařství. Později také vyšlo na povrch, že se mělo jednat o jakousi podivnou pomstu Lepsku - na podzim roku 2022 se totiž Martin I. připojil na lepský discord server kde se dostal do neshody s Ludvíkem I. Lepským. Tento akt rozpoutal vlny nevole ze strany ostatních mikronárodních vůdců včetně císaře Lepského císařství Ludvíka I.

Mezitím se konaly první parlamentní volby v tehdejším Lepském království, které vyhrálo hnutí PRDEL v čele s minemasterem552. I přestože volby vyhrál, tak do křesla ministerského předsedy zasednul bývalý premiér Lepského císařství Balta z pravicové strany LDS. 29. dubna 2023 král Martin I. abdikoval a svou pozici krále předal Janu Zelenému tehdy Greenyáškovi.

Ten ihned vyhlásil nové volby na krále, protože králem nikdy nechtěl být. Volby na krále vyhrál stávající král Matěj I. Během toho se čím dál tím víc přemýšlelo o změně názvu státu, to ulehčila nová ústava, který byla schválená napodruhé v referendu.

Přejmenování na Frýmensko

Po diplomatických a tamních domluvách se rozhodlo že musí být domluven nový název jako tento se v referendu zvolilo: Frýmenské království.

Udobření s Lepskem

Matěj I. se po svém zvolení šel omluvit Lepsku za chování jeho předchůdce. Lepský císař tuto omluvu přijal a v aktuální chvíli platí mezi oběma mikronárody vzájemná spojenecká smlouva.

Tomšovo ultimátum

14. října 2023 založil Martin Tomša nový stát Tomšistické království a současně vyhlásil ultimátum Frýmenskému království. Toto ultimátum vyústilo v silné sjednocení sněmu národ proti Tomšovi a oficiálně odmítnuli ultimátum. Tomšistické království bylo rozpuštěno a později se ukázalo že ultimátum byla reklamní kampaň pro Tomšovu streamovací síť, kterou založil potom co mu bylo potvrzeno občanství ve Frýmensku.[1]

Politika

Sněm národa

Související informace naleznete také v článku Sněm národa Frýmenska.

Sněm národa je jediný zákonodarný orgán ve Frýmensku, počet poslanců je vypočítáván podle procentuální metody. Poslanci jsou voleni na dobu 3 měsíců. Mezi pravomoce sněmu patří Projednávání návrhů a usnášení se na ústavě, změnách ústavy, ústavních zákonech a zákonech, projednává mezinárodní smlouvy a volí a odvolává Předsedu sněmu národa. Schůze sněmu národa jsou veřejné.

Král

Související informace naleznete také v článku Král Frýmenska.

Král je nevolená pozice ve Frýmenském království, Titul náleží dynastii svobodů. Je hlavou státu, může svolat schůzi sněmu národa, jmenuje ministerského předsedu a ústavního soudce, má právo veta. Podepisuje zákony, vyhlašuje volby, uděluje vyznamenání a vyhlašuje datum konání voleb. Současným králem je Matěj Svoboda

Ministerský předseda

Související informace naleznete také v článku Ministerský předseda Frýmenska.

Ministerský předseda je nepřímo volená pozice ve Frýmenském království, může se jím stát poslanec který dostane většinu hlasů, jmenuje ho král. Je předseda vlády, jmenuje ministry, je zodpovědný za životní úroveň obyvatelstva.

Politické subjekty

V současnosti je ve Frýmensku 5 politických subjektů, FDS, DOMOV, SD, FSD a SSFD.

Název strany Datum vzniku Předseda strany Ideologie
Frýmenská demokratická strana 28. duben 2023 Balta liberální konzervatismus
Frýmenská strana DOMOV 30. červenec 2023 Jakub von Schlackenwerth Republikanismus, Militarismus, Progresivismus
Sociální demokraté 22. srpen 2023 Adam Husár Sociální demokracie, Přímá demokracie, Socialismus
Frýmenští svobodní demokraté 9. říjen 2023 János Peter Szesekoven Národní liberalismus, Libertarianismus, monarchismus, Femboysitická demokracie, přímá demokracie
Libertariánská Federální Strana 15. říjen 2023 Martin z Družic a Podružic Libertarianismus, Minarchismus, Federalismus
Strana spojeného frýmenského dělnictva 10. listopad 2023 Hana Árvay Syndikalismus, Anarchismus, Anarchosyndikalismus, Socialismus a

jiné dělnicko-levicové ideologie

Administrativní dělení

Frýmensko se podle ústavního zákona o územní samosprávě se dělí na dvě samosprávné země, zemi Ašskou a zemi Porubskou. Obě tyto země mají svého zemského předsedu a zemský sněm, obě tyto pozice jsou volitelné. Zemský předseda zastupuje samosprávnou zemi navenek, svolává a předsedá zemskému sněmu ve kterém má zároveň kreslo a má práva veta. Zemský sněm se usnáší na zemských vyhláškách, určuje zásady hospodaření s majetkem země, vytváří program rozvoje nebo vyhlašuje zemské referendum.

Název Zemský předseda Počet občanů Vznik Vlajka Znak
Země Ašská neobsazeno 3 24. listopad 2023
Země Porubská neobsazeno 5

Zahraniční vztahy

Stát datum název dohody datum vypovězení důvod vypovězení odkaz poznámka
Lepsko Lepsko 18. květen 2023 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráce
Karlovarsko Karlovarsko 4. červen 2023 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráci Karlovarského císařství a Frýmenského království 16. červen 2023 Zánik Karlovarska zde
Mendersko Mendersko 19. červen 2023 Smlouva o vzájemném uznání, spolupráci a spojenectví Knížectví Mendersko a Frýmenského království zde
Galenolie Galenolie 16. srpen 2023 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráce Galenoiského království a Frýmenského království zde
Firburk Firburk 7. října 2023 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráci Firburského vévodství a Frýmenského království zde
UMSE UMSE 3. listopadu 2023 Smlouva o fungování Unie mikronárodů střední Evropy

zde

Jedná se o smlouvu s aliancí, ne se státem
Vyrlejsko Vyrlejsko 10. listopadu 2023 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráci Říšské femboyistické země koruny svatého Astolfa a Frýmenského království zde
Orlovsko Orlovsko 14. listopadu 2023 Smlouva o vzájemném uznání Orlovského Evangelického Velkocísařství a Frýmenského království zde

Reference

Externí Linky

Discord server Frýmenska
Oficiální web Frýmenska