Frýmenské království

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Frýmenské království
MottoAť žije král!
Národní hymnaGod save the King! (Angličtina)
česky: "Bůh ochraňuj krále!"
čeština
Uznávané jazyky
Všechny
  • ateismus
  • křesťanství
  • přírodní náboženství (nespecifikovaná)
Frýmenčan, Frýmenčanka
Vláda
Konstituční monarchie
• Král
Matěj I.
János Peter Szesekoven
Legislatura
Sněm národa Frýmenska
• křesel
5
Vznik
• Vznik Lepského království
28. dubna 2023
• Rozpad Frýmenska na FDR a OK
7. leden 2024
• Držitelů občanství k 2023
22
Česká koruna (CZK)
Časové pásmo
+1
• Letní čas
+2 (UTC{{{letní čas odchylka}}})
Formát data
DD. MM. YYYY, DD. MM. YY
FK
/fk/ (MikroWeb)
Předcházející
Nástupnické
Česká republika
FDR
Ostravská konfederace

Frýmenské království zkráceně Frýmensko (od 28. dubna do 4. května 2023 Lepské království, zkráceně Pravé Lepsko) byl mikronárod, jehož založení se datuje 28. dubna 2023. Mělo území v Aši a Porubě, Sousedila s Českou republikou a Orlovskem. Mezi nejbližší mikronárody patřilo Mendersko. Podle své Ústavy bylo Frýmensko právní a demokratický stát založen na dobrovolném vzniku politických subjektů a volné soutěži politických subjektů, odmítající násilí a nedemokratické dosažení svých zájmů. Zanikla 7. ledna 2024 oddělením země Porubské.

Historie

První počátky

28. dubna 2023 tehdejší král Martin I. založil stát ze shodným názvem Lepsko, kvůli toho, že chtěl bojovat proti absolutní monarchii v Lepském císařství. Je důležité zmínit, že se nejednalo o Lepský separatistický stát, pouze se na 7 dní tyto dva mikronárody jmenovaly prakticky stejně. Později také vyšlo na povrch, že se mělo jednat o jakousi podivnou pomstu Lepsku - na podzim roku 2022 se totiž Martin I. připojil na lepský discord server kde se dostal do neshody s Ludvíkem I. Lepským. Tento akt stejného jména rozpoutal vlny nevole ze strany ostatních mikronárodních vůdců včetně císaře Lepského císařství Ludvíka I.

Mezitím se konaly první parlamentní volby v tehdejším Lepském království, které vyhrálo hnutí PRDEL v čele s minemasterem552. I přestože volby vyhrál, tak do křesla ministerského předsedy zasednul bývalý premiér Lepského císařství Balta z pravicové strany LDS. 29. dubna 2023 král Martin I. abdikoval a svou pozici krále předal Janu Zelenému tehdy Greenyáškovi.

Ten ihned vyhlásil nové volby na krále, protože králem nikdy nechtěl být. Volby na krále vyhrál stávající král Matěj I. Během toho se čím dál tím víc přemýšlelo o změně názvu státu, to ulehčila nová ústava, který byla schválená napodruhé v referendu.

Přejmenování na Frýmensko

Po diplomatických a tamních domluvách se rozhodlo že musí být domluven nový název jako tento se v referendu zvolilo: Frýmenské království.

Udobření s Lepskem

Matěj I. se po svém zvolení šel omluvit Lepsku za chování jeho předchůdce. Lepský císař tuto omluvu přijal a v aktuální chvíli platí mezi oběma mikronárody vzájemná spojenecká smlouva.

Tomšovo ultimátum

14. října 2023 založil Martin Tomša nový stát Tomšistické království a současně vyhlásil ultimátum Frýmenskému království. Toto ultimátum vyústilo v silné sjednocení sněmu národ proti Tomšovi a oficiálně odmítnuli ultimátum. Tomšistické království bylo rozpuštěno a později se ukázalo že ultimátum byla reklamní kampaň pro Tomšovu streamovací síť, kterou založil potom co mu bylo potvrzeno občanství ve Frýmensku.[1]

Vláda DOMOVu

Volby jejíž výsledek byl zveřejněn 28. října 2023 byli první volby od prvních voleb do Frýmenského parlamentu, kdy největší podíl neměla strana FDS, ale strana DOMOV, později sloučena do Národní Strany.

Hlas Lidu

Hlas Lidu bylo médium založené Janem Zeleným, který se už před vládou DOMOVu, k této straně vyjadřoval negativně a kterou významně nazval "neofašistickou". I toto médium zveřejňovalo ostré články o vládě tehdejšího ministerského předsedy Jakuba von Schlackenwertha, který dal obžalobu na ústavní soud, když Hlas Lidu udělal článek o jeho pozitivním názoru k komunismu. Omluva o které rozhodl soud byla dána neupřímným způsobem a to ve formě obrázku který Hlas Lidu chtěl rozšířit jako "Protest Médii". 11. listopadu 2023 odešel Jan Zelený i znova Martin Tomša z Frýmenska, což podnítilo Sněm Národa aby 12. listopadu zrušil Hlas Lidu a rozhodl o několika dalších vlastnictvích těchto dvou občanů.

26. listopadu ministerský předseda odstoupil a za něj nastoupil János Peter Szesekoven.

22. prosince byl Hlas Lidu obnoven a 27. oznámili svůj pořad „ROZKECÁNO s Janem Zeleným“.

Porubský separatismus

Poprvé se objevila tato idea na jednání sněmu národa 17. prosince 2023, kdy člen sněmu Michal Viatr přidal návrh o „Odtržení Poruby od Frýmenského království“, které mělo být organizováno jako referendum, ale neprošlo jelikož velká část sněmu národu byla pro to aby hlasování proběhlo v Porubském sněmu. Než mohlo proběhnout o návrhu hlasování, tak se Martin Tomša rozhodl že se domluví v skupině zvané "Kulatý stůl" o finančním vyrovnání za odtržení Poruby. Tohle bylo nakonec domluveno a referendum se vyhlásilo na 29. prosince, kde s 46,7% bylo rozhodnuto pro. Ale Stefan Kutnix, který nesouhlasil ze způsobem kterým bylo referendum vykonáno, podal žalobu na Ústavní soud, který rozhodl že se má referendum opakovat bez možnosti bílého lístku.[2]

Politika

Sněm národa

Související informace naleznete také v článku Sněm národa Frýmenska.

Sněm národa je jediný zákonodarný orgán ve Frýmensku, počet poslanců je vypočítáván podle procentuální metody. Poslanci jsou voleni na dobu 3 měsíců. Mezi pravomoce sněmu patří Projednávání návrhů a usnášení se na ústavě, změnách ústavy, ústavních zákonech a zákonech, projednává mezinárodní smlouvy a volí a odvolává Předsedu sněmu národa. Schůze sněmu národa jsou veřejné.

Král

Související informace naleznete také v článku Král Frýmenska.

Král je nevolená pozice ve Frýmenském království, Titul náleží dynastii svobodů. Je hlavou státu, může svolat schůzi sněmu národa, jmenuje ministerského předsedu a ústavního soudce, má právo veta. Podepisuje zákony, vyhlašuje volby, uděluje vyznamenání a vyhlašuje datum konání voleb. Současným králem je Matěj Svoboda

Ministerský předseda

Související informace naleznete také v článku Ministerský předseda Frýmenska.

Ministerský předseda je nepřímo volená pozice ve Frýmenském království, může se jím stát poslanec který dostane většinu hlasů, jmenuje ho král. Je předseda vlády, jmenuje ministry, je zodpovědný za životní úroveň obyvatelstva.

Politické subjekty

V současnosti je ve Frýmensku 5 politických subjektů, BÉČKO, SSFD, SAMET, NS a SAMET.

Název strany Datum vzniku Předseda strany Ideologie
BÉČKO - Revolučná robotnická strana 22. srpen 2023 Adam Husár Socialismus, Anarchosyndikalismus, Sociální demokracie, Liberalismus, Přímá demokracie
Strana spojeného frýmenského dělnictva 10. listopad 2023 Hana Árvay Syndikalismus, Anarchismus, Anarchosyndikalismus, Socialismus a

jiné dělnicko-levicové ideologie

SAMET 29. listopad 2023 Stefan Kutnix Levicový liberalismus
Národní strana 15. prosinec 2023 János Peter Szesekoven Centrismus, agrární liberalismus, ekonomický liberalismus

Administrativní dělení

Frýmensko se podle ústavního zákona o územní samosprávě se dělí na dvě samosprávné země, zemi Ašskou a zemi Porubskou. Obě tyto země mají svého zemského předsedu a zemský sněm, obě tyto pozice jsou volitelné. Zemský předseda zastupuje samosprávnou zemi navenek, svolává a předsedá zemskému sněmu ve kterém má zároveň kreslo a má práva veta. Zemský sněm se usnáší na zemských vyhláškách, určuje zásady hospodaření s majetkem země, vytváří program rozvoje nebo vyhlašuje zemské referendum.

Název Zemský předseda Počet občanů Vznik Vlajka Znak
Země Ašská Hana Árvay 11 24. listopad 2023
Země Porubská Mikołaj III. Napoléon z Ôrłowyij Dąmbroffski-Bednarz 11

Zahraniční vztahy

Stát datum název dohody datum vypovězení důvod vypovězení odkaz poznámka
Lepsko Lepsko 18. květen 2023 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráce
Karlovarsko Karlovarsko 4. červen 2023 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráci Karlovarského císařství a Frýmenského království 16. červen 2023 Zánik Karlovarska zde
Mendersko Mendersko 19. červen 2023 Smlouva o vzájemném uznání, spolupráci a spojenectví Knížectví Mendersko a Frýmenského království zde
Galenolie Galenolie 16. srpen 2023 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráce Galenoiského království a Frýmenského království zde
Firburk Firburk 7. října 2023 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráci Firburského vévodství a Frýmenského království zde
UMSE UMSE 3. listopadu 2023 Smlouva o fungování Unie mikronárodů střední Evropy

zde

Jedná se o smlouvu s aliancí, ne se státem
Vyrlejsko Vyrlejsko 10. listopadu 2023 Smlouva o vzájemném uznání a spolupráci Říšské femboyistické země koruny svatého Astolfa a Frýmenského království zde
Orlovsko Orlovsko 14. listopadu 2023 Smlouva o vzájemném uznání Orlovského Evangelického Velkocísařství a Frýmenského království zde

Reference

Externí Linky

Discord server Frýmenska
Oficiální web Frýmenska