Ústava Frýmenska

Z MicroWiki, encyklopedie mikronacionálního světa
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ústava Frýmenského království je základní zákon Frýmenska. Byla přijat 30. července 2023 Sněmem národa. Je tvořena Preambulí a 5 Hlavami. Byla publikována ve sbírce zákonů jako zákon č. 1/2023 sb.

Ústava Frýmenského království

úvodní stránka
Předpis státu
Druh předpisu ústavní zákon
Číslo předpisu 1/2023 sb.
Obvyklá zkratka Úst, Ústava
Údaje
Autor Jan Zelený
Schváleno 30. červenec 2023
Platnost 30. červenec 2023
Související předpisy
Všeobecná deklarace lidských práv OSN
Oblast úpravy
Ústavní právo

Historie

První ústava

První ústava vznikla hned po vzniku Frýmenska, 28. dubna 2023. Sepsal ji bývalý král Martin Tomša a její obsah nebyl moc dlouhý. Za její platnost byly dva pokusy na změnu ústavy, změny byly navrženy až při vládě současného krále Matěje I., první referendum které se konalo 30. dubna 2023 o změně ústavy která obsahovala článek o ustanovení počtu poslanců v Parlamentu (3 volení a 1 nevolený který byl král), ustanovení trvání referenda a odstranění článku o tom že ústavní referendum může vyhlásit jenom král jednou denně nebylo přijato

Odpověď Hlasy %
souhlasím se změnou AnoAno 0 0,00
nesouhlasím se změnou NeNe 2 100,00
Celkem 2 100,00
Neplatné 0
Celkem odevzdaných 2
Voliči v seznamu 5
Účast 40,00

Druhé referendum které se konalo 1. května 2023 o změně ústavy obsahovalo jenom odstranění článku o vyhlásení ústavního referenda králem jednou denně, nově referenda vyhlašoval parlament.

Odpověď Hlasy %
souhlasím ss změnou AnoAno 3 100,00
nesouhlasím se změnou NeNe 0 0,00
Celkem 3 0,00
Neplatné 0
Celkem odevzdaných 3
Voliči v seznamu 5
Účast 60,00

Druhá ústava

O historii a platnosti druhé ústavě se toho moc neví, obsahovala 4 hlavy a 16 článků, v té době ale ještě neměla preambuli, preambuli obsazovala až třetí ústava, ta byla schválena pravděpodobně 9. května 2023 [neověřeno]

Třetí ústava

Třetí ústava už obsahovala preambuli, sepsal ji král Matěj I ., upravil ji tehdejší Ministerský předseda Jan Zelený. Byla velice podobná bývalé Ústavě Menderska. Zajímavostí je že i když ústava říkala že je král nevolená pozice tak zároveň říkala že v případě úmrtí dynastie se budou konat volby krále v[1]

Čtvrtá ústava

Čtvrtá ústava je současnou ústavou Frýmenska, sepsal ji Jan Zelený který se inspiroval Českou a nizozemskou ústavou, byla schválena 30. července 2023 Sněmem národa kde získala 2 hlasy pro, od té doby nebyla nikdy změněna.

Reference